Sunteți pe pagina 1din 8

 Data: 01.04.

2015
 Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. ,,Dumbrava Minunată”, Alba Iulia
 Educatoare:
 NIVELUL: I (Grupa mică ,,FLUTURAȘILOR”)
 TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?
 TEMA PROIECTULUI: Îmi place să călătoresc
 SUBTEMA: „Mijloace de transport aeriene”
 TEMA ZILEI: „Mi-aș dori să zbor!”
 DURATA: 1 zi
 FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

SCENARIUL ZILEI
A.D.P. Activitatea începe cu: Întâlnirea de dimineață: „Ce este un aviator?”; Se intonează
împreună cu copiii cântecelul ,,Bună dimineața!”
Obiective operaționale:
- Să utilizeze formulele de salut adecvate momentelor zilei;
- Să sesizeze absența sau prezența unui coleg;
- Să denumească anotimpul, luna, anul și ziua în care ne aflăm;
- Să observe vremea de afară și să aleagă simbolurile adecvate;
- Să adopte un comportament relaxat, de bună dispoziție.

1. Salutul: Voi saluta copiii : ,,Bună dimineața, mici aviatori!”, iar copiii îmi vor răspunde la
salut, după care fiecare se va saluta pe rând.
2. Prezența: Voi face prezența, citind catalogul grupei.
3. Calendarul naturii: Voi reactualiza câteva cunoștințe despre anotimpul primăvara, după care
vom completa calendarul naturii cu simbolurile potrivite zilei în curs.
4. Împărtășirea cu ceilalți : ,,Cum vă simțiți astăzi?”. La această întrebare copiii sunt solicitați
să își exprime starea sufletească din această zi și să o identifice cu imaginea corespunzătoare.
5. Noutatea zilei: se va transmite prin mesajul educatoarei: „Astăzi, dragi copii, ne vom juca cu
mijloacele de transport aeriene!”. Știți să-mi dați câteva exemple de astfel de mijloace de
transport?
Rutine: „Păstrăm liniștea și curățenia în mijloacele de transport în comun!”;
Tranziţii: „Zburăm ca elicopterul”.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

1
ALA1: Pentru activitatea pe centre de interes copiii vor fi împărțiți în două grupe în funcție de
medalionul din piept: echipa avioanelor (Construcții) și echipa elicopterelor (Joc de masă).
JOC DE MASĂ: ,,Spune cum se numește și pe unde circulă!” – cartonașe cu mijloace de
transport.
Obiective:
- să recunoască mijloacele de transport de pe cartonașe, denumindu-le corect;
- să spună pe unde circulă mijloacele de transport de pe cartonașul ales.

CONSTRUCȚII: ,,Aeroportul”- din piese lego


Obiective:
- să execute mișcările corespunzător pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii;
- să combine corect elementele în vederea realizării unui aeroport;
- să lucreze în echipă;
- să coopereze în timpul lucrului.

La finalul
La
ADE: 1. Activitate integrată (D.Ș. – Activitate matematică și D.O.S. – Activitate practică)
,,Zburăm printre nori”- Exerciții cu material individual.
2. D.E.C. – Educație plastică: „Avionul buclucaș” – pictură;
.

ALA2: Joc distractiv: ,,Călătorim cu avionul”.


Pentru realizarea acestui joc se vor așeza scăunelele în șir, câte trei asemeni celor din
avion. Educatoarea va explica copiilor regulile jocului, aflându-se în rolil pilotului, iar copiii în
rolul călătorilor.
Copiii vor primi câte un bilet cu care se vor putea îmbarca în avion. Înainte de începerea
călătoriei copii vor fi rugați să-și pună centurile de siguranță, apoi vom intona împreună
cântecelul ,,Avion cu motor”. După care vom decola, imitând zgomotul făcut de avion.
După aceea voi iniția un alt joc distractiv despre mijloacele de transport, intitulat
„Zboară, zboară”. Toți copiii repeta „zboară, zboară..” , iar educatoarea va spune un nume de
obiect, de exemplu: "Masina", "Avionul". Dacă acel obiect poate zbura copiii trebuie să ridice
mâinile sus, iar dacă acel obiect nu poate zbura ei trebuie să lase repede mâinile jos.
PROIECT DIDACTIC
Activitate integrată: D.Ș. și D.O.S.

DATA: 01.04.2015
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: G.P.P. ,,Dumbrava Minunată”, Alba Iulia
GRUPA: mică – Fluturașilor
2
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?
TEMA PROIECTULUI: Îmi place să călătoresc
SUBTEMA: „Mijloace de transport aeriene”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Zburăm printre nori”
 D.Ș. + D.O.S. – „Recunoaște cifra și lipește fiecare element în locul
potrivit!”- exerciții cu material individual
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor și a deprinderilor
MIJLOACE DE REALIZARE: numerația în limitele 1-3 și lipire
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (D.Ș. și D.O.S.)
FORMA DE ORGANIZARE A GRUPEI: frontal și individual
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: observația, conversația, explicația, demonstrația,
exercițiul, problematizarea.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: foi colorate A4; soare, nori și avioane de hârtie; lipici,
panou de polistiren, stimulente.

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă


DURATA: 15-20 minute

SCOPUL: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor despre mijloacele de transport aeriene;


Consolidarea numerației în limitele 1-3;
Utilizarea corectă a materialului de lucru.
Obiective operaționale:
a) COGNITIVE
- Să intuiască materialele de lucru puse la dispoziția lor;
- Să asculte cu atenție explicațiile educatoarei;
- Să recunoască cifrele în limitele 1-3;
- Să asocieze corect numărul cu cifra în limitele 1-3;
- Să utilizeze un limbaj matematic adecvat;
- Să păstreze acuratețea lucrărilor;

b) PSIHO-MOTORII
- Să răspundă motric la comanda dată;
- Să păstreze poziția corectă pe scăunele în timpul activității;

c) SOCIO-AFECTIV
- Să se implice afectiv în activitate.

Bibliografie:
1. ,,Curriculum pentru învățământul preșcolar”, București, 2008;
2. „Metode interactive de grup, Ghid metodic”, Editura Arves, 2002;
3. „Programa activităților instructive-educative din grădinița de copii”, M.E.N., București,
2005.
3
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGII DIDACTICE
Forme
EVENIMENT Metode şi Mijloace
CONŢINUT de EVALUARE
DIDACTIC procedee didactice organi-
zare

Aerisirea sălii de grupă;


Așezarea măsuțelor și a scăunelelor
în semicerc; Observarea
1. Moment Conversația
Pregătirea materialului didactic Frontal comportamen-
organizatoric
necesar; tului inițial
Primirea copiilor în sala de grupă și
organizarea lor.
Observarea
Se realizează prin recitarea unor capacității de
2. Captarea versuri despre cifre, împreună cu atenție a
Conversaţia Frontal
atenţiei copiii: copiilor
„Chipul cifrelor” (de la 1 la 3).

Foi
colorate
A4
Se prezintă copiilor tema zile și
3. Anunţarea Conversaţia Soare,
parcursul activității pe scurt. Apoi Observarea
temei şi a nori, Frontal
copiii vor fi rugați să intuiască sistematică
obiectivelor Explicaţia avioane de
materialele pregătite pe măsuțe.
hârtie,
lipici.

,,Dragi copii, am pregătit pentru voi Observația Foi Frontal Observarea


4. Dirijarea o activitate foarte interesantă. Vreți colorate gradului de
învăţării să ne jucăm împreună, cu cifrele?” Conversaţia A4 atenție al
Fiecare copil va primi o foaie A4 copiilor
colorată pe care va avea notat Soare,
numele și cifrele de la 1 la 3. Problemati- nori,
Copiii vor fi rugați să observe foaia zarea avioane de
primită și să denumească cifrele hârtie,
care se regăsesc notate pe ea, apoi li lipici.
se cere să găsească pe rând Explicația
elementul căruia îi corespunde
fiecare cifră în parte, după
numerotarea de pe verso (cifra 1 – Demonstrația
soarele, cifra 2 – doi norișori, cifra
3 – trei avioane). După care,
educatoarea va demonstra ceea ce
4
trebuie copiii să facă: să lipească
ficare element pe foaia A4, în locul
unde este notată aceeași cifră care
se regăsește și pe spatele elementul
respectiv.
Foi Analiza
Fiecare copil va denumi prima cifră
colorate comportament
notată pe coala A4, va căuta
A4 ului copiilor
elementul care are scrisă aceeași Frontal
5. Asigurarea Conversaţia
cifră pe verso, apoi va aplica lipici
retenţiei şi a Soare,
pe el și îl va lipi pe locul unde este Indivi-
transferului Explicaţia nori, Aprecieri
scrisă cifra denumită. La fel se dual
avioane de verbale
procedează și în cazul cifrelor și
hârtie,
materialelor următoare.
lipici.
Copiii sunt îndrumați și ajutați în
6. Obţinerea realizarea sarcinilor pe tot parcursul Evaluare
Conversaţia Frontal
performanţei activității. La final se va face o individuală
Panou de
şi asigurarea recapitulare a ceea ce am realizat
Explicaţia polistiren Indivi-
conexiunii astăzi și toate lucrările copiilor vor Aprecieri
dual
inverse fi afișate pe un panou de polistiren verbale
pentru a le arăta și părinților. individuale
Se vor face aprecieri verbale
7. Încheierea globale asupra modului în care s-a Evaluare
Conversaţia Stimulente Frontal
activităţii desfăşurat activitatea și fiecare globală
copil va fi recompensat.

PROIECT DE ACTIVITATE
Domeniul de activitate: D.E.C. – Educație plastică

Tema activității: „Avionul buclucaș”

Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe și deprinderi

Forma de realizare: pictură

Scopul:
 Consolidarea unor abilităţi plastice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Educarea simțului estetic al copiilor.

Obiective operaționale:
5
 Cognitive:
- să intuiască corect materialele puse la dispoziție;
- să utilizeze corect materialele necesare;
- să folosească corect culorile în realizarea temei propuse;
- să păstreze acuratețea lucrărilor;
 Psiho-motorii:
- să păstreze poziția corectă pe scăunele;
 Socio-afective:
- să se implice afectiv în activitate.

Metode de învățământ: conversația, ghicirea, explicația, demonstrația, turul galeriei.

Mijloace de învățământ: coli albe de hârtie cu conturul unui avion, acuarele, pensule, pahare cu
apă, muzică ambientală, panou de polistiren, recompense.

Forma de realizare: frontal, individual.

Durata: 15 minute

Bibliografie:

1. ,,Curriculum pentru învățământ preșcolar”, București. 2008.

2. „Programa activităților instructive-educative din grădinița de copii”, M.E.N.,


București, 2005;
3. https://www.youtube.com/watch?v=zVmfebWwuk0 .
SCENARIUL ACTIVITĂȚII
STRATEGII DIDACTICE
Forme
EVENIMENT Metode şi Mijloace
CONŢINUT de EVALUARE
DIDACTIC procedee didactice organi-
zare

Pregătirea materialului didactic;


1. Moment Conversația
Intrarea organizată a copiilor în Frontal
organizatoric
sala de grupă.
Se va realiza prin deslușirea de
către copii a unei ghicitori:
Observarea
„Ce să fie oare capacității de
Conversaţia
2.Captarea atenție a
Acela din depărtare, Ghicitoare Frontal
atenţiei copiilor
Ghicirea
Cu aripi și cu motor

Care zboară printre nori?”

3.Anunţarea Copiii sunt informați cu privire Conversaţia Frontal Observarea


temei şi a la activitatea pe care o vom sistematică
6
desfășura, li se prezintă
obiectivelor materialele necesare și sarcinile Explicaţia
didactice urmărite.

Fiecare copil primește câte o


coală de hârtie cu conturul unui
avion, o cutie de acuarele, o Coli albe de
pensulă și un pahar cu apă. Conversaţia hârtie cu
conturul
Apoi se prezintă o lucrare model unui avion
care îi va ajuta pe copii să-și Explicația
Acuarele Frontal Observarea
formeze o idee despre cum gradului de
4. Dirijarea
învăţării trebuie să arate lucrările lor, însă Pensule Individu implicare al
Demonstrați al copiilor
fiecare copil are voie să picteze
a Pahare cu
avionul în culorile preferate.
apă
Se trece pe la fiecare copil în
parte a mă asigura că a înțeles ce Exercițiul Muzică
are de făcut și pentru ai se oferi ambientală
explicații suplimentare dacă este
nevoie.

Acolo unde este necesar, copiii


vor fi ajutați să picteze cât mai
corect, fără a ieși din contur.

Pe parcursul activității copiii vor


primi aprecieri pentru a fi
motivați să îndeplinească sarcina
didactică propusă. Evaluare
5. Obţinerea
globală
performanţei
La final, pe un panou de Panou de
şi asigurarea Exerciţiul Frontal
polistiren care înfățișează cerul polistiren
conexiunii
cu nori, toate lucrările vor Aprecierea
inverse
expuse. Astfel fiecare copil va verbală
putea să le observe și pe cele ale
colegilor.

Se vor alege cele mai reușite


lucrări și vor fi premiate cu câte
o bulină roșie.

6. Încheierea Se vor face aprecieri verbale Conversaţia Recompense Frontal Evaluare


activităţii globale asupra modului în care globală
s-a desfăşurat activitatea și se
vor oferi recompense copiilor. Oferirea de
7
recompense

S-ar putea să vă placă și