Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUAREA STĂRII DE NUTRIȚIE LA COPIL

Măsurarea greutații corporale și a altor parametri antropometrici rămane în centrul


evaluarii nutriționale a copiilor și este modul optim de evaluare a subnutriției sau o obezitatii.

Pe baza greutații și a înalțimii se calculează Indicele de Masă Corporală (IMC), dar spre
deosebire de adulți, la copii rezultatele sunt interpretate în funcție de vârstă și sex pe baza
unor tabele și sunt înregistrate sub formă de percentile sau sub forma deviațiilor standard,
care ne permit aprecierea mai corectă a curbei de creștere a copilului investigat.

1. Greutatea

Copilul va fi cântărit (cu respectarea dreptului la intimitate) înaintea unei mese, folosind un
cântar medical sau unul electronic de uz clinic, calibrat adecvat pentru colectarea datelor cu
acuratețe. Copilul trebuie să fie îmbrăcat foarte ușor și să nu poarte încalțăminte sau ciorapi.
Greutatea va fi inregistrată în kilograme și diviziuni zecimale de 0,1kg.

2. Înalțimea

Deoarece calcularea IMC implică ridicarea la pătrat a valorii înalțimii, orice eroare în
măsurarea înalțimii va duce la o evaluare incorectă a IMC. Copilul se măsoara fără
încalțăminte sau ciorapi, cu ajutorul unui taliometru montat pe perete. Înălțimea se măsoară
în centimetri, apoi se transformă în metri.

Variațiile fiziologice ale greutății corporale și taliei în funcție de vârsta

Vârsta Talia/Câstig statural Greutate/Câstig ponderal


Nou – născut la termen Sex feminin: 49 cm Sex feminin: 2900-3250 g
Sex masculin: 52 cm Sex masculin: 3250-3550 g
Sugar
prima lună de viață +4 cm/lună +750 g/lună
între 2–3 luni de viață +3 cm/lună +750 g/lună
în luna a 4 – a de viață +2 cm/lună +750 g/lună
între lunile 5–8 +1 cm/lună +500 g/lună
între lunile 9–12 +1 cm/lună +250 g/lună
Copil: +10–12 cm/an +2 kg/an
2 ani +4 cm/an Gideală=9+2xvârsta (ani)
2–12 ani Taliaideală =80+5xvârsta
Prepubertate: +6–10 cm/an +3–4 kg/an
fete între 12–15 ani
băieți între 12-17 ani
Pubertate: +1-2 cm/an +2–3 kg/an
fete între 15–17 ani
băieți între 17–19 ani

3. Indicele de masă corporală (IMC)

Calculul IMC se face împărțind greutatea în kg la pătratul înalțimii (exprimate in metri):

IMC= G (kg) / Î (m) x Î (m)


La copii, valoarea IMC ne ajută să identificăm pe grafic percentila sau deviația standard la
care se încadrează copilul. Dezavantajele folosirii doar a IMC-ului, ca în cazul adulților,
rezidă din inabilitatea de a distinge între masa corporală crescută prin țesut adipos și cea
crescută pe seama altor tipuri de țesuturi. Măsuratori indirecte ale grăsimii corporale cum ar
fi măsurarea pliului cutanat (folosită mai frecvent), analiza impedanței bioelectrice și raportul
talie/șold (IAF) sunt folosite în clinică, deși există limitări privind posibilitatea de comparare a
acestor măsuratori.

4. Curbele de creștere

Sunt utilizate în pediatrie pentru a evalua dacă indicii antropometrici (greutate, înalțime,
IMC) pentru un anumit copil se încadreaza sau nu în normal. Rezultatele sunt înregistrate
sub formă de:

a) Percentile
b) Deviații standard (DS) sau Scor Z

Tabelele și graficele OMS care cuprind curbele de creștere pe baza cărora se face
evaluarea stării de nutriție a copilului au fost elaborate în urma unor studii pe loturi de copii
sănătoși din mai multe țări, cu mame nefumătoare, care au fost alaptați până la vârsta de 12
luni și la care diversificarea alimentației a început la vârsta de 6 luni. În Romania nu sunt
disponibile curbe de creștere oficiale bazate pe studiul populației de copii ai Romaniei, astfel
încât în practică se lucrează cu curbe de creștere folosite în alte țări din Europa.

a) Referințe percentile:
1. Copil normoponderal: copilul al cărui IMC este = sau > decât percentila 5 și < decât
percentila 85;

2. Copil supraponderal: copilul al cărui IMC este = sau > decât pecentila 85 și < decât
pecentila 95 (97);

3. Copil obez: copilul al cărui IMC este = sau > decât pecentila 95 (97);

4. Copil subponderal: copilul al cărui IMC este < decât percentila 5.

Grafice percentile fete și băieți (anexele 1 și 2).

Modul de determinare al pecentilelor:

Dupa calculul IMC-ului și calculul vârstei copilului in luni (la data când s-a făcut
măsuratoarea), pe culoarul corect (dependent de sexul copilului) se plasează VÂRSTA pe
axa x și IMC-ul pe axa y. Folosind o riglă se determină punctul de intersecție al celor două
valori, iar linia cea mai apropiată de acest punct reprezintă percentila specifică vârstei și
sexului copilului, putându-se face astfel încadrarea în categoria de greutate.

O a doua măsurare (la 6-9 sau 12 luni de la prima determinare) va permite identificarea
tendinței greutății copilului (spre suprapondere sau obezitate sau spre subpondere), dar și
aprecierea eficienței unei diete recomandate.

Conform recomandărilor internaționale, se consideră copil expus riscului de a deveni


supraponderal sau obez daca într-un an percentila IMC-ului său crește cu mai mult de 3
puncte (chiar dacă ambele determinări se află în zona normală).
b) Referințe deviații standard (DS) sau Scor Z

1. Copil normoponderal: copilul al cărui IMC este = sau < decât 1 DS

2. Copil supraponderal: copilul al cărui IMC este > decât 1 DS

3. Copil obez: copilul al cărui IMC este > de 2 DS (după unii autori 3 DS)

Grafice Scor Z (DS) fete și baieti (anexele 3 și 4)

Modul de determinare al deviațiilor standard:

Calcularea scorurilor Z se face cu ajutorul unor programe de calculator și reprezintă


rezultatul împărțirii diferenței dintre valoarea observată și valoarea medie de referință pentru
o anumită populație la valoarea deviației standard a populației de referință.

Valoarea DS se poate regăsi în grafice și tabele întocmite de OMS. Astfel, un scor Z=0
este echivalent cu mediana (sau cu valoarea percentilei 50), iar unui scor Z=+2 îi
corespunde aproximativ percentila 95 (97). Scorul Z al percentilei IMC reprezintă de fapt o
măsură cantitativă a deviației unei percentile față de media unei populații. Asfel, un scor Z
pozitiv ne spune că un copil este mai greu decât media și un scor Z negativ că este mai ușor
decât media. Deci un scor Z de +1 este 1 DS peste medie și un scor Z de -1,5 reprezintă 1
DS și jumatate sub medie. Deci scorul Z ne permite să comparăm IMC-ul unui copil, cu
distribuția IMC-ului pentru o populație de copii de aceeași vârstă și sex.

La copii și adolescenți nu există o definiție acceptată a obezității severe, fiind propuse în


mod arbitrar punctele de >+3 și >+4 scoruri Z ale IMC.

O înregistrare exactă a creșterii rămâne unul dintre cele mai folositoare instrumente de
evaluare atât pentru copiii sanatoși cât și pentru cei care suferă de diferite boli.

5. În pediatrie, indicatorii frecvent utilizați sunt:

o Greutatea pentru înalțime


o Înalțimea pentru greutate
o Greutatea pentru vârstă

Aceștia pot fi obținuți prin raportarea indicatorilor de bază, separat pe sexe și grupe de
vârstă, la datele de referință pentu copiii sănătoși.

Indicele statural = Talia actuală/Talia ideală corespunzătoare vârstei


Valoarea normală: 0,9-1,2

Indicele ponderal (IP) = Gactuală/Gideală corespunzătoare vârstei


Valoarea normală: 0,9-1,2

Indicele nutrițional (IN) = Gactuală/Gideală corespunzătoare vârstei și taliei


Valoarea normală: 0,9-1,2

Tabelele și graficele OMS pot fi accesate la adesa: www.who.int/childgrowth/standards/en/.