Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

TITLUL : „În lumea operei”


TIPUL: Excursie cu obiective mixte

ARGUMENT

O activitate bazată pe interdisciplinaritate și muncă în echipă, este excursia. Elevii


participă la aceste activități cu multă bucurie și optimism, lărgindu-și în acest fel orizontul de
cunoștințe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la
dispoziție, excursia înviorează activitatea școlară, stimulează curiozitatea de a descoperi medii
inedite, prilejuiește trăiri adânci ale unor sentimente culturale. Această activitate oferă copiilor
care provin din medii defavorizate sau au posibilități reduse, ocazia de a trăi experiențe noi.

OBIECTIVE:
O1 – Formarea elementelor de conduită adecvate în situații inedite;
O2 – Formarea și dezvoltarea la copii a abilităților socio-emoționale și culturale;

RESURSE:
Financiare: bani bilete, taxa intrare, bani de ”buzunar” pentru cheltuieli suplimentare

Umane: controlorul, casier casa de bilete, reprezentant al teatrului

DURATA: o zi

ITINERARIU: Tecuci – București – Opera Națională București – Tecuci

PREGĂTIREA EXCURSIEI
 Anunţarea excursiei cu cel puţin o lună înainte de data efectuării ei şi elaborarea
planului acesteia
 Asigurarea măsurilor organizatorice corespunzătoare: se va asigura contactul cu Opera
Națională București pentru obţinerea aprobării de vizitare înainte de reprezentație și
achiziționarea de bilete necesare pentru persoanele implicate în proiect, se vor stabili
mijloacele de transport, se va organiza/instrui colectivul stabilindu-se riguros modul
de deplasare, persoanele care vor însoţi elevii precum si echipamentul adecvat acestei
activitati.
 Pregătirea copiilor pentru această excursie, precizându-se scopul excursiei, obiective
ce se vor urmări şi traseul pe care îl vor parcurge până la destinaţie. Elevii vor fi
însoţiţi de cadre didactice.

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI
La ora stabilită, elevii se vor aduna în fața gării din Tecuci. Se va face prezenţa, se
reamintesc regulile de comportare şi securitate , obiectivele ce vor fi urmărite pe parcursul
activităţii. Achiziționarea biletului de călătorie se va face de către fiecare elev în parte și vor fi
îndrumați către locurile prevăzute în biletul de călătorie. Mini-grupurile de elevi vor fi
coordonate şi monitorizate permanent pe tot parcursul excursiei de cadrele didactice
responsabile: îmbarcare, comportare în tren, metrou, tramvai, teatru, etc. Copiii vor
achiziționa, sub îndrumarea cadrului didactic, bilete pentru fiecare mijloc de transport în
comun utilizat pentru deplasarea de la Gara București până la Opera Națională București
(metrou, tramvai, troleibuz), compostarea corectă a acesțora și respectarea conduitei
corespunzătoare în mijloacele de transport în comun. Elevii vor vizita Opera Națională
București însoțiți de un reprezentant al operei ,descoperind astfel lumea baletului.

REZULTATE AȘTEPTATE:
Comportare civilizată în mediul extraşcolar.
Abilități socio-emoționale și culturale însușite.

EVALUARE
La intrare în Opera Națională București, elevii au fost plăcut impresionaţi de
dimensiunea și arhitectura clădirii.
S-au comportat civilizat, au fost atenţi şi au respectat regulile impuse de coordonator.
Discuții libere despre ceea ce au simțit și i-a impresionat cel mai mult.
Să redea prin desen momentul care i-a fascinat cel mai mult pe toată durata excursiei.
Coordonatori:
Anghel Luiza Anişoara
Antohe Ionica
Andronic Mariana