Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de observare

Data
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a IV
Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate
Disciplina: Educaţie fizică
Unitatea: Deprinderi motrice de baza
Titlul lecţiei: Aruncare şi prindere de pe loc şi din deplasare
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe specifice: 3.1, 3.2, 3.3
Scopul lecţiei: exersarea deprinderii de a pasa mingea cu o mână şi prinderea ei cu două
mâini prin desfăşurarea jocului „ Mingea in valuri. ”

Obiective operaţionale (la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili):


O1: să execute exerciţiile pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor;
O2: să execute corect aruncarea mingii cu o mână;
O3: să execute corect prinderea mingii cu două mâini;
O4: să aplice deprinderile însuşite în cadrul jocului „Mingea in valuri.”.
Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exersarea, corectarea greşelilor de execuţie
Materiale sportive: 2 mingi , fluier
Forme de organizare: frontal, pe echipe
Durata: 50 minute
Evaluare: observarea sistematică a elevilor

Desfășurarea lecției

La începutul orei s-a făcut adunarea colectivului, alinierea, salutul, s-a verificat ținuta și starea de
sănătate a elevilor, după care s-a anunțat tema. Pentru pregătirea organismului pentru efort s-au
realiat o serie de exerciții de front și ordine: acțiuni de pe loc; acțiuni din deplsarea;variante de mers
și alergare (mers pe vârfuri, cu brațele sus, mers pe călcâie, alergare ușoară, alergare cu geunchii
ridicați, alergare cu pendularea gambei înapoi, alergare laterală cu fața spre exterior,alergare laterală
cu fața spre interior, mers semighemuit, mers ghemuit, exerciții de relaxare a brațelor și a
picioarelor. Pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor s-au realizat alte serii de exerciții,
cum ar fi: Stând depărtat cu mâinile pe şolduri (întoarcerea capului spre stânga cu arcuire,
întoarcerea capului spre dreapta cu arcuire, aplecarea capului înainte cu arcuire, extensia capului cu
arcuire, rotirea capului spre stânga, rotirea capului spre dreapta , arcuirea braţelor îndoite la piept,
extensia braţelor întinse lateral, răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire, cu mâinile pe şold,
răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire, cu mâinile pe şold, extensii alternative de braţe cu
braţul stâng la verticală cu arcuire, extensii alternative de braţe cu braţul drept la verticală cu arcuire
îndoirea trunchiului lateral cu arcuire cu braţul drept deasupra capului, îndoirea trunchiului lateral
spre dreapta cu arcuire cu braţul stâng deasupra capului, ridicarea braţelor la verticală, îndoirea
trunchiului cu răsucire spre piciorul stâng şi arcuire,ridicarea braţelor la verticală, îndoirea trunchiului
cu răsucire spre piciorul drept cu arcuire, circumducţia trunchiului spre stânga, circumducţia
trunchiului spre dreapta, revenire în poziţia iniţială, revenire în poziţia iniţială). Pentru ca organismul
să-și revină d după efort copii au mers liniștit, au fcut exerciții de relaxare a grupelor musculare și
exerciții de respirație. La finalul activității colega noastră a evidențiat aspectele pozitive și negative
din comportamentul elevilor, a făcut recomandări pentru activitatea individuală și s-a părăsit
organizat sala de sport, dar nu înainte de a realiza salutului.

Fișă de observare

Data : 29.03.20136
Clasa : a IV-a
Şcoala : Şcoala Gimnazială „B. P. Hasdeu” Iasi
Propunător : Livadaru Andreea Alexandra ( cas. Cebere)
Aria curriculară : Tehnologii
Disciplina : Educatie tehnologica
Unitatea de învãţare : Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare - Hârtia.
Tipul lecţiei : Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile –
,, CORONIŢA PRIMĂVERII ”.
Scopul lecţiei : formarea deprinderilor de a confecţiona produse utile, adecvate anotimpului
primăvara, folosind hârtia şi tehnici combinate de lucru.
Obiective operaţionale:
La sfasitul lectiei elevii vor fi capabili:
O1: să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru;
O2: să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat;
O3: să confecţioneze din carton şi hârtie colorată figurine necesare realizării produsului
final;
O4: să îmbine florile şi păsările confecţionate, prin lipire, pe un suport colorat, pentru a
obţine produsul final – coroniţa primăverii;
O5: să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin
raportare la produsul model;
RESURSE:
Metode şi procedee : explicaţia; conversaţia; demonstratia; exercitiul; instructajul; munca
independenta.
Mijloace de învăţământ: coroniţa primăverii (produsul model); cartoane colorate;
foarfece; lipici;
Forma de organizare : activitate frontală; activitate individuală; pe grupe.
Resurse bibliografice: Programe şcolare pentru clasa a IV-a, Educaţie tehnologică,
Bucureşti, 2005.
Resurse temporale: durata lecţiei : 50 minute.
Resurse umane: 30 elevi.
Resurse spaţiale : sala de clasã.
Desfășurarea lecției
Pentru buna desfășurare a lecției s-a realizat organizarea colectivului în trei echipe de lucru,
apoi colega noastră le-a împărțit elevilor câte un ecuson reprezentând o floare. La captarea
atenției s-a discutat despre anotimpul de primăvară. La anunțarea temei copiii au fost
informați că vor trebuie să confecționeze din carton și hârtie o coroniță a primăverii, îmbinând
tehnica decupării cu cea a colajului. La dirijarea învățării s-a realizat intuirea materialelo și a
instrumentelor aflate pe banci, s-a prezentat lucrarea model și s-a expus în fața clasei pentru a
fi ușor de vizualizat și s-a intuit fazele lucrării de către elevi iar acolo unde au avut neclarități,
colega noastră le-a explicat fiecare nelămurire în parte. După realizarea lucrărilor s-a realizat
expuziție a acestora iar colega noastra a făcut aprecieri asupra modului de lucru al copiilor.