Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 02.02.

2015

Grupa: mare

Tema: În lumea animalelor

Subtema: Căprioara. Cerbul

Forma de organizare: frontal

Forma de realizare: activitate integrată

Obiective de referință:

-Să-şi exprime gîndurile, dorinţele, sentimentele, emoţiile prin cuvinte;

-Să identifice cele patru anotimpuri şi fenomenele specifice acestora;

-Să specifice particularităţile de adaptare ale unor grupuri de animale şi plante la mediul de
trai, la schimbările sezoniere, la succesiunea zi-noapte;

Obiective operaționale

1.Cognitive

O1 să clasifice animalele după zonele în care trăiesc ;

O2 să numească animalele sălbatice din ținuturile noastre;

O3 să caracterizeze căprioara și cerbul conform imaginilor prezentate;

O4 să identifice locul de trai, culoarea și hrana cerbului și a căprioarei;

O5 să identifice asemănările și deosebirile dintre căprioară și cerb;

O6 să numească părțile componente ale acestora;

obiective psihomotorii:

O7 să execute corect diferite mișcări sugerate de text în cadrul pauzelor dinamice;

O8 să picteze aplicînd mai multe tehnici: pensulare, ştampilă, dactilopictură;

O9 să-și dezvolte coordonarea mișcărilor și orientarea în spațiu;

Obiective socio-afective:

- participarea la activităţile de grup, inclusiv de joc, atît în calitate de vorbitor, cît şi în


calitate de auditor.

-manifestarea atitudinii de cooperare ,spiritului de echipă

-participarea activă în cadrul activității


- exprimarea afecțiunii față de adulții cu care este obișnuit;

-dezvoltarea sentimentelor de dragoste și respect față de animale si mediul înconjurător.

Atitudini în învățare

- să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea

- să manifeste atitudini de învățare, spirit de echipă.

- să creeze reguli acceptabile într-un joc de grup;

- să-și exprime diferite idei pentru activitățile artistice.

Strategii didactice:

• metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, exerciţiul, jocul, tehnicile cubul, turul
galeriei, explozie stelară, diagrama Ven, cubul.

• materiale didactice: tablou cu imagini despre cerb și căprioară , 5 steluţe cu


întrebări, coli de hîrtie A3, coli de hîrtie A4, imagini, ilustraţii, foarfece, clei, acuarele,
pensule, ştampile, fişe de lucru, carioca, creioane colorate, cuburi din plastic şi lemn, cărămizi
din lemn, laptop.

Bibliografie:

1.Curriculumul educației copiilor de vîrstă preșcolară și timpurie din Republica Moldova

2.Lia SCLIFOS, ZINAIDA STANCIUC, 1001 de idei pentru o educație timpurie de calitate,
214 pagini

3. MARIA CHIRIAC, ghid al activităților din grădiniță , 128 pagini

4.Viorica Preda, Mioara Pletea, Filofteea Grama, Aurelia Cocos, Daniela Oprea, Marcela
Calin, “Ghid pentru proiecte tematice”, – editura Humanitas, 2005

5. Laborator prescolar – ghid metodologic, editia a II-a, – editura V& Integral, Bucuresti,
2002

6. Silvia Breben; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode


interactive de grup” –ghid metodic, editura Arves.

Analiză și observații

S-ar putea să vă placă și