Sunteți pe pagina 1din 3

Suspensiile sunt preparate farmaceutice constituite din una sau mai multe substanțe active

insolubile, suspendate într-un mediu de dispersare lichid și destinate administrării interne sau
externe.
Substanțele medicamentoase conținute în suspensii sunt de obicei pulberi insolubile, dar
și pulberi cu o solubilitate limitată în mediul de dispersie. Mărimea particulelor dispersate
este cuprinsă în majoritatea cazurilor între 0,1- 100 µm.
Suspensiile se prepară atât în farmacie cât și în industrie. Cele preparate în farmacie au o
stabilitate fizică limitată, urmând a fi utilizate în scurt timp de la preparare. Cele industriale
trebuie sî-și păstreye omogenitatea timp de 2 – 3 ani.
O categorie aparte o formează suspensiile uscate ( suspensiones siccae). Suspensia lichidă se
obține prin adăugarea vehiculului în momentul utilizării, la amestecul de pulberi sau
granulate. După agitare rezultă o suspensie omogenă.
La prepararea suspensiilor se pot folosi și substanțe auxiliare, de exemplu umectanți agenți
pentru creșterea vâscozității, agenți de floculare, coloranți, conservanți antimicrobieni
potriviți.
Suspensiile destinate administrării interne pot conține agenți de corectare a gustului și
mirosului.
Suspensiile prezintă un interes crescând pentru practica medico-farmaceutică. Diversitatea
preparatelor ce pot fi condiționate sub această formă este tot mai mare datorită progresului
făcut în ultima vreme în cunoașterea mecanismului de acțiune a unui număr însemnat de
agenți de stabilizare a acestor sisteme disperse. Deoarece suspensiile constituie sisteme
disperse nestabile din punct de vedere cinetic și termodinamic, este necesar să se ia o serie de
măsuri tehnice deosebite la prepararea și stabilizarea lor, comparativ cu celelalte forme
farmaceutice.
Prepararea suspensiilor atât în farmacie cât și în industrie, cunoaște o dezvoltare deosebită,
datorită multiplelor obiective ce se pot realiza cu ele.

AVANTAJELE SUSPENSIILOR:
Formularea substanțelor insolubile sub formă de suspensii prezintă următoarele
avantaje:
 mascarea gustului neplăcut al unor medicamente;
 modificarea vitezei de absorbţie (preparate cu acţiune modificată,ex. suspensii
injectabile)
 asigurarea stabilităţii chimice la substanțele unde derivaţii solubili prezintă stabilitate
redusă;
 au o biodisponibilitate superioară față de alte preparate solide : comprimate, drajeuri
sau capsule, Efectul apare curând după administrare deoarece substanța activă sub
formă de particule libere sau în vehicul poate să acționeze imediat ;
 asigurarea administrării uniforme sub formă lichidă a medicamentelor insolubile sau
puțin solubile în vehiculul prescris.
 permit administrarea medicamentelor insolubile sau mai puțin solubile în
concentrații ridicate;
 favorizează mascarea gustului neplăcut al unor substanțe medicamentoase, prin
administrarea unui derivat insolubil în locul medicamentului solubil cu gust
dezagreabil ( de exemplu palmitat de cloramfenicol sau tanat de chinină în loc
de cloramfenicol, respectiv sulfat de chinină)
 prin administrarea acestei forme farmaceutice cu grad de dispersie mai redus, se
poate încetini viteza de absorbție a medicamentului, în vederea asigurării unui efect
de durată (metodă utilizată în primul rând la preparatele inectabile, de exemplu ,,
Injectio insulini zinci protamini,,)
 înbunatațesc stabilitatea chimică prin prepararea unei suspensii în locul unei soluții
(de exemplu Procain penicilina suspendată în apă este mult mai stabilă decât
penicilina în soluție);
 constituie administrarea preferată pentru o serie de medicamente importante în
pediatrie, înlocuindu-se unele preparate solide mai greu de acceptat ( pulberi,
comprimate, drajeuri) și mai dificil de dozat.Dozarea suspensiilor în funcție de vârstă
poate fi făcută mai corect prin administrare cu lingurița dozatoare ).

DEZAVANTAJELE SUSPENSIILOR :
 instabilitate mare (cea mai instabilă formă farmaceutică);
 uneori inexactitate la dozare datorită sedimentării rapide;
 în timp se poate produce sedimentarea particulelor, aglomerarea, creșterea cristalelor
și cimentarea sedimentului;
 au o biodisponibilitate inferioară soluțiilor și emulsiilor ;
 sunt sisteme disperse nestabile din punct de vedere cinetic și termodinamic.