Sunteți pe pagina 1din 16

AP,ID, AN III

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava


Facultatea de Drept și Științe administrative
Specializarea: Administrație publică

Proiect la disciplina:
MARKETING PUBLIC

Profesor coordonator:
Conf.univ.dr. Alexandru NEDELEA

Proiect realizat de:


Buliga (Zaharii) Anamaria

Suceava 2019

1
AP,ID, AN III

Cercetare de marketing a firmei SC.


Spicul2 S.R.L., Dorohoi

2
AP,ID, AN III

Cuprins

Introducere

1. Date cu privire la firmă


2. Organizarea și funcționarea firmei
3. Personalul firmei
4. Mediul de marketing al firmei
5. Piața și strategia de marketing
6. Piața țintă a firmei
7. Politici si strategii de marketing
8. Managementul firmei
9. Eficiența economică a firmei, rata rentabilității, cai de creștere a eficienței

Concluzii
Bibliografie

3
AP,ID, AN III

Introducere

Orice business este un organism viu. La fel ca toate ființele, acesta crește, se dezvoltă,
ajunge la maturitate, iar apoi moare, însă din fericire, el nu vine cu o durată de viață determinată
de natură. Partea bună este că viața unui business poate fi prelungită pe termen nedeterminat, atât
timp cât acesta funcționează eficient din punct de vedere economic, și anume, produce suficient
profit.
De-a lungul existenței businessului, apar diverse probleme grave, cum ar fi: performanțe
slabe ale produselor pe piață, scăderea vânzărilor, investiții nerentabile sau crize de imagine greu
de manageriat. Cum pot fi acestea soluționate? Pornind de la rădăcina problemei, prin cercetarea
de marketing.
Scopul unei cercetări de marketing este de a oferi informații despre consumatori, mai
exact despre atitudinile, opiniile și comportamentul lor, dar și despre mediul de marketing.
Informațiile obținute prin cercetare sunt esențiale în conceperea și realizarea planurilor și
strategiilor de marketing.
Societatea comercială SC.Spicul 2 S.R.L a fost înființată în 1991 și are sediul în Dorohoi,
județul Botoșani. Această companie are un colectiv de 170 angajati.
Spicul 2 S.R.L este producator pentru o gamă largă de produse lactate din lapte de vacă,
cunoscute sub brandul "Dorolact", precum și produse de panificație.
Prin serviciile pe care le oferă, firma dorește să întâmpine nevoile clienților din România
și din întreaga Europă, astfel încat să devină un partener de încredere pentru partenerii săi.
Toate produsele și serviciile companiei sunt atent controlate și evaluate de profesioniști în
domeniul producției. Această firmă acordă o atenție deosebită instruirii personalului , pentru
garantarea unei maxime satisfacții în utilizarea produselor de catre consumatori.
Firma plasează în centrul atenției clientul, cu necesitățile și dorințele sale

4
AP,ID, AN III

1. Date cu privire la firmă 

Denumirea societății : S.C. SPICUL 2 S.R.L


Sediul social: Municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, NR.39, cod postal 715200
Telefon/Fax :0231/606208/614711/612166
Act de înființare : Sentință civilă /Hotărâre judecătorească nr.67/16.09.91, jud.Botoșani, Nr de
ordine în Registrul Comerțului :J07/701/1991,atribuit în data de 23.10.1991
Stare firmă : funcțiune
Formă de organizare :Societate comercială cu raspundere limitată
Cod unic de înregistrare : 622194 atribuit in data de 05.11.1992
Constituita pe o durata nelimitata
Obiectul de activitate :
fabricarea produselor lactate și brânzeturi ;
fabricarea produselor de panificație și patiserie ;
achiziționarea, cumpărarea, comercializarea en gross și cu amănuntul de mărfuri și
produse (agricole, alimentare-lactate, industriale) ;
prestări servicii către persoane fizice sau juridice-transport mărfuri ;
fabricarea produselor de panificație și brutărie.
Codul Activitatilor Economice Nationale (CAEN) al firmei SC. SPICUL 2SRL este :
 1051-Colectarea și prelucrarea laptelui
 1071-Fabricarea produselor de panificație și brutărie
Scopul principal al societății este colectarea laptelui din 42 de localități din județul Botoșani
precum și prelucrarea laptelui colectat (depozitare ,pasteurizare, răcire, prelucrare)

2. Organizarea și funcționarea firmei


SC. SPICUL2 SRL își are sediul în localitatea Dorohoi, județul Botoșani.
Cladirea sediului actual este realizată după un proiect propriu și reprezintă o construcție de
factură modernă ce se remarcă prin rezolvare funcțională, confort optim și dotări
corespunzatoare necesare desfașurării în cele mai bune condiții a unui proces complex.
Cladirea este formată dintr-un corp principal în forme de bază , având subsol, parter și
două etaje. Astfel, sediul companiei se afla într-o zona centrală, pe una din arterele de circulație
importante ; cladirea este aproape nouă (construită în anul 2002), are o suprafață construită
desfașurată de 226 m2, este o cladire multifuncțională deoarece este construită pe o structură de
cadre de beton ranforsat.
Cladirea punctului de prelucrare actual este realizată prin Proiect sapard și reprezintă o
construcție cu dotări corespunzatoare necesare desfașurării în cele mai bune condiții a unui
proces tehnologic în conformitate cu standardele europene. Departamentul contabil și cel de
vânzări se află situat în imediata apropiere a secției de producție. La secretariat și contabilitate
există câte trei calculatoare ți câte o imprimantă la fiecare calculator. Calculatoarele comunică
între ele, există internet, acestea fiind conectate la el.

5
AP,ID, AN III
Lângă cladirea principală au fost construite un garaj și un atelier mecanic care se afla sub
conducerea inginerului tehnic. Acestea deservesc un numar de 14 mașini : 4 cisterne și 10
camioane .
Pe lângă cei 14 conducatori auto angajați cu carte de muncă, își desfasoară activitatea și 3
mecanici auto

3. Personalul firmei
Structura organizatorică a firmei este influențată de o multitudine de factori de
natură economică, politică, tehnologică și socială. În elaborarea structurii organizatorice,
administratorii trebuie să aibă în vedere că nu există o organizare ireala și nici reguli universal
valabile. Cea mai bună structură organizatorică este aceea care raspunde cel mai bine
necesităților curente ale firmei.
Astfel, firma a urmărit adaptarea structurii la necesitățile interne și resursele umane pe
care le are , precum și orientarea ei spre activități cheie (strategii, mediu, tehnologie).
Structura organizatorică a societății SC. SPICUL 2 S.R.L. este formată din doi
administratori, un contabil sef, care are în subordine alți 4 contabili, un economist, doi operatori-
calculator, un inginer tehnic, un director de vânzari și cinci agenți de vânzări și restul muncitori.
SC. SPICUL2 S.R.L. adoptă forma de organizare ierarhie-funcțională, rezultată din
îmbinarea autorității ierarhice a șefilor compartimentelor de bază, cu autoritatea funcțională a
șefilor compartimentelor specializate în domenii funcționale. Fiecare post existent în cadrul
structurii este bine definit prin fișa postului, respectând principiul « omul potrivit la locul
potrivit ».
Compartimentele tehnic și economic colaborează între ele pentru bunul mers al activității,
prin transferul de informații necesare atingerii obiectivelor propuse.
Ca urmare a unui program de retehnologizare au fost îmbunăMtățite performentele
privind producția și calitatea acesteia, societatea dorind să se ridice astfel la standardele
internaționale.
Structura organizatorică a societății este reprezentată grafic în organigramă.

4. Mediul de marketing al firmei


4.1. Micromediul de marketing
Activitatea de aprovizionare este coordonată de Biroul de Aprovizionare având în
componență:
Șef Birou Aprovizionare
1 merceolog (studii medii de specialitate);
3 tehnicieni (studii medii de specialitate)
Materii prime de bază:
 grâul -furnizor Agenția Națională de Produse Agricole. Prin măcinarea acestuia se obține
faina în urmatoarele sisteme: 650, 480, 800, 1350 , precum și subproduse: tarâțe, făină
furajeră, corpuri straine etc.
 sare -furnizor salina Slănic Prahova

6
AP,ID, AN III
 drojdie -din țară: S.C. Fulgerul S.A. și din import: Franța, Turcia
 amelioratori -din import: Austria; din țară: S.C. Dobrogea S.A.CT
 margarina -din țară: Vegras Bragadiru; din import: Austria
 lapte praf -din țară: Oradea, Cimpulung-Moldovenesc; din import
 unt - Lactag Pitești, Câmpulung - Moldovenesc
 zahăr – Buzău
 ouă -sub forma de praf de ouă; crude: Avicola, Buftea, Crevedia
 stafide, susan - import prin Aprodex București
 cacao - import sau prin Excelent București
 materiale pentru reparații curente și capitale: sir bobinaj (Zalau rulmenți ,Brasov, Bârlad),
profile metalice, șuruburi, aparate electrice de la fabricile de profil sau Baza de
Aprovizionare Pitești.
 combustibili, lubrefianți prin S.C. PECO S.A.
 materiale de construcție: var, ciment
 materiale igienico-sanitare, mături, detergenți, perii, sodă, se aduc din fabricile de profil sau
din bază.

Pentru o cât mai mare eficienta societatea trebuie sa tina cont de urmatoarele:

furnizorii să fie cât mai apropiați ca distanță;

cautarea a cât mai mulți furnizori pentru a alege pe cel mai convenabil ca preț și calitate a
produselor oferite;

utilizarea de mijloace de transport cu capacități cât mai apropiate de necesarul de materii


și materiale ce urmează a se aproviziona;

folosirea metodelor moderne de transport si depozitare pentru a se evita consumul


suplimentar de forta de munca;
dimensionarea și structurarea forței de muncă la nivelul strict al necesităților zilnice de
transport și manipulare a materiilor și materialelor.
Pentru folosirea în productie nu este necesara o pregatire prealabila a materiilor prime si
materialelor, cu exceptia fainii care se ambaleaza în saci pentru unitatile care nu pot folosi
sistemul de aprovizionare “vrac”.
Firma trebuie să acorde o atenție sporită indicelui de infidelitate a clienților și să caute
metode de a reduce nivelul acestuia. Sunt patru etape de parcurs în acest sens:
 Societatea comercială trebuie să definească și să măsoare indicele de pastrare a clienților;
 Firma trbuie să identifice cauzele care duc la pierderea clientelei și să găsească mijloacele
de combatere a acesteia. Se poate face multe în cazul clienților care nu mai apelează la
societatea noastră din cauza produselor de slabă calitate, a prețurilor exagerate. Este
foarte utilă realizarea unui grafic care să indice ponderea clienților pierduți din diverse
motive;
 Firma trebuie să calculeze profitul nerealizat prin pierderea clienților;
 Firma a trebuit să evalueze costurile legate de reducerea indiciului de infidelitate. Atâta
timp cât costurile sunt mai mici decât profitul nerealizat, firma le poate suporta.

7
AP,ID, AN III
Pastrarea clientelei existente trbuie să fie obiectivul cel mai important al societății
comerciale și de aceea se recomandă două căi de acțiune pentru realizarea acestuia. Cea dintâi
constă în plasarea unor obstacole în calea plecării clienților. O modalitate mai bună de abordare
constă în creșterea nivelului de satisfacție oferit clienților. Unei firme concurente îi va fi mai
dificil să depășească această barieră oferind prețuri mai avantajoase sau prezentând perspective
mai atrăgatoare. Acțiunea de creare a unei clientele fidele poartă numele de marketing de relație.
Societatea comercială SC“Spicul2 SRL.” trebuie sa împlementeze un marketing de relație de
cooperare cu clienții, iar în anumite momente unul ofensiv, și nu un marketing de relație
elementar (adică societatea vinde produsele fară a mai lua legatura cu clientul).
Pentru a realiza un marketing de relație de cooperare cu clienții, firma noastră trebuie să
elaboreze și să susțină financiar programe destinate a-i face pe cumpărători să revină, să cumpere
mai mult și să ramană fideli societății. Problema constă în a stabili o relație specială cu cei mai
buni clienți ai firmei, relație care se bazează pe o comunicare reală în ambele sensuri și care să-i
facă pe clienți beneficiarii unor recompense sau privilegii speciale.
Programele de marketing de frecvență sunt destinate să ofere diverse recompense
clienților care cumpară în mod frecvent sau în cantități însemnate. Marketingul de frecvență
reprezintă recunoașterea principiului lui Pareto, anume ca 80% din activitatea unei firme depinde
de 20% din clientela sa.

4.2. Macromediul de marketing al firmei


Macromediul de marketing cuprinde forțele externe care acționează asupra întreprinderii
și a micromediului sau stimulând sau frânând activitatea desfășurată de aceasta. Aceste forțe sunt
grupate în mediul demografic, mediul economic, mediul tehnologic, mediul politic și juridic,
mediul socio-cultural și mediul natural. Acești factori exercită în permanentă o influență mai
mică sau mai mare asupra activității întreprinderii, aflându-se într-o permanentă schimbare.
Toate firmele sunt conștiente de acest lucru dar nu toate sunt la fel de eficiente în monitorizarea
mediului extern, a tendințelor factorilor de mediu și în adaptarea activităților desfășurate în
consecință.
Mediul economic din orașul Dorohoi
În municipiul Dorohoi activează un număr de 897 agenți economici, din care, o regie
autonomă, 2 societăți comerciale pe acțiuni, 65 societăți în nume colectiv și 401 societăți cu
răspundere limitată, 230 asociații familiare și 198 Intreprinzători persoane fizice. Cea mai
reprezentativă societate comercială din Dorohoi este S.C. STIPO S.A recunoscută pe plan
mondial pentru articolele din porțelan și sticlă. În municipiul Dorohoi, după anul 1990 s-au
înființat societăți comerciale cu capital mixt sau privat. Amintim aici: SC Classic Glass
Manufactures, societate cu capital mixt care produce și comercializează produse din sticla și
portelan, SC. Wendor SRL, societate mixtă rom-germană care produce și comercializează
încălțăminte
Mediul demografic
La 1 iulie 2006 populația orașului Dorohoi era de 31.130 persoane, din care 15.067
persoane(48.3%) bărbați și 16.063 persoane(51.7%)femei. Populaţia totală stabilă a judeţului
Botoşani, la 1 iulie era 448.423 persoane din care 220.491 bărbați și 227.932 femei, în mediul
urban 186.806(bărbați 89.908 și femei 96.898), iar în mediul rurlal 261.617(bărbați 130.583 și
femei 131.034).
Componenţa populaţiei pe naţionalităţi: Total judeţ, din 452.834: români-447.4254,romi
3.390, ucraineni 896, lipoveni 656, evrei115, maghiari 83, greci 34.

8
AP,ID, AN III
Număr salariaţi
La 01.01.2009 în judeţul Botoşani numărul salariaţilor se ridica la 56.570 persoane
Număr pensionari- persoane -Total pensionari la 01.03.2010 este de 114.685 din care:
pensionari de asigurări asigurări sociale 76.527, pensionari - agricultori 38.158.
La 31.12.2009 numărul şomerilor la nivelul judeţului Botoşani - 11.231,din care: 4.074
femei și 7.157 bărbaţi. Rata şomajului în luna decembrie 2009 – 7,0%

5. Piața și strategia de marketing

Sc. Spicul2 Srl are în structura sa organizatorică un director de marketing și cinci agenți
de vânzări.
Directorul de marketing Macovei Constantin desfășoară următoarele activități:
Identifică potențialii clienți;
Întreține relațiile cu clienții din portofoliu;
Întocmește oferte de mărfuri;
Acordă asistență d.p.d.v. tehnic și comercial clienților și potențialilor clienți;
Preia apelurile telefonice, întocmește fișa de client și o urmărește;
Întocmește documentele contabile în vederea montajelor echipamentelor;
Menține relația cu furnizorii ( cerere de comandă, verificarea mărfii și a plăților;
Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei;
În limita timpului disponibil și în conformitate cu dispozițiile primite participă la
îndeplinirea atribuțiilor generale privind vânzarea mărfurilor;
Administrează și gestionează documentele ;
Raportează activitatea din cadrul departamentului Directorului General;
Optimizează forța de muncă.

Relații funcționale:
 cu ceilalți angajați ai firmei;
 cu serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidenței comenzilor privind exportul
cu coordonatorul departamentelor de marketing și secretariat
Responsabilități și sarcini:
 organizează ședințe, conferințe,
 organizează evenimente, târguri, expoziții ce au ca scop promovarea imaginii și
produselor firmei;
 are cunoștințe de contabilitate (Stocuri)
 participă la întâlnirile de afaceri,
 traduce din și în limbi straine,
 trebuie să cunoască, să interpreteze și să pună în aplicare strategia de marketing și planul
de afaceri al companiei,
 este implicat activ în schimbarea și dezvoltarea companiei, fără însă să ia decizii de unul
singur
 supraveghează personalul administrativ, curieri, șoferi, personalul de serviciu.

Agenții de vanzari (Rotariu Ioan,Nanu Cristian,Sandu Ciprian,Axinte Marian,Mimcea Vasile)


desfasoara urmatoarele activitati :

9
AP,ID, AN III
 prezentarea, promovarea și vânzarea produselor în conformitate cu standardele și
politicile comerciale ale companiei;
 urmarirea realizării planului de vânzări lunar, trimestrial, anual;
 participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derularii și finalizării
acestora.
Sarcini și îndatoriri specifice:
• stabilește și participă la întâlnirile cu clienții și/sau cu furnizorii;
• întocmește documentația premergatoare întâlnirilor;
• redactează rapoartele și procesele-verbale după întâlniri;
• întocmește documentele comerciale;
• înregistrează la zi mișcările de stocuri în fișele de magazie și le predă departamentului
contabilitate.
Responsabilități ale postului:
• raspunde pentru calitatea aprovizionării clienților;
• raspunde de urmărirea încasării sumelor datorate de către clienți și de transmiterea
documentelor de vânzare;
• este responsabil de întocmirea documentelor de transport-marfă conform normativelor;
• răspunde pentru modul în care se eliberează marfa (doar pe baza documentelor fiscale).

6. Piața țintă a firmei


Domeniul central în investigațiile de piață este cel al cererii de mărfuri. Cunoașterea
cererii beneficiarilor potențiali pentru produsele și serviciile oferite pieței constituie premisa
orientării eficiente a activității oricărei intreprinderi.
Cererea pâinii și a produselor de panificație reprezintă cantitatea de produse pe care
cumpărătorii sunt dispuși să o cumpere la un moment dat, la un anumit preț. Cererea pentru
aceste produse este aproape invariabilă, foarte puțin elastică în funcție de prețuri, chiar și în
funcție de veniturile cumpăratorilor, coeficienții de elasticitate fiind dintre cei mai mici întâlniți
pe piață.
Pentru aprecierea corectă a cererii de astfel de produse, piața totală a acestora va fi
împarțită cu ajutorul tehnicii segmentării pieței, în segmente omogene, interesante din punct de
vedere al mărimii lor asupra cărora S.C. SPICUL2 S.R.L va putea acționa prin intermediul
marketingului mix.
Ţinând cont că principalul factor care influențează orientarea politicii de produs îl
reprezintă preferințele consumatorului pentru asigurarea unui submix de produs realist, este
necesar, în prealabil stabilirea aprecierii consumatorilor finali asupra produselor realizate de S.C.
SPICUL2 S.R.L.
Pentru acestea se va utiliza metoda de studiere directă a comportamentului
consumatorilor, în această categorie încluzându-se metode care au la bază culegerea informațiilor
direct de la purtătorii cererii, de la consumator.
Fiind o categorie economică complexă, oferta se cere studiată atât ca o masă de marfuri
(evaluată comparativ sau valoric) cât și ca proces economic în cadrul căruia fluxul parcurge
stadii diferite între etapa producției și cea a consumului cum sunt cele de producție marfă, intrări
de mărfuri, stocuri, vânzari.

10
AP,ID, AN III
Obiectul cercetarii ofertei privește cunoașterea surselor de formare a volumului și
structurii ofertei, a factorilor săi de influență, evaluarea dinamicii și localizării teritoriale a
tendințelor în raportul dintre componentele sale (ca urmare a competitivității între produse și a
alinierii la cerințele pieței) stabilirea gradului de învechire economică, adică a "vârstei"
produselor și serviciilor ce compun oferta.
Un loc de seamă în cadrul studierii ofertei de produse de panificație îl ocupă cercetarea
dinamicii și structurii ofertei, precum și studierea nivelului calitativ al ofertei. Investigarea
calității componentelor ofertei dispune de o suită de indicatori sintetici, din rândul cărora se
remarcă: prețul mediu de vânzare al ofertei, clasa medie de calitate a ofertei și gradul mediu de
utilizare al ofertei.
Referitor la cota de piață, aceasta reprezintă ponderea deținută de o întreprindere sau un
produs, în cadrul pieței de referință, iar piața de referință este acea subdiviziune a pieței globale,
în cadrul căreia intreprinderea sau produsul intervin ca elemente componente. Fiind un indicator
complex al exprimării capacității pieței, cota de piață exprimă dacă o societate sau alta, deține
ponderea pe o piață luată în calcul.
Cât privește evoluția prețurilor la principalele produse de panificație, acestea au
inregistrat o creștere încadrata în limitele normale.
În concluzie, piața produselor de panificație, având ca principal produs pâinea, are un
specific aparte, dat de inelasticitatea cererii de astfel de produse în funcție de prețurile de livrare
și veniturile consumatorilor. De aceea ofertanții (producatorii), indiferent de forma de
proprietate, trebuie să îmbine armonios funcția economică a întreprinderii (obținerea profitului)
cu funcția socială, care consta în asigurarea condițiilor de muncă pentru salariați și a puterii de
cumpărare. Astfel, pentru produsele agro-alimentare, în general, nu se poate vorbi de o
maximizare a profitului, ci de optimizarea acestuia, ținând cont și de protecția socială a
consumatorilor finali.

7. Politici si strategii de marketing


Portofoliul de produse cuprinde un numar de 15 sortimente de produse, produsele se
diferențiază prin calitățile lor tehnice cât și din punct de vedere vizual. Foto

11
AP,ID, AN III

Prețuri, tarife, comisioane practicate


Prețul de achiziție a laptelui de la producători diferă în funcție de anotimp și de
concentrația de grasime. Se fixează un preț pentru laptele cu o concentrație de grăsime de 3.5%
și apoi se crește sau se scade prețul, în funcție de cum se crește sau scade concentrația de
grăsime :
-pe timp de vara -1.1 lei/l -stas 3.5% UGR
-pe timp de iarna -1.25 lei/l -stas 3.5%UGR
În mare parte, configurația prețului se împarte în două categorii și anume :
preț de colectare -valoarea laptelui ; transport; salarii la achizitori, plus personal
colectare ; amortizări(vane și chioșcuri) ;consumabile ;chirie
preț de producție -materie primă secundară (sare,chiag,stabilizatori)
Distribuția
Distribuția produselor este reprezentată de traseul pe care acestea îl parcurg de la
producător la consumator (pe piața) în vederea satisfacerii unor nevoi de consum de o importanță
majoră atât pentru funcționarea mecanismului economic al societății (în general), cât si pentru
fiecare unitate în parte.
Ca parte integrantă a mixului de marketing, distribuția se referă la urmatoarele fenomene:
 stabilirea și asigurarea functionalității canalelor de distribuție, a formelor de distribuție,
de circulație a mărfurilor specifice fiecărui canal;
 distribuția fizică a mărfurilor, procesele operative prin care produsele trec succesiv pentru
a ajunge la consumator.
Distribuția are rolul de a sincroniza producția cu consumul întâlnindu-se situația când se
creează stocuri nevandabile, care datorită perisabilității accentuate poate să provoace pagube
însemnate producatorilor. Aceasta caracteristica este pretabilă cu atât mai mult pentru activitatea
S.C. Spicul2 srl. cu cât se știe ca produsul principal (pâinea) are un termen de valabilitate foarte
mic.
Pentru promovarea produselor de la SC. Spicul 2 SRL se ocupă fiecare agent de vânzări
în parte,oferind clienților cât mai bune informații despre produsele respective. Momentan nu

12
AP,ID, AN III
exista un buget specific pentru politica de marketing a firmei dar se dorește ca în viitor să se
pună accent pe asta.

8. Managementul firmei
Structura acționariatului :
Asociați persoane fizice : Surugiu Romică (calitate: asociat, numar parți sociale: 624,
cota de participare la beneficii și pierderi: 25%) ; Surugiu Ioan Viorel (calitate asociat,număr
parți sociale 624, cota de participare la beneficii și pierderi 25%); Surugiu Ștefan Dănuț (calitate
asociat, număr parți sociale 624, cota de participare la beneficii și pierderi 25%); Surugiu Dinu
(calitate asociat, numar parți sociale 624, cota de participare la beneficii și pierderi: 25%).
Persoane imputernicite: Surugiu Ioan VIOREL -calitate administrator, funcția
nespecificată, durata mandatului nelimitat; Surugiu Dinu -calitate administrator, funcție
nespecificată, durata mandatului nelimitat.
Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor participative de management sunt
evidenţiate în Statutul firmei şi în Regulamentul de Ordine Interioară. În ceea ce priveşte
personalul de management şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile, competenţele şi
responsabilităţile sunt fişele de post.
Structura organizatorică a firmei se regăseşte în organigrama prezentată în prezentul plan
PERSONAL NUMAR
Total personal, din care:
1 personal de management, din care 2 administratori și un director de vânzări
personal de execuție, din care un contabil șef, 4 contabili, un economist, doi operatori
calculator ,un inginer tehnic, 5 agenți vânzări și 8 muncitori .
Administratorii firmei, sunt cei care supervizează întreaga activitate a firmei.
Experienţa în domeniul vânzărilor precum şi studiile superioare economice reprezintă o
condiţie esenţială pentru postul ocupat.
Se remarcă deasemenea că mai mult de jumătate din personalul angajat nu posedă studii
superioare activitatea de producere şi comercializare a produselor de panificaţie solicitând mai
degrabă cunoaşterea sau însuşirea procesului tehnologic de fabricaţie, modului de utilizare a
echipamentelor şi instalaţiilor şi o minimă experienţă în relaţiile cu clienţii (dacă este cazul). Cu
toate acestea majoritatea salariaţilor posedă o experienţă vastă în domeniu.
Deasemenea tot în ceea ce priveşte personalul de execuţie se pune accentul pe constituţia
fizică şi rezistenţa la efort.
Tehnici de motivare a personalului folosite:
Tehnici salariale - Practicarea unui nivel al salariului suficient de ridicat pentru a fi
atractiv, acesta depinzând însă de numărul de ore lucrate şi de felul muncii
- Recompensarea performanţelor deosebite, cum ar fi implicarea în proiectele
investiţionale derulate de firmă. Aceasta recompensare se va face procentual în funcţie de
rezultatele obţinute
Tehnici nonsalariale- Stabilirea clară a obiectivelor individuale, precum şi armonizarea
acestora cu cele de grup, ceea ce va conduce la o apreciere mai justă a rezultatului muncii
şi implicit la o recompensare adecvată a acesteia

13
AP,ID, AN III

9.Eficiența economică a firmei, rata rentabilității, cai de


creștere a eficienței
La data de 31.12.2008 balanța conturilor de verificare a societății SC. Spicul2 SRL
prezentă o cifra de afaceri de 15.657.850,00 mii lei. Societatea a obținut o cifra de afaceri pe anul
2007 de 16.099.236,00 mii lei. Pentru un randament cât mai bun producția este în stransă
legatură cu cererea în felul acesta diminuează pierderile. Fluctuațiile diferă în funcție de anotimp.
Se dorește a se investi în construirea de cladiri, utilaje și echipamente, inclusiv montarea
lor, dar pentru acest fapt firma ar avea nevoie de susținere din partea Uniunii Europene. În
prezent, Spicul 2 SRL încearca pentru a treia oara să acceseze fonduri europene, după ce,
anterior, a mai încercat  de două ori, dar nu au obținut punctajul necesar.

Analiza SWOT

S W O T

(puncte tari) (puncte slabe) (oportunități) (amenințări)


-lider în distribuirea -datorită procesului -atragerea -principalii
de produse lactate din continuu de retehno- investitorilor ; concurenți din zona
zona(70% din piața) ; logizare au avut loc (Sc Five Continents,
-produse de calitate unele întârzieri cu -creșterea cererii Bucovina) ;
-echipamente transportul noilor pentru lapte în
moderne ; utilaje ,provocând calitate de materie -marile corporații
-supraveghere de blocaje în activitatea primă ; (Danone,Milli) ;
specialitate ; de producție ;
-are posibilitatea de a -utilizarea sistemului -apariția de noi firme
încasa la timp și de a -lipsa de promovare a de distribuție ; (societăți) de acest
plăti material prima produselor ; gen.
la centre ;
-promtitudine pe
piață ;
-deține o largă rețea
de distribuție ;

14
AP,ID, AN III

Concluzii

Marketerii (angajați ai firmei ce răspund de marketingul firmei) trebuie să ajute


firma să creeze și să ofere produse și servicii de calitate superioară consumatorilor vizați. Ei sunt
responsabili pentru identificarea corectă a cerințelor și nevoilor consumatorilor.
Ei trebuie să transmită corect proiectanților, informațiile referitoare la așteptările
consumatorilor. Ei trebuie să se asigure de execuția corectă și la timp a comenzilor. Ei trebuie să
verifice dacă clienții au primit instrucțiuni corespunzatoare, pregatirea și asistență tehnică
necesare utilizării produsului.
Ei trebuie să mențină legatura cu clienții după vânzare, pentru a se asigura că aceștia sunt
și vor rămâne satisfăcuți de performanțele produselor.
Ei trebuie să centralizeze ideile clienților legate de îmbunătațirea produselor și
serviciilor și să le transmită compartimentelor direct interesate. Toate aceste sarcini trebuie să
reprezinte contribuția specifică a marketerilor la managementul calității totale și la obținerea
satisfacției clientului.
Consideram că, analiza activității firmei SC. Spicul2 Srl efectuată mai sus,cu toate datele
enumerate, cu toate informațiile și argumentele aferente oferă atât o imagine de ansamblu, cât și
una detaliată. Probabil,cea mai ilustrantă este analiza SWOT bazată pe punctele tari și punctele
slabe, analiză care atestă obiectivitatea celui care a efectuat-o, cât și echilibru. Se poate astfel
observa capacitatea de identificare a aspectelor pozitive,care pot fi dezvoltate, precum și a celor
negative care trebuie eliminate.

15
AP,ID, AN III

Bibliografie

1. Nedelea Alexandru, Marketing public,- Suport de curs pentru învățământ la


distanță, Universitatea ”Ștefan cel Mare”,Suceava 2018-2019
2. http://www.dorolact.ro/
3. https://ro.kompass.com/c/spicul-2-srl/ro003975/ ,accesate la data de
12.01.2019

16