Sunteți pe pagina 1din 11

17.03.

2020

4.6 Contabilitatea stocurilor în curs de aprovizionare


Stocurile în curs de aprovizionare cuprind materiile prime, materialele,
animalele, mărfurile şi ambalajele cumpărate pentru care s-au transferat
riscurile şi beneficiile aferente dar care la finele perioadei de raportare
sunt în curs de aprovizionare.
Pentru reflectarea acestora prin Planul de Conturi General s-au prevăzut
conturile :
•321 „Materii prime în curs de aprovizionare”
•322 „Materiale consumabile în curs de aprovizionare”
•323 „Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de
aprovizionare”
•326 „ Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare”
•327 „ Mărfuri în curs de aprovizionare”
•328 „ Ambalaje în curs de aprovizionare”

65

După conţinutul economic: conturi de stocuri materiale.


După funcţia contabilă: conturi de activ.
Se debitează cu:
- valoarea stocurilor cumpărate pentru care s-au transferat riscurile şi

Se creditează cu:
- valoarea stocurilor cumpărate şi recepţionate pentru care s-a
încheiat procesul de aprovizionare:
- beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare

Soldul conturilor este debitor şi reflectă valoarea stocurilor


cumpărate pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente,
dar care la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.

66

1
17.03.2020

4.7.Contabilitatea producţiei în curs de execuţie


Producţia în curs de execuţie este acea structură a stocurilor
(prosuse,lucrări, servicii) ce se regăsesc în faze intermediare
de prelucrare pe diverse maşini nefiind nici producţie finită,
nici semifabricat.
Aceasta nu a trecut prin toate fazele de prelucrare
nefiind supusă probelor tehnologice şi recepţiei finale.
Se determină prin inventariere la finele fiecărei
perioade de gestiune, iar evaluarea se face la costuri de
producţie conform documentelor justificative.
Contabilitatea acesteia se conduce cu ajutorul
conturilor 331 “ Produse în curs de execuţie” şi 332
“Lucrări şi servicii în curs de execuţie”

67

După conţinutul economic: conturi de stocuri care nu au parcurs toate


stadiile de prelucrare fiind neterminate la finele perioadei .

După funcţia contabilă: conturi de activ.

Se debitează cu costul de producţie al stocului de produse, lucrări şi


servicii în curs de execuţie existent la sfârşitul perioadei determinat prin
inventariere:

Se creditează la începutul perioadei următoare, odată cu scăderea din


gestiune a valorii produselor, lucrărilor şi serviciilor care reintră în
procesul de fabricaţie (destocare):

Soldurile conturilor sunt debitoare şi reprezintă valoarea la cost de


producţie a produselor sau lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la
sfârşitul perioadei contabile.

68

2
17.03.2020

4.8. Contabilitatea produselor

Activitatea desfăşurată de agenţii economici din sfera producţiei


materiale se concretizează în obţinerea de produse finite, semifabricate,
produse reziduale, etc. Acestea sunt stocuri care au parcurs integral
fazele procesului tehnologic putând fi depozitate sau livrate.
Contabilitatea produselor este organizată cu ajutorul grupei 34
“Produse” care cuprinde conturile:
•341 “ Semifabricate”
•345 “ Produse finite”
•346 “ Produse reziduale”
•347 “Produse agricole”
•348 “Diferenţe de preţ la produse”

69

Contul 345 “ Produse finite”


După conţinutul economic: cont de stocuri materiale.
După funcţia contabilă: cont de activ.

Se debitează cu:
- valoarea la preţ de înregistrare sau cost de
producţie a produselor finite rezultate din procesul
tehnologic inclusiv plusurile de inventar:
- valoarea produselor finite revenite de la terţi (de
ex. din prelucrare) :

70

3
17.03.2020

Se creditează cu: valoarea la preţ de înregistrare sau cost de producţie a


produselor finite ieşite din unitate astfel:
- vânzarea produselor finite
- scăderea din gestiune
- constatate lipsă la inventar
- distruse de calamităţi naturale:
- transferate în magazinele de vânzare proprii:
- acordate salariaţilor ca plată în natură conform legii
- cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură potrivit clauzelor
contractuale:
- reţinute şi consumate în aceeaşi unitate:
- acordate ca donaţii:
- trimise pentru prelucrare la terţi:

Soldul contului este debitor şi exprimă valoarea la preţ de înregistrare a


produselor finite existente în stoc la finele perioadei.
71

În cazul în care pentru evidenţierea produselor se utilizează


preţuri prestabilite (standard) iar costurile de producţie calculate la
sfârşitul perioadei sunt diferite, diferenţele rezultate se vor evidenţia cu
ajutorul contului 348 “ Diferenţe de preţ la produse”.
După conţinutul economic: cont rectificativ al valorii de
înregistrare a produselor.
După funcţia contabilă: cont bifuncţional.
•Se debitează cu:
- diferenţele de preţ în plus, nefavorabile (costul de producţie efectiv mai
mare decât preţul standard) aferent produselor obţinute (intrate) din
producţie proprie:
- diferenţele de preţ în minus, favorabile (costul de producţie mai mic
decât preţul standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune
prin vânzare:

72

4
17.03.2020

Se creditează cu:
- diferenţele de preţ în minus (costul de producţie mai mic decât preţul
standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie:
- diferenţele de preţ în plus (costul de producţie mai mare decât preţul
standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare:

Soldul contului poate fi:


- debitor şi exprimă diferenţele de preţ în plus (costul de producţie mai
mare decât preţul standard) aferent produselor intrate respectiv
diferenţele de preţ în minus (costul de producţie mai mic decât preţul
standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune;
- creditor şi exprimă diferenţele de preţ în minus aferente produselor
intrate respectiv diferenţele de preţ în plus repartizate asupra
produselor ieşite.

73

Funcţionarea conturilor 341 “ Semifabricate”, 346 “


Produse reziduale” și 347 ”Produse agricole” este
identică cu cea a contului 345 “ Produse finite”.

74

5
17.03.2020

4.9. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi

Anumite bunuri de natura stocurilor, proprietate a


întreprinderii, pot să se găsească temporar la alte unităţi din
diverse motive: pentru prelucrare, lăsate în custodie, în curs de
aprovizionare, etc.

Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul grupei 35


“Stocuri aflate la terţi”, ce cuprinde următoarele conturi:
•351 “ Materii şi materiale aflate la terţi”
•354 “ Produse aflate la terţi”
•356 “Active biologice de natura stocurilor aflate la terți”
•357 “ Mărfuri aflate la terţi terţi”
•358 “ Ambalaje aflate la terţi”
75

După conţinutul economic: conturi de stocuri aflate temporar


la terţi.
După funcţia contabilă: conturi de activ
Se debitează cu:
- valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor ieşite din gestiune
şi aflate temporar la terţi:
- evidenţierea costului prelucrării stocurilor aflate la terţi :
Se creditează cu:
- valoarea stocurilor revenite de la terţi:
- scăderea din gestiune a stocurilor aflate la terţi constatate
lipsă la inventar sau distruse de calamităţi
Soldul contului este debitor şi exprimă bunurile de
natura stocurilor aflate temporar la terţi.

76

6
17.03.2020

4.10. Contabilitatea activelor biologice de natura stocurilor


Sunt încadrate în categoria stocurilor:
- animalele şi păsările născute şi cele tinere de orice fel (viţei, mânji,
miei, purcei) deţinute în vederea creşterii şi plasării pentru
producţie, muncă sau reproducţie ce urmează a fi trecute ulterior la
imobilizări (folosirii lor pentru muncă şi reproducţie);
- animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare;
- coloniile de albine;
- animalele pentru producţie (lână, lapte, blană, ouă).
Intrarea animalelor se face în principal prin achiziţii sau din producţie
proprie iar ieşirea prin vânzare, sacrificare, etc.
•Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul conturilor 361
“Active biologice de natura stocurilor” şi 368 “Diferenţele de
preţ la active biologice de natura stocurilor”.
•Contul 361 ” Active biologice de natura stocurilor”. După
conţinutul economic: cont de stocuri. După funcţia contabilă: cont de
activ.
77

4.11. Contabilitatea mărfurilor şi a diferenţelor de preţ la


mărfuri

Mărfurile sunt acele bunuri materiale achiziţionate în scopul revânzării


în aceeaşi stare sau după prelucrare sau produse de întreprindere şi
destinate vânzării prin magazine proprii.

Reflectarea în contabiliate a mărfurilor se realizează cu ajutorul


conturilor 371 “Mărfuri” şi 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri”
•Contul 371 “Mărfuri”- evidenţiază existenţa şi mişcarea mărfurilor la
cost de achiziţie sau preţ de vânzare, după caz.
După conţinutul economic: cont de stocuri destinate vânzării.
După funcţia contabilă: cont de activ.

Soldul contului este debitor şi evidenţiază valoarea la preţ de înregistrare


a mărfurilor aflate în stoc la sfârşitul perioadei.

78

7
17.03.2020

Contul 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri”- ţine evidenţa adaosului


comercial aferent mărfurilor din unităţile comerciale.
După conţinutul economic: cont rectificativ al valorii de înregistrare al
mărfurilor.
După funcţia contabilă: cont de pasiv.
•Se creditează cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate
în unităţile comerciale:
•Se debitează cu valoarea adaosului comercial afarent mărfurilor ieşite
din gestiune prin vânzare sau alte căi (inclusiv reducerile de preţ la
mărfuri):
•Soldul contului este creditor şi exprimă valoarea adaosului comercial
aferent mărfurilor existente în gestiune la sfârşitul perioadei.
Adaosul comercial aferent mărfurilor din comerţul cu amănuntul, ridică
probleme deosebite în ceea ce priveşte determinarea acestuia cu ocazia
descărcării gestiunii.

79

Se ştie că preţul cu amănuntul al mărfurilor se determină astfel:

Preţ cu = Cost de + Adaos + TVA


amănuntul achiziţie comercial neexigibilă
Pentru determinarea adaosului comercial aferent vânzărilor se parcurg
următoarele etape:
- calculul coeficientului de repartizare a adaosului commercial

K 378 = Si ct 378 + Rc ct 378 / (Si ct 371 + Rc ct 371) – (Si ct 4428 +


Rc ct 4428)
- determinarea adaosului total :
Adaos total = Sic ct 378 + Rc ct 378
- determinarea adaosului aferent vânzărilor:

Adaos aferent vânzărilor(Rd378) = Adaos total(Si378 + Rc378) -


Adaosului aferent vânzărilor(Sf 378)
80

8
17.03.2020

- determinarea adaosului aferent stocurilor:

Adaosului aferent stocurilor = Stoc de marfă fără TVA x


K 378
- calculul stocului de marfă mai puţin TVA:

Stocul de marfă fără TVA = SFd 371 – SFc 4428


sau
Stocul de marfă cu TVA- TVA aferent stocurilor

La descărcarea gestiunii rulajul debitor al contului 4428 va fi


egal cu rulajul creditor al contului 4427.

81

4.12. Contabilitatea ambalajelor


Ambalajele sunt bunuri destinate să protejeze stocurile materiale pe
timpul depozitării, transportului, manipulării, prezentării etc.
Reflectarea în contabilitate se face cu ajutorul conturilor 381
“Ambalaje” şi 388 “Diferenţe de preţ la ambalaje”.
•Contul 381 “ Ambalaje”
•După funcţia contabilă: cont de activ.
•Soldul contului este debitor şi exprimă valoarea la preţ de înregistrare
a ambalajelor aflate în stoc la sfârşitul perioadei.
•În cazul în care ambalajele se înregistrează la preţuri prestabilite
diferenţele faţă de costul de achiziţie se evidenţiază în contul 388
“Diferenţe de preţ la ambalaje”.
•După conţinutul economic este un cont rectificativ al valorii de
înregistrare a ambalajelor.
•După funcţia contabilă cont bifuncţional.

82

9
17.03.2020

4.13 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a


producţiei în curs de execuţie

• Ajustările pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de


execuţie reprezintă corecţii generate de scăderea conjuncturală a
valorii actuale a acestora comparativ cu valoarea de înregistrare,
constatate prin inventariere de regulă la sfârşitul exerciţiului
financiar.
• La finele anului odată cu operaţiunea de inventariere se face şi o
apreciere a utilităţii şi valorii de piaţă a stocurilor.
• Aceste aprecieri şi estimări constituie evaluarea deprecierii
reversibile a stocurilor pentru care se apelează la principiul prudenţei
şi al continuităţii activităţii, înregistrându-se pe cheltuieli minusul de
valoare prin evidenţierea de ajustări pentru deprecieri reversibile.

83

• Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei


în curs de execuţie se conduce cu ajutorul grupei 39 “Ajustări pentru
deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie”.
• În cadrul grupei sunt create conturi pentru fiecare categorie de stocuri
astfel:
• 391 “ Ajustări pentru deprecierea materiilor prime”
• 392 “ Ajustări pentru deprecierea materialelor”
• 393 “ Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie”
• 394 “ Ajustări pentru deprecierea produselor”
• 395 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi”
• 396 “Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura
stocurilor ”
• 397 “Ajustări pentru deprecierea mărfurilor”
• 398 “ Ajustări pentru deprecierea ambalajelor”

84

10
17.03.2020

• Conturile 392 “Ajustări pentru deprecierea materialelor”, 394


“Ajustări pentru deprecierea produselor” şi 395 “ Ajustări
pentru deprecierea stocurilor aflate terţi”, se detaliază în conturi
sintetice de gradul doi, pentru fiecare categorie de stoc pe care o
reprezintă.
• Toate aceste conturi funcţionează după aceleaşi reguli contabile.
• După conţinutul economic: conturi rectificative a valorii de
înregistrare a stocurilor.
• După funcţia contabilă conturi de pasiv.
• Se creditează la constituirea ajustările pentru deprecierea stocurilor:
• Se debitează la anularea sau diminuarea ajustărilor pentru depunerea
stocurilor
• Soldul contului este creditor şi exprimă valoarea ajustărilor pentru
deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs la un moment dat.

85

11

S-ar putea să vă placă și