Sunteți pe pagina 1din 7

REFERAT PROTEZA TOTALA

GR 16- AN VI/MD
Aelenei Edelina, Banu Miruna Georgiana, Cornei Mariana, Dumitrana Madalina, Nanu Maria
Magdalena, Negrus Stefan Adrian, Prisacaru Ioana Petronela,

22.05.2020. UMF G. T. Popa,IASI

Aspecte clinice in utilizarea protezelor telescopate prin prisma


avantajelor si dezavantalor pe care le ofera

Din dorinta de a preveni posibilele complicatii si a mentine cat mai mult unitatile
sanatoase dento-parodonte pe arcada, a aparut o ramura a preventiei la nivelul
proteticii. Una din metodele protetice preventive ale secolului nostru se refera la
supraprotezarea dentara. In acest articol vom discuta despre supraprotezarea cu
ajutorul protezelor telescopate, trecand printr-un periplu de aspecte clinice si situatii, in
urma carora practicianul va minimaliza dezavantajele in detrimentul beneficiilor.

Multe tipuri de sisteme retentive sunt utilizate în protezele parțiale amovibile si


de asemenea, mai multe tipuri de atașamente sunt utilizate in acest tip de
protezare.Unul dintre acele sisteme care pot fi utilizate ca elemente de retenție pentru
protezele parțiale este sistemul cu dublă coroană ( telescopul). O coroană telescop a fost
patentată în 1873 de Dr. J. B. Beers . Lucră rile telescopate au fost raportate în The
American System of Dentistry 1887 și F. A. Peeso a publicat în 1894 sistemul să u de
punti detașabile, care era susținut de coroane telescopate. Coroanele telescopate sunt
utilizate pe scară largă în unele ță ri europene, cum ar fi Germania și Suedia, precum și în
estul Asiei.Termenul (proteză telescopata) se referă la tipul de proteză care include
coroane duble ca elemente retentive sau atașamente. Aceste elemente (sau atașamente)
constau din 2 coroane; coroana primară sau interioară care este cimentată pe și coroana
secundară sau exterioară care este atașată la proteză .

Proteza telescopata este o modalitate de tratament mai bună în comparație cu alte


proteze fixe suportate de implanturi în termeni de cel mai bun acces pentru igiena orală ,
un rezultat estetic mai bun și utilizarea unui numă r mai mic de implanturi. Pe de altă
parte, protezele dentare sunt, de asemenea, benefice din motive fonetice, indiferent dacă
este susținut dintele sau implantul.

Stabilitatea și mentinerea protezei telescopate depind de numă rul de bonturi din arcul
dentar și de conicitatea componentei primare. Această configurație conică generează , de
asemenea, tensiune de suprafață compresivă în pereții de contact, care ajută în
continuare la stabilitatea protezei. La pacienții în care bonturile au o înă lțime clinică mai
scurtă , pereții trebuie să fie pă strați paralel sau conicitatea nu trebuie să depă șească (2-
5º) pentru a îmbună tă ți retenția. În conformitate cu cerințele la diferiți pacienți,
conicitatea bonturilor pot fi ajustate.

În anii ’70 și ’80, proteza telescopata a câ știgat mai multă popularitate ca alternativă la
protezele convenționale. În comparație cu proteza convențională supraprotezarea,
pă streaza osul. În caz de ocluzie excesivă a pacientului se menține, de asemenea, mai
degrabă decâ t să se deplaseze înainte pentru a simula apariția unei mandibule
prognatice ca în proteza convențională .

Conform filozofiei protezei telescopice, forțele ocluzale obțin transferul în osul alveolar
prin ligamentul parodontal al dinților restanti. Acest feedback proprioceptiv previne
supraîncă rcarea ocluzală și previne resorbția reziduală osului, care se vede în creasta
reziduală . În comparație cu proteza convențională , proteza telescopică asigură , de
asemenea, funcții îmbună tă țite, cum ar fi o forță de incizie îmbună tă țită , eficiență de
masticare și chiar fonetică . Pierderea dinților are ca rezultat pierderea mecanismului de
propiocepție care a fă cut parte din programul senzorial de-a lungul vieții [4].

TIPURI DE ATACHAMENTE TELESCOPICE

Multe tipuri de atașamente telescopate au fost introduse pentru a îndeplini cerințele


specifice ale cazurilor clinice:1- coroane cilindrice. 2- coroane conice. 3- Designuri
rezistente.4- Designuri modificate.

Coroanele cilindrice

Acest tip este forma originală a coroanelor telescopate, care se caracterizează prin
coroanele interioare laterale paralele iar retentia rezultă din frecarea dintre coroanele
interioare și exterioare.

Coroanele conice

Coroana interioară are o formă asemă nă toare conului astfel suprafețele axiale ale
acestuia sunt conice ocluzal într-un unghi specific numit unghi de convergență (sau
conic) .Retentia este obținută prin acțiunea unghiului. Cu câ t unghiul de convergență
este mai mic, cu atâ t va fi mai mare forța de retenție.

Designurile reziliente

Acestea pot fi numite modele non-rigide, deoarece permit o anumită libertate în


mișcă rile verticale și de rotație între coroanele interioare și cele exterioare.Acest lucru
poate fi obținut prin unele modifică ri în coroana interioară , coroana exterioară sau
ambele. Aceste modifică ri au ca rezultat reducerea contactului intim și crearea unui
spațiu între coroanele interioare și cele exterioare.
Designurile modificate

Unele sisteme au fost dezvoltate prin modifică ri considerabile în concepția coroanei


duble. Acestea depind mai ales de fuziunea sistemului telescopic cu un alt tip de
atașament: coroane magnetotelescopice, atașament sub forma de inel O, atașamente
telescopate prefabricate.

AVANTAJELE PROTEZELOR TELESCOPICE

1. O bună reținere și stabilizare

Forța retentivă mare rezultă din montarea și contactul extins între suprafețele
coroanelor interioare și exterioare.

2. Acțiune secundară de imobilizare

Acest lucru se datorează relației exacte între coroanele interioare și exterioare, deoarece
acestea sunt conectate rigid la baza protezei.

3. Transferul forțelor ocluzale prin axele lungi ale bonturilor

Pe mă sură ce coroanele telescopice înconjoară complet bonturile, tot așa forțele ocluzale
sunt transmise bonturilor prin axele lor lungi.

4. Crearea unei că i comune de inserție

Acest lucru poate fi asigurat cu ușurință de paralelismul coroanelor interne, chiar dacă
bonturile sunt înclinate.

5. Avantaje igienice

Atasamentul telescopic oferă accesibilitate la tesuturile gingivale ale bontului permițâ nd


ingrijirea eficienta a locului si o igiena orala buna. Mai mult decâ t atâ t, buna montare a
coroanei interne pe bont protejează de carii și iritații termice.

6. Avantaje estetice

Utilizarea coroanelor duble ca elemente retentive permite o estetică mai bună decâ t a
croșetelor. O bună estetică poate fi oferită folosind coroane ceramice și o selecție de
culori adecvată .

7. Satisfacția pacientului

Mulți autori au raportat rate bune de satisfacție a pacienților cu proteze telescopice.


8. Capacitate de reparare și reglare

Protezele telescopice pot fi reparate cu ușurință chiar și atunci câ nd se pierde un bont.

DEZVANTAJELE DENTURII TELESCOPICE

1. Proceduri complicate

Fabricarea protezelor telescopice necesită proceduri clinice și de laborator foarte


complicate. Aceasta are ca rezultat o perioadă lungă de tratament și un cost crescut.

2. Probleme legate de retenție

Poate fi dificil să obții retenția exactă necesară între cele două coroane. Mai mult decâ t
atâ t, retenția protezei poate fi evaluată numai după cimentarea coroanelor. De
asemenea, forța de retenție între coroane scade după o perioadă de utilizare. Acest lucru
rezultă din introducerea și îndepă rtarea repetată a protezei și uzura coroanelor
metalice.

3. Cariile cervicale

Eșecul în asigurarea adaptarii corecte a coroanelor sau igiena orală deficitară poate duce
la apariția cariilor cervicale.

4. Probleme estetice

Pot apă rea probleme și dificultă ți estetice, cum ar fi vizibilitatea coroanelor metalice sau
supraconturarea coroanelor.

5. Defecțiuni tehnice

Eșecul tehnic este una dintre problemele principale asociate protezei telescopice. Multe
studii au raportat rate mari de eșecuri tehnice la acest tip de proteze. Eșecurile tehnice
pot fi pierderi de cimentare, pierderi de fațete sau fracturi de dinți artificiali, cadru
metalic sau baza protezei.

6. Necesitatea critică de urmă rire

Urmă rirea, evaluarea și întreținerea periodică sunt necesare pentru a depă și problemele
legate de eșecurile tehnice, cariile cervicale și retenția.

INDICAȚIILE PROTEZELOR TELESCOPICE

1- Puțini dinți ră mași sau distribuiți nefavorabil.


2 - Câ nd dinții bont trebuie să fie acoperiți de coroane din cauza cariilor extinse sau a
conturului slab.

3- Dinti bont cu prognostic rezervat.

4- Cazuri avansate de parodontită .

5- Atunci câ nd este dificil să gă sești o cale de inserție adecvată , ca în cazul dinților


neparaleli.

6- Pacienți cu cancer oral.

7- Conectarea dinților naturali la implanturi.

8- Cazuri de reconstrucție ocluzală .

9- Pacienți cu dexteritate manuală deficitară .

APLICAȚII CLINICE

* Protezele telescopice sunt utilizate pe scară largă în diferite situații clinice. Nu se


limitează la un singur tip sau design, deoarece există mai multe posibilită ți și modele ale
coroanei duble și ale protezei telescopice.

* Coroanele telescopice pot fi utilizate ca elemente de retenție pentru proteze parțiale în


loc de croșete și atașamente de precizie. În acest caz, proteza se numește (proteză
parțială telescopică ), care este de obicei fabricată cu cadru metalic.

* De asemenea, coroanele telescopice sunt indicate ca atașamente pentru supradoze.


Apoi se numește proteza (supraprotezare telescopică ), care este indicată în general
acolo unde ră mâ n câ țiva dinți. Acestea pot fi fabricate cu bază acrilică .

* Pe lâ ngă utilizarea lor cu dinți naturali, protezele telescopice pot fi susținute de


implanturi.

*Mai mult, protezele telescopice pot fi o alegere bună pentru conectarea implanturilor la
dinții naturali.

STUDII ÎN PROTEZAREA TELESCOPICĂ

Multe studii au fost fă cute pentru investigarea protezelor telescopice. Un numă r


mare din aceste studii au evaluat forța retentivă asociată cu acest tip de proteze. Acest
lucru este de așteptat, deoarece coroanele telescopice sunt în principiu elemente
retentive.
Arnold și colab. a comparat forțele retentive ale diferitelor modele de coroane duble. Ei
au descoperit că coroanele telescopice cu elemente de retenție suplimentare aveau cele
mai mari forțe de retenție. Çelik Gü ven et al. a analizat forțele de retenție ale coroanelor
duble cu diferite metode și materiale de fabricație. Au observat cele mai bune rezultate
atunci câ nd au fost utilizate coroana primară de zirconiu și coroana secundară
electroformată . Nakagawa și colab. a investigat efectul conicitatii coroanelor telescopice
asupra forței retentive și a constatat că forța de retenție a scă zut la creșterea conicului.
Wagner și colab. a evaluat sarcina de retenție a coroanelor telescopice. În studiul lor au
fost utilizate coroane de polieter eter cetonă (PEEK) pe coroanele primare de cobalt-
crom. Au ajuns la concluzia că coroanele telescopice din PEEK aveau o încă rcă tură de
retenție stabilă .

Câ teva studii au evaluat retențiile telescopice electroplate cu coroane primare de


zirconiu. Schwindling și colab. a investigat rezultatele clinice ale acestui tip de proteză
telescopică și a gă sit o rată de supraviețuire favorabilă și rezultate bune. De asemenea,
Schwindling și colab. a evaluat efectul acestui tip de proteză telescopică asupra să nă tații
orale asociate calită ții vieții(OHRQoL). Ei au descoperit că aceasta a fost îmbună tă țită .De
asemenea, studiul Elsyad și Mostafa. a ară tat că protezele dentare telescopice parțiale
amovibile mandibulare cu extensie distală , au fost asociate cu îmbună tă țirea igienei
orale legat de calitatea vieții .

Unele studii au investigat utilizarea atașamentelor coroanei telescopice în


protezarea pe implant. Rezultatele lui Yunus și a colab. au ară tat că supraprotezarea
mandibulara pe implanturi retentionate cu atașamente telescopice îmbună tă țeau
să nă tatea orala si calitatea vieții, satisfacția pacientului și performanța masticatorie. De
asemenea, ră spunsul țesuturilor moi peri-implantare si stabilitatea implantului erau
favorabile.

CONCLUZII

Proteza telescopică este un tip unic de tratament protetic. Au fost dezvoltate mai multe
modele de coroane duble. Selecția designului depinde de situațiile clinice și de
preferințele medicului dentist cu privire la utilizarea tipului rigid sau rezistent.

Protezele telescopice prezintă multe avantaje. Cu toate acestea, ele sunt asociate cu
unele dezavantaje. Prin urmare, medicii stomatologi trebuie să fie atenți în timpul
planifică rii tratamentului și în etapele urmă toare. Acestea trebuie să evalueze amă nunțit
avantajele și dezavantajele preconizate, ținâ nd cont de costurile mai mari și de timpul
necesar pentru fabricarea protezei telescopice. Atunci câ nd intenționați să furnizați unui
pacient o proteză telescopică , medicul dentist trebuie să informeze pacientul cu privire
la perioada lungă necesară pentru tratament. Toate etapele clinice și de laborator
trebuie să fie corecte. Este necesară reducerea suficientă a structurii dinților. În caz
contrar, conturul este inevitabil. Tehnicianul dentar joacă un rol important în succesul
sau eșecul protezei telescopice. Doar un tehnician calificat bine echipat poate produce
proteze telescopice de succes.

Mai multe materiale (și combinații de materiale) au fost utilizate pentru confecționarea
coroanelor telescopice precum aliaje de metale prețioase și neprețioase, zirconiu și
PEEK. Sunt necesare studii pe termen lung pentru a evalua succesul acestor materiale și
pentru a dezvolta noi materiale și proiectă ri ale coroanelor telescopice.

Protezarea telescopică trebuie luată in vedere în timpul planifică rii tratamentului a


cazurilor care necesită reabilitare protetică . Are multe avantaje și unele dezavantaje,
care trebuie sa fie evaluate cu atenție în funcție de situația clinică . Disponibilitatea
diferitelor tipuri de proteze permite utilizarea lor într-o gamă largă de cazuri; în special
cei cu câ țiva dinți ră mași sau cu complicații specifice.

Bibliografie

1. Telescopic Denture
Mohammad Ayham Hakkoum* and Ghassan Wazir
Department of Removable Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Damascus University,
Damascus, Syrian Arab. 03.2018

2. Telescopic Hybrid Prosthesis – A Case Report


Nitish Varshney1, Sangeeta Madaan2*, Shalabh Kumar1
and Sapna Rani, 03.2019

3 . Telescopic Denture – A Treatment Modality for Minimizing the Conventional


Removable Complete Denture Problems: A Case Report,
Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2012 August, Vol-6(6): 1112-1116

4. Aesthetic and Occlusal Rehabilitation Using a Telescopic Denture, Monitoring Editor:


Alexander Muacevic and John R Adler, published online 03.2020

S-ar putea să vă placă și