Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROBELE


ÎN PROCESUL CIVIL ........................................................................ 4
1.1. Definirea noţiunii de probă şi clasificarea probelor ..................... 4
1.2. Subiectul, obiectul şi sarcina probei ................................................. 20
1.2.1. Subiectul probei .................................................................................... 20
1.2.2. Obiectul probei ..................................................................................... 21
1.2.3. Sarcina probei ....................................................................................... 24
1.3. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea
şi aprecierea probelor ............................................................................. 27
1.3.1. Condiţii procedurale de admisibilitate a probelor ............................. 27
1.3.2. Reguli comune de administrare şi apreciere a probelor .................. 29
1.4. Convenţii asupra probelor ..................................................................... 35

Capitolul II. ASPECTE GENERALE PRIVIND EXPERTIZA


JUDICIARĂ ÎN PROCESUL CIVIL .............................................. 39
2.1. Definirea noţiunii de probă prin rapoartele de expertiză.
Sediul materiei ............................................................................................ 39
2.2. Rolul experţilor în procesul efectuării expertizei ........................... 45
2.2.1. Noţiunea de expert judiciar ................................................................. 45
2.2.2. Încuviinţarea sau ordonarea din oficiu a expertizei 47
..........................
2.2.3. Numirea şi înlocuirea expertului ......................................................... 48
2.2.4. Incompatibilitatea şi recuzarea experţilor .......................................... 50

2.3. Admisibilitatea expertizei ....................................................................... 54


2.4. Administrarea expertizei ......................................................................... 57
2.4.1. Consideraţii generale ........................................................................... 57
2.4.2. Organizarea expertizei ......................................................................... 58
2.5. Forţa probantă a raportului de expertiză .......................................... 63
2.5.1. Raportul de expertiză ........................................................................... 63
2.5.2. Căile de îndreptare folosite în cazul expertizelor neclare,
incomplete sau inexacte ...................................................................... 67
2.5.3. Forţa probantă a raportului de expertiză ........................................... 71
2.6. Aprecierea probei prin rapoartele de expertiză .............................. 74

Capitolul III. LOCUL EXPERTIZEI JUDICIARE ÎN CADRUL SISTEMULUI


PROBATORIU DE DREPT PROCESUAL CIVIL ....................... 76

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................ 79

S-ar putea să vă placă și