Sunteți pe pagina 1din 2

Dur în far: odinofagie.

Sind pr în rinit:Respirato
Abc rin extr:Dintre os şi me Erezi naz e: Streptococ; Sinu ac exu se tr:Medic
Abc rin int:Chirurgical Etajul sup:Epitmipa Sinu craniobaz:Sinu sfen
Abc sub sau retr;Chirurgical Etio eri pav:St b-hemoli Sinu max gen:Sin maxi odon
Abce peri e var: Extradural Etio ot me sca:St b-hemol Sinu piri se situi:esofag
Adit ad ant:Ure me Etio oti ext:St. b-hemoli Spaţ retrofar co:medias post
Afaziile amn şi senAb lob tempo Etio oti me acMic şi virus Spina henle:Con aud ex
Afe or sp(Cort..hipoa:Perce Etmo ac mai des:Copii; Stîl post a;m.palatofaring
Age eti far ac:strept piog Exa obie al olfa:Olfactometr Supr scări e: 3.2 mm
Age pat al scl:Klcbsie rhinos Exc a audit e:Sunetul: Supr timp e:55 mm
Altă den a mMenie:Hidro cndoli Exci na al n.olf:Subs mirosit Tip mast:După pneum
Am cr, fo dec: chirurgi Expresi"Orice sinu:Tcrracol Tra atrey rin: chirurgical
Ame auz în conPara Will Extr inf a far: C6-C7; Tra ch al si:Sinu max..prolif
Ami cr fo dec se tr:chirurgica Farin e înz cu..amigda: 6 Tra ch în:Pol na, lipsa efe con
Ami cr, f dec: secundară; Faţa ext a ami pal:spaţi ma-fa Tra cpista..Rand:Conserva
Ami pal se află în:mezofarin Fleg later se dela toate vîrs Tra devi de se;Chirurgical
Amig ling se situ: la răd limb Fleg ret prepo: 3-5 ani Tra loc al:Aplic uş a compre
Amigdal se efect pre: la copii For prec de sep ot:Form Komer Tra mastAntibioter+chiru
AmrotomiOtoantr la cop Fun pri fari:imuno-biologi
Anch staped pri Otoscleroză Furu na poate:Tro sin caver Tra otosc este:Chirurgical
Ang dift se tra:spi de bo infe Furu vesti na:Orice vîrstă; Tra pol sîng:Chirurgical
Ang e o inflama a:ţes limf Gan Gillette:spaţiul retrofari Tra ri hipert:Medicamento
Ang gri e o angi: secundară Hem naz:Pa vasc Kisselbach Tra sin ac fa com: Medica
Ang în struc patl: primul Hema naz es gen:Traumat Tra sin la co;Medicamento
Ang ulc-me :angina pri Hipoa de tra:obst ori rin far Tra tum ben:Chirurgical
Anos cau:Respiratorie I.a niv căr ver cervic C3-C6 Tuba au un:Cav..rinofar
Apar de perc:Org.Corti Ine mot a muş:n.glosofar Tube nazo est:Bacilul Koch
Art fac e o r:art.car exter Inf ac.ure meOtita me acu Un epis rec..20an:Un ang nazo
Art fac pr din:ar carot ext Inf în sta incip ale:Mucoasa Und s ef para:Ca post-infe
Inf ţes per:fl periamigd Unde se află?în epi, la nive
Aso poli cer:mononu inf Urec med es:Pa..transm s
Ataxia, red to:Abcesul cerebel Infl ac a aLusch:adenoidita Urech săn aud stri la ds:200m
Auz în maj:Surdi de tran În câte per..abc cerPatru Urech săn aud voc de con:20m
Cala pri d pat..u meTub În caz cu sur:Implantar cohle Urech săn aud voce şop:6m
Cale de păt:Prin me audit În caz d atr:Per atr cu dil co u Vasc art a cav ti car ext
Cana semic aju in ve:5 În caz d ot sec:Timpanotom Vă aflaţi în faţaLarin ac stenoz
Care ant..an ban ne?peni În caz d oto..anchil:Stapedov Vege ade gra III:chirurgical
Care bol s pr:cu d. zaha În caz d otos..Gelle:Negativ
Care cart al la..pl vo?Tiroid În caz d otosc Stapedopiastie;
Care d abc se locExtradural; În caz d su..per prRi:Pozitiv
Care d car en..pivotul lar?Cric În caz de ot me:Hemato
Care d car lar..Adam?Tiroid În coh mem se:Org.Cor
Care d com fur naz?Tr sin cav În epif su sit:3 amigdale
Care d com..pah ex s:Abc extrad În ins con că muM.tiroarit infer
Care d com..pah int loc:Abc subd În me ce-sp Meningococi.
Care d cor naz?Inferioa În mea na inf;Ca nazolacri
Care d eta lar?Subglotic În mea na su se;Gr po de sin
Care d faz..ab ce Faz acut În oti me sca:Hematoge
Care d ger..an?Strep..br A Înt cap a pala:ţes cel lax
Care d imu es ind? Ig A Între sep şi cor:Me na com
Care d imu va?secundară La ba sim..Meniere:Hidro labiri
Care d mal alt se n:Mal Meni La ca d af Otită adezivă
Care d mal nu:Otita medi acuta La mMenie suUrec intern
Care d mem nu?Crico-trahe Lab memb conţine:Endoli
Care d met..neu:RMN cu co Loc pr inf ..epitimp:Atticu
Care d met?Tuşeul cavum Mal con..exc:Furunc CAE
Care d muş int al lar?Cricotiro Mast e prel:Posteri
Care d muş?m.faringopala Mast face p:Urech med
Care d ner nu?Laringian inferi Măr n de mo:an monoc
Care d sin para au?Fronta Med nut a cohl Perilimfă;
Care d ur af su?dift farin Men rin se tr:Mixt (chir
Care d ur ger: gr A Micr în fos:Mucinei şi lizo
Care d ur mă?tran de urg Miş un ex:Canal semicircu
Care d ur pro Rinne Muc rin e;cilin pluris, cili
Care e ca nistLab ac circu Mucoc şi pio:Chirurgical;
Care e cau dete papiEtiolo viral Muş nas su in: N.facial;
Care e con ac?pu,de ab Neut e car pe:ang agranu
Care e dia da ma:veg adeno Num pă co:Car pat, vom, la..
Care e diag?co str al a; Num, ca d vas;artcaro exte
O ade late, asoci?tum mali
Care e pon cor str? 7-12%
Care e sol ter fib lar?Chirurgic Oper î am cr:am-ectomie,t
Care e tac tr?Tr ch,ant,de, ant Orif fari;pe pe lat al rinof
Care e tr angio rin:chirurgica Orifi coan la nas: Circular
Care e tra ve ad gr 2si3:chirur Ot me ac la co:Subacu (l
Care im..foselor na: IgA Ot me recLa copii
Care mem a lari ?Crico-tiroid Oti me ex:Pre lic în ca tim
Care met..vî fra?Directoscopi Otit medie rep i:Ure med
Care muş asi des:cric-arit pos Ozena es o afe:Atrofie
Care org e afec..afoniLaringele Par mob a sep:Carti patr
Care per nu..ab cer:De ameli Paral căr ne va?N.laringeus infer
Care pro p„crup?La ac stenoz Part ant a lab: Cohlea
Care reg a lar ar un si?Glotică Part cen a lab:Vestibul
Care s acţ med?pun..dr şi asp Part pos a lab:Ca semici
Cartil lip în:Lobul Pata va Kisse:Po ant-in a sep
Câte fo de sept oto s cun?Două Pe baza cărei ex?Exam histolog
Câte ture desc can co:4 Pe nas ex de;Vîr, colu, nari..
Cau eti..fârin:antib..do maj Pe per sup al sin sfe:Hipofiz
Cau hip si an:Atr celu rtcuro Pen an lacun e:leucocitoz
Cau pri a ca tub:Disf tu a Pen ca ang neut?agranulo
Cau pri î de can:tr c antibiotic Pen ca d co Griesin?Septi otog
Cavita tim ar3: 6 Pen ca d com sFoss?Septic otog
Cavita tim fa:Ur me Pen ca d sWitting?Septic otoge
Ce are sep oto:Tr m.. apof mast Pen stab..labir cir:Presorie
Ce bo a su 7 ani;difterie; Pentru ce dur..resp asist:72 ore
Ce com po..72 ore?Granuloa Peret med al ca:Prom
Ce inc el din şi fu?Miş co voc Peri de inc a difte:2-10 zile
Ce iner a lari asig pr?Senzitiv Pier tot a fu au:Cofoza
Ce num poar sp det de?Glotă Pil ant al ami;m.glosopal
Ce op..epi cr co c mOper radi Plati scă:Fereastra ovala
Ce s sub sub..„Trahe chiAdm cor Poli în con au exEpitimpa
Ce se pro în:Apof scu Porţ ori a n.facial:Medial
Ce stu prSchw:Du co osoa Pr Gelle; Otoscleroză:
Ce stu prWebe:Latera sune Pr Rinne..oti me a:Negati
Cea m dif mal:Imperfor Prec în ca:du în fari, care
Cea m fre com a ang:abc peri Pres sono pe su: 10
Cea m fre com..retrof:aspi pur Prin c e car sGriesi?Ed şi dur
Cea m frec com..amigda:hemor Prin c s man sFoss?Lip suf ve ca
Cel m im sem:Pro necroti Prin c s man sWittin?Dur la pal
Prin ce..cav cra:Prin contact
Cel m sub per al s fr: Poste
Cent cort al n ol :Lobul tem Prof rin dif pre: Vaccina
Cine a des tria..tr va ve:Virchow Promo în cav:Coh osoa
Cine a pro teo mioel?Ferrein Rapo din su mem:24-29dB
Cine a pro teo muc?Perello Recu si pri:obstrucţie naza
Cine a pro teo neu?Husson Res na la nou:Cav naz comu
Coh mem e:Ra vestibu Rin com cu fose:coane.
Compl endo oloO m cro sup Rin cr hip fal:Medicamen
Cond imp p:Ega cu pr Rini ban est:Mucoasei naza
Corp str naz:Prin extrage lor Rini d ca bol inf-con: Gripal
Cu ca epi..reg res?Str cil Rinn neg, Weber laterBedzold
Culo timp:Gri-deschi Rino ant are:Ex cavi naza
Cum alt..men ot pur dif:Leptome Rino ant se:Speculul naz
Cum s nu dimi olfHiposm Rinofar îi apa: faringelui
Cum s nu for.ap mas?Fo preco Rinofi se tratează:Chirurgica
Cum s nu..hi?amigdaloto Rinol des est:Parali văl palat
Cum s nu..tr va ve?Triada Vicho Rinoliti este:Un corp străi
Cum s st di ni:compo rapid Rol prin în for:M.tiroarit inte
Cum se nu vo naz?Rinolalie S.Rozen a prMob dir a sc
Cum se num voc rag?Disfoni Scă de au:Prez în toa faz
Cup termi e:Analiz vesiib Secr mucop pe per:Sfenoidi
Dere mo a cărui?M.transversal Sel tra..hip veri:Chirurgica
Devi de sept naz:Chirurgic Sem c m imp:Vez,flic,bu
Dife di pa fl:Li str fibr Sem otos a l Schwa:Timpanosc
Disp se dez în: laringian Seps oto se dez:Tr si lateral;
Dopul de ceru Endogenă SIDA es o bo pro: retroviruş
Du în ur..o me ac:preperfora Simp"fos naz:Ri cr atro ozen
Du în ur..ot m ex :Sun abse Sin max se:Meatul nazal med