Sunteți pe pagina 1din 2

Tradiționalismul

Definiție: Este un curent literar din epoca interbelică ce constituie alături de modernism
una dintre direcțiile importante care s-au manifestat în literatura română, ce valorică tradiția,
considerând că valorile arhaice sunt superioare celor moderne.
 Idilizarea trecutului, cadrul rural, tema timpului trecător, prozodia clasică
(„Aci sosi pe vremuri”)
Sămănătorism+Poporanism:
Sămănătorismul susține că literatura trebuie să afirme originalitatea sufletului național
prin valorificarea resurselor de inspirație conținute în viața de la țară, folclor, istorie, peisajul
patriei etc.
Poporanismul manifestă o atitudine realistă față de sat și de țăranul român, promovând
sentimentul de simpatie pentru acestea.
Trăsături:
 Promovează problematica țăranului
 Are ca element esențial religia ortodoxă
 Întoarcerea la originile literaturii
 Poezia pământului și a roadelor
 Sunt surprinse: mituri, credințe străvechi
 Sensibilitate la valorile etice
 Cultivarea formelor prozodice tradiționale
Teme:
 Legătura omului cu pământul
 Legătura dintre generații
 Legătura cu credința
 Trecerea intermediară a timpului
Motive:
 Viața satului
 Cultul strămoșilor
 Istoria
 Timpul
 Biserica
 Natura
Opere: „Ion” L. Rebreanu, „Mara” I. Slavici, „Baltagul” M. Sadoveanu, „Aci sosi pe vremuri” I.
Pillat etc.
Reprezentanți: Ion Pillat, Adrian Maniu, Vasile Voiculescu, Aron Cotruș, Nicolae Iorga,
Octavian Goga etc.