Sunteți pe pagina 1din 7

,,MICII PICTORI’’

ACTIVITATE OPŢIONALĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL CĂLĂREŢI
ARGUMENT

Arta reflectă nevoia omului de a-si înfrumuseţa viată, mai apoi intervine
nevoia de a crea frumosul pentru sine şi pentru cei din jur. Ca fiecare să devină mai
bun, mai frumos, civilizat şi receptive la frumos, capabil de a sesiza, înţelege şi
crea frumosul din natură şi de lângă noi, datoria noastră de dascăli este de a găsi
calea de la frumos la sufletul copilului.
Din multiplele posibilităţi de cultivare a creativităţii în cadrul activităţilor
optionale,un accent deosebit se poate pune pe activitatea de pictura.
Aceasta modalitate asigură însuşirea unui limbaj plastic deosebit, cultivă
gustul pentru frumos, formează un copil capabil sa descifreze mesajul lucrarilor de
artă. Totodată ne oferă posibilitatea de a descoperi modul în care prescolarul vede
sau înţelege diferite lucruri ce l-au impresionat mai mult si i-au reţinut
atentia,exprimandu-şi,astfel,interesele si nazuinţele.
Pentru a asigura exprimarea cât mai complexă a personalităţii copiilor în
propriile lucrări şi pentru a stimula capacitatea de exprimare liberă a
impresiilor,este necesar ca educatoarea sa stimuleze imaginatia copiilor prin
sugerare, şi nu impunând diverse teme.
Punând la îndemâna copiilor diferite materiale de lucru, înarmându-i cu
tehnici şi procedee specifice limbajului plastic, educatoarea trebuie să lase la
dispozitia inventivităţii şi originalităţii preşcolarului exprimarea diverselor
conţinuturi.
Opţionalul ,,Micii pictori” oferă copiilor condiţii de exersare a deprinderilor
însuşite în cadrul activităţilor frontale, dar mai ales de aplicare în mod creator, în
condiţii noi, a priceperilor dobândite anterior.
DURATA: an şcolar 2010 - 2011
GRUPA COMBINATĂ (NIVEL II)
INSTITUTOR: COMAN MIHAELA
TIPUL OPŢIONALULUI: EDUCAŢIE PLASTICĂ
DOMENIUL EXPERENŢIAL: DEC ( DOMENIUL
ESTETIC ŞI CREATIV)

Obiective cadru
1.Perceperea frumosului din realitatea inconjuratoare si arta.
2.Cultivarea capacitatii de exprimare plastica folosind elemente de limbaj plastic si
tehnici specifice artei plastice.
3.Stimularea gustului estetic prin cunoasterea semnificatiei culorilor.
4.Formarea unei atitudini pozitive fata de arta plastica.

Obiective de referinţă

1.Perceperea frumosului din realitatea înconjuratoare şi artă


1.1 să recepteze frumosul din realitatea înconjurătoare;
1.2 să se familiarizeze cu opere de arta plastică;
1.3 să respecte principii specifice artei plastice;

2. Cultivarea capacităţii de exprimare plastică, folosind elemente de limbaj


plastic şi tehnici specifice artei plastice
2.1 să se familiarizeze cu modul de folosire corectă a instrumentelor de lucru
specifice picturii;
2.2 să pregateasca in mod corespunzator materialele si instrumentele de lucru;
2.3 să clasifice culorile după anumite criterii, recunoscând grupele stabilite;
2.4 să obţină culori binare;
2.5 să obtina tonuri inchise sau deschise prin combinarea culorilor cu alb si negru;
2.6 să compună suprafeţe folosind dominanta de culoare;
2.7 să compună suprafete folosind dominanta de culoare;
2.8 să folosească punctul şi linia ca elemente de bază ale limbajului plastic;
2.9 să obţină forme (pata de culoare) prin diferite procedee;

3.Cultivarea gustului estetic prin cunoasterea semnificatiei culorilor


3.1 să descopere şi să interpreteze semnificaţia culorilor calde,reci;
3.2 să exprime propriile idei şi emotii, sugerând aceasta prin simbolistica culorilor;
3.3 să aplice culori şi semne plastice în diferite moduri, organizând într-o maniera
personală spaţiul plastic;
3.4 să armonizeze culorile şi amestecurile lor într-o compozitie plastică;
3.5 să găsească soluţii de valorificare a lucrărilor plastice;

4.Formarea unei atitudini pozitive faţă de arta plastică


4.1 să manifeste atitudine pozitivă faţă de opera plastică;
4.2 să manifeste grijă şi atracţie faţă de pictură, ca modalitate de exprimare a unor
simţăminte proprii.

Strategii didactice:
Metode şi procedee :exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia dirijată, jocul
didactic, turul galeriei, munca în echipă, activitatea individuală
Mijloace didactice: bloc de desen, pensule, acuarele, albume, atlase, creion, cântece,
poezii
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi

Modalităţi de evaluare
- Lucrari libere cu teme alese de copii-pentru evaluarea bogatiei continutului de
idei exprimate plastic in lucrarile copiilor.
- Compozitii plastice avand ca suport:o poezie,un fragment dintr-o poveste,un fond
muzical.
- Expozitii.
- Concursuri.

Parteneri : părinţii, elevii claselor I – IV, invăţători.

Bibliografie :
PETROAIA, E.; PÂRÂIALĂ, V., Discipline opţionale la clasele I-IV, modele
orientative, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
ŞOVA, S.., (coord.), (2000), Activităţi opţionale în grădiniţă, Ed. AS`S,Iaşi
PLANIFICAREA CALENDARISTICǍ A ACTIVITǍŢILOR

SEMESTRUL I

Nr. Săptamâna Tema şi mijloace de Mijloace de realizare Semnătu


crt. realizare ra
1. 27. IX-1 X Învăţăm să pictăm Exerciţii joc, dialog privind semnificaţia culorilor
2. 4.X -8.X Găseşte culoarea Exerciţii de identificare a culorilor şi grupare a lor în
indicată! culori:primare-binare,calde-reci,nonculori
3. 11.X-14.X Galbene şi roşii frunze Exerciţii de fluidizare, fuzionare, suprapunere
4. 18.X-22.X Fructe de toamnă Plimbare în curtea şcolii, compoziţie
5. 25.X-29.X Roadele toamnei: legume Compoziţie, dialog pe baza de creaţiei plastice
din curtea mea
6. 08.XI-12.XI Tapet pentru camera Exercitii de intuire a spatiului plastic pe imagini
mea
7. 15.XI-19.XI Strada mea Exerciţii de reprezentare liberă
8. 22.XI-26.XI Un buchet de flori Exerciţii de realizare a unei suprafete în tonurile unei culori
9. 29.XI-03.XII Sfârşit de toamnă Realizarea unei compoziţii în care este folosită des o culoare
10. 06.XII-10.XII Ghetuţa lui Moş Nicolae Exerciţii de redare a unor stări afective
11. 13.XII-17.XII Bradul de Crăciun Exerciţii de identificare a culorilor si grupare a lor în
culori:primare-binare,calde-reci,nonculori
12. 20.XII-21.XII La săniuş Elaborarea unor compoziţii prin combinarea unei culori cu o
cantitate foarte mică dintr-o altă culoare
13. 05.I-07.I Doi fraţi cuminţi Exerciţii de colorare realizând compoziţii cu caracter decorativ
14. 17.I-21.I Steagul ţării Exerciţii de îmbinare a punctului cu linia plastică
15. 24.I-28.I Baloane colorate Exerciţii de identificare a culorilor si grupare a lor în
culori:primare-binare,calde-reci,nonculori
SEMESTRUL II

Nr. Data Tema şi mijloace de Mijloace de realizare Semnătura


crt. realizare
1. 07.II-11.II Globul pământesc Elaborarea unei compoziţii prin combinarea unei culori cu o
cantitate foarte mică dintr-o alta culoare
2. 14.II-18.II Noapte şi zi Exerciţii de identificare a culorilor si grupare a lor în
culori:primare-binare,calde-reci,nonculori
3. 21.II-25.II Câmp cu maci Realizarea unei compoziţii în care este folosită des o culoare
4. 28.II-04.III Rândunele şi cocori Compozitii realizate prin utilizarea punctului,a liniei plastice
5. 07.III-11.III Felicitare pentru mama Exerciţii de colorare realizând compoziţii cu caracter decorativ

6. 14.III-18.III La grădiniţă Exerciţii de redare a unor stări afective, expoziţie


7. 21.III-25.III În livadă Exerciţii de combinare a doua culori primare
8. 28.III-01.IV Hainele prietenului meu Exerciţii de îmbinare a punctului cu linia plastică

9. 04.IV-08.IV Puişorii Realizarea unei compoziţii în care este folosită des o culoare
10. 11.IV-15.IV Ouă de Paşte Exerciţii de îmbinare a punctului cu linia plastică
11. 26.IV-29.IV Când voi fi mare, voi Compoziţie liberă
fi...
12. 02.V-06.V Personajul îndrăgit Exerciţii de combinare a doua culori primare
13. 09.V-13.V Soare de vară Realizarea unei compoziţii în care este folosită des o culoare
14. 16.V-20.V Mozaic Compozitii realizate prin utilizarea punctului,a liniei plastice
15. 23.V-27.V Semn de carte Compozitii realizate prin utilizarea punctului,a liniei plastice
16. 30.V-3.VI Căsuţa piticilor Exerciţii de îmbinare a punctului cu linia plastică
17. 30.V-3.VI Toţi copiii lumii Compoziţie liberă
18. 13.VI-17.VI La revedere, gradiniţă! Expoziţie

S-ar putea să vă placă și