Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 17.10.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: I
Disciplina: Religie ortodoxă
Titlul lecției: „Cum Îl primesc pe Dumnezeu în Biserică”
Tipul lecţiei: Lecţie de formare de deprinderi practice
Durata: 45'

Competenţe specifice vizate:


1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute

Scopul lecţiei: să conștientizeze faptul că pe Dumnezeu Îl putem primi și ne putem împărtăși de El prin harul Sfântului Duh și prin participarea
la Sfintele Taine, implicit la slujba Sfintei Liturghii.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1 – să descrie instituirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei;
O2 – să numească slujba religioasă în timpul căreia are loc Sfânta Taină a Împărtăşaniei;
O3 – să definească Sfânta Taină a Împărtăşaniei;
O4 – să prezinte modalităţile de pregătire a creştinului pentru Sfânta Taină a Împărtăşaniei;
O5 – să explice efectele primirii Sfintei Taine a Împărtăşaniei pentru viaţa creştinului:
O6 – să precizeze când poate fi primită Sfânta Taină a Împărtăşaniei.

Strategia didactică
metode şi procedee didactice: jocul didactic, lectura textului biblic, povestirea, descoperirea din imagini, conversaţia,explicaţia,rugăciunea
mijloace de învăţământ: icoane, ilustraţii, literatura religioasă, film religios, calendar
forme de organizare: frontal, individual

1
Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. I
Planificarea calendaristică orientativă, cls. I

2.Temporale: numărul de lecţii 2

3.Bibliografice:
1.Muha Camelia, Caiet pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007.
3.Leonte Rodica, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr Mijloace
Metode Forme de
. Etapele Ob. Tim de
Activitatea profesorului Activitatea elevului şi organi- Evaluare
cr lecţiei op. p învăţă-
procedee zare
t. mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 salutul ;  salutul ;
Momentul 2'  rugăciunea;  rugăciunea;
1. organizator  notarea absenţelor;
ic  pregătirea pentru începerea  pregătirea pentru începerea lecţiei.
lecţiei.

Captarea Astăzi vom realiza împreună o lecție


atenţiei deosebită. Data trecuta am văzut cum
arată o Biserică. Elevii ascultă cu atenție

Se adresează elevilor următoarele Elevii răspund la întrebări: Conversaţi activitate Aprecieri


2. Verificarea 10' întrebări: a euristică frontală verbale
Cunoştinţel - Casa lui Dumnezeu.
or însuşite -Ce este biserica? - Să ne rugam, să-I mulțumim lui activitate
De ce mergem la biserică? Dumnezeu. frontală
planşa
conversaţi
. a activitate
frontală Aprecieri
fișa de verbale
lucru
activitate
individual

3
3. Pregătirea 2' Precizare: Activitate Aprecieri
elevilor Elevilor li se prezintă planșa în care frontală verbale
pentru este reprezentat Mântuitorul la Cina
receptarea cea de Taină.Li se explică faptul că la
noilor această Cină Mȃntuitorul a ȋntemeiat
cunoştinţe Sfȃnta Euharistie.

4. Anunţarea 1' Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi explicaţia tabla Activitate Aprecieri
titlului titlul lecţiei. frontală verbale
lecţiei „Cum Îl primesc pe Dumnezeu în Elevii privesc activitatea profesorului.
şi a Biserică”.
obiectivelor
lecţiei

5. Comunicar 15' Sfânta Taină a Împărtăşaniei este manualul Activitate


ea/ Sfânta Taină prin care creştinul de grup
însuşirea primeşte Însuşi Trupul şi Sângele Elevii ascultă cu atenție explicațiile
noilor Domnului nostru Iisus Hristos, sub profesorului. explicaţia
cunoştinţe chipul pâinii şi al vinului, spre iertarea
păcatelor şi spre viaţa de veci Atunci
El a luat pâinea în mâinile Sale, a
mulţumit, a binecuvântat-o şi
frângând-o, a zis: «Luaţi, mâncaţi, conversaţi Activitate Aprecieri
acesta este Trupul Meu». Apoi a luat a frontală verbale
paharul cu vin şi, binecuvântându-l, a
zis: «Beţi dintru acesta toţi, acesta manualul
este Sângele Meu, al Legii celei noi, mediaía
care pentru voi şi pentru mulţi se religioasă
varsă, spre iertarea păcatelor». Şi
Apostolii s-au împărtăşit cu toţii din conversaţi Activitate Aprecieri
cele ce le oferise Iisus. a de grup verbale
Sfânta Euharistie sau Împărtăşania se
săvârşeşte în timpul Sfintei Liturghii.

4
Pregătirea pentru Sfânta Împărtăşanie
se face prin post şi rugăciune, prin
mărturisirea păcatelor în faţa
preotului, prin fapte de milostenie, de
ajutorare a celor săraci, bolnavi,
orfani, singuri şi neputincioşi, dar mai
ales prin iertarea celor care ne-au
supărat şi împăcarea cu ei.

Fixarea şi 10’ Elevii ascultă cu atenție istorioara. manualul Activitate Aprecieri


sistematiza Li se prezintă elevilor o istorioară frontală verbale
6. -rea despre Sfȃnta Impartașanie. fişa de
cunoştinţel Elevii sunt rugați să coloreze imaginile. lucru Activitate
or individua individual
lă ă
Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă aprecierile profesorului. Evaluarea
individuale privind, atât pregătirea orală
7. Aprecierea 2' elevilor pentru lecţie, cât şi Activitate
activităţii implicarea în predarea noilor frontală
elevilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la
lecţie.

Precizarea Se anunţă şi se explică tema pentru Elevii ascultă explicaţiile profesorului şi Activitate
8. şi 2' acasă notează tema în caiete. frontală
explicarea -Memoraţi rugaciunea Totdeauna
temei lucrul tău.
pentru - Vorbiți-le și altori colegi de școală
acasă sau de joacă despre cum putem noi
să-L primim pe Dumnezeu.

9. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea


activităţii Salutul Salutul

5
6

S-ar putea să vă placă și