Sunteți pe pagina 1din 9

Întrebări pentru discuţie

Care din factorii mediului intern au cel mai mare impact asupra administraţiei
"Orange"?

 Asupra şcolii de business?

 Asupra facultăţii?

 Asupra profesorilor?

 Asupra monitorului grupei?

Care din factorii mediului intern sunt cei mai importanţi?

Prin ce se deosebeşte mediul intern al "Orange" de mediul companiei Ford?

Organizaţia şi mediul ei.

Factorii Factorii
Interna- Economici
ţionali Proprietarii Concurenţii

Organizaţia
Scopul;
Sindicatele Clienţii
Factorii Structura;
Factorii
Sarcina;
Tehnologia;
Politici Legislaţia Angajaţii. Furnizorii
P.T.S
Partenerii

Factorii
Socio - culturali
Mediul naţional şi
internaţional 1 Mediul ramurii
2
Mediul companiei Ford.

Factorii Factorii
internaţionali economici
1. Concurenţa internaţională. Nivelul şomajului scăzut
ân SUA.
2. Majoritatea afacerilor în
Prosperarea comerţului cu
Canada,Germania,Marea Britanie
automobile la sfârşitul anilor ‘80.
3. Deţine 25% din acţiunile Reducerea vânzărilor
companiei Mazda. programate în 1990.
Nivelul investiţiilor
şi a inflaţiei
scăzute.
Compania Ford
Factorii
Politici
. Standardele
1 Factorii PTŞ
guvernamentale 1.Creşte importanţa
de asigurare. creării şi utilizării
2. Atitudinea faţă de roboţilor.
conducerea
2. Perfecţionarea
automobilului în
tehnicii computerizate.
stare de ebrietate.
3. Atitudinea faţă de 3.Sistem operativ mult
reglementarea mai eficient.
businessului

Factorii socio-culturali.
1. Creşterea exigenţelor consumatorilor faţă de calitate.
2. Creşterea cooperării dintre management şi muncă.
3. Schimbarea gustului consumatorilor.
4. Schimbările demografice.

3
4
_______Borta Sergiu_______________
Numele studentului

Mediul general al SA "Orange"

Factorii internaţionali Factorii economici


Concurenta internationala. Investitii in diferite domenii.
Majoritatea afacerilor in Franta,SUA,Marea Servicii pentru clienti bussines
Britanie si China Promovarea conceptrului de Smart City
Atragerea clientilor si investorilor din mai
mult de 28 de tari SA "Orange"
______________________________
Factorii politici Factorii tehnologici
Accentuaarea asupra viselor si dorintelor
______________________________ Promovarea utilizarii devicurilor .
clientilor.
______________________________ Accentuarea domeniului IT
Prezenta securitatii informatiei
______________ Perfecţionarea tehnicii computerizate
Sustinerea protectiei mediuluiFactorii socio-culturali Incluziunea si educatia digitala
______________________________
Cresterea cooperarii intre persoane
______________________________ responsabile
________________Atitudinea faţă de
Asigurarea calitatii conform cerintelor
Promovarea spiritului
reglementarea businessului 5 de echipa si
______________________________ dezvoltarea personala
______________________________
______________________________
____________________

6
Procedeul
Nivelul 1. Fiecare student trebuie să studieze fig. Organizaţia şi mediul
său şi Fig. Mediul intern al Companiei Ford.

Nivelul 2. Profesorul va împărţi clasa în grupe mici, iar fiecare grup va


trebui să completeze foaia ce continue mediul intern al Universităţii.

Nivelul 3. Grupul poate schiţa foaia cu mediul intern al Universităţii.


Reprezentanţii grupelor vor prezenta răspunsurile grupei la întrebările propuse
pentru discuţie.

Întrebări pentru discuţie


1. Care din factorii mediului intern au cel mai mare impact asupra
administraţiei universităţii? Asupra şcolii de business? Asupra facultăţii?
Asupra profesorilor? Asupra monitorului grupei?

2. Care din factorii mediului intern sunt cei mai importanţi?

3. Prin ce se deosebeşte mediul intern al Universităţii de mediul companiei


Ford?
Schema 1. Mediul intern al companiei Ford

Proprietarii. Concurenţii.
Mai mult de 250.000 General Motors.
de acţionari. Chrysler.
Familia Ford. Nissan.
Investorii. Toyota.
Clienţii.
Yamaha.
Schwinn.
Dealerii
Sindicatele.
Consuma-
1. Uniunea torii.
muncitorilor auto. Hertz.
2.Muncitorii auto Cumpărătorii parcului
canadieni. de arendă
Ford Yamaha.
Legislaţia. Furnizorii.
Schwinn.
Goodyear.
USX.
Eaton.
Partenerii. Trinora.
Volkswagen (Sudul Johnson
controls.
Americii)
Nissan
(Nordul Americii)
Fiat
(Marea Britanie)
Orbital Engine
(Australia)
Proprietarii. Concurenţii.
Senat ASEM
Consiliul de USM
administratie USMF
Consiliile UCCM
facultatilor. IRIM
Rector USC
Sindicatele.
1. Comitetul Clienţii.
sindical Studenti
2.Comitetul Absolventii colegiilor
sindical Salariati Absolventii liceelor
UTM
Legislaţia. Furnizorii.
Studentii
Personalul
Companiile
Partenerii.
Alied Testing
Orange
Circle

S-ar putea să vă placă și