Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Disciplina: Educația pentru Drepturile omului


Profesor: Moșnoi Rita
Data: 12.12 .2019
Clasa: a VIII-IX
Subiectul lecției: Eu îmi asigur viitorul prin Drepturile Omului
Tipul lecției predare-învățare
Timp: 45 min

OBIECTIVELE LECȚIEI : La finele lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 a emite păreri proprii despre drepturile omului respectate sau nerespectate;


O2 a analiza și discuta întâmplări legate de relaţiile dintre copii şi alte persoane sau instituții(ce reguli nu s-au respectat);
O3 a înțelege semnificaţia dreptului omului de a fi protejat;
O4 a recunoaște în diverse situații respectarea sau nerespectarea acestui drept;
O5 a identifica în texte și în imagini cazuri de nerespectare a drepturilor copilului, interpretând mesajul transmis de acestea;
O6 a adopta o anumită atitudine şi a o susține cu argumente a drepturilor omului asupra viitorului

Metode și procedee didactice


conversaţia;
 dialogul;
 problematizarea;
 explicaţia;
 învățarea prin descoperire;

Mijloace de învăţare:
 Constituția.
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ( O.N.U.1948 );
 Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

Bibliografia:
1. Educația pentru Drepturile Omului www.google.md , www.didactic.ro www.youtube.com
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitate elevilor Metode şi procedee
Moment 3 min Salut elevii. Notez absențele Pregătesc materialele Conversația
organizatoric necesare pentru lecție.

Evocare 8 min Elevii răspund la Conversația euristică


Ce înțelegeți prin violență? întrebări Lucrul independent
Explicați tipurile de violență și dati exemple?
Descrieti acțiunile statului RM pentru a asigura
dreptul la viață și trai decent?

Realizarea 2 min Anunț tema lecției obiectivele Își notează tema în


sensului caiete.
Într-o lume a incertitudinii, într-o lume Adresează întrebări Învățarea prin descoperire
20 min actuală, este absolut important copiii să-și dacă nu le este clar. Dialogul
Problematizarea
cunoască drepturile.  Dacă ești om, atunci ai
Discuţii dirijate
drepturi și libertăți, iar ele sunt scrise negru Întrebări reflexive Explicația
pe alb în Constituție, Sigur ai auzit de
sintagma „drepturile omului”. Ele sunt fixate
în Declarația Universală a Drepturilor Omului
(1948, după finalul celui de-al doilea război
mondial, la a treia sesiune a Adunării
Generale a ONU). Ideal, „drepturile omului”
ar trebui să fie transpuse în totalitate în
Constituțiile țărilor membre ONU. Cu alte
cuvinte, pentru fiecare drept, statul îți asigură
mijloacele pentru a te proteja pe tine sau
pentru ca tu să îți fructifici acel drept.
Libertățile sunt niște drepturi mai speciale,
față de care statul nu trebuie să îți pună la
dispoziție nimic deosebit, ci doar să ți le
garanteze.
 
Suntem cu toții cetățeni și ne bucurăm în
egală măsură de lege. Bogații au aceleași
drepturi și obligații precum săracii, la fel și
profesorii și elevii, femeile și bărbații, tinerii
și bătrânii, homosexualii și heterosexualii,
romii și secuii, blondele și pistruiații, cei care
locuiesc pe stradă și cei care locuiesc la vilă,
cei care lucrează la stat sau la privat și cei
care lucrează în organizații neguvernamentale
sau în sindicate ori cei care sunt șomeri, cei
care stau la sat și cei care stau la oraș și așa
mai departe
Există și o Convenție Europeană a Drepturilor
Omului, o particularizare la Declarația
Universală a Drepturilor Omului (ONU) la
nivelul statelor membre ale Consiliului
Europei. Distinct de aceasta, există și Carta
Drepturilor
ibertate si drepturile omului sunt elemente
fundamentale si primordiale in stabilirea unor
legi ale tarii.Fiecare persoana are dreptul la
opinie fara nici un amestec din afara.Fiecare
are dreptul sa se exprime liber,sa-si
impartaseasca ideile si conceptiile asa cum
gandeste fara ca cineva sa-l submineze.Se
poate exprima in scris exemplu presa sau
oral.Libertatea defineste fiecare om ,ii
defineste valorile etice si morale.Poti sa te
exprimi liber dar sa ti cont de anumite
bariere ,sa nu insulti,sa nu jignesti ,sa vorbesti
decent in limitele bunului simt.Toti oamenii
au drepturi,sa li se respecte
identitatea,inteligenta ,talentul.Dorinta omului
este de a trai intr-o lume plina de bunastare si
demnitate unde sa se bucure de respect si
protectie.Asa cum noi ne cerem drepturile
,avem si indatorirea de a respecta ,constitutia
si legile tarii pentru a nu fi pusi in situatia de
a nu mai fi respectati.Omul are dreptul la o
judecata dreapta,protectie egala in fata
legii,libertatea de a nu fi tinut in
sclavie,dreptul de a nu fi supus terorii,dreptul
la viata si libertate.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului
cere fiecarei persoane si fiecarui organism al
societatii sa promoveze respectul pentru
drepturile omului si sa se lupte pentru
recunoasterea lor universala si efectiva.
Individual, in comunitatea sa si prin
organizatiile neguvernamentale, fiecare
persoana poate promova educatia drepturilor
omului, incuraja respectul acestora la nivel
national si lupta pentru deplina participare a
tarii sale la eforturile Natiunilor Unite de a
proteja la scara internationala drepturile
omului. Importanta impactului pe care simplii
cetateni il pot avea actionand impreuna pentru
pace si drepturile omului nu trebuie
subestimate.
Pe termen lung , numai prin supotul activ al
cetatenilor lumii, efortul Natiunilor Unite
pentru protejarea drepturilor omului vor reusi.

Reflecţie 10 min Se afișează un spot video despre drepturile omului prin Elevii privesc și Explicația
2 min intermediul căreia se face realizarea feed-back-ului. argumentează Argumentarea Problematizarea
Învățarea prin descoperireConversația
euristică

Extindere 1 min Tema pentru acasă: Noteză în caiete