Sunteți pe pagina 1din 3

Învățător, Sahoțchi Cristina

Proiect didactic
Data: ___________________________
Clasa:  I
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educație plastică 
Tema lecţiei: Culori primare – Tricolorul
Tipul lecţiei: formarea capacităților de dobândire a cunoștințelor
Durata: 45min
Scopul : Cultivarea simţului şi gustului estetic ( artistic ) , a dragostei pentru artă şi frumos
Obiectiv fundamental : Să recunoască grupele de culori ( primare , binare , calde , reci ) şi să
compună un spaţiu plastic utilizându-le echilibrat

OBIECTIVE:
La finele lecțieie elevul va fi capabil :
O1: Să recunoască , să definească şi să enumere culorile primare
O2: Să indice locul lor în “ Steaua culorilor “ (ROGVeAVi) şi semnificaţia acestora
O3: Să explice efectul termic al culorilor ( cald-rece )
O4: Să folosească pensula corect , să aştearnă culoarea într-o singură direcţie pe suport , pentru a
evita scămoşarea hârtiei (să mânuiască în mod corect materialele şi instrumentele de lucru
O5: Să analizeze şi autoanalizeze lucrările selectate prin argumentarea aprecierilor făcute, ţinând
seama de criteriile de apreciere

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: instructajul, expunerea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, munca independentă
Mijloace: planşe model, pensule,acril,planşă de lucru, ilustraţii, albume de artă.
Materiale şi ustensile de lucru :
 acuarele , pensoane de diferite mărimi , suport de hârtie ( coala de bloc ) , pahar pentru apă ,
cârpe pentru şters .

Forme de organizare: colectiv, grupe, individual


EVALUARE: probă practică, aprecierea verbală, notarea şi autonotarea
BIBLIOGRAFIE:
Cristea, M., (2004), Ghid metodic de educaţie plastică, Editura Petrion, Bucureşti
Filoteanu, N., (1998), Desen artistic şi educaţie plastică, Ed. All Educational, Bucureşti
Desfășurarea demersului educațional

Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor


Creează cadrul propice desfăşu-rării în bune Se conformează tipului de
Moment condiţii a procesului instructiv educativ.Voi comportament preconizat de cadrul
organizatoric asigura ordi-nea şi disciplina prin cerinţe verba- didactic. Îşi scot pe bănci
le.Îmi voi pregăti materialele necesare materialele şi ustensi-lele de
lucru .
Captarea atenţiei elevilor o voi realiza printr-o
Captarea atenţiei ghicitoare: Elevii vor răspunde la
“Am un brâu frumos,vărgat, ghicitoarea ce le este adresată
Peste mare aruncat
Numai după ploaie-apare
Şi-i ţesut din stropi de soare. “ Curcubeul ”
CINE-I ? “

Voi purta o discuţie cu elevii pentru Elevii vor asculta cu atenţie


Reactualizarea reactualizarea principalelor conoştinţe teoretice întrebările adresate de
cunoştinţelor necesare pregăti-rii elevilor,în scopul desfăşurării învăţătoare .
cu succes a lecţiei,implicit cunoaşterea subiectului. Vor privi “Steaua culo-rilor“
şi vor face dovada cunoaşterii
principalelor probleme teoretice
de lim-baj plastic .

Voi prezenta planşa cu “Steaua culorilor” şi voi “ Steaua culorilor “


adresa un set de în-trebări:
“Ce este reprezentată pe această planşă ? “ “ roşu “
“ Ce culoare este aceasta ? “ “ …foc , jertfa eroilor , sacrificiu ,
“ Ce semnifică < roşu > ? “ toamnă , mişcare , curaj …”
 Demonstrez prezentarea PPT. Vor răspunde la între-bări
 Semnificatia culorilor primare făcând apel la cunoş-tinţele
acumulate anterior .
Exercitiu – joc culorile primare “ roşu , galben ,albastru “
“…pentru că sunt primele
În continuare voi solicita elevii să culori, care nu se pot obţine din
numească fiecare culoare şi să spună ce combinarea altor culori “
semnifică fiecare . Copiii vor răspunde la
“Care sunt culorile < primare >?“ întrebările ce le sunt adresate.
“ De ce le numim < primare >?“

“ Azi, în ora de educaţie plastică veţi realiza Elevii vor fi atenţi la


Anunţarea o compoziţie muncind în echipă.Veţi folosi cadrul didactic pentru a şti ce au
titlului temei alternanţa de forme şi culori. Vă alegeţi o grupă de de realizat pe parcursul acestei
plastice culori ce doriţi să o folosiţi şi veţi picta ce vă ore de educaţie plastic
place,de comun acord cu membrii echipei din Se vor împărţi în echipe şi-
care faceţi parte.” şi vor alege un subiect comun
de lucru.
Pentru a mă asigura că elevii au înţeles Elevii privesc planşele
Realizarea ceea ce au de realizat voi prezenta câteva prezentate , observă modul de
compoziţiei planşe-model şi voi face unele observaţii cu realizare a compoziţiilor
privire la modul în care au fost realizate . plastice .

În timp ce elevii lucrează voi trece printre Vor lucra la noua


bănci şi voi suplimen-ta cu informaţii acolo unde compoziţie plastică ţinând cont
este nevo ie ; voi corecta eventualele greşeli . de explicaţiile învăţătorului şi
Dacă mai mulţi elevi efectuează ace-eaşi greşeală făcând apel la cunoştinţele
voi atenţiona întraga clasă,pentru evitarea acumulate anterior .
repetării acesteia Elevii vor reflecta prin
Voi stimula elevii prin acor-darea de lucrările ce le vor realiza
calificative individuale , cum ar fi: “Foarte imaginaţia bogată şi creativitatea
bine“, “Excelent“ , “Formidabil“ , ce o posedă .
“Nemaipomenit“.

Voi prezenta lucrările realizate. Apoi voi Ţinând cont de criteriile de


Analiza cere elevilor să facă apreci-eri privind apreciere enunţate la începu tul
lucrărilor compoziţiile obţinute de colegii lor (evaluare), orei, cât şi în orele anteri- oare,
dar şi de ei (autoevaluare). elevii vor analiza(evalua şi
Observaţia lor o voi dirija cu aju torul unor autoevalua)lucrările expuse
întrebări adresate după caz Vor răspunde la între-bările
ce le sunt adresate .
Lucrările vor fi apreciate pentru a realiza Vor fi atenţi la cadrul
Evaluarea evaluarea muncii elevilor pe parcursul orei didactic pentru a şti în ce
lucrărilor măsură şi-au realizat sarcinile
din această oră .

S-ar putea să vă placă și