Sunteți pe pagina 1din 14

29 – Tulburări de personalitate 1. Tulb.

sunt pervazive( extensive) şi persistente (istoric de nefericire – suferă de depresie / alte tulb ale
 Noţiuni generale dificultăţi îndelungate în diferite domenii-afectiv, muncă) dispoziţiei
Personalitatea poate fi descrisa drept configuratia patternurilor 2. Trăsăturile sunt egosintonice (acceptabile pt ego) şi nu vulnerabilitate pt tulb psihice: tendinţe obs-
raspunsurilor comportamentale vizibile in viata de zi cu zi, egodistonice sau străine ego-ului comp, atacuri panică
caracteristica unei persoane, o totalitate care este de obicei 3. Trăsăturile sunt alloplastice şi nu autoplastice (pacientul
percepţie deformată despre sine şi ceilalţi
stabila si predictibila. caută să schimbe mediul, nu să se schimbe el)
maladaptare socială – schimbă reguli pt a face
- (tratat)Notiunea psihologica de personalitate se refera la ansamblul 4. Trăsăturile sunt menţinute cu rigiditate
lumea din jur conformă cu sinele propriu
proceselor psihice aflate intr-o integrare complexa, dinamica si 5. Protejarea împotriva impulsurilor interne şi a stresului
armonioasa, realizand astfel un tot unic functional care exprima extern implică mecanisme de defensă (în spatele defensei absenţa halucinaţiilor sau tulb de gândire
stilul fiecarei persoane in parte, amprenta particulara pe care un om stă anxietatea care poate sau nu să fie stăpânită de (excepţie scurte episoade psihotice în tulb
o imprima in toate manifestarile sale. defense); mecanisme de defensă: borderline.
Personalitatea este un ansamblu de caracteristici temperamentale,  Epidemiologie (Kaplan)
fantezia: procesul în care indivizii îşi crează
caracteriale şi voliţionale ale fiecărei persoane în parte; de obicei 1. Prevalenţa 6 – 9%, max 15%
propria lume
e stabilă şi predictibilă, dar pe parcursul vieţii poate fi supusă 2. Debutul este frecvent prin tulb de temperament, tulb.de
disocierea: în care afectele neplăcute sunt
transformărilor. personalitate devine evidenta spre sfarsitul adolescentei sau
înlocuite de unele plăcute (pac. histrionici)
Atunci cand aceasta totalitate pare sa difere intr-un mod care adult tânăr, dar poate să fie evidentă din copilărie
izolarea: faptele sunt reamintite fără afect (pac. 3. Femei = bărbaţi
depaseste domeniul de variabilitate constatat la cei mai multi
obsesiv – compulsivi) 4. Familia pac. are deseori un istoric nespecific de tulb
oameni, iar trasaturile de personalitate sunt rigide si
proiecţia: sentimentele neacceptate sunt psihiatrice. In cele mai multe TP s-a stabilit că există o
maladaptative si produc afectare functionala si suferinta
atribuite altora (pac. paranoizi) anumită transmisiune genetică parţială
subiectiva, se poate diagnostica o tulburare de personalitate. O
tulb specifica de personalitate este o perturbare severa in scindarea: alţii sunt în văzuţi în totalitate buni 5. TP care apar în copilărie nu persistă neschimbate în viaţa
constitutia caracteriologica si tendintelor comportamentale ale sau răi (pac. borderline) adultă; pt a diagn. Sub 18 ani tb ca trăsăturile să fi fost
individului ,implicand de obicei mai multe arii ale personalitatii si întoarcerea împotriva selfului : implică eşec prezente min 1 an (exc. TP antisocială care nu se diagn sub
asociate aproape intotd cu o considerabila disruptie pers si soc. intenţionat şi acte autodistructive deliberate; 18 ani)
- conform DSM IV, TP este un pattern durabil de experienţă internă şi adesea implică un comportament pasiv – agresiv 6. TP pot fi exacerbate de pierderea persoanei de suport sau a
de comportament care deviază considerabil de la expectaţiile faţă de alţii unei situaţii stabile anterior (soţ, serviciu)
culturii individului, este pervaziv şi inflexibil, are debut în trecerea la act: dorinţele sau conflictele sunt 7. La B – mai frecv. TP antisocială, la F – TP borderline,
adolescenţă/ precoce în perioada adultă, este stabil în cursul exprimate prin acţiune, fără conştientizarea histrionică, dependentă
timpului, duce la detresă /deteriorare. reflexivă a ideii sau afectului (pers. antisocială)  Etiologie
Tulburarile de personalitate (ICD10) – (personalitati dizarmonice, Factori determinanti ai personalitatii sunt de origine:
identificarea proiectivă: alţii sunt forţaţi să se
psihopatii) -Genetico-psihica;
identifice cu un aspectat proiectat al selfului,
 =Tulburari in modul de structurare a personalitate; -Socio-culturala.
astfel încât cealaltă pers. resimte sentimente
 =Perturbare severa in constiinta caracteriala si tendintele  Psihopatii de nucleu / constitutionale / 'de natura';
similare cu cele ale pac. (borderline)
comportamentale ale individului; - Predispozitie - rolul principal,
6. Pacientul manifestă fixaţie în dezvoltare şi imaturitate
 Implica mai multe arii ale personalitatii (ex. afectivitatea, - Frecventa mai mica, se manifesta inca din
7. Relaţiile obiectuale interne sunt perturbate: pac. are
agitatia, controlul impulsurilor, modurile de percepere si copilarie.
dificulăţi interpersonale în relaţiile afective şi de muncă şi
gandire si stilul de relationare cu ceilalti);  psihopatii marginale
în mod caracteristic nu apreciază impactul pe care îl are
 Sunt asociate cu disruptie sociala si personala; - Factori nefavorabili de mediu (educatie gresita,
asupra altora
 Apare in copilaria tardiva/ adolescenta (>/=17ani) si traume psihice repetate/continue).
8. Pac. nu conştientizează şi nu tinde să solicite ajutor
continua sa se manifeste in viata adulta. 1. Cauze genetice
9. Frecv în sit medicale apar conflicte cu personalul medic
Tratat-DEFINITIE - Personalitatile dizarmonice sunt un grup * ratele de concordanta la testele de personalitate sunt crescute la
10. Toleranţa faţă de stress pare să fie deficitară
polimorf de structuri particulare ale personalitatii care includ deviatii gemenii MZ;
Unii specialişti consideră că cei cu TP au trăsături comune:
calitative sau cantitative ale sferei afectiv-volitionale si instinctive, Tulburarile de pers de tip shizotipal = inrudita genetic cu SCH;
autocentrare: atitudine de genul „eu primul”
care cristalizeaza in adolescenta si persista toata viata, se manifesta *Tipuri constitutionale
incapacitate de a-şi evalua corect problemele – A. Kretschmer - 3 tipuri constitutionale;
pe plan comportamental, fara a fi recunoscute ca atare de subiect, mentalitate de victimă şi acuzarea altora pt
provocandu-i acestuia o incapacitate de integrare armonioasa la  Picnic (indesat, rotunjit)
problemele lor
conditiile mediului social cu care realizeaza un impact permanent,  tipul ciclotim (P.non ….
lipsa gândirii în perspectivă şi a empatiei tipul cicloid (P.anon….
dar cu rasunet variabil.
comportament manipulator şi explorator (?)  Atletic (cresc muschi, oase);
 Caracteristici şi diagnostic (Kaplan)

1
 Astenic / leptosom (slab, subtire) o Din ist: dificultati interpersonale, pr familiale, uneori severe 3. Probleme cu imaginea de sine şi stima de sine;
tipschizotom (P.....)/ (abuz, incest, neglijare, b si deces parental); 4. Punerea în rol (enactments) ale conflictelor
tip schizoid o 'Potrivirea' parinte-copil = IMPORTANTA! psihologice interne înm baza experienţelor
B. Sheldon apreciaza constitutia in functie de 3 dimensiuni: o separarea de parinti (separarea copilului mic de mama => trecute cu alterări ale judecăţii.
o endomorfia (predomina rotunjimi moi); comportament antisocial, incapacitate de a stabili relatii  Criterii de diagn DSM IV:
o mezomorfia (predomina muschii, oasele tesuult stranse); A. Pattern durabil de experienţă int. şi de comportament care
conjunctiv); Teoria invatarii deviază considerabil de la expectaţiile culturii individului şi
o ectomorfia (predomina subtirimea, fragilitatea); Scatt -exista 4 cai prin care s-ar putea dezv.comportament se manifestă în ≥2 din următoarele domenii:
 Viscerotomia =relaxare si placerea confortului; antisocial invata: 1. cunoaştere (modul de a percepe şi interpreta pe
 Somatotomia = hotarare, ennergie;  cresterea intr-o familie antisociala; sine / pe alţii)
 Cerebrotomia  lipsa regulilor consecvente de comportamentul familiei; 2. afectivitate ( gama, intensitate, labilitate,
adecvarea răsunsului emoţional)
 controale inhiborii puternice;  invatarea comportamentului antisocial drept o cale de deznadejde
 Tendinta de a alege expresia simbolica 3. funcţionarea interpersonală
a problemelor emotionale;
in locul actiunii. 4. controlul impulsurilor
 procesul de invatare anormal (pers care invata lent si nu reusesc
Nu s-a demonstrat o relatie directa intre constitutia corporala si B. Patternul durabil este inflexibil şi pervaziv vis – a vis de o
dobandirea comportamentului social N)
personalitate! gamă largă de situaţii personale şi sociale
1. Etiologia TP este multifactorială
*Relatia cu bolile psihice C. Determină detresă / deteriorare semnificativă clinic /social /
2. Uneori sunt evidenţi anumiţi determinanţi biologici
 Personalitatile schizoide =inrudite genetic cu Sch; profesional
(genetici, leziuni perinatale, encefalite, TCC)
 Personalitati cicloide =inrudite genetic cu TAB; D. Pattern stabil şi de lungă durată, debutul poate fi trasat
impulsivitate - ↑ testosteron, estradiol
( Frecventa crescuta a tulb de personalitate schizoide si cicloide respectiv cel puţin până în adolescenţă / la începutul
TP schizotipală - ↓ MAO plachetară, mişcări perioadei adulte
printre rudele pacientilor cu SCH siTAB);
oculare sacadice E. Nu e explicat mai bine ca manifestare /consecinţă a unei
2. Cauze biologice
Flegmatici - ↑ endorfine tulb. mentale
 Uneori sunt evidenti determinanti biologici (genetici,
leziuni perinatale, encefalite, traumatisme craniene); Tentative de suicid, agresivitate - ↓ 5 HIAA F. Nu se datorează efectului fiziologic al unei subst / condiţii
 Unii pacientii manifesta caracteristici biologice ale unor EEG: pot exista unde lente medicale generale (ex. TCC)
alte tulburari: 3. Frecvent se decelează în istoria pac. probleme  Criterii ICD 10: min 3
 Bolnavi cu TOC: latenta mai scurta a interpersonale şi familiale severe (abuz, incest, neglijare, a. atitudini şi comportament marcat dizarmonice, implicând
miscarilor oculare rapide ..... boală, deces parental) mai multe arii de funcţionare (modul de percepere şi
rezultate anormale la testul  Diagnostic gândire, afectivitatea, , stilul de relaţionare, controlul
de supresie cu Dexa. -pt decelarea organicităţii se pot folosi : teste neuropsihologice , EEG, impulsurilor)
 Trasaturile impulsive se asociaza cu nivel crescut de CT , hărţi electrofizilogice b. patternul de comportament anormal este durabil şi constă în
Testosteron;a. -teste proiective: pt patternuri şi stiluri de personalitate: episoade prelungite şi nelimitate de boală psihică
 Sociabilitate, tulburare de personalitate schizotipala:  Inventarul Multifazic de Personalitate c. comportamentul anormal este implicat în mod clar într-o
scaderea MAO plachetara; Minnesota 2 (MMPI-2), gamă largă de situaţii personale şi sociale
 TP schizotipala, introversia, autostima scazuta, retragere  testul Roscharch, d. manifestările apar în copilărie sau adolescenţă şi continuă în
sociala: miscari oculare sacadate;  TAT, viaţa adultă
 Caracteristici flecmatice: niveluri crescute ale  desenează un om e. tulburarea duce la un disconfort subiectiv, care devine
endorfinelor; -se analizează cu cei 4 D : dezv, dinamică, determinanţă, descriere evident târziu în cursul evoluţiei
 Tentative de suicid, impulsivitatea, agresivitatea: scaderea f. tulb este asociată de obicei cu probleme în performanţa
 Fiziopatologie
5-HIAA (ac.hidroxin...); 1. Disfuncţie de lob frontal – impulsivitate, -judecată precară, profesională şi socială
 creste farmacologica a serotoninei: scaderea sensibilitatii  Evoluţie şi prognostic
-abulie;
si rejectie;/cresterea aservitatii, autostima, toleranta la 2. Leziuni sau disfcţ de lob temporal – sdr. Klüver–Bucy: unele tipuri (antisocială, borderline) tind să se
stres;  hipersexualitate, religiozitate, violenţă; remită cu vârsta, altele nu (TOC, schizotipală)
 Activitatea EEG de tip unde lente = se poate asocia cu TP; 3. Leziuni de lob parietal – negare / elemente euforice. există tendinţa spre dezv de tulb. de pe axa I
 semne neurologice, 'soft' precoce =se asociaza cu TP  Psihodinamică  Diagn. diferenţial
antisociala, borderline; Difera in functie de tipurile de tipurile de tulburare 1. tulb. afective;
 disfunctie cerebrala in TP este. Minima. 2. tulb. anxioase (ex. TP evitantă cu fobia socială);
TP implica:
3. Cauze sociale : efectele educatiei 3. tulb. psihotice (ex. TP schizotipală cu SCH);
1. Alterarea funcţionării ego-ului;
4. TSPT;
2. Alterarea supraeului;

2
5. tulb. datorate unor subst/ condiţii medicale tulb ale controlului impulsurilor c. suspiciune şi o tendinta larga de a distorsiona trairile ,prin
generale; factori psihologici care afectează condiţia considerarea gresita a actiunilor neutre sau prietenoase ale
6. trăsături de pers – care nu ating pragul pt TP. medicala altora drept acte de ostilitate sau dispret;
 Tratament d. sentiment combativ şi tenace de susţinere a drepturilor
probleme relaţionale
de regulă pac. nu au motivaţie terapeutică; personale care nu este adecvat situatiei prezente;
probleme legate de abuz sau neglijare
se pot folosi: e. suspiciune recurentă, fără justificare, privind fidelitatea
non- complianţă la trat partenerului
-psihanaliza, psihoterapie psihanalitică, psht suportivă, psht cognitivă,
simulare f. tendinţa către o stimă de sine excesivă manifestata printr-o
de grup, familială, de mediu
-spitalizare pe termen scurt/ lung, farmacoterapie comportament antisocial al adultului/ copil/ atitudine persistenta de referinta la sine-insusi.
 Clasificare – DSMIV: adolescent preocupări privind explicarea prin conspiraţii lipsite de subst a
3 categorii (Claustere) ce reunesc caracteristici clinice comune: probleme de identitate, probleme de ascultare evenimentelor care implica pacientul sau lumea in general.
A. CLUSTER A: MAD: probleme de fază a vieţii a. Include:tulb de personalitate paranoida
 TP paranoidă; 1. TP PARANOIDA expansiva,cverulenta,fanatica si senzitiva.
 Schizoidă; Se caracterizeaza printr-un inalt grad de alte caract: neincredere suspiciune in ceilalti
 Schizotipală. suspiciune fata de ceilalti, sensibilitate excesiva orgoliu excesiv, supraestimare, reducerea
- bizari, excentrici,ciudati; fata de insulte, pe care refuza sa le ierte, ostilitate modulării afective, atitudine dispreţuitoare,
- implică uzul fanteziei şi proiecţiei; si tendinta la conflictualitate. interpretativitate, interesaţi de putere şi titluri, nu
- se asoc. cu tendinţe spre gândire psihotică;  Criterii DSM IV TR. acceptă autocritica
- pot avea vulnerabilitate biologica pt dezorganizare A. neîncredere şi suspiciozitate pervasivă faţă de alţii a. î. debut in primii ani de maturitate
cognitivă la stress; intenţiile acestora sunt interpretate ca răuvoitoare, începând în copilărie şi adolecenţă: solitarism, relaţii
- asoc frecvent cu Sch. precoce din viaţa adultă şi prezente în ≥ 4 din urm: reduse cu egalii, anxietate socială, rezultate
B. CLUSTER B BAD: 1. suspectează că alţii îl exploatează, prejudiciază, şcolare slabe, hipersensibilitate, idei şi limbaj
 TP antisocială, înşeală bizar, fantezii idiosincratice
 borderline, 2. preocupat de dubii nejustificate referitor la dificili, probleme în relaţiile intime, ostilitate ce
 histrionică, loialitatea sau corectitudinea amicilor sau se poate exprima în public prin certuri, proteste
 narcisistică: asociaţilor repetate sau detaşare ostilă,tendinta la
impulsivi, teatrali, dramatic, 3. refuză să aibă încredere în alţii din cauza fricii conflictualitate;
emoţionali, extravaganţi, nejustificate că infofrmaţiile vor fi folosite par a fi „reci”, lipsiţi de tandreţe, insensibili
dezorganizat/imprevizibil; împotriva sa
necesiatate crescută de autonomie şi
implică uzul disocierii, negării, 4. citeşte intenţii degradante sau ameninţătoare în
independenţă, precum şi de control asupra celor
scindării şi trecerii la acţiune; remarci sau evenimente benigne
din jur; rigizi, critici , incapabili să coopereze,
sunt frecv. tulb de dispoziţie, 5. poartă pică tot timpul, implacabil faţă de insulte,
blamează pe alţii pt propriile lor deficienţe
alcoolism, somatizare. injurii sau ofense
datorită promptitudinii lor de a contraataca, pot
C. CLUSTER C: SAD: 6. percepe atacuri la persoană sau la reputaţia sa
fi implicaţi frecvent în dispute legale
 TP evitantă (anxioasa), care nu sunt evidente altora, acţionând coleros şi
contraatacând prompt prezintă adesea fantezii de grandoare nerealiste,
 dependentă,
7. are suspiciuni recurente, fără nici o justificare, pot fi percepuţi ca „fanatici” şi formează cultte
 obs-comp (anancasta):
referitoare la fidelitatea partenerului sau grupuri strâns unite cu alţii care împărtăşesc
anxioşi şi fricoşi sistemele lor de convingeri paranoide
B. nu survine exclusiv în cursul Sch, al unei tulb afective cu
implică uzul izolării, agresivităţii lipsiţi de umor, manifestă idei de referinţă, îi
elemente psihotice ori al altei tulb psihotice şi nu se
pasive, hipocondriazei curtează pe cei de rang înalt şi exprimă dispreţ
datorează efectelor fiziologice directe ale unei condiţii
asoc frecv cu anxietate, TOC medicale generale faţă de cei slabi
Unele TP sunt incluse într-o anexă a DSMIVTR: TP depresivă şi pasiv  Criterii ICD 10 ca răspuns la stress pot experimenta scurte
– agresivă, TP nespecificată în alt mod. Când un pac. îndeplineşte a. sensibilitate excesivă la eşecuri/ înfrângeri şi atitudini episoade psihotice
criterii pt mai multe TP, tb să se pună fiecare diagn. neprietenoase poate apare ca antecedent premorbid al tulb
Trebuie să se ţină seama de următoarele tulb. adiţionale: b. tendinţa de a purta ranchiună permanent cum ar fi refuzul de a delirante sau Sch
modificare a pers. sec. Unei cond. Med. Gen ierta insultele, loviturile sau desconsiderarea; se poate asocia cu tulb depresivă majoră, TOC,
tulb legată de subst agorafobie
tulb a identităţii de gen frecv asoc cu abuz de etanol sau alte subst

3
frecv asoc cu TP schizotipală, schizoidă,  Tratament  Umorul poate fi deplasat;
narcisistă, evitantă, borderline f rar solicită trat (pac paranoizi tind să devină şi mai paranoizi)  Pot da raspunsuri scurte, sa evite vorbirea spontana;
 Epidemio, particularităţi A. Psihoterapia  Pot folosi ocazional metafore caudate;
prevalenţă 0.5 – 2.5% în pop gen, 10-30% în  Terapia suportiva care il are in centrul atentiei  frecvent se ataşează de animale;
spitale de psh şi 2-10%în ambulator pe pacient  Vieţile lor apar ca lipsite de direcţie, ca „duşi de curent” în
frecv la rudele celor cu Sch, tulb delirante de tip - este cea mai potrivita si eficienta; scopurile lor;
persecutoriu - Trebuie sprijinite portiunile sanatoase  Ameninţările din partea altora sunt rezolvate prin fantezii de
ale ego-ului; omnipotenţă sau resemnare;
mai frecv la B
- Medicul trebuie sa fie obiectiv, să fie
tb excluse categoriile : imigranţi, refugiaţi  În condiţii de stress pot experimenta episoade psihotice f.
coerent şi constant, sincer, sa aiba grija
politici, dif. Culturale, barierele lingvistice,surzi; Scurte;
sa nu provoace pacientul prea mult sau
 Etiologie  Pot fi interesaţi de matematică, astronomie, filosofie;
sa riste sa il faca sa renunte la tratam;
s-a determinat o componentă genetică,  Pot dezv tulb depresivă majoră;
- Pe parcursul terapiei incepe sa aiba
frecvent sunt prezente dific. familiale precoce,  Frecv asoc cu TP schizotipală. Paranoidă şi evitantă
incredere in specialist.
 Criterii DSM IV
istoric de abuz în copilărie.  Terapii de grup sau familiale nu sunt
A. Pattern pervasiv de detaşare de relaţiile sociale şi o gamă
 Psihodinamică recomandate pe termen lung .
restrânsă de exprimare a emoţiilor în situaţii interpersonale,
defensele clasice sunt proiecţia, negarea şi  Terapia pe termen lung nu este recomandata.
începând precoce în perioada adultă şi prezentă într-o
raţionalizarea,  Evitarea umorului se ofera explicatii alternative ,
varietate de contexte – min 4 din urm:
suspiciunea?? – caracteristică proeminentă, fara confruntare.
1. Nu doreşte şi nu se bucură de relaţii strânse,
supraeu proiectat asupra autorităţii, B. Farmacoterapia :
inclusiv de faptul de a fi membru al unei familii
factor favorizant – problemele de autonomie şi o medicamentele sunt, de obicei, contraindicate
2. Alege aproape întotdeauna activităţi solitare
separare nerezolvate pentru acest tip de tulburari, pentru ca vor ridica 3. Are puţin /deloc interes pt activ. sexuale cu alte
 Diagn diferenţial suspiciuni care pot avea ca efect parasirea pers
C. tulb delirantă de persecuţie – pac are delir stabil tratamentului. 4. Ii plac puţine/deloc activităţi
D. sch paranoidă- haluc şi tulb formale ale gândirii o In cazul incare sunt prescrise medicamente, este 5. Lipsa amicilor/confidenţilor, alţii decât rudele de
E. tulb afectivă cu elemente psihotice – există o perioadă clar bine sa fie pentru o perioada cat mai scurta grd I
delimitată cu elem psihotice asoc cu tulb ale dispoziţiei posibil. 6. Pare a fi indiferent la criticile/laudele altora
F. TP schizoidă – nu au ideaţie paranoidă notabilă o Se pot administra: 7. Prezintă răceală emoţională, detaşare sau
G. TP schizotipală – are gândire magică, experienţe -antipsihotice in doze mici(2,5mg olanzapina). afectivitate plată
perceptuale insolite, bizarerii de gândire şi limbaj -Pentru agitatie, anxietateanxiolitice (clonazepam 0,5mg). B. Nu survine exclusiv în cursul Sch, al unei tulb afective cu
H. TP borderline şi histrionică – nu au suspiciozitate pervasivă 2. TP SCHIZOIDA elemente psihotice ori al altei tulb psihotice sau tulb de dezv
I. TP evitantă – nu au încredere în ceilalţi din cauza fricii de a  Definitie: pervazivă şi nu se datorează efectelor fiziologice directe ale
fi puşi în dificultate  Se caracterizeaza printr-o tendinta la izolare si dezinteres unei condiţii medicale generale
J. TP antisocială – dorinţa de câştig personal, de a exploata pe relativ fata de lumea exterioara. Caracteristicile acestei  ICD 10
alţii tulburari de personalitate anunta o evolutie nu prea a. puţine /deloc activ care produc plăcere
K. TP narcisistică – frica de a nu fi observate imperfecţiunile favorabila, datorita adaptarii sociale din ce in ce mai reduse. b. răceală emoţională, detaşare sau afect tocit
sau deficienţele Aceasta desocializare poate sa conduca catre o atitudine de c. capac lim de a exprima căldură, sentim tandre sau mânie
L. TP dat unei cond medicale gen repliere dureroasa cu depresie atipica si tentative de suicid. faţă de ceilalţi
M. simpt care apar în leg cu uzul cronic al unei subst  Pacientul are un stil de viata izolat, fara dorinte manifestate d. indiferenţă aparentă faţă de laude sau critici
N. trăsături paranoide asoc cu prez unui handicap fiz (ex. auz) catre ceilalti; e. interes scăzut faţă de stabilirea de rel sexuale cu alte pers
 Evolutie si prognostic  Pot fi f. pasivi şi necompetitivi, au interese solitare au f. preferinţă pt activ solitare
 Variaza in functie de : -trairile egoului; slujbe solitare; g. preocupări excesive pt fantezii şi introspecţie
-circumstantele de  Nu se simpt confortabil in prezenta celorlalti; h. lipsa prietenilor apropiaţi sau a relaţiilor bazate pe încredere
viata.  Pot prezenta contact visual defectuos; sau a dorinţei pt ele
 Complicatii : -TP deliranta;  Afect constructional, distal; B rămân adesea burlaci, dar F i. insensibilitate marcată faţă de respectarea normelor sociale
-SCH; pot accepta pasiv căsătoria; şi convenţiilor
-depresia;  Sunt nepotrivit de seriosi, tematori/indiferenti in prezenta Exclude-tulb schizoida a copilariei si schizotipala.
-TP anxioase; celorlalti;  Epidemiologie
-TP legate de consumul de substante.

4
7.5% din pop gen o Se asigura dezv relatiei medic-pacient proces solicită adesea trat pt anxietate, depresie;
incid ↑ la rudele pac cu Sch lent gradual. în copilărie/adolescenţă pot manifesta:
mai frecv la B o Psihoterapia trebuie sa se concentreze pe solitudine, rel reduse cu egalii, anxietate socială,
indepartarea grijilor stresante sau a altor rez şcolare slabe, hipersensibilitate, fantezii
rară în cond clinice
elemente negative din viata individului. bizare
 Etiologie
 Psihoterapia suportiva: centrata pe: - se pot asocia cu tulb psh ac, schizofreniformă,
fact genetivi sunt probabili
relationare, tulb delirantă sau Sch, depresie majora;
adesea istoric de rel fam perturbate precoce - pac tb asigurat de confidenţialitate;
 Psihodinamică frecv asoc cu TP schizoidă, paranoidă, evitantă şi
- se aplică pe termen scurt.
borderline
inhibiţia socială este pervazivă  PT cognitive-comportamentala: exercitiile
pacientul trebuie sa nu fi intrunit niciodata
nevoile sociale sunt reprimate pt a îndepărta cognitiv-restrictive sunt potrivite pentru
criteriile pt SCH;
agresivitatea anumite tipuri de ganduri irationale care
 Criterii diagnostice
 Dg dif influenteaza negativ comportamentul
 DSM IV TR
1. tulb delirantă – simpt psihotice persistente pacientului.
A. Pattern pervaziv de deficite sociale şi interpersonale manif
2. Sch – idem  Terapia in grup poate fi o alternativa de
prin disconfort acut în relaţii şi reducerea capac de a stabili
3. tulb afectivă cu elemnte psihotice – idem tratament, desi nu da rezultate chiar de la
rel intime, precum şi prin distorsiuni cognitive sau
4. tulb autistă (f. uşoare) – interacţ sociale sever inceputul tratamentului.
perceptuale şi excentricităţii de comportament începând
deteriorate şi stereotipii - Cu trecere gradată de la cea
precoce în perioada adultă şi prezent în min 5 din:
5. tulb Asperger – idem individuala;
1. idei de referinţă (excluzând ideile delirante de
6. modif de personalitate dat unei cond med gen - Conducatorul grupului trebui sa
referinţă)
7. simpt care apar în asocierea cu uzul cronic al ii protejeze de criticile celor din
2. gândire magică sau credinţe stranii care
unei subst jur, referitoare la neparticiparea
influenţează comportamentul şi sunt
8. TP schizotipală – distorsiuni cognitive şi de la discutii;
incompatibile cu normele subculturale
percepţie - Daca grupul tolereaza
(superstiţiozitate, credinţe în clarviziune,
9. TP paranoidă – suspiciozitate şi ideaţie individual tacut, acesta va
telepatie sau fantezii şi preocupări bizare la
paranoidă incepe gradual sa participle.
adolescenţi)
10. TP evitantă – izolare socială dat fricii B. Farmacoterapia: 3. experienţe perceptuale neobişnuite, inclusiv
11. TP obs-comp – au capac pt intimitate
 nu exista anumite medicamente pt acest tip de iluzii corporale
 Evoluţie, prognostic
tulburari exceptand situatia in care acestea se 4. gândire şi vorbire ciudate (vag, circumstanţial,
-Variabilă;
combina cu alte probleme medicale. metaforic, supraelaborat sau stereotip)
-Evolutie nefavorabila datorata adptarii sociale reduse;
-Desocializarea conduce la o atitudine de repliere dureroasa cu:  Tratamentul pe termen lung trebuie evitat. 5. suspiciozitate sau ideaţie paranoidă
 Pot fi foloste antidepresive, psihostimulante sau 6. afect inadecvat sau constricţionat
 depresie atipica,
doze mici de antipsihotice. 7. comportament sau aspect bizar, excentric sau
 tentative de suicid;
3. TP SCHIZOTIPALA particular
-Complicatii- pot dezv:
 Definitie 8. lipsa prietenilor sau confidenţilor apropiaţi, alţii
 tulb delirantă,
Se remarca un deficit al pattern-ului social si interpersonal marcat decât rudele de grdI
 sch, 9. anxietate socială excesivă, care nu diminuă odată
de o capacitate scazuta de a lega relatii mai stranse cu ceilalti, de
 alte psihoze, cu familiarizarea şi tinde să se asocieze cu frici
distorsiuni perceptive si cognitive, precum si de un comportament
 depresie. bizar si excentric. Persoana ce face parte din aceasta categorie paranoide şi nu cu judecăţi negative despre sine
 Tratament prezinta idei de referinta, convingeri ciudate cu influente magice B. Nu survine exclusiv în cursul Sch, al unei tulb afect cu elem
A. Psihoterapia sau paranormale. psihot ori al altei tulb psihotice sau tulb de dezv pervazivă
o desi exista multe tratamente pt aceasta boala , multiple ciudăţenii şi excentricităţi, par ciudaţi  ICD10
nici unul nu poate fi considerat eficient. altora =caracterizat prin comportament excentric bizar;
o Tratamentul va fi pe termen scurt, astfel incat -anomalii de gandire si afect asemanator SCH;
sunt suspiciosi, cred in perceptia extrasenzoriala;
- dg(+) >/= 3 (preferabil 4), continue/ episodice, >/= 2 ani, pot fi
problemele individului sa se rezolve imediat. imaginaţie f bogată (defensa fantezia);
prezente oricare din:
o Telurile tratamentului sunt sa gaseasca solutii pot manifesta derealizare 1. Afect neadecvat si retinut (pacientul apare rece si distant);
prin folosirea unor terapii de scurta durata. pot să manifeste sub stress, simpt psihotice 2. Comportament /aspect=bizar, excentric, particula;
tranzitorii

5
3. Raportare deficitara la ceilalti, tendinta spre retragere  La unii evoluiaza catre SCH; 6. iresponsabilitate persistentă indicată de
sociala;  Aprox. 10%se sinucid. incapacitatea repetată de a susţine un
4. Idei, credinte bizare/gandire magica, care influenteaza  Tratament comportament de muncă regulat sau de a-şi
comportamentul neadecvat normelor subculturale; A. Psihoterapia: onora obligaţiile financiare
5. Suspiciune/idei paranoide o Psht suportivă. 7. lipsa de remuşcări cu indiferenţă faţă de
6. Ruminatii obsesive fara o rezistenta interioara, -Acesti pacienti distorsioneaza realitatea mai mult decat cei raţionalizarea faptului că a prejudiciat sau
Frecvent cu continut dismorfic, sexual, agresiv; cu personalitate schizoid; maltratat pe un altul
7. Experiente perceptive neobisnuite (iluzii somato-senzoriale, -Terapeutul trebuie sa creeze o atmosfera placuta, de B. vârsta min 18 ani
corporale); sustinere, pacientul trebuie sa se simpta in central atentiei C. există dovezi de tulb de conduită cu debut ≤ 15 ani
8. Gandire si vorbire vaga, circumstantiala,metaforica, pentru a stabili un raport initial; D. comportamentul antisocial nu apare exclusiv în cursul Sch
hiperelaborata, stereotipa, fara incoerenta; -Pacientii au nevoie si de egoul auxiliary pentru testarea au episod maniacal
9. Episoade cvasi-psihotice tranzitorii, ocazionale, iluzii, realitatii.  ICD10
halucinatii auditive, idei delirante, o Abordarile comportamentale care a. nepăsare rece faţă de sentim celorlalţi
- Apar fara provocare exterioara. subliniaza invatarea bazelor: b. atitudine marcată şi persistentă de iresponsabilitate şi
 Epidemiologie  relatiilor sociale dispreţuirea regulilor şi convenţiilor sociale
3% în pop gen;  interactiunilor sociale c. incapacitatea de a menţine relaţii durabile deşi nu există nici
frecv ↑ la rudele pac cu Sch (este parte a  pot fi benefice. o dific în stabilirea lor
spectrului genetic al SCH); o Initial terapia individuala este preferata. d. toleranţă f. scăzută la frustrare şi un prag scăzut de control
o Apoi poate fi utilă psht de grup al tendinţelor de a manifesta agresivitate, inclusiv violenţă
concordanta mai mare la gemenii Mz;
o de mediu – benefica la unii pacienti.= e. incapacitate de a trăi sentim de vină şi de a învăţa din
mai frecv la B.
B. Farmacoterapia: experienţă
 Etiologie
-poate fi folosita in stadiile severe ale bolii, ce apar in f. înclinaţie marcată de a da vina pe alţii sau de a oferi
– se aplica modelul etiologic de la Sch.
perioade de stres maxim, cu evenimente de viata carora nu explicaţii paluzibile pt comport care a adus pac în conflict
 Teste psihologice
le poate face fata. cu societatea
– frecv tulb de gândire la testul Roschach.
-Psihoza este, de obicei, tranzitorie. iritabilitate
 Fiziopat
– MAO ↓, mişcări oculare sacadate, atrofie cerebrală în lobul. -doze mici de AP (0.5 mg Zyprexa ) sau AD tulb de comport în copilărie
 Psihodinamică 4. TP ANTISOCIALA pot avea stimă de sine exagerată şi aroganţă
gândire magică, izolare, scindarea afectului.  Definitie lipsă de empatie, cruzi, cinici, dispreţuitori
 Dg diferential Caracteristica principala a acestei tulburari de farmec aparent, superficial, volubili, utilizează
2. tulb delirantă – per de simpt psihotice persistente personalitate este comportamentul maladaptativ jargonul pt a impresiona
3. Sch – idem in care pacientul manifesta dispret total fata de iresponsabili şi exploatatori în rel sexuale, istoric
4. tulb afectivă cu elem psihotice – idem drepturile celorlalti, pe care adesea le si incalca. de multe partenere
5. tulb autistă Exista o distonanta intre comportamentul iresponsabili ca părinţi: malnutriţie, lipsă de
6. tulb Asperger pacientului si normele sociale. igienă
7. tulb ale limbajului expresiv şi mixte (expresiv şi  Criterii de diagnostic
cheltuieli iresponsabile, pot rămâne fără locuinţă,
receptiv) – eforturi de a comunica prin alte  DSM IV TR
pot petrece mult timp în închisoare
mijloace A. Pattern pervaziv de ignorare şi violare a drepturilor altora,
moarte prematură prin mijloace violente
8. modif de personalitate dat unei cond med gen care survine de la 15 ani, în min 3 din urm.:
9. simpt care apar în asocierea cu uzul cronic al 1. incapacitatea de a se conforma normelor sociale disforie, disp depresivă
unei subst în leg cu comportamentele legale (comit acte asoc cu tulb depresive, tulb anxioase, tulb în leg
10. TP evitantă – izolare socială dat fricii repetate ce reprez motive de arest) cu o subst, tulb de somatizare, tulb de control a
11. TP paranoidă – suspiciozitate şi ideaţie 2. incorectitudine indicată de minţitul repetat, uzul impulsurilor, ADHD
paranoidă de alibiuri, manipularea altora pt profit sau frecv asoc cu TP borderline, histrionică şi
12. TP schizoidă – nu au ideaţie paranoidă notabilă plăcere personală narcisistică
13. TP borderline – simpt psihotice legate de 3. impulsivitate sau lipsa unor planuri de viitor  INCALCAREA LEGII:
schimbările afective, disociere, izolare socială 4. iritabilitate şi agresivitate, cu repetate bătăi sau  pot sa actioneze repetat impotriva
dat repetatelor eşecuri personale atacuri fizice legiinumeroase arestari;
 Evolutie, prognostic 5. ignorarea nesăbuită a siguranţei proprii sau a
 Prognostic rezervat; altora

6
 actiunile antisociale sunt datorate impulsivitatii deficite ale ego-ului privind planificarea şi 10. ADHD -. Dific cognitive şi discontrol al
crescute, reactiilor colerice de moment, fara judecata impulsurilor.
elaborari actuale ale consecintelor actului; lacune ale superegoului  Tratament
 iritabilitate – heteroagresivitate  acte de A. Psihoterapia
conştiinţa primitivă sau prost dezvoltată
violenta corporala,  acesti indivizi nu cauta singuri ajutor specializat, de cele mai
deficite ale relaţiilor obiectuale
autoagresivit  automutilari (hipoestezie senzoriala caracteristica!!); multe ori sunt trimisi de o instanta superioara/persoane apropiate,
 diminuarea instinctului de conservare elemente agresive proeminente sunt constransi motivatie scazuta;
(comportamente periculoase); elem asoc.: - sadomasochismul,  Terapia trebuie sa se centreze pe emotiile pac sau pe lipsa
 INSTABILITATE COMPORTAMENTALA  narcisismul, acestora. In afara de furie si frustrare, celelalte sentimente trebuie
influenteaza negativ viata cotidiana depresia. sustinute. Exprimarea unui afect intens este de obicei un semn de
 Abandoneaza locurile de munca;  Evoluţie, prognostic progres in terapie;
 Refuza oferte avantajoase; evoluţie cronică;  Terapia comportamentala este indicate,
 Absenteaza; prognostic variabil;  Ameliorarea relatiilor sociale, familiar,
 Paraseste brusc domiciliul;
se poate remite cu vârsta;  Invatarea unor noi deprinderi,
 Schimba des resedinta;  Refacerea legaturii sentiment – comportament prin
cu aceasta TP se asociaza mai multe tulb.
 Lipsa de responsabilitate pe plan financiar; identificarea propriilor emotii si relatia solida cu terapeutul,
medicale;
 Nu se simpt niciodata vinovati;  Invatarea pacientului sa experimenteze diferite stari
 Se remarca: raceala afectiva, imaturitate, reactii complicaţii:
emotionale (printer primele trebuie sa fie depresia) – in
disforice;  sinucidere,
afara de furie si frustrare, celelalte sentimente trebuie
 Sunt manipulativi, par de incredere;  moarte violentă,
sustinute!,
 Inselatoriile, iresponsabilitatea = un mod de viata;  abuz de subst,
 Sa se confrunte cu consecintele propriului sau
 Prezinta discontrolul impulsurilor, lipsa planurilor.  lezare fizică, comportament (instante de judecata, inchisoare) pt scurt t.
 Epidemiologie  dific legale sau financiare,  Terapiile de grup – grupul trebuie sa fie din indivizi cu aceiasi
3 – 7 % la B şi 1% la F;  Infectii (HIV comportament sexual tulburare;
în penitenciare 75%; riscant),  Terapia de familie pot fi de ajutor pt o mai buna educatie,
incid ↑ în fam cu TP antisocială, tulb de  Vagabondaj, cersetorie, intelegere intre membrii familiei.
somatizare, alcoolism, cond socio-economice  tulb depresive. B. Farmacoterapia:
precare;  Dg diferential (nu se pune sub 18 ani) o Trat dificil /imposibil;
TP antisociala este de 5 ori mai frecventa la 1. Comportamentul antisocial al adultului – o Tratamentul abuzului de substante poate
rudele de gradul I ale subiectilor barbati; pacientul nu indeplineste crt. De diagnostic, trata si trasaturile antisocial;
infracţionalitatea fără tulb de personalitate; o Uneori sunt efeciente spitalizarile pe
predispoziţie la cei cu ADHD şi tulb de conduită.
2. Tulb în leg cu uzul unei subst – pot coexista; termen lung;
 Etiologie
3. Comportamentul antisocial din psihoze, Sch sau o Medicatia este simptomatica – AD/
Implicarea fact genetici;
episod maniacal acte antisociale consecinta a hipnotica;
lez sau disfcţ cerebrale sec lez cerebrale delirului – pot coexista; o se pot administra stimulante (5 pana la 20
neonatale, TCC, encefalită; 4. TP narcisistică – nu are impulsivitate,
mg metilfenidat-Ritalin de 3 ori pe zi) pt
istoric de abandon sau abuz parental; agresivitate şi impostură, pacientul respecta
ADHD.
pedepse repetate, arbitrare, aspre = constituie un legea;
o Pentru discontrolul impulsional se pot
factor. 5. TP histrionică – exageraţi în emoţii, nu au
prescrie:
 Fiziopatologie comport antisociale;
-Anticonvulsivante: Depakine 500 – 1000 mg/zi ,
lez sau disfcţ de lob F – impulsivitate; 6. TP borderline – mai instabili emoţional şi mai
-stabilizatoare ale dispozitie: carbonat de Li 300-600mg/zi,
lez amigdală sau lez temporale – predisp la puţin agresivi,
violenţă; Tentative suicidare, - beta-blocante Nadolol 40-180mg/zi..
Dispret fata de sine, 5. TP BORDERLINE
anomalii EEG;
 Definitie
semne neurologice minore. Atasamente intense,
ambivalenta; Acest tip de personalitate este marcat de:
 Psihodinamică
7. TP paranoidă – motivaţi de dorinţa de răzbunare;  instabilitatea relatiilor interpersonale,
dominaţi de impulsuri
8. Retard mental – judecată diminuată; problem de separare –
9. modif de personalit sec unei cond med generală;

7
individualizare/ reactia de atasament, 2. problemele de separare – individualizare, de control afectiv şi de 5 ori mai frecv la rudele de grd I
atasamente personale intense; ataşamentele personale intense ocupă o poziţie centrală, adiţional  Etiologie
 probleme cu propria imagine despre faţă de problemele cu imaginea de sine organicitate: lez cerbrale perinatale, encefalită,
sine, 3. pac sunt întotdeauna în criză TCC şi alte tulb cerebrale
 Probleme de control a afectelor si 4. tind să aibă episoade micropsihotice, adeseori cu paranoia sau cu
istoric de abuz fizic / sexual, de abandon,
impulsivitate crescuta. simptome disociative tranzitorii
supraimplicare parentala.
 Diagnostic 5. relaţiile cu alţii sutn tumultoase, cu gesturi automutilante sau
 Teste psihologice
 DSM IV TR suicidare frecvente
teste proiective - arată alterarea testării realităţii.
A. Pattern pervaziv de instabilitate a relaţiilor interpers, 6. nu tolerează să fie singuri, se înfurie uşor
 Fiziopatologie
imaginii de sine şi afectelor şi impulsivitate marcată, 7. frecvent manipulativi
începând precoce în per adultă şi prezent în min 5 din urm.: 8. pot exista schimvări bruşte în leg cu cariera, identitatea sexuală, lez frontale pot afecta judecata şi controlul
1. eforturi disperate de a evita abandonul real sau valorile şi tipurile de amici afectiv
imaginar 9. uşor de plictisit, sunt mereu în căutare a ceva de făcut lez temporale produc trăsături Klüver – Bucy
2. pattern de relaţii interpersonale intense şi 10. pattern de subminare a lor înşişi  Psihodinamică
instabile caracterizat prin alternare între 11. frecvent întrerup studiul, divorţ, pierd serviciu scindare (splitting) tranzitorie, manifesta furie
extremele de idealizare şi devalorizare 12. în per de stress pot avea s. psihotice (haluc, distorsiuni ale imag fara constiinta emotiilor ambivalenteîmpărţirea
3. perturbare de identitate: imagine de sine sau corporeale, idei de referinţă, fen hipnagogice) oamenilor în total buni/total răi (aceiasi persoana
conştiinţă de sine marcat şi persistent instabilă 13. în anamneză frecvent întânim: abuz fizic şi sexual, neglijenţa, este acum cea mai buna, apoi cea mai rea);
4. impulsivitate în min 2 domenii potenţial pierdere sau separare parentală precoce idealizare primitivă;
autoprejudiciante (ex. cheltuieli, sex, abuz de 14. frecv asoc cu tulb afective, tulb în leg cu o subst, tulb de comport identificare proiectivă – pac atribuie altuia
subst, condus imprudent, mâncare) alimentar, stressul posttraumatic, ADHD trăsături idelizate pozitive sau negative apoi
5. comportament, gesturi sau ameninţări recurente 1. DE TIP IMPULSIV (TP exploziva, agresiva): caută să-l angajeze în diferite interacţiuni care
de suicid ori comportament automutilant  instabilitate emotionala, sa-i confirme părerea;
6. instabilitate afectivă datorată unei reactivităţi  lipsa controlului impulsurilor; pac are nevoi agresive intense, cât şi foame
marcate a dispoziţiei (ex. disforie episodică  explozii de violenta/comportament (mai ales ca intensă de obiect
intensă, iritabilitate sau anxietate ce durează raspuns la criticile altora).
pac îi este frică de abandon;
câteva ore) 2. DE TIP BORDERLINE (TP de frontiera):
subfaza de apropiere a procesului de separare –
7. sentimentul cronic de vid  instabilitate emotionala;
individualizare este nerezolvată;
8. mânie intensă, inadecvată ori dificultate în a  imaginea de sine, telurile, preferintele sunt neclare, tulburate;
controla mânia  Sentiment cronic de gol interior; proeminentă întoarcerea împotriva propriului self
9. ideaţie paranoidă sau simptome disociative  Tendinta de a se implica in relatii intense si instabilecrize – ura dispret de sine;
severe, tranzitorii, în legătură cu stressul emotionale/ eforturi excesive de a preveni abandonul; disfuncţie gen a ego-ului  perturbarea
 ICD 10  Sunt sensibili fata de circumstantele exterioare; identităţii.
rel interpersonale modificate instabile  Experimenteaza excesiv starile de abandon, de  Dg diferential
rejectiereactioneaza impulsiv, disproportionat automutilari, 1. tulb afective – nu sunt reactive de obicei
dispoziţie bazală instabilă
tentative/echivalari suicidare; 2. tulb psihotică – alterarea testării realităţii e persistentă
identitate de sine perturbată şi neclară
 Afectiv sentimente de vid interior, reactivitate ↑ a dispozitiei – 3. TP histrionică – sinucidere şi automutilare rare, rel mai
depersonalizare, dezorientare autopsihică stabile
devine usor disforic, cu accese de furie;
nevroză, anxietate  Sunt impulsivi in privinta banilor, sexului, hranei. 4. TP schizotipală – elem afective mai puţin severe
tendinta crescuta de a actiona impulsiv, fara a  Epidemiologie 5. TP antisocială – defectele conştiinţei şi de ataşament sunt
considera consecintele; 2% în pop generala; mai grave, preocupare spre profit
instabilitate afectiva; 6. TP paranoidă – suspiciozitate mai intensă şi mai constantă
F> B;
capacitate de a face planuri „in avans” minima; 7. TP narcisistică – formarea identităţii e mai stabilă, lipsa
90% au înca un diagn psihiatric;
explozii de furie crescute violenta/ explozii autodistrucţiei şi a preocupărilor în leg cu abandonul
40% încă 2diagnostice psihiatrice; 8. TP dependentă – supus, conciliant, ataşamente stabile
comportamentale;
în fam prevalenţă ↑ a tulb disp şi a tulb legate 9. TP dat unei cond med gen
lipsa autocontrolului. deabuzul de subst; 10. simpt care apar în leg cu o subst
Alte caracteristici:
prevalenta crescuta la mamele pacientilor 11. problema de identitate – în leg cu o fază de dezv
1. anterior considerată la lim dintre nevroză şi psihoză
borderline.  Evoluţie, prognostic

8
variabile, se pot ameliora cu vârsta  Tb anticipat si educat personalul că pac poate scinda Simpatici (placuti superficial), sociabili;
complic: personalul medical în 2(total „buni”, total „rai”). Manifesta comportament dependent;
 sinuciderea, autolezarea,  Tratamentul este de lunga durata >/=1an. Erotizarea relatiilor sociale (atitudini cu conotatii sexuale
 tulb dispoziţiei, tulb somatoforme, 6. TP HISTRIONICA nepotrivite cu scop provocator si seductiv);
 DIAGNOSTIC
 psihoze, Modificari d.p.d.v.sexual – frigiditate, nimfomanie,
Pattern-ul acestei personalitatii este dominat de o labilitate
 abuz de subst, tlb sexuale. homosexualism;
excesiva si un comportament directionat spre a atrage
 Tratament Aparentele fizice = de mare importanta pt ei („vaneaza
atentia prin atitudini dramaticesi teatralism.
Medicul tb sa aiba un comportament stabil, pentru a complimente”);
 DSM IV
contrasta cu labilitatea emotionala a pacientului. Sugestionabilitate crescuta – imbratiseaza cu usurinta
Pattern pervaziv de emoţionalitate excesivă şi de căutare a atenţiei,
A. Psihoterapia diverse convingeri;
începând precoce în perioada adultă şi prezent in contexte diferite,
 Trat se fac sub forma de medicamente in paralel cu sedintele manifestare publică exagerată a emoţiilor (plâns necontrolat,
presupunand min 5 din urmatoarele.:
de psihoterapie in grup sau individuale. accese de furie);
1. este incomodat (se simte inconfortabil) în situaţiile în care
 riscul de suicid trebuie sa fie cu atentie monitorizat pe durata
nu se află în centrul atenţiei, familiaritate excesivă cu medicii, persoane importante,
intregului tratament;
2. interacţiunea cu alţii se caract adesea printr-un cunoştinţele întâmplătoare – considera relatiile pe care le
 Metoda terapeutica de succes:
comportament seducător sau provocator sexual inadecvat, au mult mai in time decat sunt in realitate;
 Terapia comportamentul dialectal–acest trat incearca 3. manifestă expresii emoţionale rapid schimbătoare sau fără a fi conştienţi, pot juca în relatiile intime rol de
sa-l invete pe pac sa-si controleze singur viata, emotiile superficiale, „victimă” sau „prinţesă”;
si pe el insusi, cu ajutorul auto-cunoasterii, reglarii 4. se foloseşte constant de aspectul fizic pt a atrage atenţia pot fi dornici de noutate, stimulare şi senzaţii tari, pot deveni
emotiilor si restructurarii gandirii. Terapia dureaza cel asupra sa, penibili;
putin un an. Se foloseşte mai ales în grup şi nu e potrivită 5. are un stil de a vorbi excesic de impresionist şi de lipsit de
pt cei care învaţă greu concepte noi; acţiuni îndreptate adesea spre obţinerea imediată a
amănunte,
 Mixtă (supotrivă şi exploratorie): satisfacţiei;
6. manifestă autodramatizare, teatralism şi o expresie
-T funcţionează ca ego auxiliar, fixează lim şi oferă structură, gesturi şi ameninţări de suicid pt a atrage atenţia;
exagerată a emoţiilor,
-Managementul psihoticilor pentru contratransfer, al trecilor la act, al 7. este sugestionabil, uşor de influenţat de alţii sau de asociaza frecv cu tulb de somatizare, tulb de conversie, tulb
amenintarilor si dorintelor de suicid circumstanţe, depresivă majoră;abuz de alcool;
 Terapia comportamentala 8. consideră relaţiile sale mult mai intime decât sunt în asociaza frecv cu TP borderline, narcisistică, antisoc, dep.
- Pt controlul impulsurilor si a crizelor de furie; realitate.  Epidemio
- Scaderea senzitivitatii la critici, rejectie;  ICD 10 F60.4  mai frecv la F, probabil subdiagnosticată la B;
- Antrenarea abilităţilor sociale a. autodramatizare, expresie teatrală, exagerată a emoţiilor;  prevalenta 2-3% în pop gen, 10 – 15% la cei aflati in trat;
B. Farmacoterapia: b. sugestibilitate, pac uşor de influenţat de alţii sau de  Etiologie
 Antidepresivele si tranchilizantele pot fi administrate in anumite circumstanţe; dificultati interpersonale (psihotraume repetate)
momente in tratamentul pacientului, fara a fi folosite mult timp. c. afectivitate labilă şi superficială; precoce au fost rezolvate prin comportament
 Pt controlul imp si a disp: d. căutarea continuă: dramatic;
 AD (Sertralina: Zoloft 50-200mg/zi,)  a senzaţiilor puternice, pattern posibil: tată distant, sever / mamă
 Timostabilizatoare (Carbonat de Li 300 -600 mg x3/zi,  a admiraţiei celorlalţi, seducătoare.
Carbamazepina 200 -400mg x 3/zi, Ac.valproic 20  a activitatilor în care este în centrul atenţiei;  Psihodinamică
-30mg/kgc/zi), e. seducţie inadecvată în comportament sau înfăţişare;  tipică fantezia de „jucare a unui rol” cu
 doze mici de AP (Haloperidol 2 mg/zi), pe per limit; f. atenţie exagerată acordată atracţiei fizice; emotionalitate;
 Spitalizarea cei ce sufera de astfel de tulb ajung deseori in servicii g. Trasaturi asociate pot asocia  frecv defense ce includ represia, regresiunea,
de urgenta in special din cauza depresiilor.  egocentrism, identificarea, somatizarea, conversiunea, disocierea,
 Spitalizarea partiala sau programele de tratament pentru  autoindulgenţă, negarea şi externalizarea;
o zi ar putea fi benefice.  dorinţa de a fi apreciat continuu,  identificarea eronată cu părintele de acelaşi sex şi
 Spitalizări pe termen scurt de obicei, pe tremen lung cei  sentimental uşor de rănit relaţie ambivalentă şi seductivă cu cel de sex opus;
ce necesită modificare structurală;  comportament persistent  fixaţie la un nivel genital iniţial;
 T tb să monitorizeze contratransferul, sa consulte un manipulativ pt satisfacerea nevoilor  trăsături orale marcate;
coleg; proprii;
 frică de sexualitate, în pofida seductivităţii.
 Sa stab de la inceput bine limetele rel medic – pacient; Include: TP isterica si psiho-infantila.  Dg diferentiat
Sunt dornici de a fi ajutati; a.TP borderline:

9
 tulburarile pot coexista, (tratat) caracteristic acestei personalitati este un pattern de pot asocia retragere socială, disp depresivă şi
 elem de disperare, sinucidere şi grandoare, nevoia de a fi admirat si lipsa empatiei. tulb distimică sau tulb depresivă majoră
automutilare mai manifeste,  Diagnostic în per de grandoare disp e hipomaniacală
perturbari ale identităţii;  Sentiment grandios al importantei stimei de sine; poate fi asoc cu anorexia nv, tulb în leg cu o
b.TP antisocială: manipulativi pt profit sau putere;  Senzatia de a fi special, de a i se cuveni a avea subst (cocaina)
c.TP narcisistică: vor să fie lăudaţi pt superioritatea lor; dreptul;
frecv asoc cu TP histrionică, borderline,
d.TP dependentă: fără elemente emoţionale exagerate;  Receptioneaza critica / infrangerea cu furie / antisocială şi paranoidă
e.Tulb de somatizare – predomină acuzele somatice; depresie , (stima de sine fragila);  Epidemio
f.Tulb de conversie – presupuse deficite somatice;  Poate fi exploatativ, lipsit de empatie;
g.Modif ale pers dat unei conditii medicale generale; Prevalenta ≤ 1% în pop gen; 2 – 16% în pop
 Preocupare excesiva pt aparente (nu pentru clinică (dar e subdiagn şi în creştere);
h.Simpt în leg cu uzul cronic al unei substante. substanta), -solicita admiratie excesiva.
 Evoluţie mai frecv la B;
 DSM IV TR:
variabilă Pattern pervaziv de grandoare (în imaginaţie şi comportament), se pp o transmitere fam;
complicatii: necesitatea de admiraţie şi lipsa de empatie, începând precoce în normal ca etapă a ciclului vieţii la dolescenţi.
 tulb de somatizare, viaţa adultă prezent in contexte diferite, indicat de min 5 din  Etilogie
 t.conversive, urm.: lipsa empatiei materne cu rejecţie sau pierdere
 t.disociative, 1. sentiment grandios de autoimportanţă (îşi exagerează precoce.
 tulb sexuale, realizările şi talentele, aşteaptă să fie recunoscut ca  Psihodinamică
 tulb dispoziţiei, fiind superior) Controverse: trasaturi narcisiste = opriri ale dezv
 abuz de subst. 2. preocupat de fantezii de succes nelimitate, de putere, sau defense? ;
 Tratament strălucire, frumuseţe sau amor ideal Grandiozitatea, lipsa empatiei apara impotriva
3. crede că este aparte şi unic şi că nu poate fi înţeles agresivitatii primitive;
pac este f.emoţional, caută atenţia în mod excesiv;
decât de , sau tb să se asocieze numai cu alţi oameni grandoarea e privită frecvent ca o compensare a
au nevoie de multa sustinere emotionala adesea nu sau instituţii speciale, cu rang înalt unui sentim de inferioritate.
termina tratamentul; 4. necesită admiraţie excesivă  Dg diferential
se prezinta la tratam doar cand nu mai fac fata stresului. 5. are un sentiment de îndreptăţire, adică pretenţii 1. TP antisocială – desconsideră legea şi drepturile celorlalţi;
o Psihoterapia –tratamentul de baza; exagerate de tratament favorabil special ori de 2. TP histrionică – mai multă expresie emoţională, necesită
psht individuala, psht orientată spre supunere automată la dorinţele sale atenţie;
conştientizare sau psht suportivă, funcţie de tăria 6. este explatator interpersonal, adică profită de alţii spre 3. TP borderline – instabilitate şi emoţionalitate mai crescute;
ego-ului; a-şi atinge propriile scopuri 4. Sch paranoidă – deliruri manifeste;
focalizare pe sentim profunde ale pac şi 7. este lipsit de empatie, incapabil să recunoască sau să 5. TP obs – comp – autocritic;
înlăturarea defensei de dramă superficială; se identifice cu sentimentele şi necesităţile altora 6. TP schizotipală sau paranoidă – susceptibilit, retragere soc;
pt unii pac – psihanaliza; 8. este adesea invidios pe alţii sau crede că alţii sunt 7. episoade maniacale sau hipomaniacale – ;
terapia – pe termen scurt; invidioşi pe el 8. simpt care apar în leg cu uzul cr al unei subst;
9. comportamente sau atitudini arogante, sfidătoare 9. modif de pers dat unei cond med gen.
nu sunt indicate terapia de grup si cea familială,
pt că tind să-şi exagereze emoţiile în prezenţa vulnerabili în stima de sine  Evoluţie
altora; f sensibili la lezarea prin critică sau frustrare, pot tulburare cr şi greu tratabilă;
abordarile cognitive sunt ineficiente. reacţiona cu furie, dispreţ sau contraatac sfidător suportă greu îmbătrânirea (imbatranirea = ranire
o Farmacoterapie nu sunt capabili să rec alte merite sau să narcisica);
manifeste empatie pt problemele celorlalţi, fac progn gen rezervat;
Medicamentele sunt indicate in mod „tintit”;
frecvent remarci nepotrivite
Uneori pacientii pot folosi medicamentele in complic posibile:
rel interpersonale sunt frecv deteriorate  tulb disp,
scop autodistructiv / in comportamente
periculoase; deşi pot avea realitări amri dat ambiţiei si  psihoze tranzitorii,
încrederii, performanţa poate fi întreruptă din  tulb somatoforme,
se pot folosi anxiolitice pt stările emoţionale
cauza intoleranţei la critică sau eşec
tranzitorii: ex 0.5 -1 mg clonazepam.  tulb prin uz de subst.
7. TP NARCISISTICA uneori activ profesională poate fi scăzută, dat  Tratament
 Definitie pattern pervaziv de grandiozitate si hiperpreocupare in lipsei de dorinţă de a-şi asuma riscul atunci când o Tratament psiho-social
chestiuni de stima de sine. e probabil un eşec

10
b somatică poate fi percepută ca o ameninţare la 2. manifestă perfecţionism care interferează cu îndeplinirea frecv se suprapun peste trăs pers de tip A
adresa imaginii de sine grandioase; sarcinilor (ex nu poate să termine un proiect pt că propriile (preocupări pt muncă, competitivitate şi lipsa de
medicul trebuie sa evite intarirea grandorii sale standarde nu sunt satisfăcute) timp) şi la oamenii cu risc de IMA;
patologice/ slabiciunii?; 3. excesiv de devotat muncii şi productivităţii, până la se pot asocia cu tulb anxioase, depresive.
excluderea activ recreative şi a prieteniilor  Epidemio
abordarea initiala: confruntarea treptata cu
4. hiperconştiincios, scrupulos şi inflexibil în probleme de 1% în pop gen, 3-10% în clinici; B : F = 2 :1; Probabilă
propriile vulnerabilitati;
morală, etică sau valori transmiterea fam, concordanta crescuta la gemenii MZ;
medicul poate fi idealizat sau devalorizat;
5. incapabil să se debaraseze de obiecte uzate sau inutile Frecv la copiii mai mari din fratrie.
se aşteaptă la tratament special. 6. refuză să delege sarcini sau să lucreze cu alţii dacă aceştia  Etiologie
o Psihoterapia nu se supun exact modului lui de a face lucrurile
antecedente de disciplină aspră
interv psihiatrice pot fi percepute ca critici; tb 7. adoptă un stil avar de a cheltui, atât faţă de sine cât şi faţă de
 Psihodinamică
evidenţiate lim reale ale pac şi să se creeze alţii
-defensele clasice sunt izolarea, formarea de reacţie, desfacerea,
ambianţa pt ca pac să accepte aceste lim, pac tb 8. manifestă rigiditate şi încăpăţânare
intelectualizarea şi raţionalizarea;
ajutat să-şi ajusteze imag de sine;  ICD10
-neîncredere în emoţii;
se fol psht indiv, suportivă sau orientată spre a. sentimente de îndoială şi prudenţă excesive;
-problemele de sfidare şi submisiune sunt imp psihologic;
conştientizare, în fcţ de tăria egoului; b. preocupare în detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau
-fixaţie în perioada anală.
terapie de mediu pt pac cu tulb severe; programe;
 Dg diferentiat
PT individuala – ajustarea imaginii de sine; c. perfecţionism care interferează cu îndeplinirea sarcinilor;
1. TOC – are obsesii şi compulsii adevărate
d. conştinciozitate, scrupulozitate excesivă şi preocupări
terapia de grup poate fi utilă pt a ajuta pac să – şi 2. TP narcisistică – cred că ei au atins perfecţiunea
inutile privind eficienţa – excluderea placerii, a relatiilor
dezv o individualit sănăt şi să-şi dezv empatia. 3. TP antisocială – lipsiţi de generozitate dar indulgenţi cu ei
interpersonale;
o Tratament medical,spitalizarea înşişi
e. pedanterie excesivă şi aderenţă la convenţiile sociale;
 spitalizare destul de frecv (tb să fie scurtă); 4. TP schizoidă – lipsa capac de intimitate
f. rigiditate şi încăpăţânare;
 pentru cei care nu sunt motivati de tratamentul in 5. modif de pers dat unei cond med gen
g. insistenţă nerezonabilă ca ceilalţi să respecte exact modul
ambulatoriu spitalizare de lunga durata; 6. simpt care apar în leg cu uzl cr de subst.
său de a acţiona;
 obiective:  Tratament
h. intruziunea unor gânduri sau impulsuri insistente şi
- readucerea echilibrului intern, o Psihoterapia
supărătoare.
- readucerea coeziunii, - spitalizarea e rar necesară, numai când gândurile
- imagine de sine mai putin când deciziile tb luate intuitiv, judecata devine o obsesive nu-i permit să ducă o viaţă normală/ în cond
vulnerabila; problemă; unui eveniment stresant;
 unii sunt impulsivi, auto-distructivi; perfecţionişti, vor să deţină controlul; - b. somatică şi trat ei pot fi resimţite ca o ameninţare
 altii nu percep realitatea asa cum este; tind să fie prea serioşi, le lipseşte spontaneitatea, la adresa controlului sau ca o pedeapsă; pacientii
Cluster C anxios, temator, nesigur; preferă rutina şi ritualul; reactioneaza prinintensificarea eforturilor de a
izolare, agresivitate pasiva, nu au capacitatea de a face compromisuri; recastiga controlul! (prin tabele, calcule, grafice,
hipocondrie. lipsiţi de abilităţi interpersonale, de umor, monitorizare).
8.TP OBSESIVO – COMPULSIVA (ANANKASTA-ICD) căldură, de capac de a face compromisuri; - PT pe termen scurt;
 Definitie pot manifesta respect excesiv pt autoritate; - PT indiv, suportivă sau orientată spre conştientizare,
Aceasta tulburare se caracterizeaza prin preocupare fata de funcţie de tăria ego-ului
îşi exprimă afecţiunea în mod controlat şi stilat,
ordine, detalii, perfectionism, verificare, scrupulozitate, - terapie de grup controversata pt ca pac se pot
fac rar complimente, rel cotidiene au caracter
precum si incapatanare si rigiditate. concentra mai mult spre a analiza defectele si
formal şi serios;
Predomina perfectionalismul, ordinea, lipsa de flexibilitate greselele celorlalti);
au tendinţa de a se supăra sau mânia când nu pot
 Diagnostic - problemele terapeutice includ: controlul,
deţine controlul asupra mediului lor fizic sau
 DSM IV TR submisiunea, intelectualizare.
interpersonal, dar nu şi-o manifestă deschissunt
Pattern pervaziv de preocupare pt ordine, perfecţionism şi control o Farmacoterapia
avari, strang bani in eventualitatea unor
mental şi interpersonal în detrimentul flexibilităţii, deschiderii şi  pe termen scurt;
catastrofe;
eficienţei, începând precoce în perioada adultă şi prez în min 4 din  pt anxietate : clonazepam 1 mg;
pot aduna obiect; de orice fel, chiar fara valoare  lomipramina (Anafranil) 75 – 225 mg/zi;
urm.:
sentimentala;  SSRI: sertralina 50 – 200 mg .
1. este preocupat de detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau
planuri, în aşa măsură că obiectivul major al activităţii este 9. TP EVITANTA
pierdut  Definitie

11
Pacientul are o personalitate timida / rusinoasa, fobica. comport lor tensionat poate antrena ridiculizare  PT individuala (preferata), suportivă sau orientată
(tratat) Aceasta TP se caracterizeaza prin prezenta unui din partea altora; spre conştientizare, funcţie de tăria ego-ului;
sentiment de inferioritate, teama, insecuritate si inhibitie pot avea fantezii despre rel cu alţii;  terapia de grup e utilă daca pacientul este deacord
sociala, precum si o hipersensibilitate la evaluari negative sa participe la suficiente sedinte; pacientul este greu
tendinţă la interpretare, hipersenzitivitate;
din partea celorlalti. de convins;
sunt percepuţi de ceilalţi ca „timizi”, „ruşinoşi”,
 Diagnostic  eficienta pe termen scurt orientata pe solutia
„singuratici” şi „izolaţi”;
 ICD10 problemelor cotidiene;
a. sentimente persistente şi generale de tensiune şi îngrijorare asoc cu tulb afective, anxioase (fobia socială);
 antrenarea abilităţilor sociale şi a asertivităţii.
b. convingerea că este incapabil social, neatractiv sau inferior asoc frecv cu TP dependentă, borderline, TP din
o FARMACOTERAPIA
celorlalţi grupa A.
 Epidemiologie pt anxietate şi depresie: SSRI (sertralina 50 –
c. preocupare exces privind criticile sau resping pe plan soc
100mg -seara, la culcare), BZD (1 mg/zi sau
d. dorinţa de a evita rel cu oamenii dacă nu e sigur că este 0.5-1% în pop gen, 10% în ambulator;
0,5x2/zi clonazepam), β blocante (20-80 mg,
agreat F=B; x3/zi propranolol)
e. existenţa unor restricţii în viaţă din cauza nevoii de Posibili fact predisp.: tulb evitantă în copilărie, b. 11. TP DEPENDENTA
securitate fizică somatică deformantă.  Definitie
f. evitarea activ sociale sau profesionale care implică contacte  Etiologie Pacientul este dependent si submisiv.
interpersonale semnificative din cauza fricii de a fi criticat, deprecierea/ dezaprobarea parentală manifestă; (tratat) Caracteristic acestei TP este tendinta sistematica de a
respins .
hiperprotecţia; lasa in mod pasiv pe altul sa ia decizii, fie ele importante
Trasaturile asociate pot include sau minore, teama de a fi abandonat si o atitudine pasiva.
elemente fobice ale părinţilor.
hipersensibilitatea la rejectie si critica.  Diagnostic
 Psihodinamică
 DSM IV TR  ICD10
Defense: evitarea şi inhibiţia;
Pattren pervaziv de inhibiţie socială, sentimente a. încurajarea sau autorizarea altora de a lua decizii f. imp pt
frica manifestă de rejecţie acoperă agresivitatea
de insuficienţă şi hipersensibilitate la evaluare viaţa pac;
subjacentă, fie oedipală, fie preoedipală.
negativă, începând precoce în viaţa adultă şi prez b. subordonarea nevoilor personale faţă de a celor de care pac
 Dg diferential
în min 4 din urm: este dependent;
1. Fobia socială – sunt evitate situaţii sociale specifice,si nu
1. evită activ profesionale care implică un contact c. pac nu doreşte să formuleze nici cele mai mici cereri
relatiile intime; frecvent coexistă; Fobia sociala generalizata
interpersonal semnificativ din cauza fricii de critică, oamenilor de care depinde;
este fenomenologic aceeasi cu TP evitanta;
dezaprobare sau rejecţie d. se simte prost dispus sau neajutorat când este singur;
2. Panica cu agorafobie – evitarea începe după debutul
2. nu doreşte să se asocieze cu alţi oameni decât dacă e e. preocupare însoţită de teama de a fi abandonat de catre
atacurilor de panică şi variază funcţie de frecvenţa şi
sigur că e apreciat persoana cu care are o relatie stransa;
intensitatea lor;
3. manifestă reţinere în rel intime din cauza fricii de a nu f. capac lim de a lua decizii în viaţa de zi cu zi fara a primi
3. TP dependentă – nu evită ataşamentele şi are teamă intensă
se face de ruşine sau a fi ridiculizat sfaturi exagerate si asigurari repetate din partea celorlalti.
de abandon;
4. preocupat de a nu fi criticat sau rejectat în situaţii soc Trasaturi asociate: pot include auto-perceperea
4. TP schizoidă, schizotipală – preferă izolarea socială, nu
5. inhibat în situaţii interpersonale noi din cauza sentim pacientului ca neajutorat, incompetent si lipsit de
suferă din acest motiv,ii lipseste dorinta de implicare cu
de inadecvare putere.
ceilalti;
6. se vede pe sine ca inapt social, inatractiv personal ori
5. TP paranoidă – ideaţie paranoidă; Include: (tulburarea de) personalitate astenica,
inferior altora
6. modif de personalitate dat cond med gen; inadecvata,pasiva si defensiva.
7. refuză să-şi asume riscuri personale sau să se angajeze
7. simpt care apar în leg cu uzul cr al unei subst. pot tolera relatiile abuzive, lipsiţi de încredere în sine,
în activ noi pt că acestea l-ar putea pune în dificultate.
 Evoluţie sunt pasivi, pesimişti, îşi diminuă calităţile , se pot
uşor de rănit/ jignit;
-pac funcţionează cel mai bine într-un mediu protejat; autodescrie ca „stupizi”;
retraşi social, necesită acceptare necritică; -comportam evitant începe frecvent în copilărie, manif prin timiditate, funcţionarea profesională poate fi deteriorată, evită
dornici de implicare socială; izolare, frica de străini dar manif tind să se disipe cu vârsta; posturi de conducere, devin anxioşi când trebuie să ia
frecv au „complex de inferioritate”: pac nu are -pacientul aspira la mai mult; decizii;
încredere în sine şi e excesiv de modest, se -complic posibile: fobia socială, tulb ale dispoziţiei. sunt pasivi,au dificultati de a-si exprima dezacordul;
consideră inadecvat şi lipsit de atractivitate;  Tratament cauta o alta relatie ca sursa de protectie cand termina
pot anula interviuri de angajare pt a nu fi puşi în -pac nepretenţios, nesolicitant, cooperant, dar hipersensibil la afirmatii
o relatie;
dific; ambigue (umilitoare);
risc ↑ pt tulb anxioase, afective şi de adaptare;
o PSIHOTERAPIA
frecv asoc cu TP borderline, evitantă, histrionică.

12
 DSM IV  pac au tendinţa de a regresa, cu frica de  pac manifestă obstrucţionism, tătăgănare, încăpăţânare,
Necesitate excesivă şi pervasivă de a fi tutelat (a fi în grija abandon; ineficienţă;
altuia) duce la un comportament submisiv şi adeziv (‚lipicios’) şi la  PT orientată spre conştientizare sau PT  se pot asocia: TP borderline, histrionică, paranoidă, dependentă,
frică de separare -teama de abandon / despartire de o persoana suportivă, funcţie de tăria ego-ului; antisocială, evitantă.
importanta din viata sa, care începe precoce în perioada adultă.  PT pe termen scurt (CI pe termen lung,  Etiologie
Prezinta min 5 din urm: deoarece poate crea dependenţă); poate implica comportament învăţat şi modelare
1. are dificultăţi în a lua decizii comune (de fiecare zi) în absenţa  terapie comportamentală: parentală;
unei cantităţi excesive de sfaturi şi reasigurări din partea altora; =gasirea solutiilor la problemele cotidiene, dific precoce cu autoritatea sunt frecvente.
2. necesită ca alţii să-şi asume responsabilitatea pt cele mai =examin asocierilor eronate invatarea pac sa aiba incredere in sine,  Psihodinamică
importante domenii ale vieţii lui; - antrenarea asertivităţii; o conflicte privind autoritatea, autonomia şi
3. are dificultăţi în a-şi exprima dezacordul faţă de alţii din cauza  terapie de familie; dependenţa;
fricii că va pierde sprijinul sau aprobarea;  terapie de grup-la finalul terapiei (f. important) o submisivitate, sfidare şi agresivitate.
4. are dificultăţi în a iniţia proiecte sau a face ceva singur (din cauza -pacientul e gata sa infrunte viata cu noi teluri,  Dg diferential
lipsei de încredere în judecata sau capac sale); -incurajat sa expoareze autonomia, 2. TP histrionică şi borderline – comportament mai
5. se străduieşte excesiv să obţină protecţie şi sprijin de la alţii, -sa manevreze sentimentele de nervozitate. dramatic, mai agresiv;
mergând până la a se oferi voluntar pt lucruri neplăcute;
Farmacoterapia –doar tintita pe simptome specifice; 3. TP antisocială – sfidare manifestă;
6. se simte inconfortabil sau neajutorat când rămâne singur din
 pt anxietate: clonazepam 1 mg/zi, sau 0,5 x2/zi; 4. TP obs-comp – perfecţionist şi submisiv.
cauza fricii exagerate de a nu fi în stare să aibă grijă de sine;
 antidepresive : sertralina 50 – 100 mg , seara la  Evoluţie
7. caută urgent altă relaţie ca sursă de îngrijire şi sprijin atunci când
culcare; complicatii: tulb depresive, abuz de alcool.
o relaţie strânsă se termină;
 medicaţia se prescriecu grijă – risc de abuz de  Tratament
8. este exagerat de preocupat de frica de a nu fi lăsat să aibă grijă de
sedative /supradoză;  dificili, se opun mascat faţă de interv psihiatrului;
sine.
 nu e indicată adm de placebo.  scopul trat este de a-l face conştient de acest
 Epidemio
Alte tulburari de personalitate lucru(opozitionalismul);
 2.5% din TP; mai frecv la F.
12. TP PASIV _ AGRESIVA  PT :
 Etilogie
 Definitie - suportivă,
factori predisp: Paacientul manifesta: obstructionism, taraganare, - antrenarea asertivităţii.
 boala fizică cronică, anxietatea de separare, incapatanare, ineficienta. 13. TP DEPRESIVA
pierderea parentală în copilărie.  Diagnostic  Definitie
 Psihodinamică  DSM IV Pacienti pesimisti,anhedonici,devotati datoriei, cu indoieli de
probleme de separare nerezolvate; A. Pattern pervaziv de atitudini negativiste şi rezistenţă pasivă sine, cronic nefericiti.
poz dependentă este o defensă împ agresiunii. în faţa cererilor de a performa adecvat, care începe precoce  Diagnostic
 Dg diferentiat în per adultă şi prezent în min 4 din urm:  DSM IV TR
1. Agorafobia – pac îi este frică să părăsească locuinţa, sa fie 1. rezistă pasiv îndeplinirii sarcinilor sociale şi A. Pattern pervaziv de cogniţii şi comportamente depresive,
departe de casa; ocupaţionale de rutină care începe în per de adult tânăr,prezent in contexte diferite
2. TP borderline – reacţionează la abandon cu furie şi vid 2. se plânge că este rău înţeles şi neapreciat de alţii şi prez în min 5 din urm.:
emoţional; 3. este îmbufnat şi certăreţ 1. dispoz obişnuită dominată de tristeţe, disperare,
3. TP histrionică – cere atenţie; 4. critică şi observă/veghează cu atenţie autoritatea dezgust, dezolare, nefericire
4. TP evitantă – frică de umilire şi rejecţie; 5. exprimă invidie şi resentimente la adresa celor 2. conceptul de sine se centrează pe convingerile de
5. modif de pers dat unei cond med gen; aparent mai norocoşi insuficienţă, inutilitate şi stimă de sine scăzută
6. simpt care apar în leg cu uzul unei subst. 6. verbalizează acuze exagerate şi persistente de 3. este critic, acuzator şi dispreţuitor faţă de sine
 Evoluţie ghinion personal 4. ruminează şi e predispus la îngrijorare
 Variabila; 7. alternează între sfidarea ostilă şi remuşcări; 5. este negativist, critic, intransigent faţă de alţii
 posibile complicatii - depresive dacă rel este B. Nu apare exclusiv în cursul epis depresive majore şi nu e 6. pesimist
pierdută; explicată mai bine de tulb distimică. 7. înclinat spre sentim de vinovăţie şi remuşcare
 în cazurile tratate progn bun  găseşte scuze pt întârzieri, dă vina pe alţii, e lipsit de asertivitate; B. Nu survine exclusiv în cursul episoadelor depresive majore
 pac poate să nu fie capabil să părăsească rel  viziune nefavorabilă asupra viitorului; şi nu este explicată mai bine de tulb distimică
abuzivă.  Pacentul rezista cererilor de a performa adecvat; =Este frecvent linistit, retinut,introvertit,pasiv;
 Tratament  ambivalenţi, pot cauza dispute, stima de sine săzută, pesimişti; =Pesimist, cu ruminatii pe teme negative („broading”);
Psihoterapia =anhedonici, devotaţi datoriei, cronic nefericiţi;

13
=critic faţă de alţii, judgemental;
=modeşti, preferă să urmeze decât să conducă;
=incapabili să se bucure sau să se relaxeze, lipsiţi de simţul umorului;
=predispuşi la tulb distimice sau tulb depresive majore.
 Epidemiologie
 frecv, B = F;
 probabil în fam cu depresie.
 Etiologie
 parentaj deficitar sau pierderi precoce;
 pierderi precoce.
 Psihodinamică
o stimă de sine ↓;
o vinovăţie;
o autopedepsire;
o pierdere precoce a obiectului iubirii.
 Evoluţie
Complicatii: risc crescut de tulb distimice sau tulb depresive majore
 Dg dif
1. tulb distimică – fluctuaţii ale dispozitiei
depresive mai mari;
2. TP evitantă – mai mult anxios decât depresiv.
 Tratament
Psihoterapia
-PT orient către conştientiz de sine /psht suportivă, fcţ de tăria egoului,
-terapie cognitivă,
-terapie de grup,
-terapie interpersonală.
Farmacoterapia
-SSRI: 100 mg SERTRALINA;
-Simptomimetice: 5 -15 mg /zi METILFENIDAT.
14. TP sadică
 Relatii dominate de comportament crud sau înjositor;
 Rară dpdv clinic, poate fi frecventa in contexte medico-legale;
 Etiologie - frecv legată de abuzul parental.
15. TP a înfrângerii de sine (self –
defeating)
 îşi direcţionează viaţa către deznodăminte sau rez nefavorabile;
 resping ajutorul sau rez bune (succesele);
 reacţii disforice la succese;
 manifestarea ca atare e rară;
 aceste simptome apar frecvent in alte TP.
16. TP nespecificată în alt mod
 Caracteristici mixte ale altor TP.

14

S-ar putea să vă placă și