Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


PROGRAM DE STUDII: FINANTE SI BANCI

Evolutia pietei de capital in Romania

TG-JIU 2020
Cuprins :

1. Introducere
2. Scurtă prezentare a pieței de capital
3. Evolutia pietei de capital in Romania
3.1. Piata de capital in Romania
3.2. Bursa de valori Bucuresti (BVB)
3.3. Piata extrabursiera RASDAQ
4.Concluzii
5.Bibliografie
Introducere

Printre cele mai importante modificări manifestate la nivelul pieţelor financiare mondiale au
fost cele legate de fenomenul de accelerare a integrării şi globalizării lor. Această evoluţie, direct
determinată de liberalizarea pieţelor financiare naţionale, progresul tehnologic rapid şi salturile uriaşe
din domeniul telecomunicaţiilor, a condus la apariţia unor noi oportunităţi de investiţii şi finanţări
pentru actorii pieţelor financiare din toată lumea. [1]
Piaţa de capital naţională se încadrează în rândul pieţelor emergente, România demarând un
proces de creştere economic dar nereuşind să ajungă la un nivel înalt de dezvoltare, fiind caracterizată
de un grad semnificativ de instabilitate economică şi politică.
Cu toate că procesul de creare şi de consolidare a unei pieţe bursiere a început de un timp
îndelungat în România progresele acesteia s-au arătat a fi minore, piaţa de capital românească fiind
departe de a ajunge la un grad de dezvoltare care să îi permită să-şi exercite rolul său primordial, acela
de a finanţa economia. Importanţa pieţei de capital rezidă şi din faptul că acesta reprezintă un etalon al
gradului de evoluţie şi de dezvoltare a economiei de piaţă funcţională, existenţa acesteia cât şi nivelul
de dezvoltare devenind şi pentru economia naţională o condiţie ce trebuie îndeplinită.

Scurtă prezentare a pieței de capital

Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora


capitalurile disponibile și dispersate din economie sunt dirijate de către entitățile publice și private,
naționale sau de pe piețele altor țări, unde nevoile de capital depășesc posibilitățile financiare interne
de acoperire sau autoritățile monetare impun anumite restricții privind accesul la resursele financiare
interne. Piața de capital este specializată în efectuarea de tranzacții cu active financiare cu scadențe pe
termene medii și lungi. Instrumentele pieței de capital sunt acțiunile, obligațiunile, produsele
financiare derivate.

Una dintre cele mai importante funcții ale pieței de capital o reprezintă emisiunea și plasarea de
valori mobiliare din vânzarea, pentru prima dată, de acțiuni, obligațiuni și a altor titluri de către
emitenți sau debitori care au nevoie de capital financiar către deținătorii de capitaluri financiare
disponibile . Piața de capital leagă emitenții valorilor mobiliare și altor instrumente financiare de
investitorii individuali și instituționali prin intermediul societăților de servicii și instituții financiare.
Cererea de capital este reprezentată de emisiunile de titluri și eurotitluri și se realizează de către
societăți comerciale publice și private, guverne, instituții financiar-bancare naționale și internaționale,
societăți de asigurări, alte categorii de agenți economici.

Oferta de capital este făcută de către deținătorii de capitaluri financiare reprezentați de


organizații economice, bănci, case de economii și asigurări, populație etc. Totodată, oferta de capital
provine din economisire, adică din tot ceea ce rămâne în posesia deținătorilor de venituri după ce își
satisfac nevoile de consum. Oferta este reprezentată de disponibilități bănești temporar libere pentru
care se caută un plasament cât mai avantajos. Nivelul ofertei este direct influențat de procesul de
economisire.

Prin prisma producerii și comercializării valorilor mobiliare, piața de capital este formată din
două segmente distincte și independente și anume : segmentul primar (piața primară) și segmentul
secundar (piața secundară).

Segmentul primar servește la prima plasare a emisiunii de valori mobiliare pentru atragerea
capitalurilor financiare disponibile pe termen mediu și lung, atât de pe piețele interne de capital, căt și
de pe piața internațională. Tot în cadrul pieței primare se înscrie și reinvestirea unei părți din
profiturile realizate pentru majorarea capitalului social.

Segmentul secundar se constituie, în principal, din bursele de valori, la care investitorii


instituționali și particulari vând și cumpără valori mobiliare emise și puse în circulație de segmentul
primar, dar cuprinde și piața extrabursieră (OTC) care prelucrează automat tranzacțiile încheiate
(RASDAQ). Piața secundară este piața pe care sunt tranzacționate instrumenetele financiare aflate
deja în circulație și furnizează lichiditate pentru investitorii care doresc să își schimbe portofoliul
înainte de data scadenței.

Cumpărările și vânzările de acțiuni și de alte instrumente financiare pe piața de capital se


realizează prin firme specializate, numite Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF). Acestea
sunt instituții financiare ale căror obiectiv principal este intermedierea tranzacțiilor de vânzare și de
cumpărare de instrumente financiare pe piața de capital.

După obiectul tranzacției, piața de capital este formată din: piața acțiunilor, care este o piață
pentru acțiuni comune și preferențiale emise de societăți comerciale; piața obligațiunilor, care este o
piață pentru instrumente de datorie de orice fel; piața contractelor la termen – piața pe care valorile
mobiliare se tranzacționează pentru livrarea și plata viitoare și piața options, piața în care se
tranzacționează valori mobiliare pentru livrare condiționată.
3.1. Piata de capital in Romania

Formarea si dezvoltarea pietei de capital in Romania si constituirea formelor organizate ale


acesteia (Bursa de Valori Bucuresti si si Societatea de Bursa Rasdaq) reprezinta componente esentiale
ale procesului de restructurare a economiei in tara noastra. Procesele de constituire si dezvoltare a unei
piete de capital in tara noastra sunt indisolubil legate de procesul de privatizare a intreprinderilor cu
capital de stat, din diferite domenii de activitate: industrie, agricultura, comert, transporturi,
alimentatie publica, etc. In paralel, aparitia unor firme noi cu capital particular, cu sau fara participare
straina, concura la accelerarea procesului de creare a unei veritabile piete de capital in tara noastra.

Prin intermediul Programului de Privatizare in Masa (PPM) s-a realizat privatizarea a peste
5000 de societati comerciale cu capital din stat, prin distribuirea unei parti a capitalului acestora, in
mod gratuit, catre populatie prin intermediul certificatelor de actionar. Acest proces va continua prin
vanzarea capitalului social ramas in proprietatea statului, gestionat de catre Fondul Proprietatii de Stat
(FPS), prin diferite metode precum: vanzarea de actiuni prin licitatie publica, oferta publica, prin
intermediul formelor organizate ale pietei de capital (bursa de valori si piata extrabursiera), etc.
Cotarea unor societati noi cu capital integral privat (Impact Bucuresti, Banca Transilvania, Banca
Turco-Romana, Agras Bucuresti) s-a realizat intr-un ritm incomparabil mai lent.

Constituirea pietei de capital si a bursei de valori in tara noastra este reglementata de Legea
52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori (existand un nou proiect de lege a valorilor
mobiliare inaintat Parlamentului spre aprobare). Administrarea, punerea in aplicare, precum si
supravegherea si respectarea prevederilor legii 52 se realizeaza de catre Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare (CNVM), autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, subordonata
Parlamentului.

3.2.Bursa de Valori Bucuresti

Activitatea bursiera in tara noastra dateaza din anul 1839, prin intemeierea burselor de comert.
La 1 decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficiala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar peste o
saptamana a aparut si cota bursei, publicata in Monitorul Oficial. De-a lungul existentei sale,
activitatea bursei a fost afectata de evenimentele social-politice ale vremii (rascoala din 1907, razboiul
balcanic 1912-1913), bursa fiind inchisa apoi pe perioada primului razboi mondial. Dupa
redeschiderea sa, a urmat o perioada de 7 ani de cresteri spectaculoase, urmata de o perioada tot de 7
ani de scadere accelerata. Activitatea Bursei de Efecte, Actiuni si Schimb se intrerupe in anul 1941,
moment in care erau cuprinse la cota bursei actiunile a 93 de societati si 77 de titluri cu venit fix (tip
obligatiuni).

Dupa o intrerupere de 5 decenii, Bursa de Valori Bucuresti a fost reinfiintata in anul 1995,
prima zi de tranzactionare fiind 20 noiembrie 1995, zi in care s-au tranzactionat 905 actiuni a 6
societati cotate. Din momentul redeschiderii, bursa a cunoscut o dezvoltare continua. La acest moment
numarul societatilor listate este de 65; printre acestea se numara societati importante in economia
nationala, precum SNP Petrom, Banca Romana pentru Dezvoltare, cele 5 Societati de Investitii
Financiare, Banca Transilvania, etc.

Cotarea ('admiterea') unei valori mobiliare la Bursa de Valori reprezinta o recunoastere a


activitatii eficiente a societatii emitente, datorita unor criterii ce trebuie indeplinite in vederea cotarii,
criterii ce se refera la emisiunea de valori mobiliare, gestiunea societatii emitente, activitatea
desfasurata, informarea investitorilor, etc. Cotarea se poate face la categoria I sau la categoria a II-a
(numita si categorie de baza), categoria I necesitand indeplinirea unor criterii suplimentare de catre
emitenti, printre care se mentioneaza desfasurarea unei activitati profitabile in ultimii doi ani. In acest
mod, societatile cotate la bursa de valori sunt impartite in doua categorii , oferind investitorilor un
prim criteriu de apreciere a eficientei acestora.

Pe langa aceasta recunoastere a activitatii lor eficiente, pentru societatile emitente, cotarea
aduce si alte avantaje. Ne referim in primul rand la un avantaj legat de imaginea si publicitatea
societatilor cotate - acestea beneficiind de o mediatizare intensa si devenind cunoscute in opiniei
publice si comunitatii de afaceri, in randul carora se afla potentialii clienti si actionari ai societatilor.
Un alt avantaj se refera la registrul actionarilor, care este tinut in mod exact si la zi de catre sistemul
informatizat al bursei de valori, nemaifiind necesara tinerea acestuia de catre societatea emitenta.

Prin sistemul electronic de tranzactionare al BVB se tranzactioneaza si actiunile de pe piata


valorilor mobiliare necotate. Este vorba despre o serie de societati care au fost retrase de la cota bursei
(datorita evolutiilor slabe, la cerere, etc) dar care se tranzactioneaza in continuare prin intermediul
Bursei de Valori. Aceste societati nu mai sunt considerate cotate la bursa, iar tranzactionarea
actiunilor lor implica riscuri mai mari.

3.3. Piata extrabursiera


Pe piata extrabursiera din Romania, numita RASDAQ (Romanian Association of Securities
Dealers Automated Quotations), sunt tranzactionate valorile mobiliare neincluse la Cota Bursei de
Valori si aprobate de CNVM si de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (ANSVM).
Prima zi de tranzactionare pe piata Rasdaq a fost 1 noiembrie 1996, cand s-au tranzactionat actiunile a
3 societati.

Actiunile listate pe aceasta piata sunt rezultate in urma procesului de privatizare in masa, ce a
dus la o crestere exploziva a numarului de societati tranzactionate (peste 5.000 de societati listate).
Desigur, datorita conditiilor specifice pietei romanesti, numai un numar redus al acestora (de ordinul
sutelor) se tranzactioneaza regulat si au o piata ordonata a valorilor mobiliare. In ultima perioada au
existat si inceputuri timide de listare pe Rasdaq a unor societati private infiintate dupa 1989: Fondul
Oamenilor de Afaceri, Brau Union, Banca Carpatica, Gepa, Asigurarea Populara Romana. Piata
Rasdaq a facut si o serie de pasi in directia tranzactionarii unor noi instrumente. Astfel, a fost
tranzactionata o emisiune de certificate de depozit emise de catre o banca comerciala, existand intentia
introducerii in viitorul apropiat a obligatiunilor corporatiste pe aceasta piata.

Piata extrabursiera este organizata in patru componente:

- Sistemul de tranzactionare RASDAQ. Sistemul electronic de tranzactionare RASDAQ este cea


mai importanta componenta a pietei extrabursiere. Constituita ca o structura tehnica afiliata Asociatiei
Nationale a Societatilor de Valori Mobiliare si inmatriculata ca societate cu raspundere limitata,
activitatea sa consta in operarea si mentinerea sistemului electronic de tranzactionare, numit de
asemenea RASDAQ.

- Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare - ANSVM reprezinta interesele


comunitatii societatilor de valori mobiliare si canalizeaza eforturile indreptate spre dezvoltarea pietei
extrabursiere in sprijinul tranzactionarii pe piata secundara a actiunilor rezultate din Programul de
Privatizare in Masa.

- Registrele independente ale actionarilor pastreaza in siguranta toate datele asupra actionarilor


rezultati din Programul de Privatizare in Masa (PPM), permitand ca actiunile PPM sa fie
tranzactionate pe RASDAQ, iar aceste tranzactii sa fie decontate la SNCDD. Primul registru
independent a fost Registrul Roman al Actionarilor - RRA, infiintarea RRA fiind urmata de aparitia
altor registre independente ale actionarilor (la sfarsitul anului 1998 numarul acestora era 10).

- Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare pentru valori mobiliare


- SNCDD mentine o evidenta a tuturor tranzactiilor executate intre utilizatorii sai directi pe piata
OTC, conform datelor transmise de sistemul de tranzactionare RASDAQ, desfasurand o activitate de
utilitate publica pentru facilitarea compensarii tranzactiilor si coordonand livrarea valorilor mobiliare
si a numerarului catre utilizatorii directi.
Societatile listate pe piata extrabursiera nu sunt impartite pe mai multe categorii, existand insa o
intentie de stabilire a unor 'niveluri' de diferentiere a acestora.

Cu toate că România este considerată una dintre cele mai mari pieţe de desfacere din Europa
Centrală şi de Est, a doua după Polonia, cu peste 22 de milioane de locuitori, şi că poziţia geografică
atractivă permite acces facil ţărilor din fosta U.R.S.S., din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord
capitalul străin care a intrat în România, reprezintă o foarte mică parte din cantitatea totală investită în
Europa Centrală şi de Est. Din datele Creditanstal reiese că şi pieţele de capital maghiare, poloneze şi
(în mai mică măsură), cehe depind în mare parte de capitalul străin.

După ce a avut o perioadă de stagnare în anul 2010 și o parte de reveniri parțiale în anul 2009,
piața de capital a înregistrat un an de scădere în 2011. Acest lucru poate fi observat din evoluția
indicelui principal al Bursei de Valori București
Concluzii:
Piaţa financiară naţională sau internaţională oferă întreprinderilor o gamă complexă de mijloace de
finanţare. La nivelul întreprinderilor, managerii acestora trebuie să aleagă dintre resursele accesibile
şi să le combine, conturând astfel politica financiară a întreprinderii. Unul din cele mai importante
avantaje ale listării companiilor la bursă este că prin această operaţiune acţiunile societăţii devin mai
lichide oferind recompense şi libertate financiară pentru fondatori şi angajaţi.
Resursele financiare existente pe pieţele de capital pot reprezenta o componentă semnificativă
de finanţare pentru companiile care acced la această piaţă şi utilizează instrumentele ei. Finanţarea
prin piaţa de capital este o variantă mult mai ieftină, ea surclasează împrumutul bancar şi este mai
accesibilă pentru firmele performante datorită dinamicii pieţei şi percepţiei investitorilor. În decursul
anilor s-a demonstrat faptul că o IPO (oferta publică iniţială) este rapid analizată şi asimilată atât de
speculatori cât şi de investitorii de portofoliu.Menţinerea atenţiei acestora prin folosirea frecventă a
instrumentelor pieţei şi după admiterea la tranzacţionare a acţiunilor companiei, pot asigura firmei
un aflux continuu de resurse financiare, asociat cu satisfacerea aşteptărilor investitorilor privind
profitabilitatea şi perspectivele companiei.
Capitalul străin care a intrat în ultima perioadă în România, reprezintă o foarte mică parte din
cantitatea totală investită în Europa Centrală şi de Est. Datele statistice evidențiză faptul că şi pieţele
de capital maghiare, poloneze şi (în mai mică măsură), cehe depend în mare parte de capitalul străin.
Diferenţele dintre aceste pieţefiind date în principal de istoria lor post-comunistă.
Bibliografie:
1. Buch, C., Globalization of Financial Markets, Publisher Springer, 2004, p. 5
2. Krugman, P., The return of Depression on Economcs and The Crisis of 2008, p.
208
3. Ştefură, G., Prisacariu, M., România şi problemele întegrării europene – Piaţa
de capital din România în contextul integrării europene, Editura.Universităţii
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2005, p. 203
4. National Securities Comissions’ report, (CNVM), 2009, 2010, 2011
5. BVB, The Bucharest Stock Report 2010, 2011
6. Law no 571 of 22 December 2003 regarding the Tax Code with subsequent
amendments and additions.
7. www.bvb.ro
8. www.intercapital.ro
9. www.kmarket.ro/documentare/analiza/EvolutiePiataCapital,2013.pdf
10. www.kmarket.ro/000/PulsCapital731.pdf
11. www.asociatiabrokerilor.ro

S-ar putea să vă placă și