Sunteți pe pagina 1din 16
@... 4.36 Dimens iun nile TO seas abapesatibe tigmeneaytere “Makeeses = ek eat tote ida ts te iprii imensiuni ii 2) Amplasarea banchetelor ‘s#/sau’ scaunelor pentru - pasager si dimensiunile acestora;; < 3)| Dimensiunite. votumutut ut it (Bortbagai, furgon,bena, habitacTu, saton,etc) > i 7 4)-Dinenofuntte impuse ‘de constructia si organizarea autonobiTului. Organizarea si dimensiunite postului de conducere,amplasarea: banche- telor 'si/sau. scaunelor pentru pasageri si dimensiunile acestora se stabflese si se-verifica cu ajutorul_manechinului bidimensional 1.4.3.2. Manechinului bidinensional si postul de conducere Manechinul bidimengional se executa Ja scara din folie de dural sau plastic acrilic si reprezinta conturul fizic al unui adult de sex. mascuTin;consta din tors si segmentele picioarelor asamblate cu articulatii prevazute cu scari pentru masurarea unghiurilor. ‘Sunt folosite trei manechine diferentiate prin lungimile segmentelor piciorului 1s pentru gamba si It pentru coapsa,deoarece s-a constatat ca’ dimensiunile torsului variaza nesemnificativ.cele trai manechine sunt simbolizate prin procentajele 10, 50, 90 procente. Semnificatia acestui procentaj este urmatoarea: pt.manechinul cu procentaj 90 inseamna ca dintr-un numar de adulti, 90% dintre ei au lungimile segmentelor 16 si It mai mici sau cei mult egale cu lunginile corespunzatoare acestei tipodimensiuni de manechin,pt.manechinu] ‘cu procentaj 50, 50% din numarul de adulti au Tungimile segmentetor Is si It mai mici sau cel mult egale cu lungimile corespunzatoare acestei tipodimensiuni de manechin,pentru manechinul cu procenta} 10, 10% din numarul de adulti au tungimile segmentelor 1s si tt mai mict sau cel mult gate cu lungimile corespunzatoare acestei ‘tipodimensiuni de manechin.Numarul de adulti s-a stabilit dupa criteri{ statistice. Dimensiuntle segnentetor 1s si It sunt prezentate in tabetut 1.5 Tabetut 1.8.Dimensiunile tipodimensiunitor de manechine bid{mensio- nate. pene fuga a been [Tipodtmensiunea-manechinului| “10 | 50 | 90 | Be {procentaje} be ie ttat See gee eee ee ge a bog bea etl * Bove de Ema # [380-447 [444 | : 2 a ap he ht Begeos, A Emi > j408 [432 [4562 éntat in fig. 1.17. > Lehi idan). Serene Fig.1.17-Manachinul . Fig.1.18. ManechinuT bidimensional bidimensional amplasat Ja postul de ‘conducere Pozitia manechinului pe scaunul soferului este definita de dimensiu- nile a sib (pozitia articulatiei Ha solduluf fata de parteavertica— Ja a panoului despartitor de compartimentul motorului,respectiv fata de podea),de unghiul g dintre axa torsulut rezemat pe scaun si verticala,de unghiurile ,¢) si 8 care reprezinta unghiurile principalelor articulatii (sold,genunchi si respectiv glezna) aJe ma- nechinului ‘bidiménsional.Manechinul fn aceasta pozitie este prezentat in fig.1.18. Recomandari pt.scaunul soferului.si a pasagerului din fata: - partea inclinata a podelei nu trebuie sa fie mai mica de 306 mm; - thaltimea articulatie! H deasupra podelei nu trebuie'sa fie mai mica de 100 mn; ~ scaunul trebuie sa aita un dispozitiv de reglare a pozitiei relative fata de parbriz si fata de comenzi atat in directie longitudinala cat si fn directie vert icata: . oe - verificarea pozitiei scaunului se face tn pozitia extrema spate si jos cu manechinul 90,ap0i se verifica pozitia medie cu manechinul 50 si pozitia maxim fata si sus cu manechinul 10; : - valorile medii recomandate unghiurilor a, 8, #% & sunt prezentate in tabeluT 1.8. : Tabelut 1.6. Valorile medii recomandate pt.unghiurile a,8,0,5 Foo hee [Tiput autonbilulut|Autocamion}Autoturism[ =< rosa cnet { aC") ss ofr *20-30° [20-30 | i be err] 95-120 Fo 60-110 | " 2 PMS cel > poz itionarea plnctulut. super ion. F al:-manechinulut bidimensional fata - {/-de acoperie trebuie sa, respecte dimensiunite din fig..19. Distanta.dintre punctul Fist Tinta sinter toara asacoperisutui ‘ru trebuie + sa-fiie mai:mica de 100-135 mm. Se , Adauga 15-25 mm.grosimea totala a » gcoperisuluiysi: 20-40 mm care tine cS cont de curbura transversala_a aco- ss perisulut si de amplasarealaterala @ scaunuluisPunctul F se pozitionea- Za pe-o dreapta ce trece prin punctu H si este Inclinata fata de vertica- la cu 8",la o distanta de 765 mm ca- re corespunde manechinutui 50 care sta pe scaunul plasat in pozitia me- diana.’ - Ya autocamioane distanta dintre punctul H (pentru scaun plasat’ in pozitia extrema spate si jos) si tapiteria acoperisului masurata in Fig.1.19.Pozitia manechinului — iungul dreptei inclinate cu a* fata fata de conturul acoperisului. de verticala nu trebuie sa fie mai mica de 1000 am. Observatie: Dispunerea pasagerilor pe bancheta din spate respecta recomandarile de mai sus cu verificarea suplimentara ca,intre piciorul pasagerului’ din spate si conturul partii.din spate a scaunutui sofer * plasat fn pozitia extrema spate si jos sa existe un spatiu minim. 1.4.3,3,Dimensiunile volumului util 5 Dimensiunite portbagajului,furgonului,benei sunt stabilite in fun- ctie de tipul,destinatia si constructia automobilului.Dintre dimensi- unile care caracterizeaza aceste zone ale automobijului se mentio- neaza = marimea yolumului util exprinata in’da’sau in m = dimensiunite volumului util: lungime x latime x fnaltime exprimate tn Com]; > volumuT si dimensiunite unor elemente constructive care optureaza volumul- uti] ca de exemplu pasajele rotilor,locasul rotii de rezerya etc,; ‘ + nivelu? suprafetei utile fata de sol exprimat tn [am]} - pdsul scaunelor,a banchetelor ,marimea suprafetetor 1ib Je. scarilor.si'@ usilor.de acces., »«./ 168 DinAwcA AUTOVEHIGULELOR — Indrumar de proiectare A1.2. Amenajarea interioara a autocamioanelor si autobuzelor Pentru autobuze gsi autocamioane dimensiunile postului de conducere si amplasarea organelor de comanda sunt reglementate prin STAS R 10666/1-76 si regulamentul nr.35 ECE-ONU. Dimensiunile cabinei, ale locului de munca al conducatorului $i amplasarea organelor de comanda trebuie s4 asigure conditii de munca optime, astfel incat acesta sA depuna un efort fizic minim si sa se poate concentra asupra circulatiei rutiere. Avand in vedere timpul petrecut de c&tre conducator in cabina autocamionului sau in autobuz, se intelege ca microclimatu! trebuie sa-i ofere, in masura posibilului, oportunitatile, inclusiv de repaus, de care el are nevoie la deplasarea pe distante apreciabile. in figurile A1.15, A1.16, A1.17 este prezentat modul de amplasare a comenzilor prin pedale fata de postul de conducere. Fig.A1.16. Trei pedale-transmisie conventional Anexa. 1. Amenajarea interioara a autovehiculelor 169 Fig.A1.17. Doua pedaie-transmisie automata Dimensiunile cabinei sunt prezentate in figura A1.18. iar semnificatiile notatiilor se gasesc in tabelul A1.5. Fig.A1.18. Masurarea dimensiunilor cabinei autocamioanelor | 170 DINAMICA AUTOVEHIGULELOR — Indrumar de proiectarg Tabelul A1.5. Dimensiunile cabingj Nr. Denumirea Dimensiuni | | ert. | 1._| Distanfa de la punctul R la tapiseria acoperigulu, h [mm] 7000) 2.__| Distanta de la punctul R la punctul E, f fmm) 495 3._| Adancimea scaunului, B [mm] _ 400 | [_4._ | Latimea pernei scaunului, A [mm] | 450 | 5. | Latimea interioara a cabinei, C [mm] _ [ 7 Feu floc | 750 [cu 2 locuri [250 | ou 3 locuri (eu ougeta) T1900 ‘cu 3 locuri (fara cuseta) 750g Latimea de trecere la deschiderea ugi, ri ra[mm] [250,650 Unghiul dinire gamba si talpa piciorului, 7%, , 7”, [91 | 30, 90...110 Unghiul dintre pera scaunului si spatar, a, [9] : 95 "8. | Distanta de le axa pedalei de acceleratie la peretele din partea a i _dreapta, s [mm] 10. Distanta de la axa pedalei de accelerate, la axa pedale’ de frana, u 170 | [mm] | 11.7 Distanta dintre axa pedalei de fran gi axa pedalei de ambreiaj, vimmj | 150 (12. Distanta de ia axa pedalei de ambreiaj la peretele lateral, p [mm] 110 13. Distanta de la axe de simetrie a scaunului conducatorului la: "axa pedalei de frana, I [mm] 50...150 axa pedalel de ambreiaj,j mm] in cazul autocamioanelor caroseria se compune din cabina pentru conducator si platforma pentru transportul bunurilor. Cabinele sunt de tip inchis, cu geamuri mobile Ele sunt prevazute, in mod normal, cu doua-trei locuri, iar uneori chiar cu sase-opt locuri. La autocamioanele pentru transportul pe distante lungi, cabina este prevazuté cu un pat pentru conducdtorul auto de schimb. Cabina poate fi dispusa in spatele puntii din fata, sau pe puntea din fata (cabina avansata). La autocamioanele avand motorul asezat in fata cabinei, pericolul de accidentare a conduc&torului este mai mic gsi, ca urmare, se poate realiza 0 constructie de cabina mai usoara. Cabinele avansate trebuie sa fie realizate cu 0 rigiditate mai mare pentru a spori securitatea conduc&torului, deoarece la aceste constructii riscul de accidentare este mai mare. Cabinele autocamioanelor trebuie s& fie bine izolate termic gi fonic, s& fie etange, s aiba instalatii de ventilatie $i climatizare. O atentie deosebité trebuie acordaté suspensiei cabinei deoarece frecventa oscilatiilor suspensiei autocamionului se modifica cu Incrc&tura. Pentru aceasta 162 Tahacu, fh) m2 _ Dinawica AUTOVEHICULELOR ~ Indrumar de proiectare , EA, Universitatie dn eg, Boh A1.1. Amenajarea interioara a autoturismelor In cazul autoturismelor, cabina pentru pasageri este amplasatd la mijloc totdeauna, pentru ca acestia s& fie cat mai bine protejati contra accidentarii. »Caroseria de securitate” se obtine prin urmatoarele méasuri: rigidizarea constructiei fara reducerea vizibilitatii, folosirea unei tapiserii de grosime mare pe tavan si peretii laterali, montarea unor manere pentru usi si macarale pentru geamuri faré proeminente, montarea unor ,air-bag”-uri frontale sau laterale, tapisarea butucului volanului, a bordului si a a parasolaleior, folosirea coloanei de directie telescopice si a unui volan usor deformabil in directie axial, montarea parbrizului astfel incat la deformarea caroseriei geamul sa sara in afara. Dimensiunile principale ale postului de conducere si limitele de amplasare a organelor de isme si vehicule utilitare se aleg conform STAS 6689/1-81, ete ‘incat acestea s& fie in permanenta in raza de actiune determinata de dimensiunile antropometrice ale conducatorului, in figura A1.11 sunt prezentate, dupa recomandarile STAS 12613-88. dimensiunile postului de conducere, iar in tabelul A1.4 sunt prezentate limitele de modificare a acestor marimi. Punctul R (fig.A1.11), defineste punctul de referinta al locului de agezare (a! scaunului) gi reprezinta centrul articulatiei corpului si Coapsei unui manechin bidimensional, conform STAS R 10666/3-76, sau tridimensional, conform STAS R 10666/2-76 si regulamentului nr.35 ECE-ONU. Punctul R este un punct stabilit constructiv de catre producator gi indicat pentru fiecare scaun determinat in raport cu sistemul de referinta tridimensional (fig.A1.13). In ceea ce priveste postul de conducere, pentru determinarea corectitudinii dispunerii scaunului faté de comenzi, se aplica metoda recomandaté de STAS 12613-88 si norma ISO 3958-77, care stabileste o infaguratoare a distantelor maxime de actiune ale unei maini a conducatorului asezat pe scaun, cu cealalté mana pe voian si piciorul stang pe pedala de acceleratie, avand montatd o centur& de siguranta cu trei puncte de sprijin. Comenzile luminilor de drum, avertizorului luminos, semnalizarii_ schimbarii Girectiei, luminilor de pozitie spate si laterale, avertizarii sonore, stergatorului si spalatorului de parbriz trebuie s& fie amplasate in zona de actionare a mainii conducatorului autovehiculului. Anexa. 1. Amenajarea interioard a autovehiculelor 163 Fig.A1.11. Dimensiunile postului de conducere Tabelul A1.4. Limitele de modificare ale dimensiunilor postului de conducere Ne. | Dimensiunea Limita de modificare ert. | 1,_| Unghiul de incinare spre inapoi, B >] 9.33 2._| Distanta verticala de la punctui R la punctul célcaiului, He [mm] 730....320 3.__ Cursa orizontalé a punctului R [mm] min, 130 4._| Diametrul volanului, © {mm} __ 330.....600 5. Unghiul de inclinare a volanului, a {0} i 4 i 6. Distanta orizontala intre centrul volanului si punctul calcaiului, Wx 660.....152 {mm} | 7. Distanta verticala intre centrul volanului si punctul célcdiului, Wz | 530.....838 [mm] | Amenajarea interioara a autoturismelor si dimensiunile interioare ale acestora sunt prezentate in STAS 6926/4:1995 (fig.A1.12). Modul de ampiasare a comenzilor manuale a indicatoarelor de functionare si a semnalizatoarelor de control este recomandat de SR ISO 4040:1995. 174 DINAMICA AUTOVEHICULELOR ~ Indrumar de proiectare Conform Regulamentului R. 36 ECE — ONU, pentru transportul in comun a mai mult de 16 calatori, exista trei clase de autovehicule: - _ clasa | - autobuze urbane (cu scaune destinate clatorilor si spatti destinate calatorilor stand in picioare); - clasa Il — autobuze si autocare interurbane (cu locuri in picioare, dar numai pe culoarul dintre scaune); - clasa Ill — autocare de turism (care nu sunt amenajate pentru transportul de cl&tori in picioare); autobuz sau autocar articulat - compus din mai multe tronsoane rigide articulate unul fata de altul, compartimentele pasagerilor din fiecare tronson comunicand intre ele de o asemenea manierd incat sa permita circulatia liber a calatorilor. Autobuzele interurbane si turistice trebuie prevazute cu __instalatii corespunzatoare pentru 2 asigura confortul pasagerilor. Interiorul se izoleaz& fonic gi termic. trebuind s& se asigure o buna conditionare a aerului din salonul destinat pasagerilor. Tabelul A1.8. Caracteristici pentru diferite tipuri de autobuze [Tipul]-Puterea ' Inaltimea | Felul ] 1 | autobuzului specifica podelei [mm] | scaunelor ( GuG \ L_tepry | | | Giasa [10 800 ___| Netapisate [tt | Clasa il [72 800-900__| Bancd tapisata 08 (Clase ti [16-18 800-900__| Scaune penirudormit | 0.5 in cazul autobuzelor urbane se merge pe linia de a se construi autobuze de mare capacitate cu jocuri multe in picioare. in tabelui A1.9 se gasesc date referitoare la constructia acestor autobuze. Tabelul A1.9. Caracteristici pentru autobuze urbane ‘Autobuze urbane | Ge Nr. | Nrde | Lungimea | Locuriin i | [aN] puntilor | locuri total picioare | | | | tm Locuri pe | | ! | | ‘seaune Capacitatemedie | 10.000 | 2 [9 | 96 | [Clasic mare 1000 [2 | 4a 335 | TY etajat 2.00 | 3 | 18 | 12 22 5sme| “Ait etajat 95002: 2s 0 OS 0204 | Articulat L200 {3 | 10 | 165 235 | Din acest tabel se observa ca In cazul autobuzelor etajate predomina locurile pe scaune. La etajul autobuzelor se prevad numai locuri pe scaune, aceasta in vederea méririi stabilitati. La celelalte tipuri de autobuze predomina locurile in picioare. « Tinand seama de recomandarile din tabelele A1.8 si A1.9, functie de destinatie side numarul de locuri, se poate determina lungimea autobuzului. ‘Anexa. 1. Amenajarea interioard a autovehiculelor 175 Organizarea interioar& a autobuzelor depinde de destinatia lor. in fig. A1.22 se poate observa modul de amplasare a scaunelor, numarul usilor de urcare si coborare, suprafetele de trecere pentru pasageri, etc. Fig.A1.22. Organizarea interioard a autobuzeior: a-autobuze turistice, b, ¢- autobuze interurbane, d, ¢-autobuze suburbane, fg, heautobuze urbane in continuare sunt prezentate detalii privind amenajarea interioaré a autobuzelor (conform R. 36 ECE - ONU): numérul minim de usi de serviciu trebuie sa fie conform tabelului A110; Tabelui A1.10. Alegerea numarului de usi de serviciu Ni. de calatori | Nr. de ugi de serviciu Clasa! Clasa Ii Clasa ill | I | 745 | 1 ! 14 1 [4670 | 2 | 1 ae iz 71-100 i 3 | 2 1 _| ~~ >i00 I 4 I 3 i 1 “Tn cazul autobuzelor articulate, fiecare tronson rigid va fi tratat ca un autovehicul separat pentru calculul numarului minim si pozitia iesirilor. V6 DINAMICA AUTOVEHICULELOR — Indrumar de proiectare - numéarul minim de trape de evacuare se alege conform tabelului A1.11; Tabelul A1.11. Alegerea numérului trapelor Nr. de calatori Nrtrapelor ] <50 1 >50 2 4 - dimensiunile minime ale diferitelor tipuri de iesiri sunt prezentate in tabelui A1.12; Tabelul A1.12. Dimensiunile iesirilor _ I | Clasal_ | Clasall | Clasa ill Observatii | Uséde servicu | indlime | 160 | 165 | | [em] | | i 1 | Latime Usa simpla: 65 TAceste | | / fem] Usa dubla: 120 | dimensiune poate | ' i | firedusa cu 10 | | omdacd | masurarea se face la inalfimea | i ménerelor Usa de siguranté | Tnaltime 125 ‘om | oe Latime | 55 jor] e | Fereastade Suprafaté 4000 in acest siguranté fom suprafata trebuie Fereastrade | Suprafata | 4000 | 88 poata fl inseris siguranta situat& fom] un dreptunghi de | pe panoul spate | | 50cm x70.om |_alautovehiculului | | | | Trapade | ‘Suprafata 4000 evacuare | deschideri | fom - posibilit&ti de acces la usile de serviciu (fig.A1.23); - posibilitati de acces la usile de siguranta (fig.A1.24); culoare (fig.A1.25); = trepte pentru cal&tori (fig.A1.26); - l&timea scaunelor calatorilor (fig.A1.27); - spatiul intre scaune gi inaltimea pernelor (fig.A1.28); - spatiul pentru calatorii asezati (fig.A1.29). Anexa. 1, Amenajarea interioara a autovehiculelor Wem < § | t ata solute [ Dimensivnea A fem) | Alta solute Clasai 110 i 110 t t Clasa i 95 j 110 Clasa 8s | 110 t Fig.A1,23. Accesul /a usile de serviciu peesten jt yjetsten Te | me | | | 1 & | iy rea § | | i|f]| # eR 2 1 I Lit | 1 Eee msl onea ie emia Fig.A1.24, Accesul fa usile de sigurantaé 177 178 DINAMICA AUTOVEHICULELOR — Indrumar de proiectare Clasa | 1 55 45 0 22 in cazul scaunelor mobile lateral. Fig.A1.25. Dimensiunile culoarelor Anexa. 1, Amenajarea interioard a autovehiculelor 20cm min | 30cm min | SR WW 0\ TON inaltimea fata de sol tara incarcatura { Clasa | D (em) max E (cm) max al t ( 1 i 36 } 25 { i 4 | 40 35 | suspensie mecanic& | 43 | 35 | Mw | 40 | 35 suspensia mecanict | 4B 35 Note: 1 Pentru o us dubia, treptele fiecdrei jumatati a trecerii de acces trebuie considerate separat. 2 “E" nu trebuie sa fie aceeasi pentru fiecare treapta. Fig.A1.26. Dimensiunile treptelor pentru caiétori 179 Dinawica AuTOvEHICULELOR ~ Indrumar de proiectare | G (em) min t i fom) min Bancheta Scaune individuale Clasa | 20 225 * 25 Clasa tt 20 225 | Clasa Il 22.5 <5 Fig.A1.27. Latimea scaunelor calatorilor Anexa. 1. Amengjarea intricara a autovehiculelor H (em) min Hemy Clasa | min. 85 40-50 (pentru claseie git Casa it min. 68 min. 35 om ta —pasajete rotor sta Clasa it min. 75 comparimemut meter) Fig.A1.28. Spatiul intre scaune $i inéltimea pemelor rh \ ae min i l-socm max fanut Panu! pode | Z, | poe LL AW 86cm max AK \\\ \ \ N - =] 182m ein —62em min 15cm max Fig.A1.29. Spatul pentry célétorii asezafi