Sunteți pe pagina 1din 15

Mirenii n Biseric

Cuprins

Introducere......3 Cap.I. Mirenii in viata bisericii......4 Cap.II. Participarea mirenilor la activitatea nv toreasc a bisericii......6 Cap.III. Activitatea misionara a mirenilor..9 Concluzii....14 Bibliografie16

Introducere
Pentru a desemna acest element al Bisericii, credincio ii simpli, sunt folosi i n egal m sur doi termeni: pe de o parte este folosit termenul grecesc Xa Ko , care i desemneaz att pe cei care sunt credincio i i care nu face parte din ierarhie, ct i tot ceea ce nu este bisericesc, adic profan. Pe filier slav avem cel de al doilea termen care desemneaz a doua categorie de membri ai Bisericii, respectiv termenul de mirean. A adar, n n elesul corect, prin acest termen sunt desemna i credincio ii care nu apar in clerului, deci, un ap r tor, i nicidecum un str in de Biseric 1. Un alt inteles a etimologiei cuvantului mirean ar fi ca vine din greceste, de la verbul miro, care inseamna a unge cu untdelemn impregnat cu mirodenii, cu aromate. De aici, cuvantul miron, iar de aici, la noi mir. Avem insa Sfantul si Marele Mir, care este altceva decat untdelemnul sfintit (care se sfinteste si se foloseste la masluri sau la miruit, dupa slujba). Sfantul si Marele Mir este un untdelemn impregnat cu aromate, dupa o reteta prescrisa de Biserica, si care este sfintit, cam o data la patru ani, de catre toti membrii Sfantului Sinod ai Bisericii. Acest Sfant si Mare Mir, care se sfinteste in cantitati suficiente, este impartit la parohii, iar parohiile il folosesc pentru doua scopuri principale: Sfintirea unei biserici (care se face cu Sfantul si Marele Mir, atat pe dinafara, cat si pe dinauntru) si, de asemenea, a copilului, imediat dupa ce este botezat. De ce? Pentru ca o data cu Taina Botezului, copilul a devenit templu al Duhului Sfant; ungerea cu Sfantul si Marele Mir pecetluieste aceasta calitate a omului de templu al Duhului Sfant.Asadar, mirean este oricine a primit botezul si a fost uns cu Sfantul si Marele Mir, fie barbat, fie femeie, fara deosebire. Acela a devenit membru al Bisericii, dar nu membru in sensul statistic, ca unul care se numara intr-o asociatie pe actiuni, sa zicem, ci un membru care are comuniune cu Hristos, prin Biserica Lui. Asadar, mirenii sunt parte din trupul Bisericii.2

1 2

Drd. Sorin Joant , Participarea laicilor la via a Bisericii, n Revista Teologic , XI (2001), nr. 3, p. 25 Bartolomeu Anania , Mirenii in Biserica , art, www.monitorulcj.ro, 27/08/2010

Capitolul I. Mirenii in viata Bisericii

Biserica, ca Trup al lui Hristos extins n umanitate este mediul n care Sfnta Treime ni se descoper i ne cheam s ne mp rt im de via a des vr it , de via a n comuniune a membrilor Bisericii, care i are izvorul nesecat n taina iubirii i a vie ii de comuniune mai presus de fire, ce exista in snul Sfintei Treimi, fundamentul imuabil al ntregii piet i, al ntregii vie i spirituale, al ntregii experien e3. Astfel, Biserica are ca m dulare sau elemente ce o constituie clerul i laicii, iar din secolul al IV-lea acestor dou st ri consacrate li se adaug o a treia stare, cea monahal 4. Prin laici se n elege totalitatea credincio ilor cre tini membri ai Bisericii, care nu au starea preo easc n nici una din treptele sale i nici calitatea de slujitori inferiori ai Bisericii institui i prin hirotesie, sau prin alt mod5. Ca parte vie a Bisericii, laicii au un rol la fel de important ca treptele ierarhice prin participarea activ la via a Bisericii Mai mult dect att i ei devin responsabili de soarta Bisericii (I Cor. III, 9,16,17), fapt pentru care toate m dularele Bisericii sunt chemate s fac parte din via a Bisericii, s contribuie prin anumite activit i la zidirea duhovniceasc 6. Asem nnd membrii Bisericii cu corpul omenesc i m dularele acestuia, Apostolul Pavel subliniaz leg tura organic dintre st rile care intr n alc tuirea Bisericii, dar i interdependen a func ional n care ele se g sesc n calitate de p r i ale unuia i aceluia i ntreg7, fapt care nu exclude ndatoririle i drepturile specifice, avnd n vedere starea haric a fiec rei st ri. Pentru exercitarea slujirii harice, dreptul i plenitudinea puterii o de in clericii din ierarhia superioar de drept divin n baza succesiunii apostolice, iar mirenii ca membrii ai Bisericii particip sub diferite forme. Caracterul sacramental, mistic se prime te prin Taina Hirotoniei. Pe lng puterea sacra-mental , ierarhii de in puterea jurisdic ional i de a nv a. La aceast din urm putere sunt chema i s colaboreze i laicii, n func ie de preg tirea i rolul pe cate l au n
Magist. Dumitru Gh. Radu, nv tura Ortodox i Catolic despre Biseric , n Ort., VII (1954), nr. 4, p. 537. 4 Pr. Prof. Dr. Nicolae V. Dur , Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii. Norme i rnduieli canonice privind organizarea i disciplina vie ii monahale, n B.O.R., CXXII (2003), nr. 7-12, p. 469. 5 Ioan N Floca, Drept Canonic Ortodox, legisla ie i administra ie bisericeasc , vol. II, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 1990, p. 245. 6 Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, Mirenii n Biseric , Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1939 7 Idem, Elementul laic n Biserica Ortodox , n M.M.S., XXXVIII (1962), nr. 1-2 p. 9
3

familie i societate. De aceea, n Enciclica Patriarhilor Ortodoc i de la 1848 se precizeaz c ntregul trup al Bisericii, adic laicii mpreun cu clerul, iar nu numai vreunul din aceste dou elemente, au mo tenit, p streaz i transmit nv tura Mntuitorului Hristos.8 Iisus Hristos Isi exercita in Biserica cele trei atribute ale Sale: de Imparat, de Profet si de Arhiereu. De Imparat, prin faptul ca este Stapanul tuturor; de Profet, in sensul ca este Invatator; Arhiereu, prin faptul ca aduce in acelasi timp jertfa si Se aduce pe Sine jertfa. Preotul insusi este inzestrat cu aceste atribute: imparat, in sensul de conducator si responsabil al unei comunitati care i s-a incredintat; profet, pentru ca el este dator sa invete; arhiereu, pentru ca slujeste Sfanta Liturghie, aducand Jertfa cea de Taina, painea si vinul, care se prefac in Euharistie, adica in Trupul si Sangele Domnului, cu care noi ne cuminecam. Parintele Staniloae ii atribuie si mireanului aceste calitati: aceea de imparat, de conducator, dar nu in sensul ca ar stapani o comunitate, cum ar fi parohia, ci in sensul ca isi stapaneste propriile simturi, propriile patimi. El este stapan pentru ca este in stare, prin vointa, prin credinta, prin cultivarea virtutii, sa-si stapaneasca pornirile nefaste din fiinta lui; prin aceasta el este domn, imparat. Este profet, pentru ca si el trebuie sa invete. 9

Capitolul II. Participarea mirenilor la activitatea nv toreasc a Bisericii

Activitatea nv

toreasc

are n vedere trei aspecte: p strarea, precizarea

dogmatizarea con inutului; al doilea difuzarea i al treilea ap rarea sau protejarea acestuia n fa a atacurilor eretice10. De i n zilele noastre mul i dintre laici au preg tirea necesar de a predica Evanghelia n diverse medii, fiecare cre tin prin Botez este obligat s - i p streze credin a, m rturisind-o i ap rnd-o atunci cnd este cazul11. De aceea, Sfntul Apostol Pavel i consider pe ace tia stlpi ai credin ei i mpreun lucr tori n Biseric cu to i slujitorii ei (I Tim. 3-15), iar Sfntul Apostol Petru rod ales, preo ie mp r teasc , neam sfnt, ca s vesti i bun t ile Celui ce v-a chemat pe voi din ntuneric la luminata Sa lumin (I Petru II,9).
8

Idem, Pozi ia laicilor n Biserica Ortodox , n S.T., XX (1968), nr. 3-4, p. 197 Bartolomeu Anania, op. cit. p.4 10 Teodor M. Popescu, Didascalii, Bucure ti, 1932, p. 9. 11 Ibidem, p. 63.

Dac

inem cont de faptul c n epoca primar a cre tinismului, n Biserica primului

mileniu, au existat laici cu func ia de a nv a n Biseric , printre care am amintit de didasc li, iar mai apoi de catehe i, nu putem vorbi de o ndatorire i o activitate exclusiv a ierarhiei n ceea ce prive te puterea de a nv a, de i legisla ia canonic prevede aceasta ca fiind una dintre datoriile clericilor (can. 36, 39, 58 Apost., 19, 20, 33 Trulan, 2, 10 VII Ec., 12, 19, 46 Laod., 123 Cart., 3, 11 Sard., etc.).n via a cre tinilor din Biserica primar m rturisirea credin ei f cea parte din datoriile de suflet, pe care nu pregetau s le ndeplineasc . Un exemplu elocvent n acest sens sunt Aquila i Priscila (Romani XVI,3), care au predicat ca laici la Efes naintea Sfntului Apostol Pavel, precum i predicatorii laici din Tesalonic care au vestit cuvntul lui Dumnezeu n Ahaia i Macedonia (I Tes. I, 7-8). Prin ntreaga lor activitate de propov duire laicii au devenit misionari, vestind cuvntul Evangheliei ori de cte ori aveau ocazia, dar i ca persoane special autorizate pentru acest lucru. n acest sens avem exemplul catehe ilor care i instruiau pe catehumeni (can. 78 Trulan, 26, 46 Laod., etc.), al didasc lilor, al apostolilor, al nv etc. De i primul dintre aspectele poruncii primite de la Mntuitorul de c tre Apostoli a fost aceea de a nv a (Mergnd nv a i (Mt. XXVIII, 26), totu i, n perioada Bisericii primului mileniu aceast func ie a fost exercitat deopotriv de c tre laici i clerici, ace tia din urm avnd de ndeplinit dou dintre func iile specifice, care nu puteau fi ncredin ate mirenilor, indiferent de preg tirea intelectual sau inuta moral , deoarece este vorba despre puteri izvorte din Taina Hirotoniei. Acestea se refer la activitatea sacerdotal i jurisdic ional , fapt care l-a determinat pe teologul romn Teodor M. Popescu s afirme c , n ceea ce prive te clerul, nu avea nici prerogativa exclusiv a predicii, nici cel pu in un privilegiu al ei, deosebitor de laici, ntruct func- iunea lui principal administrativ 12. Un exemplu n acest sens este scriitorul bisericesc Origen, care a predicat la serviciul divin, nainte de Liturghia propriu-zis ntr-o biseric din Cezareea Palestinei i Ierusalim, fapt pentru care a fost mustrat de episcopul Dimitrie. Acesta se adreseaz printr-o scrisoare episcopilor Alexandru al Ierusalimului i Teoctist al Cezareei Palestinei, nemul umit de faptul c Origen predicase n cadrul cultului. Spre nemul umirea lui, ns , i s-a r spuns c dac se g sesc laici ap i pentru a nv a credin a, ace tia trebuie i ruga i s vorbeasc po-porului, n sensul de a
12

torilor,

nu era cea nv

toreasc , ci cea liturgic , pastoral

Liviu Stan, Mirenii, p. 82. 6

fi invita i13. n acela i sens, i Constitu iile apostolice subliniaz posibilitatea mirenilor de a propov dui: cel care nva , chiar laic s fie, ncercat n cuvnt i curat n obiceiuri, s nve e c ci to i trebuie s fie nv a ii lui Dumnezeu14. Ulterior, pentru a se evita abuzurile, s-au impus unele restric ii, n primul rnd n ceea ce prive te dreptul femeii de a vorbi, care este obligat s discute problemele legate de credin doar n cadrul intim al familiei: s nu se ng duie femeilor s vorbeasc n timpul dumnezeie tilor liturghii, ci, dup cuvntul Apostolului Pavel, s tac , pentru c nu li s-a ng duit lor a vorbi, ci s se supun , precum i legea zice: Iar de voiesc s nve e ceva, s - i ntrebe acas pe b rba ii lor (Fac. III, 16, I Cor. XIV, 34-35) (can. 70 Trulan). Aceast restric ie nu se refer deosebit unul dintre P rin ii Bisericii a c rui mam a avut o influen aten ie deosebit rolului de educator al femeii mai ales dup i la catehizarea la care era datoare femeia n cadrul familiei, ca mam 14, despre care vorbe te n mod deosebit asupra lui, ca de altfel i bunica i sora, toate trei recunoscute n rndul sfin ilor. Sfntul Vasile cel Mare acord o nfiin area orfelinatelor i a celorlalte a ez mintelor sociale. Acela i sinod stabile te prin canonul 64 interdic ia ca cineva dintre laici s - i aroge oricine dreptul de a predica, cernd fiec rui membru s - i p streze locul i rolul s u n Biseric , pentru c nu to i sunt apostoli, nu to i sunt profe i (I Cor. XII, 27). Canonul precizeaz foarte categoric c Nu se cuvine ca laicul s de aici slujba nv in cuvntare sau s nve e n chip ob tesc nsu indu- i toreasc , ci s se supun rnduielii predanisite de c tre Domnul, i s cuvntul

deschid urechea spre cei ca au darul cuvntului de d sc lie i s nve e cele dumnezeie ti de la ace tia. C ci n Biserica cea una, osebite m dulare a f cut Dumnezeu, dup Apostolului Iar de s-ar prinde cineva atingnd (c lcnd) canonul de fa 40 de zile (can. 64 Trulan). Canonul 64 Trulan opre te, a adar, ca laicul s - i aroge cu de la sine putere dreptul de a predica. Dar, cu o preg tire corespunz toare, poate s predice dac are binecuvntare de la episcop sau preot. Este solu ia pentru care pledeaz majoritatea canoni tilor i care a fost utilizat nc din primele veacuri cre tine, iar n secolul al XX-lea, preciz ri de nalt competen s se afuriseasc pe

13

14

Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educa ie ortodox a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2006, p. 54. Ioan N. Floca, Drept canonic, vol. II, p. 22 7

n leg tur cu posibilitatea laicilor de a predica ne-a l sat eruditul canonist romn Liviu Stan, n excep ionala lucrare Mirenii n Biseric 15. Din aceste canoane nu trebuie s n elegem c P rin ii au interzis laicilor s vorbeasc n Biserici, ci au stabilit doar ca ace tia s o fac cu permisiunea ierarhilor, care au primit prin Taina Hirotoniei puterea de a nv a, mirenii fiind colaboratorii acestora16. De asemenea, interdic ia a fost stabilit pentru a se evita abuzurile din partea laicilor care treceau cu vederea faptul c prerogativa nv a predica a fost determinat rii nu le apar inea n primul rnd lor. A adar, se reglementeaz o i de considerente de ordin disciplinar, nu de incompatibilitatea st rii situa ie real n care laicii i-au atribuit pe nedrept unele roluri n Biseric . Limitarea dreptului de de laic cu dreptul de a predica17.

Capitolul III Activitatea misionara a mirenilor


Cuvantul misionar vine de la misiune. El deriva din latinescul missio-onis, verbul mitto-ere, missi, missum = a trimite, a insarcina pe cineva, a da o putere cuiva intr-o delegatie, functie sau serviciu si inseamna trimiterea Bisericii in lume, in vederea extinderii mp r iei care se ntemeiaza nu numai pe porunca explicita a lui Hristos catre Apostolii Sai, de a chema la pocainta, si de a boteza in numeleSfintei Treimi(Mt.28,19),ci mai ales pe trimiterea vazuta a Fiului si a Duhului Sfant voita si initiata de Tatal(In 20, 21)
18

. Ideologic si autoritativ, misiunea

deriva din insasi porunca Mantuitorului: Precum M-a trimis pe Mine Tatal, si Eu va trimit pe voi (Ioan, 20, 21; Matei, 10, 16; Luca, 10, 3). Asadar, nici un misionar mirean nu are dreptul sa predice in public daca nu este trimis de ierarhia bisericeasca. Acest lucru l-a aratat si marele apostol Pavel: Cum vor propovadui, de nu vor fi trimisi? (Rom. 10, 15). Trebuie deci sa intelegem ca singura ierarhia bisericeasca are puterea si dreptul plenar de a trimite misionari, fie ei clericii sau laici19 In Biserica Ortodoxa pozitia si functia misionarismului mirean in viata si dezvoltarea Bisericii se fundamenteaza si se lamureste deplin

Liviu Stan, Op. cit., p. 64-108. Ioan N. Floca, Op. cit., vol. II, p. 22. 17 Serghei Bulgakov, Ortodoxia, trad. de Nicolae Grosu, Ed. Paideea, Bucure ti, 1994, p. 56. 18 Prof. Dr. Nifon Mih i , Misiologie cre tin , Ed. Asa , Bucure ti, 2005 p. 13 19 Pr. prof. Dr. Corneliu Sirbu, Misionarismul laic in lupta antisectara, Revista Teologica, Sibiu, 1945, nr. 1, p. 16
16

15

in baza celor doua teze doctrinale: preotia generala si Biserica - Trupul tainic al Domnului. Preotia generala a crestinilor laici se intemeiaza pe Sfanta Taina a mirungerii (I Petru, 2, 5; I Cor., 12, 13; 12, 27; Gal., 3, 28). Caci spune sfantul apostol Petru catre cei imprastiati printre straini, numindu-i preotie Sfanta: Iar voi sunteti semintie aleasa, preotie imparateasca, neam sfant, popor agonisit de Dumnezeu, ca sa vestiti in lume bunatatile Celui ce v-a chemat din intuneric la lumina Sa cea minunata. Toti crestinii au deci misiunea de a propovadui chemarea lui Hristos, toti formeaza poporul lui Dumnezeu (I Petru, 2, 5-10). Dar organizarea acestei misiuni este de datoria ierarhiei bisericesti. Prin ierarhie se recunosc si se reglementeaza drepturile mirenilor la misionarism, caci ierarhia detine intreaga putere in Biserica20 Asadar, misionarismul laic, organizat si activ sub egida treptelor supraordonate ale ierarhiei, nu este o inovatie dincolo de cadrul Ortodoxiei, ci o intoarcere la institutiunile crestinismului primar care reprezinta intruchiparea clasica a celui mai adinc si mai autentic crestinism. Potrivit Sfintei Scripturi, si crestinii mireni - nu in aceeasi masura ca misionarii ierarhici, ci pe masura preotiei lor generale - pot sa fie sarea pamantului (Matei, 5, 13). Sfanta Scriptura zice: Dupa harul pe care l-a primit fiecare, slujiti altora ca niste buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu (I Petru, 4, 10). Mantuitorul a zis: Oricine Ma va marturisi pe Mine inaintea oamenilor, il voi marturisi si Eu pe el inaintea Tatalui Meu care este in ceruri; iar de cel ce se va lepada de Mine inaintea oamenilor, Ma voi lepada si Eu de el inaintea Tatalui Meu care este in ceruri (Matei, 10, 32-33, Marcu, 8, 38; Luca, 9, 26). Marele apostol Pavel zice: Nimeni sa nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui (I Cor., 10, 24). Si dumnezeiescul Ioan Evanghelistul a scris: Si noi suntem datori sa ne punem sufletele noastre pentru frati (I Ioan, 3, 16). Si iarasi il auzim pe marele apostol Pavel zicand: Cuvantul lui Hristos sa locuiasca intru voi din belsug: invatati-va si mustrati-va intre voi, cu toata intelepciunea (Col., 3, 16). Crestinul mirean este dator sa lucreze la indreptarea celor gresiti, dupa cum s-a scris: Fratilor, de va cadea vreun om in vreo greseala, voi, cei duhovnicesti, indreptati-l pe unul ca acesta cu duhul blandetii, luand seama la tine insuti ca sa nu cazi si tu in ispita (Gal., 6, 1; Evr., 12, 12-14). Si iarasi zice: Voua vi s-a dat pentru Hristos, nu numai sa credeti intru El, ci si sa patimiti pentru El, ducand aceeasi lupta pe care ati vazut-o la mine si ati auzit-o despre mine (Filip., l, 29-30).
20

Ibidem p. 36 9

Contributia mirenilor la viata bisericeasca consta mai cu seama in marturia lor crestina, atat prin propovaduirea cuvantului , cat si prin viata lor in numele Evangheliei. In Vechiul Testament Invatatura legii in Colectiv si transmiterea ei erau obligatie de familie21 Mirenii cre tini au o datorie sacr de a instrui n credin P rin ii cre tini se fac responsabili de dreapta credin propria familie22. Ea este institu ia de a copiilor lor23 i cultiv n ei primele baz pe care se formeaz societatea i n urma c reia prin comuniune se integreaz n Biseric . virtu i. Virtu i precum evlavia, ascultarea, dreptatea, ru inea i bunul sim constituie baza forma-toare a credin ei. De aceea, copiii trebuie s intre n coal cu aceste valori cre tine, p rin ii f cnd o mare gre eal atunci cnd a teapt ca odraslele s le fie educate n institu iile colare. n acest mod se neglijeaz rolul familiei n educa ia moral a propriilor copii24. Mitropolitul Vladimir al Kievului, spunea: p rin ii sunt cei mai vinova i de faptul c odraslele lor sunt r u educate25. P rin ii sunt n mod incontestabil marii dasc li ai familiei lor, ei se fac responsabili naintea lui Dumnezeu de sufletele copiilor ncredin a i26. Sunt ca ni te p stori de suflete care trebuie s poarte grij de micu ii lor. Ulterior, preg tirea tinerilor care urmeaz s ntemeieze o familie se face n Biseric prin participarea la sfintele slujbe i integrarea n via a duhovniceasc . Mirenii cre tini trebuie s priveasc n profunzime aspectele vie ii prin prisma poruncilor divine, formarea sau modelarea copilului dup chipul lui Dumnezeu prin nv area i exemplul p rin ilor fiind o mplinire a scopului divin: Dumnezeu S-a f cut Om pentru ca omul s devin dumnezeu, spun Sfin ii P rin i. n acest sens vedem i o leg tur ntre planul lui Dumnezeu i misiunea de educare a p rin ilor27. Din p cate, societatea contemporan se confrunt cu o real problem : aceea a pluralismului religios n cadrul aceleia i familii, chiar dac ambii p rin i sunt cre tini ortodoc i, copilul, la un moment dat, este atras de c tre un sistem religios str in care l fascineaz i-l determin s se reorienteze. Dac sunt ata a i de valorile credin ei cre tine, p rin ii afla i n astfel de situa ii
21 22

Prof. Dr. Nifon Mih i , op. cit. p. 69

Vasile Axinia, Dispozi ii canonice ale Sfntului Vasile cel Mare, privind femeia cre tin , n G.B., XXXVIII (1979), nr. 7-8, p. 729. 23 Dumitru St niloae, Teologie Dogmatic Ortodox (T.D.O.), vol. III, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 2003, p. 206. 24 Sfntul Vladimir, mitropolitul Kievului, Despre educa ie, Ed. Sofia, Bucure ti, 2006, p. 79-87 25 Ibidem, p. 55. 26 Vasile Axinia, Op. cit., p. 731. 27 Maica Magdalena, Op. cit., p. 10. 10

tr iesc adev rate drame i constat c este destul de trziu s ndrepte situa ia. n acest moment se vede c au neglijat educa ia religioas a propriului copil, se vede c nu i-au luat n serios rolul de primi dasc li i au considerat c societatea, prin institu iile i influen ele ei, l vor educa. Din p cate, influen a societ ii asupra unei persoane instabile religios, vulnerabile, f r o baz solid , s n toas nu este tocmai fericit . Aceasta poate conduce i la dezechilibre de ordin comportamental, urm rile unei insuficiente educa ii religioase fiind dintre cele mai neb nuite. Ceea ce se cere de la laici este s propov duiasc n primul rnd prin propria via , prin propria conduit moral . Cele dou mijloace, teoretic i practic, sunt elemente ale educa iei cre tine, n urma c reia se formeaz Importan a i necesitatea rolului de nv i personalitatea copiilor. Sfntul Ioan Gur de Aur
28

ndeamn p rin ii s creasc atle i pentru Hristos i s -i nve e evlavia din vrst fraged tori n familie rezid pe care poate fi imprimat cu u urin , i pentru tot restul vie ii, nv perla pescuit c reia i se d form i cu tabloul pictat cu n elepciune29.

i din puritatea sufletului copilului tura lucr toare prin i cu

credin . Sfntul Ioan Gur de Aur o asociaz cu ceara care se poate modela cu u urin

Una dintre virtu i care trebuie s dit de p rin i n sufletul copilului este as-cultarea, foarte important n sporirea cunoa terii duhovnice ti, fiind virtutea de c p ti a fiec rui copil bine educat30. Ei trebuie nv a i c ascultarea i supunerea fa de Dumnezeu implic respectul fa Dumnezeu i p rin i, i nva i ascultarea i de i de p rin i i bunici. Ascultarea nimice te r zvr tirea voin ei copiilor fa s se nfrneze de la lucruri v t m toare, dup cum sub-liniaz

legisla ia canonic atunci cnd vorbe te despre necesitatea de a asculta de cei fa de care suntem datori, indiferent n ce raport ne-am afla fa de ei (can. 39, 55 Apost., 8, 23 IV Ec., 17 Trulan, i p rin ii fa de bunici i tura lor nu fie zadarnic , c ci copiii imit 31 Cart., 13 I-II Const., 67 Laod.). De aceast ascultare vor da dovad nu n ultimul rnd fa de Dumnezeu, dac vor ca nv

n profunzime tot ce v d i aud, n prima faz nedeosebind r ul de bine31 de aceea Apostolul Pavel ne ndeamn : n toate ar ta i-v pe voi pild (Tit II,7). Mirenilor le revine sarcina de a nv a copiii s iubeasc adev rul i s urasc minciuna, c ci n ravul omului mincinos este ocara i ru inea lui i este cu el pururea (n elepciunea lui Isus Sirah XX, 26). Copilul care va cre te nconjurat de fals i minciun va fi expus cu u urin
Ibidem, p. 136 Ibidem, p. 137. 30 Sfntul Vladimir, mitropolit al Kievului, Op. cit., p. 103 31 Maica Magdalena, Op. cit., p. 42.
28

29

11

viciilor, n timp ce dreptatea pune temelia tuturor virtu ilor32. Dragostea fa de adev r se cultiv prin propov duirea adev rurilor despre Dumnezeu, deoarece El este adev rul, iar m rturiile Lui sunt nemincinoase, astfel nct, fiind atot tiutor, cunoa te tot gndul mincinos. Prin dragostea fa de adev r vom reu i s deschidem inima micu ului spre dragostea fa de evlavie i cucernicie. Un copil cucernic va fi i cu bun sim , se va ru ina de p cat i se va nfrna. Iat , a adar, c laicii sunt la fel de responsabili de propov duirea cuvntului ca i clericii, fiecare pe m sura darului primit i a responsabilit ilor pe care au. n acest sens, mitropolitul Vladimir al Kievului adresa p rin ilor rug min-tea de a- i lua n modul cel mai serios misiunea de educatori, de catehe i ai propriilor lor copii: O, p rin i, s di i i face i s creasc n inimile copiilor vo tri tot ce este bun. nv a i-i de la cea mai fraged vrst cu evlavia naintea lui Dumnezeu i cu rug ciunea, cu dreptatea i cu sinceritatea Preg tindu-i pe copii pentru Dumnezeu i Cer, ve i afla n ei bucurie i mngiere i aici pe p mnt33. n aceea i m sur mirenii trebuie s participe i la ndeplinirea misiunii nv tore ti prin p strarea, propov duirea i ap rarea dreptei credin e, prin difuzarea lucr rilor misionare, prin sus inerea activit ii clericilor, ndeplinin-du- i voca ia de fii ai Bisericii, cu att mai mult cu ct societatea se bucur de prezen a acestor misionari i n nv spitale, armat , penitenciare etc.34. mntul public prin acceptarea Religiei ca disciplin de studiu, dar i prin asisten a religioas asigurat n diferite institu ii:

Ibidem, p. 117. Sfntul Vladimir, mitropolit al Kievului, Op.cit., p. 87. 34 Veaceslav Goreanu, Mirenii n biseric , n Lumin torul, 2005, nr. 3, p. 7-17.
32

33

12

Concluzii
A adar, de-a lungul ntregii istorii a Bisericii, elementul laic a fost i este o prezen activ , n ndeplinirea celor trei func ii ale puterii biserice ti, n virtutea unor drepturi recunoscute, i nu doar pe temeiul unor ndatoriri sau a unor eventuale concesii clericale35. Astfel, credincio ii sunt invita i s participe la lucrarea de p strare a adev rului revelat, de propov duire a acestuia, de sfin ire a vie ii i de crmuire sau conducere a ntregului corp al Bisericii36 i, n acela i timp, sunt datori s participe la toate ac iunile Bisericii, care vizeaz latura spiritual a vie ii (can. 78 Trulan, 26, 46 Laod.), avnd con tiin a c sunt m dulare vii ale acesteia. Instaurarea mp r iei lui Dumnezeu n sufletele fiec ruia dintre cre tini este, a adar, o activitate colectiv , la care sunt chema i s participe to i, fiecare dup puterea, capacitatea i rolul fiec ruia: unii prin puterile primite la Hirotonie (clericii), al ii cu n elepciunea, al ii cu propov duirea prin exemplul vie ii (mirenii), etc. P rintele Dumitru St niloae preciza c slujirile acestea ale preotului contribuie la ntip rirea lui Hristos n fiin a credincio ilor. Ace tia i reali-zeaz astfel i ei preo ia lor general cu ajutorul preo iei slujitoare, nu numai ca duc tori ai jertfelor lor personale, ci i ca mp ra i peste patimile lor i ca nv califica i ai Bisericii37. De aceea, este nefiresc s ignor m rolul laicilor n propov duirea dreptei credin e, atta timp ct p rin ii Bisericii au stabilit i pentru ace tia diferite forme de propov duire: catehumenatul (can. 26 Laod.), nv area dreptei cre-din e n familie (can. 70 Trulan), dar, fiecare dintre cei care nv au n diferite forme i locuri sunt obliga i s p streze buna rnduial (can. 64 Trulan), s nu- i aroge drepturile i obliga iile altora i s nu treac hotarele cele ce i sunt puse, sau predania de Dumnezeu purt torilor P rin i (can. 19 Trulan), iar, n cazul n care vor s se dedice activit ii de r spndire a cuvntului Evangheliei n diverse forme se recomand tori n familie i n societate, sfin indu-se prin toate aceste slujiri pe ei n i i i contribuind la sfin irea lumii, dar f r s fac aceasta ca reprezentan i

35 36

Liviu Stan, Pozi ia laicilor, p. 200-203 I. S. Berdnicov, Curs de Drept Bisericesc, trad. de Silvestru B l nescu, Tipografia c r ilor Biserice ti, Bucure ti, 1892, p. 102-10 37 Dumitru St niloae, op. cit., p. 166

13

ca ace tia s aib aprobarea episcopului (can. 26 Laod.)38, fapt pe care l vedem i ast zi n cazul tuturor dasc lilor care, pentru a se angaja la o astfel de activitate trebuie s ob in binecuvntarea episcopului, indiferent dac este vorba despre nv mntul preuniversitar sau cel universitar. i pastoral fa de Biserica v zut ca P rintele Alexandr Schmemann sublinia c adev ratul principiu ierarhic pe care este organizat Biserica nu este putere pur , ci o grij adnc spiritual familie, ca simplitate a vie ii i manifestare a darurilor spirituale. Preotul nu numai c nu trebuie s se team de sinodalitate, ci trebuie s fie ncurajat de aceast stare normal de fapt, s o caute, trebuie s ajute fiecare membru al Bisericii s - i descopere darul i voca ia n cadrul Trupului Bisericii, a a cum a vrut Mntuitorul Hristos care ar ta dragostea i atitudinile ce trebuie s ne caracterizeze. n vederea realiz rii acestui deziderat modelul suprem este Sfnta Treime, care lucreaz prin Biseric pentru a ne da chipul cel dinti i starea pentru care am fost crea i. Astfel, specifica unul dintre ierarhii Bisericii noastre, Biserica, n calitatea ei de mediu de restaurare a oamenilor, n comuniunea de iubire cu Dumnezeu i ntreolalt nu poate avea alt izvor i un alt model dect Sfnta Treime. De aceea, cnd Iisus vorbe te de unitatea Bisericii i se roag pentru ea, El nu d ca exemplu (pentru aceast unitate) nici Imperiul roman i nici Republica Elin , nici o alt form de organizare politic sau social , ci rela iile interpersonale din Sfnta Treime39. Dac modelul este treimic, atunci Biserica nu poate i nici nu trebuie s exclud laicii de la activitatea nv toreasc . Ea trebuie s -i antreneze n diverse activit i pe to i membrii ei. Astfel, i s se repun printr-un proces lent de educa ie trebuie s se dep easc mentalitatea secularizat n drepturi to i membrii Bisericii. Concluzionnd, putem afirma c to i membrii Bisericii au datoria de a nv a dreapta credin , unii n Biseric , iar al ii n familie i societate. De altfel, Biserica a ncurajat n ultimele decenii participarea laicilor la propov duirea dreptei credin e prin educarea tinerei genera ii n fric de Dumnezeu i respect fa de valorile cre tine, att prin organizarea nv mntului religios n colile de stat, ct i prin organizarea nv cu zi sunt o propov duire permanent mntului teologic, la care au acces to i

membrii ei. Nu trebuie s uit m c Biserica este acolo unde suntem noi, iar faptele din via a de zi

Ioan N. Floca, Drept canonic, vol. II, p. 23. Dr. Dan Ilie Ciobotea, Dorul dup Biserica nedesp r it sau Apelul tainic i irezistibil al iubirii Treimice, n Ort., XXXIV (1982) nr. 4, p. 592.
39

38

14

Bibliografie

***Biblia sau Sfnta Scriptur , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne , 2002 1. Anania Bartolomeu , Mirenii in Biserica , art, www.monitorulcj.ro, 27/08/2010 2. Axinia, Vasile, Dispozi ii canonice ale Sfntului Vasile cel Mare, privind femeia cre tin , n G.B., XXXVIII (1979), nr. 7-8 3. Berdnicov , I. S. , Curs de Drept Bisericesc, trad. de Silvestru B l nescu, Tipografia c r ilor Biserice ti, Bucure ti, 1892 4. Bulgakov , Serghei, Ortodoxia, trad. de Nicolae Grosu, Ed. Paideea, Bucure ti, 1994 5. Ciobotea ,Dr. , Dan Ilie, Dorul dup Biserica nedesp r it sau Apelul tainic i irezistibil al iubirii Treimice, n Ort., XXXIV (1982) nr. 4 6. Dur , Pr. Prof. Dr., Nicolae V., Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii. Norme i rnduieli canonice privind organizarea i disciplina vie ii monahale, n B.O.R., CXXII (2003), nr. 7-12 7. Floca, Ioan N, Drept Canonic Ortodox, legisla ie i administra ie bisericeasc , vol. II, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 1990 8. Goreanu, Veaceslav , Mirenii n biseric , n Lumin torul, 2005, nr. 3 9. Joant , Drd., Sorin, Participarea laicilor la via a Bisericii, n Revista Teologic , XI (2001), nr. 3 10. Magdalena, Maica, Sfaturi pentru o educa ie ortodox a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2006 11. Mih i , Prof. Dr. Nifon, Misiologie cre tin , Ed. Asa , Bucure ti, 2005 12. Popescu, Teodor M., Didascalii, Bucure ti, 1932 13. Radu, Magist. Dumitru Gh. nv tura Ortodox i Catolic despre Biseric , n Ort., VII (1954), nr. 4 14. Sirbu, Pr. prof. Dr.,Corneliu, Misionarismul laic in lupta antisectara, Revista Teologica, Sibiu, 1945, nr. 1 15. Sfntul Vladimir, mitropolitul Kievului, Despre educa ie, Ed. Sofia, Bucure ti, 2006 16. Stan , Pr. Prof. Dr., Liviu, Mirenii n Biseric , Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1939 17. Idem, Elementul laic n Biserica Ortodox , n M.M.S., XXXVIII (1962), nr. 1-2 18. Idem, Pozi ia laicilor n Biserica Ortodox , n S.T., XX (1968), nr. 3-4 19. St niloae, Dumitru, Teologie Dogmatic Ortodox (T.D.O.), vol. III, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 2003

15