Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE – DREPT PENAL INTERNATIONAL

Cererea de extradare pasiva este judecata in prima instanta:

 De un complet dintr-un judecator de la sectia penala a Curtii de Apel competente

Conventia europeana de extradare:

 A fost semnata la Paris, la 13 dec 1957 de catre 11 state membre ale Consiliului Europei si a
intrat in vigoare la 18 aprilie 1960

Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate prevede mai mult exceptii
pentru transferarea condamnatilor, dar printre ele NU se afla

 Existenta acordului dintre statul de condamnare, statu de executare si un stat tert, parte la
conventie, privind transferarea lterioara a persoanei condamnate catre statul tert in vederea
executarii unei alte pedepse

Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive NU prevede


printre cauzele de refuz al executarii unei sanctiuni penale

 Condamnatul are numai cetatenia statului solicitant si acesta doreste sa execute pedeapsa in
statul de condamnare sau intr-un stat tert, parte la conventie

Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede ca,


atunci cand statul solicitant a cerut executarea, statul solicitat poate proceda la arestarea
condamnatului in urmatoarea situatie

 Legea statului solicitat autorizeaza detentia preventiva pentru acea infractiune si exista pericolul
de fuga sau, in cazul unei condamnari in lipsa, pericol de ascundere sau de alterare a probelor

Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede ca, in


cursul executarii, autoritatile competente ale statului solicitant trebuie sa puna capat
executarii de indata ce au cunostinta despre intervenirea unor motive de incetare a
executarii. Printre aceste motive NU figureaza:

 Implinirea de catre condamnat a varstei de 65 de ani, daca a executat mai mult de jumatate din
durata sanctiunii privative de libertate

Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede, in art.


11, ca statul de condamnare, care a prezentat cererea de executare, nu mai poate pune in
executare sanctiunea ce formeaza obiectul cererii. Cu toate acestea, statul de condamnare
poate sa puna in executare sanctiunea privativa de libertate:
 Daca statul solicitat il informeaza despre refuzul sau de a da curs cererii

Cu privire la obiectul comisiei rogatorii, legea romana NU prevede ca ar fi constituit, cu


precadere, de:

 Infatisarea in statul solicitant a martorilor, expertilor si a persoanelor urmarite

Comisiile rogatorii internationale, potrivit legii romane, nu se pot referi la:

 Audierea martorilor prin teleconferinta

Dintre formele de asistenta judiciara internationala in materie penala NU face parte

 Transferul persoanelor condamnate

Dispozitiile Legii nr. 302/2004 privind ordinul european de ancheta NU se aplica in relatia cu

 Regatul Danemarcei si cu Republica Irlanda

Echipele comune de ancheta, potrivit Legii 302/2014

 Pot fi create de autoritatile competente din cel putin doua state, de comun acord, cu un obiectiv
precis si pentru o durata limitata, care poate fi prelungita cu acordul tuturor partilor, pentru a
efectua anchete penale in una sau mai multe dintre partile care creeaza echipa

Examenul de regularitate internatinala in vederea examinarii cererii de extradare este


realizat, potrivit legii romane, de

 Ministerul Justitiei

Frauda la extradare reprezinta, potrivit legii romane

 Predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontiera sau la alta masura
de acelasi fel care ascunde vointa de a se eluda regulile de extradare

In cadrul asistentei judiciare in relatia cu statele membre UE, atunci cand se solicita date
privind conturile bancare din Romania pentru care persoana care face obiectul procedurilor
are procura, nu este necesar ca ancheta penala sa priveasca

 O infractiune economica, de serviciu sau in legatura cu serviciul din care a rezultat un folos
pentru persoana in cauza sau pentru cel pentru care are procura de folosire a conturilor bancare
respective

In acceptiunea contemporana, extradarea semnifica

 Procedura care are loc intre state suverane, in cadrul careia un stat, denumit stat solicitat, pe al
caruit teritoriu se afla o persoana urmarita sau condamnata de autoritatile judificare ale altui
stat, denumit stat solicitant, preda acea persoana statului solicitant, la cererea speciala a
acestuia, pentru a fi urmarita si/sau judecata de autoritatile judiciare ale acestuia ori pentru a fi
obligata sa execute o pedeapsa la care fusese condamnata de aceste autoritati

In categoria “acte de procedura” ce pot face obiectul comunicarii in baza Legii 302/2004, NU
sunt incluse

 Rapoartele de expertiza

In cazul mandatului european de arestare

 Conditia dublei incriminari NU se mai aplica daca este vorba despre una dintre infractiuninle
pentru are s-a prevazut aceasta exceptie, sanctionate de legea statului emitent cu o pedeapsa
sau cu o masura de siguranta privativa de libertate a carei durata maxima este de cel putin 3 ani

In cursul solutionarii cererii de extradare pasiva de catre instanta romana

 Reprezentarea statului solicitant se poate face si de catre reprezentanti ai acestuia, cu


aprobarea instantei competente

Legea 302/2004 prevede in articolul 176 ca indeplinirea comisiilor rogatorii avand ca obiect
perchezitiile, ridicarea de obiecte si incrisuri este supusa unei duble conditii, una dintre
acestea fiind

 Fapta care face obiectul procedurii penale desfasurate in statul solicitant ar fi constituit o
infractiune, in cazul in care ar fi fost savarsita pe teritoriul Romaniei si autorul ar fi fost
sanctionabil

Mandatul european de arestare primit, pentru a putea fi executat de autoritatile romane

 Trebuie sa fie redactat in lb romana sau intr-una din limbile engleza ori franceza

Mandatul european de arestare se emite in Romania, in faza de judecata

 De catre judecatorul desemnat de presedintele primei instante, din oficiu sau la sesizarea
procurorului ori a organului la care se afla spre executare mandatul de arestare preventiva sau
hotararea prin care s-a luat masura privativa de libertate

Mandatul european de arestare se emite in Romania, in faza de urmarire penala

 De catre judecatorul de drepturi si libertati desemnat de presedintele instantei careia i-ar reveni
competenta sa judece cauza in fond, din oficiu sau la sesizarea procurorului care efectueaza ori
supravegheaza urmarirea penala a persoanei solicitate

Nu reprezinta o cauza de refuz obligatoriu al executarii mandatului european de arestare


 Cand persoana care face obiectul mandatului este supusa unei proceduri penale in Romania
pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de arestare

Ordinul european de ancheta cuprinde in special unele informatii, printre care NU se afla

 O descriere a masurilor de confidentialitate ce trebuie luate pentru executarea ordinului


european de ancheta

Ordinul european de ancheta include, potrivit legii romane, orice masura de ancheta, cu
exceptia

 Instituirii unei echipe comune de ancheta si a strangerii de probe in cadrul unei echipe comune
de ancheta

Pentru a fi admisa extradarea, conform Conventiei europene de extradare, este necesar ca


infractiunile pentru care este ceruta

 Sa fie sanctionate, potrivit legilor partii solicitante si a partilor solicitate, cu o pedeapsa privativa
de libertate sau cu o masura de siguranta (de asemenea privativa de libertate) de cel putin 1 an
sau cu o pedeapsa mai severa, iar in ipoteza in care se solicita extradarea unei persoane
condamnate, in vederea obligarii ei la executare in statul solicitant, se cere ca pedeapsa
pronuntata sau masura de siguranta aplicata sa fie de o durata de cel putin 4 luni

Pentru a fi admisa extradarea, cf Legii 302/2004, este necesar ca infractiunile pentru are este
ceruta

 Sa fie sanctionate, potrivit legilor partii solicitante si a partilor solicitate, cu o pedeapsa privativa
de libertate de cel putin 1 an sau cu o pedeapsa mai severa, iar in ipoteza in care se solicita
extradarea unei persoane condamnate, in vederea obligarii ei la executare in statul solicitant, se
cere ca pedeapsa pronuntata sau masura de siguranta aplicata sa fie de o durata de cel putin 4
luni

Potrivit dispozitiilor art. 33 din Conventia europeana privind valoarea internationala a


hotararilor represive, detentia se executa potrivit legii statului solicitat, care determina si
conditiile in care persoana arestata poate fi pusa in libertate. Cu toate acestea, Conventia
prevede ca detentia ia sfarsit obligatoriu

 Cand statul solicitant si-a pronuntat intentia de a cere executarea si statul solicitat nu a primit in
termen de 18 zile, incepand cu data arestarii, cererea insotita de documentele anexe

Potrivit dispozitiilor art. 21 din Conventia europeana privind valoarea internationala a


hotararilor represive, sub rezerva unor dispozitii contrare, executarea hotararilor pronuntate
in lipsa si a ordonantelor penale este supusa acelorasi reguli ca pentru celelalte hotarari. Se
considera totusi contradictorie, iar nu pronunta in lipsa
 Orice hotarare pronuntata in lipsa si orice ordonanta penala, confirmate sau pronuntate ca
urmare a opozitiei condamnatului in statul de condamnate

Potrivit dispozitiilor art. 37 din Conventia europeana privind valoarea internationala a


hotararilor represive

 Executarea in statul solicitant a fost ceruta sau incuviintata de persoana condamnata in mod
liber

Potrivit Legii 302/2004, supravegherea transfrontaliera poate avea loc pentru una din
urmatoare fapte

 Delapidare

Potrivit legii romane, printre infractiunile pentru care se poate acorda extradarea, in anume
conditii se numara

 Infractiunile pedepsite cu moartea in statul solicitant

Printre cauzele de refuz facultativ al executarii mandatului european de arestare NU se afla

 Situatia cand mandatul a fost emis in scopul executarii unei pedespre cu inchisoarea sau a unei
masuri de siguranta privative de libertate, daca persoana solicitanta este cetatean roman sau
traieste in Romania si are o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada
de cel putin 5 ani si acesta declara ca este de acord sa execute pedeapsa ori masura de siguranta
in statul membru emitent

Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere privind interceptarea si


inregistrarea convorbirilor si a comunicarilor se afla, potrivit Legii 302/2004, conditia

 Sa indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale si consecintele exacte ale acestor
fapte

Printre infractiunile pentru care se acorda extradarea, cf Legii 302/2004, se numara

 Infractiunile pentru care este necesara plangerea prealabila, daca aceasta a fost formulata si
mentinuta

Printre motivele de refuz al recunoasterii si executarii unui ordin european de ancheta NU se


afla, potrivit Legii 302/2004

 Executarea in Romania a ordinului european de ancheta NU este de natura sa faciliteze


derularea actiunii penale de catre autoritatile judiciare romane

Printre situatiile in care se acorda extradarea, potrivit legii speciale romane, se numara
urmatoarele cazuri
 Este respectat principiul dublei incriminari si cerinta privind gravitatea pedepsei aplicate sau
aplicabile

Regula specialitatii in cazul mandatului european de arestare

 Consimtamantul pentru urmarirea, judecare, condamnarea sau detinerea unei persoane de


ccatre autoritatile romane pentru alte fapte comise anterior predarii acesteia in baza unui
mandat european de arestare se prezuma ca a fost dat de catre acele state membre care au
transmis o notificare in acest sens Secretariatului

S-ar putea să vă placă și