Sunteți pe pagina 1din 2

Contribuția parteneriatului școală-comunitate la creșterea motivației

pentru învățare a copiilor/elevilor


Se stie ca educatia, ca actiune sociala organizata, se desfasoara intr-un cadru constituit pe
baza unor valori perene si cu participarea tuturor factorilor educationali: familia, scoala, institutii
culturale, mass-media, structuri asociative etc. La nivelul acestor factori se formeaza medii
educationale care exercita influente specifice asupra noilor generatii.
Parteneriatul educaţional  se realizează între: instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi
comunitate; agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme
educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); membri ai comunităţii cu
influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, factori de decizie,
reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.).
Familia si scoala reprezinta cei mai importanti factori educationali, fiind adevarati piloni
ai educatiei. Mediul familial ii ofera copilului modele de comportamente pe care, de regula,
acesta le imita cu fidelitate. Acum si aici se pun bazele unor deprinderi si obisnuinte elementare
de comportare morala, dar se face si trecerea spre infiriparea unor reprezentari, notiuni, valori
morale, convingeri prin care se exprima atitudinea copilului fata de el insusi, fata de ceilalti si
fata de societatea in care se afirma.
Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile
partenerilor şi comunităţii;  găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea
şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor
persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le  putea folosi la maximum; combinarea
eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot  aplica diferitelor sarcini;
utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei.
Partenerii reali ai şcolii, din comunitate, sunt: familia, instituţiile autorităţilor locale, instituţii de
cultură, poliţia, unităţile sanitare, biserica, ONG-uri, etc.
Cercetările demonstrează că şcolile eficiente presupun un nivel ridicat de implicare a părinţilor şi
a comunităţii, ceea ce are un impact vital asupra învăţării elevilor, indiferent de contextul social sau
cultural al familiei. Prin urmare, acest aspect din activitatea de bază a şcolilor este unul esenţial pentru o
educaţie de calitate.
Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul
complementarităţii serviciilor oferite de către organizaţiile care activează în comunitate.
Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își
perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de
experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare.
Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în
comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale
este o necesitate a activităţii didactice.

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona:


 creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;
 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii;
 creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor;
 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
 creşterea ratei promovabilităţii şcolare;
 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la
potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se
integra;
 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.
Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi
comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are
nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă
un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat
educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie,
comunitate.
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se
consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe
să funcţioneze.
În concluzie, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală,
experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând,
socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale.
Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt
stabile și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte
programe asemănătoare, interne  sau internaționale.

S-ar putea să vă placă și