Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare - inginerie financiară Timp de lucru 1h20min

Numărul 1.

1)

Se consideră un model binomial cu 2 perioade (o perioadă reprezintă 1 lună) şi

o acţiune cu preţul iniţial

= 100 um . În fiecare perioadă preţul acţiunii poate

S

o

să crească cu u = 1,1 cu probabilitatea p = 0,7 sau să scadă cu

d =

1

. Rata

 

u

dobânzii fără risc este 10%.

a) Stabiliţi prima unui unui contract call american cu suport acţiunea de mai sus şi preţ de exercitare E = 95 .

b) Stabiliţi prima unui contract cu activ suport acţiunea de mai sus şi payoff-ul la

scadenţă egal cu

1, S

T

0 , S

T

<

E

E

, iar

E = 95 .

2) Se consideră o acţiune care nu plăteşte dividende cu următoarele caracteristici:

= 50 , σ = 20% . Rata dobânzii fără risc este 5%, iar pentru această acţiune se emit contracte call şi put cu preţul de exercitare E=50 şi scadenţa peste 3 luni.

S

t

a) determinaţi preţul primei call şi

b) un investitor cumpără 100 contracte call şi 100 contracte put. Câte active suport trebuie să cumpere/vândă pentru a forma un portofoliu Δ -neutral?

c) Determinaţi cu o probabilitate de 90% intervalul în care se va găsi preţul activului suport la scadenţă.

Δ

C ;

3) Se consideră un activ al cărei ecuaţie de dinamică este

dS

=μ

tt

S dt

+σ

Fie

DtS (,

t

) =

1

S

t

e

−−σ

r

(2

2

)(

Tt

)

.

a)

Este

b) Este

c)

DtS

(,

DtS (, ) preţul unui activ financiar şi dacă da, care este payoff-ul?

t

)

martingal? Care este volatilitatea lui

t

E (ln

D şi var(ln ) .

T

)

D

T

DtS

(,

t

)

?

Calculaţi

S dB t

t

.

Lucrare - inginerie financiară Timp de lucru 1h20min

Numărul 2.

1)

Se consideră un model binomial cu 2 perioade (o perioadă reprezintă 1 lună) şi

o acţiune cu preţul iniţial

S

o

= 10 u m . În fiecare perioadă preţul acţiunii poate

să crească cu u = 1,05 cu probabilitatea p = 0,7 sau să scadă cu d =

1

. Rata

u

dobânzii fără risc este 10%.

a) Stabiliţi prima unui unui contract put european cu suport acţiunea de mai sus şi

preţ de exercitare E = 11.

b) Stabiliţi prima unui contract cu activ suport acţiunea de mai sus şi payoff-ul la

scadenţă egal cu

SS

T

,

0 , S

T

T

<

E

E

, iar

E

= 10 .

2)

Se consideră o acţiune care nu plăteşte dividende cu următoarele caracteristici:

= 100 , σ = 20% . Rata dobânzii fără risc este 10%, iar pentru această acţiune se emit contracte call şi put cu preţul de exercitare E=100 şi scadenţa peste 6 luni.

S

t

a) Determinaţi preţul primei call şi

b) Un investitor cumpără 200 contracte call şi 200 contracte put. Câte active

suport trebuie să cumpere/vândă pentru a forma un portofoliu Δ -neutral? c)Determinaţi cu o probabilitate de 80% intervalul în care se va găsi preţul activului suport la scadenţă.

Δ

C ;

3)

Se consideră un activ al cărei ecuaţie de dinamică este

dS

=μ

tt

S dt

+σ

Fie

Este

b) Este

a)

DtS (,

t

) =

1

S

t

e

−−σ

r

(2

2

)(

Tt

)

.

(,

DtS

DtS (, ) preţul unui activ financiar şi dacă da, care este payoff-ul?

t

t

)

martingal? Care este volatilitatea lui

DtS

(,

t

)

?

c)

Calculaţi

E (ln

D şi var(ln ) .

T

)

D

T

S dB t

t

.