Sunteți pe pagina 1din 19

Fiducia n lumina Noului Cod Civil

asist. univ. drd. HUNOR BURIAN


Introducere. Institu ia fiduciei introdus de Noul Cod civil reprezint o noutate absolut n dreptul romnesc. Receptarea acestei institu ii de drept anglo-saxone n dreptul continental (i n dreptul romnesc) este rezultatul unui proces ndelungat de interferen ntre dreptul continental civil i cel anglo-saxon, n cursul cruia numeroase institu ii de drept sau tipuri de contracte au fost preluate n dreptul continental, ca o consecin a globalizrii rela iilor de afaceri1. Firete, nu se poate vorbi de un simplu transplant de institu ie juridic n sistemul de drept continental, confruntat ntre abordarea teoretic, materializat n rezervele exprimate fa de aceast institu ie i abordarea pragmatic privind utilitatea acesteia. n majoritatea sistemelor na ionale s-a ales calea de compromis a receptrii institu iei trust-ului n mod critic, prin impunerea a dou exigen e: n primul rnd s-a urmrit mai degrab adaptarea, i nu adoptarea institu iei trust-ului, sub denumirea de fiducie, n aa fel nct aceasta s fie armonizat cu institu iile existente deja n diferitele sisteme juridice na ionale. Pe de alt parte s-a urmrit recep ia institu iei de drept ntr-o manier prudent, pentru a evita utilizarea fiduciei n scopuri ilicite, n special splarea banilor i evaziunea fiscal2. Introducerea acestei noi institu ii, pe lng abordarea teoretic, prezint i o deosebit importan practic prin reglementarea posibilit ii partajrii activelor apar innd persoanelor fizice sau juridice n cadrul aceluiai patrimoniu, fr a fi necesar crearea unor noi entit i juridice distincte n vederea beneficierii de avantajul rspunderii limitate. Totodat prin introducerea n dreptul romn a institu iei fiduciei, mpreun cu cea a propriet ii periodice, se realizeaz o schimbare de optic cu privire la reglementarea tradi ional a dreptului de proprietate, n sensul caracterului de drept absolut i perpetuu al acestuia.
1 Ctlin. R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferen ei celor dou mari sisteme de drept: drep-

tul civil continental i dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea, evolu ia i condiiile de validitate ale fiduciei, n Revista Romn de Drept Privat, nr. 2/2010, p.165 2 Proiectul Codului Civil, www.just.ro, p.132-133

30

Origine i evolu ie. Cu toate c institu ia fiduciei a fost preluat n dreptul continental prin adaptarea trust-ului reglementat n dreptul anglosaxon, aceast institu ie i are originile n dreptul roman. Pentru a o constitui, erau necesare dou elemente, comune ambelor tipuri de fiducie. Mai nti datio, sau transferul de proprietate, caracterizat prin traditio, respectiv remiterea fizic a bunului. Acest transfer putea la rndul lui s mbrace dou forme, pentru a constitui o fiducie: fie s-a produs ntr-o formul ritual n fa a magistratului (in jure cessio), fie n prezen a a cinci martori. Al doilea element era un nscris, respectiv pactul (pactum fiduciae). De altfel obligativitatea formei scrise a contractului de fiducie a fost re inut i n reglementrile moderne, n timp ce elementul datio i-a pierdut aplicabilitatea. Cele dou forme ale fiduciei n dreptul roman erau fiducia cum amico i fiducia cum creditore3. Fr a intra ntr-o analiz detaliat a acestora, trebuie men ionate cele mai importante diferen e ntre fiducia reglementat n dreptul roman i fiducia contemporan: n primul rnd n dreptul roman aplicarea fiduciei a fost limitat la domeniul succesoral. n al doilea rnd ter ul dobndito (succesorul) avea posibilitatea de a exercita o ac iune strict personal i nicidecum una in rem, mpotriva fiduciarului n cazul nerespectrii contractului. O alt diferen major era reprezentat de separa ia maselor patrimoniale n cazul reglementrilor moderne, fa de prevederile dreptului roman, potrivit crora bunurile personale ale fiduciarului s-au confundat cu masa fiduciar4. Fr a nega faptul c unele elemente ale fiduciei din dreptul roman au fost preluate ntr-o form adaptat de reglementrile contemporane, totui institu ia fiduciei actuale i are originea n dreptul englez, care a instituit trust-ul, care a separat masa patrimonial fiduciar de patrimoniul personal al fiduciarului, ca o aplica ie a teoriei sciziunii propriet ii5 (split ownership) sau teoria sciziunii titlului. Potrivit acestei fic iuni juridice, titlul de proprietate poate fi defalcat ntr-un titlu echitabil (equity title) sau titlu nominal i un titlu material (beneficial title). Dup ncheierea contractului, constituitorul (settlor) transfer titlul material fiduciarului (trustee), acesta avnd obliga ia primordial de a administra masa patrimonial fiduciar, n timp ce de intorul titlului material este beneficiarul
3 Alain Berdah, La fiducie, http://www.lafiducie.fr/, p.3-5 4 Ctlin. R. Tripon, op. cit. p.178-179 5 Ctlin. R. Tripon, op. cit. p.191

31

(cestui que use ori cestui que trust) care se bucur de emolumentele titlului. ntr-o defini ie a jurispruden ei americane, trust-ul este o entitate juridic creat de un constituitor (settlor) pentru beneficiul unor beneficiari desemna i (designated beneficiares) n baza legilor statului i a unui instrument fiduciar valabil. Fiduciarul (trustee) are obliga ia fiduciar (fiduciary duty) de a administra activele i veniturile ce fac obiectul fiduciei pentru folosul tuturor beneficiarilor6. Fr a nega asemnrile majore ntre fiducie i trust, aceste dou institu ii de drept nu pot fi confundate, din cauza unor diferen e semnificative existente ntre acestea. ntr-o prezentare succint distinc iile sunt urmtoarele: 1) Prima diferen important, cu semnifica ii practice const n faptul c trust-ul este o diviziune a propriet ii, rezultat din legal estate, respectiv proprietatea juridic a trustee-ului i equitable interest, proprietatea economic a beneficiarului, aceste diferen ieri avndu-i originea n common law i equity law. ntr-o alt abordare, legisla ia cu privire la fiducie separ masa patrimonial fiduciar de patrimoniul fiduciarului; 2) Trust-ul poate fi constituit print-un contract ncheiat mortis causa, n timp ce fiducia nu; 3) Trust-ul poate fi stabilit i printr-o manifestare expres i unilateral de voin a constituitorului, n timp ce fiducia este condi ionat de ncheierea unui contract scris, de regul n form autentic; 4) n reglementarea trust-ului constituitorul (settlor) poate fi n acelai timp fiduciar (trustee); 5) Judectorul are o competen mai larg n materia trust-ului, dact n cazul fiduciei. n zilele noastre institu ia fiduciei/trust-ului cunoate o larg aplicabilitate, att n sistemele de drept anglo-saxone (Marea Britania, SUA, Canada) sub denumirea de trust, ct i n cele continentale precum Fran a, Luxemburg (institu ia fiduciei), i Germania, Elve ia sau Austria (sub denumirea de Treuhand). Institu ia a fost receptat totodat i de foarte multe sisteme de drept din Africa, America de Sud sau Asia (Japonia, China, Singapore, Hong Kong etc). Reglementarea din Noul Cod civil a urmat modelul Legii nr. 2007211 din 19 februarie 2007, prin care a fost introdus, n Codul civil francez, Titlul XIV, Despre fiducie. Legiuitorul romn a preluat ntr-o form adaptat prevederile actului normativ francez, opernd unele modificri sau completri importante. Scopul prezentei lucrri este de a prezenta i
6 Ctlin. R. Tripon, op. cit. p 168

32

analiza cele mai importante aspecte ale acestei institu ii de drept, n raport cu celelalte prevederi ale Noului Cod civil, avnd ca punct de reper legisla ia francez n materie. Defini ie. Potrivit prevederilor art. 773 din Noul Cod civil, fiducia este definit ca opera ia juridic prin care unul sau mai mul i constituitori transfer drepturi reale, drepturi de crean , garan ii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, ctre unul sau mai mul i fiduciari care le administreaz cu un scop determinat, n folosul unuia sau al mai multor beneficiari. Aceste drepturi alctuiesc o mas patrimonial autonom, distinct de celelalte drepturi i obliga ii din patrimoniile fiduciarilor.7 Prin aceast defini ie s-a preluat, ntr-o form adaptat, con inutul art. 2011 din Codul Civil francez. Prin prisma defini iei de mai sus, fiducia apare ca o opera iune contractual complex, caracterizat de un set de raporturi contractuale transfer de drepturi cu titlu oneros, mandat atipic (irevocabil), administrarea unui patrimoniu de afecta iune n folosul beneficiarului - formnd un tot unitar8. Prin transmiterea drepturilor spre administrare fiduciarilor se formeaz o mas patrimonial autonom, distinct de celelalte drepturi i obliga ii din patrimoniile fiduciarilor. Referitor la masa patrimonial fiduciar, art. 31 alin (3) din Noul Cod civil prevede c: sunt patrimonii de afecta iune masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit titlului IV al cr ii a III-a..... Obiectul fiduciei presupune mai multe etape succesive, dup cum urmeaz: transferul drepturilor patrimoniale de la constituitor la fiduciar; administrarea acestor drepturi de fiduciar n folosul beneficiarului; transferul emolumentului ctre beneficiar.9 Astfel cum s-a observat n literatura de specialitate10, con inutul i semnifica ia no iunii de transfer, astfel cum apare n art. 773
7 n Proiectul de Lege pentru punerea n aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul

civil, articolul s-a reformulat astfel: Fiducia este opera iunea juridic prin care unul sau mai mul i constituitori transfer drepturi reale, drepturi de crean , garan ii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, ctre unul sau mai mul i fiduciari care le exercit cu un scop determinat, n folosul unuia sau al mai multor beneficiari. Aceste drepturi alctuiesc o mas patrimonial autonom, distinct de celelalte drepturi i obliga ii din patrimoniile fiduciarilor. 8 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 166 9 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 166 10 Rada Bianca Raluca, Fiducia n Noul Cod Civil, p. 3, http://www.scribd.com/doc/43644601/Referat-Fiducia-in-Noul-Cod-Civil

33

este imprecis, n lumina prevederilor art.32 alin (2) din Noul Cod Civil, ntruct transferul drepturilor i obliga iilor dintr-o mas patrimonial n alta nu constituie o ntrinare. Potrivit unei opinii11, reglementarea vizeaz att situa ia n care transferul masei patrimoniale are loc ntre dou persoane diferite, care au calitatea de constituitor i fiduciar, ct i n ipoteza unui singur patrimoniu, al unei persoane care are dubla calitate de constituitor i fiduciar. ntr-o alt opinie12, suntem n prezen a unui contract sinalagmatic, translativ de proprietate, ns inova ia juridic major const n faptul c patrimoniul transferat nu se integreaz n patrimoniul fiduciarului, ci rmne separat de cel al acestuia. n conformitate cu prevederile art. 774 din Noul Cod civil, fiducia poate fi legal, stabilit prin lege, sau prin contract ncheiat n form autentic, ea trebuind s fie expres, spre deosebire de reglementarea trust-ului din sistemul anglo-saxon, care poate fi instituit i de ctre judector. n aceast prevedere a fost preluat con inutul art. 2012 din Codul civil francez13, cu diferen a c obligativitatea formei autentice are o aplicare mai limitat n dispozi iile franceze14. Trebuie subliniat excluderea legatului dintre izvoarele fiduciei, aceasta fiind justificat de modul n care a fost adaptat institu ia fiduciei n sistemul de drept continental, nefiind recunoscute fiduciei finalit i specifice n materia liberalit ilor (legate i dona ii)15. Articolele urmtoare din Noul Cod civil reglementeaz, n principal, fiducia contractual. Ori de cte ori legiuitorul dorete s instituie o fiducie legal, va putea s fac referire la reglementarea din prezentul titlu i s prevad eventuale dispozi ii derogatorii de la aceast reglementare. Aceast regul este instituit de prevederile art. 774 alin (2)16 care nu se regsete n Codul civil francez, a fost adugat pentru a nltura n concep ia legiuitorului romn orice confuzie n legtur cu reglementarea general i normele speciale referi-

11 Ctlin R. Triton, op. cit, pag. 187 12 Alain Berdah, op. cit , p. 28 13 La fiducie est tablie par la loi ou par contrat. Elle doit tre expresse. 14 Art. 2012 alin (2) C. civ. fr. dac bunurile, drepturile sau garan iile transferate n

patrimoniul fiduciarului depind de comunitatea de bunuri existent ntre so i sau de o indiviziune, contractul de fiducie se stabilete prin act autentic sub sanc iunea nulit ii 15 Proiectul Codului Civil, p.133 16 Legea n temeiul creia este stabilit fiducia se completeaz cu dispozi iile prezentului titlu, n msura n care nu cuprinde dispozi ii contrare.

34

toare la fiducie. Prin formularea articolului se genereaz ns un efect contrar, ntruct se nate ntrebarea legitim potrivit creia, n cazul unui conflict ntre o lege special i Noul Cod civil, dispozi iile crui act normativ prevaleaz?17 Prin aplicarea principiului specialia generalibus derogant, sar ajunge n situa ia ca prevederii Codului civil, care instituie obligativitatea formei autentice s-i prevaleze dispozi iei legii speciale care nu impune aceast cerin . Prin interdic ia formulat n art. 775, contractul de fiducie este lovit de nulitate absolut dac prin acesta se realizeaz o liberalitate indirect n folosul beneficiarului. n acest text a fost preluat, ntr-o form adaptat, con inutul art. 2013 din Codul civil francez, scopul acestei interdic ii fiind aceea ca fiducia s nu poat fi utilizat pentru a se eluda prevederile din materia legatelor i dona iilor, respectiv de a proteja rezerva succesoral i de a evita posibilitatea debitorului de a se sustrage pl ii creditorilor. Pr ile contractului de fiducie, n formularea art. 776 sunt constituitorul i fiduciarul. Beneficiarul nu are calitatea de parte n contract, ns poate exista o suprapunere ntre calitatea de constituitor i fiduciar i respectiv cea de beneficiar, cu men iunea c beneficiar poate fi i o ter persoan18. Constituitor poate fi att o persoan fizic, ct i una juridic, fr ca legea s impun o limitare a calit ii de constituitor19. Fiind ns vorba de nstrinarea unor bunuri i drepturi patrimoniale, constituitorul trebuie s aib capacitatea de exerci iu. Potrivit dispozi iilor art. 778, acestea fiind preluate din art. 2017 din Codul Civil francez, constituitorul are posibilitatea de a desemna o persoan care s i supravegheze executarea contractului de fiducie i s-i exercite drepturile nscute din contract. Ra iunea acestei prevederi rezid n faptul c legiuitorul nu a limitat sfera persoanelor care au calitatea de constituitor. Deoarece i persoanele fizice pot avea aceast calitate, multe dintre ele neavnd competen a necesar pentru a supraveghea derularea unui contract de fiducie, recurgerea la serviciile unui ter este justificat. n privin a fiduciarului legiuitorul impune
17 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 193 18 n acest sens a se vedea dispozi iile art. 777 din Noul Cod civil 19 Potrivit prevederilor art. 2014 din Codul Civil francez, constituitor putea fi doar o

persoan juridic, avnd ns n vedere c o asemenea restngere ar fi avut drept consecin o aplicare practic restrns a fiduciei, ulterior acest articol a fost abrogat.

35

limitri cu privire la calitatea de fiduciar, cu scopul de a a evita opera iunile de splare de bani i evaziunea fiscal, ntruct experien a interna ional n materie arat c fiducia (trust-ul) este o institu ie care poate fi folosit pentru a ascunde opera iunile de splare de bani i opera iunile de evaziune fiscal. Ca atare, limitarea sferei persoanelor care pot avea calitatea de fiduciar la anumite categorii de persoane diminueaz acest risc, ntruct persoanele men ionate n text sunt supuse unui control riguros din partea unor autorit i specializate, cum sunt de exemplu Banca Na ional, CNVM i CSA. Astfel, potrivit prevederilor art. 776 alin (2) i (3), fiduciari pot fi institu iile de credit20, societ ile de investi ii i de administrare a investi iilor21, societ ile de servicii de investi ii financiare22, societ ile de asigurare i reasigurare23, totodat notarii publici i avoca ii. Enumerarea este limitativ i pe cale de consecin nici o alt persoan nu poate avea calitatea de fiduciar. S-a exprimat opinia24 c ra iunea securit ii sociale care st la baza acestei limitri, dei este acceptabil n principiu, totui este prea rigid, motiv pentru care ar fi util ca acestea s dispar n viitor. Potrivit acestei opinii, orice persoan fizic sau juridic ar putea dobndi calitatea de fiduciar, cu condi ia ndeplinirii unor criterii obligatorii de solvabilitate i onorabilitate. Referitor la calitatea de fiduciar a avocatului, chiar nainte de reglementarea Noului Cod civil, ntlnim referiri la institu ia fiduciei n Legea nr. 51 din 1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat25, reglementri care trebuie ns adaptate noilor realit i.26
20 Potrivit art. 7. pct. 10 din OUG nr. 99/2006 privind institu iile de credit i adecvarea

capitalului, institu ia de credit este definit ca a) o entitate a crei activitate const n atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public i n acordarea de credite n cont propriu i respectiv b) o entitate, alta dect cea prevzut la lit. a), care emite mijloace de plat n form de moned electronic, denumit n continuare institu ie emitent de moneda electronic; 21 A se vedea n acest sens dispozi iile art. 5 din Legea nr. 297 din 2004 privind pia a de capital 22 A se vedea n acest sens dispozi iile art. 6 din Legea nr. 297 din 2004 privind pia a de capital 23 n acest sens a se vedea dispozi iile Legii nr. 32 din 2000 privind societ ile de asigurare i supraveghere a asigurrilor 24 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 196 25 A se vedea art. 3 alin. (1) lit g): activit i fiduciare constnd n primirea n depozit, n numele i pe seama clientului, de fonduri financiare i bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dup ncheierea procedurii succesorale

36

Calitatea de beneficiar nu este n nici un fel limitat, astfel beneficiarul poate fi persoan fizic sau juridic, respectiv un ter , constituitorul sau fiduciarul nsui. n cazul beneficiarului persoan fizic, din coroborarea cu dispozi iile art. 41 i 42 din Noul Cod civil referitoare la capacitatea de exerci iu restns, desprindem concluzia c acceptarea fiduciei sau renunarea la ea, reprezint acte de dispozi ie care impun capacitatea deplin de exerci iu. Un subiect de discu ie interesant l-ar putea reprezenta problematica cumulului calit ii pr ilor contractante. Astfel, dac prevederile art. 777 din Noul Cod civil sunt clare n privin a cumulului calit ii de beneficiar, cu cea de constituitor sau fiduciar, se nate ntrebarea dac calitatea de constituitor se poate cumula cu cea de fiduciar? Acest aspect nu este reglementat nici de legea romn, nici de cea francez, din care s-a inspirat legiuitorul romn. Potrivit unei opinii27, din moment ce legea nu interzice acest lucru, cele dou calit ile se pot cumula, n primul rnd pentru c aceast concluzie nu contravine nici prevederilor art. 32 alin. 1, iar pe de alt parte ar veni n ntmpinarea ndeplinirii unuia dintre scopurile fundamentale ale intitu iei fiduciei contemporane. Aceast solu ie ar putea nate ns neclarit i cu privire la raportul contractual ntre pr i i de aplicare a contractului. Cele trei calit i (constituitor, fiduciar i beneficiar) nu se pot cumula ntr-o singur persoan, ntruct n acest fel n-ar mai exista o rela ie fiduciar. Sub aspectul condi iilor de form, fiducia este supus unor reguli bine determinate att n privin a condi iilor ad validitatem ct i a unor condi ii de opozabilitate fa de ter i. Astfel n conformitate cu prevederile art. 774 alin (1) dac fiducia poate fi stabilit prin lege sau prin contract n privin a acestei din urm ipozete, legiuitorul impune ncheierea contractului n form autentic. Obligativitatea ncheierii contractului n form autentic poate nate discu ii, mai ales c aceast cerin are o aplicabilitate restrns chiar i n legea francez, care a servit drept principal surs de inspira ie n acest domeniu legiuitorului romn. Mai mult, n alte sisteme
sau a lichidrii, precum i plasarea i valorificarea acestora, n numele i pe seama clientului, activit i de administrare a fondurilor sau a valorilor n care acestea au fost plasate; 26 n acest sens a se vedea, Alain Berdah-Jean Michel Nogueroles: L avocat fiduciare: une revolution profesionelle? www.avocats-droit-affaires.com/ 27 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 197

37

de drept, precum cel american, reglementarea n materie este i mai pu in strict, n sensul c forma scris este obligatorie doar ad probationem.28 Probabil c argumentul legiuitorului romn cu privire la acest mod de reglementare l-a constituit faptul c fiducia presupunnd nstrinarea unor bunuri de mare valoare, forma autentic l protejeaz pe constituitor. O alt condi ie de form obligatorie, prevzut de Noul Cod civil, impune sub sanc iunea nulit ii absolute, nregistrarea contractului de fiducie i ale eventualelor sale modificri la organul fiscal competent s administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat. Termenul de nregistrare este de o lun de la data ncheierii contractului sau ale modificrilor acestuia. Dup cum se sublinieaz n proiectul Codului Civil29, sintagma organul fiscal competent s administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat a fost utilizat pentru a acoperi att situa ia n care fiduciarul are sediul n Romnia, ct i situa ia fiduciarilor nereziden i. Pe de alt, evitarea folosirii a unei denumiri a unui organ de stat, prezint avantaj i prin prisma schimbrilor destul de frecvente care intervin n denumirile unor institu ii de stat din Romnia. Sanc iunea nulit ii absolute are scopul de a nltura posibilitatea evaziunii fiscale i splrii banilor. n cazul n care masa patrimonial cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea fac obiectul nregistrrii la compartimentul de specialitate al autorit ii administra iei publice locale competent, n raza crora se afl imobilul, cu precizarea c drepturile reale imobiliare urmeaz regimul de carte funciar. i n ipoteza n care beneficiarul se desemneaz ulterior, el nefiind precizat n cuprinsul contractului de fiducie, obligativitatea nregistrrii se men ine, sub sanc iunea nulit ii absolute. Din analiza celor trei ipoteze men ionate mai sus, se poate deduce concluzia c nregistrarea fiscal constituie o condi ie de validitate a contractului de fiducie, formalitate a crei nerespectare este sanc ionat cu nulitatea absolut. Concluzia enun at mai sus nu mai este valabil n cazul reglementat de art. 780 alin. (4) care prevede c dac pentru transmiterea unor drepturi este necesar ndeplinirea unor cerin e speciale de form, se ncheie un act separat cu respectarea cerin elor legale. n acest caz, lipsa nregistrrii fiscale nu atrage sanc iunea nulit ii absolute, ca i n ipotezele de mai sus, ci doar aplicarea unor sanc iuni administrative. De exemplu, nregistrarea fiscal
28 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 194 29 Proiectul Codului Civil, p. 137

38

nu ar constitui o condi ie de validitate n cazul nstrinrii unui imobil, cnd au fost respectate toate condi iile de form i fond, respectiv regulile de carte funciar. Pentru a fi opozabil ter ilor, contractul de fiducie trebuie s indeplineasc cerin a publicit ii materializat n nscrierea n registrul na ional al fiduciilor, conform prevederilor art. 781 alin. (1) i (2). Trebuie subliniat c n forma proiectului de Lege pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, prevederile art. 781 au suferit modificri nsemnate30. Astfel n locul registrului na ional al fiduciilor se preconizeaz men ionarea contractelor de fiducie n Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare. Probabil considerentul pentru care s-a optat pentru aceast modificare l constituie inten ia legiuitorului de a nu crea un alt sistem paralel Arhivei Electronice de Garan ii Reale Mobiliare, care poate recepiona, binen eles, condi ionat de modificarea legisla ii n materie, i nscrierile referitoare la contractele de fiducie. Potrivit dispozi iilor art. 781 alin. (3), se instituie o ordine n privin a nscrierii contractului de fiducie, n cazul n care obiectul acestuia este reprezentat de drepturi reale imobiliare: mai nti se impune nscrierea contractului n registrul na ional al fiduciilor i la organul fiscal competent, dup care poate avea loc i ntabularea drepturilor. Men ionm faptul c formularea nou a art. 781 alin. (2) din proiectul de Lege pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil elimin aceast ordine de prioritate. Con inutul contractului de fiducie este reglementat de prevederile art. 779 din Noul Cod civil, care enumer elementele minimale care trebuie s se regseasc n cuprinsul acestuia: a) drepturile reale, de crean , garan iile i alte drepturi patrimoniale care fac obiectul transferului; b) durata transferului, care nu poate depi 33 de ani, cu ncepere de la data ncheierii sale; c) identitatea constituitorului/constituitorilor, a fiduciarului/ fiduciarilor, respectiv identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor sau cel pu in regulile care permit determinarea acestora; d) scopul fiduciei i ntinderea puterilor de administrare i de dispozi ie ale fiduciarului/ fiduciarilor. Prezentul articol reprezint o reproducere a con inutului art. 2018 din Codul civil francez, cu diferen a major a reglementrii duratei transfe30 (1) Fiducia este opozabil ter ilor de la data men ionrii sale n Arhiva Electronic

de Garan ii Reale Mobiliare.(2) nscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garan iilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face i n cartea funciar pentru fiecare drept n parte.

39

rului, care n legea francez este de 99 de ani. Din reglementarea art. 779 pct c) se poate deduce c durata contractului se poate prelungi prin voin a pr ilor, ns numai pn n limita duratei maximale de 33 de ani. Cu toate c legiuitorul romn a stabilit o durat mai restrns dect cel francez, a men inut prevederile privind momentul nceperii curgerii termenului, respectiv data ncheierii contractului de fiducie. Reglementarea are drept scop nlturarea nesiguran ei n legtur cu momentul nceperii curgerii termenului i implicit momentul ncetrii sale. Solu ia adoptat de legiuitor prezint importan sporit n cazurile n care obiectul contractului de fiducie cuprinde drepturi reale, a cror transfer dei este condi ionat de ntabulare, momentul curgerii termenului se raporteaz la data ncheierii contractului. Referitor la scopul fiduciei, Noul Cod civil instituie unele prevederi cu caracter imperativ. Astfel, potrivit dispozi iilor art. 773 scopul trebuie s fie determinat, iar printre elementele obligatorii ale contractului de fiducie legiuitorul a prevzut men iunile privitoare la scopul fiduciei. (art. 779, lit f). Tot n acest context trebuie men ionat i interdic ia formulat n cuprinsul art. 775 privind liberalit ile indirecte. Referitor la instituirea acestei interdic ii s-a afirmat31 c solu ia adoptat de legiuitorul romn frneaz dezvoltarea acestei noi institu ii de drept, raportat la institu ia trust-ului din sistemele de drept anglo-saxone (Anglia, SUA, Canada), unde n lipsa acestei limitri, reglementrile sunt mai laxe, aplica ia trustului cunoscnd o mare varietate. Firete, alturi de reglementrile speciale discutate mai sus, fiducia este supus i regulilor generale n privin a scopului, care trebuie s fie real, licit i moral. Obiectul fiduciei este constituit din trei opera iuni distincte, dar strns legate ntre ele: a) n primul rnd se realizeaz un transfer de la constituitor la fiduciar potrivit art. 779 lit b); b) ncheierea unui mandat de administrare conform 792; c) transferul folosului ctre beneficiar. Referitor la cuprinsul i limitele puterii de administrare a fiduciarului se impun unele precizri. Conform art. 779 lit. f) ntinderea puterilor de administrare i de dispozi ie ale fiduciarului sau ale fiduciarilor trebuie prevzute n contractul de fiducie, sub sanc iunea nulit ii absolute. Art. 782-783 din Noul Cod civil cuprind regulile speciale privind obliga iile, puterile, remunerarea i rspunderea fiduciarului, care se completeaz cu

31 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 172

40

dispozi iile codului civil referitoare la administrarea bunurilor altuia32. Aceast concluzie se desprinde din analiza prevederilor art. 784 alin. (2) 33 i art. 79434. n privin a raportului ntre mandatul de administrare fiduciar i mandatul de administrare, se poate concluziona succint c orice fiduciar are calitatea de titular de mandat de administrator, dar un simplu administrator nu are calitatea de fiduciar35. n conformitate cu prevederile art. 782 alin (1) din Noul Cod civil, n cazul n care fiduciarul ac ioneaz n contul masei patrimoniale fiduciare, el trebuie s fac men iune expres n acest sens. Legiuitorul romn a preluat ntr-o form adaptat prevederile art. 2020 din Codul Civil francez, scopul reglementrii fiind acela de a distinge ntre ipoteza n care fiduciarul ac ioneaz n contul masei patrimoniale fiduciare i ipoteza n care el ac ioneaz n beneficiu propriu, cu scopul de a proteja interesele ter ilor n func ie de calitatea n care ac ioneaz fiduciarul. Prevederile enun ate sunt ns atenuate de reformularea art. 782 alin (1) din proiectul de Lege pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, potrivit creia n cazul n care fiduciarul ac ioneaz n contul masei patrimoniale fiduciare, el poate s fac men iune expres n acest sens, cu excep ia cazurilor n care acest lucru este interzis prin contractul de fiducie. n lumina textului din proiectul de lege, obliga ia fiduciarului se transform n posibilitate, guvernat de clauzele contractuale ncheiate ntre pr i. O modificare asemntoare a survenit i n formularea art. 782 alin (2): n timp ce n cuprinsul Noului Cod civil, n cazul n care masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi a cror transmitere este supus publicit ii, denumirea fiduciarului i calitatea n care ac ioneaz trebuie men ionate n registrul de publicitate; n proiectul de lege36 obliga ia de mai sus se transform ntr-o prevedere facultativ, care depinde de dispozi iile contractului de fiducie. Dup cum

32 A se vedea n acest sens Titlul V. Administrarea bunurilor altuia din Noul Cod civil 33 Fiduciarul va fi remunerat potrivit n elegerii pr ilor, iar n lipsa acesteia, potrivit

regulilor care crmuiesc administrarea bunurilor altuia


34 n absen a unor dispozi ii legale speciale, prevederile prezentului titlu se aplic n

toate cazurile de administrare a bunului altuia.


35 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 192 36 Art. 782 alin.(2): De asemenea, cnd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi

a cror transmitere este supus publicit ii, n registrul de publicitate fiduciarul poate solicita s se men ioneze denumirea fiduciarului i calitatea n care ac ioneaz.

41

se poate concluziona, n varianta Noului Cod civil obligativitatea precizrii calit ii fiduciarului avea scopul de a proteja n primul rnd interesele ter ilor, pe cnd n reglementarea din proiectul de lege primeaz interesele constituitorului i beneficiarului stipulate n contract. Aceast schimbare de optic a legiuitorului este subliniat i de prevederile alin. (3)37, care instituie obligativitatea precizrii fiduciarului n toate cazurile cnd aceasta este solicitat de ctre constituitor sau beneficiar. n caz contrar, dac actul este pgubitor pentru constituitor, se va considera c actul a fost ncheiat de fiduciar n nume propriu. Art. 783 din Noul Cod civil completeaz dispozi iile art. 779, prin instituirea unui element obligatoriu suplimentar din contractul de fiducie, cel referitor la obliga ia fiduciarului privind condi iile n care trebuie s dea socoteal despre ndeplinirea obliga iilor sale. n acest text au fost preluate dispozi iile art. 2022 din Codul Civil francez, con inutul i periodicitatea obliga iei de socoteal fiind lsat la libera apreciere a pr ilor38. Din formularea art. 783 reiese c fiduciarul are obliga ia de a da socoteal att constituitorului, ct i beneficiarului i reprezentantului constituitorului la cererea acestora. Se deduce c rmne la latitudinea pr ilor s stabileasc, n cuprinsul contractului, cine exercit controlul asupra fiduciarului, iar n cazul n care sunt mai mul i, prioritatea ntre cei fa de care opereaz rspunderea fiduciarului. n raporturile cu ter ele persoane, se consider c fiduciarul are puterile cele mai largi asupra masei patrimoniale fiduciare, cu excep ia cazului n care se dovedete c ter ii au cunotin de limitarea acestor puteri39. Sintagma puterile cele mai largi preluat din formularea art. 2023 din Codul Civil francez, care i are originea la rndul ei n legisla ia privind societ ile comerciale, ni se pare imprecis, motiv pentru care considerm c reformularea acestui alineat din proiectul de lege40 este mai potrivit i n acord cu celelalte reglementri din materia fiduciei.

37 Art. 782 alin.(3): n toate cazurile n care constituitorul sau beneficiarul solicit acest

lucru n conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui s i precizeze calitatea n care ac ioneaz 38 Alain Berdah, op. cit ,, p. 124 39 A se vedea art. 784 alin (1) 40 n raporturile cu ter ii, se consider c fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, ac ionnd ca un veritabil i unic titular al drepturilor n

42

Remunera ia fiduciarului se va stabili conform acordului pr ilor, iar n lipsa acestuia se aplic regulile care guverneaz administrarea bunurilor altuia (art. 793 din Noul Cod civil). Art. 785 i 786 reglementeaz cazurile de limitare a rspunderii fiduciarului n caz de insolven i n func ie de separa ia maselor patrimoniale. n primul caz, legiuitorul instituie regula potrivit cruia deschiderea procedurii insolven ei mpotriva fiduciarului nu afecteaz masa patrimonial fiduciar. Textul reia prevederile art. 2024 din Codul civil francez, subliniind nu numai separa ia masei patrimoniale fiduciare de restul patrimoniului fiduciarului, ci i limitarea rspunderii fiduciarului cnd ac ioneaz n nume propriu la propriul activ patrimonial, fr a se afecta masa patrimonial fiduciar41. n al doilea caz, legiuitorul statueaz c bunurile din masa patrimonial fiduciar pot fi urmrite de titularii de crean e nscute n legtur cu aceste bunuri sau de creditorii constituitorului care au o garan ie real asupra bunurilor acestuia i a crei opozabilitate este dobndit anterior datei stabilirii fiduciei. Legea recunoate i celorlal i creditori ai constituitorului dreptul de urmrire, ns numai n cazul n care exist o hotrre judectoreasc definitiv de admitere a ac iunii prin care a fost desfiin at contractul de fiducie ncheiat n frauda dreptului lor de crean . Distinc ia ntre cele dou excep ii de la regula enun at, potrivit creia bunurile din masa patrimonial fiduciar nu pot fi urmrite dect de ctre creditorii fiduciari, este justificat. Astfel, n cazul n care contractul de fiducie a fost ncheiat n frauda creditorilor constituitorului, acetia pot s urmreasc ntreaga mas patrimonial fiduciar, potrivit principiului specializrii gajului general al creditorilor chirografari, dar numai n msura n care frauda este constatat printr-o hotrre judectoreasc, ca urmare a admiterii ac iunii pauliene. n cealalt ipotez, cnd exist garanie real constituit asupra unui bun fiduciar anterior contractului de fiducie, creditorul garantat va putea s urmreasc bunul respectiv i n masa patrimonial fiduciar, innd seama de regulile care guverneaz regimul garan iilor reale. Fa de formularea art. 786 alin (1) din Noul Cod civil, proiectul de lege pentru punerea de aplicare al acestuia completeaz dispozi iile ini iale, n sensul c exercitarea dreptului de urmrire le este recucauz, cu excep ia cazului n care se dovedete c ter ii aveau cunotin de limitarea acestor puteri. 41 Proiectul Codului Civil, p.140-142

43

noscut creditorilor constituitorului, care au ob inut o hotrre judectoreasc definitiv de admitere a ac iunii prin care contractul de fiducie a devenit inopozabil, n orice mod, cu efect retroactiv. Potrivit prevederilor art. 786 alin. (2) s-a instituit regula potrivit creia creditorii fiduciari se bucur numai de un gaj general specializat asupra masei fiduciare, cu excep ia cazului n care, prin contractul de fiducie, s-a prevzut obliga ia fiduciarului sau/i a constituitorului de a rspunde pentru o parte sau pentru tot pasivul fiduciei. Solu ia adoptat de legiuitorul romn difer de modelul francez, respectiv art. 2025 din Codul Civil francez, potrivit cruia creditorii fiduciari se bucur nu numai de un gaj general specializat principal asupra masei patrimoniale fiduciare, ci i de un gaj general specializat subsidiar asupra patrimoniului constituitorului, cu excep ia cazului n care, prin contractul de fiducie, acest gaj general specializat subsidiar apas, total sau par ial, asupra restului patrimoniului fiduciarului, adic dincolo de masa patrimonial fiduciar42. Prin reglementarea adoptat de legiuitorul romn se realizeaz pe de o parte o separa ie mai clar ntre masa patrimonial fiduciar i patrimoniul fiduciarului, iar pe de alt parte desprinderea mai clar a acestei mase fiduciare din patrimoniul constituitorului43. Aceast regul poate fi neutralizat de voin a pr ilor contractuale, care pot conveni n cadrul contractului de fiducie, ca i fiduciarul i/sau constituitorul s rspund pentru o parte sau pentru tot pasivul fiduciei. n acest din urm caz, s-a prevzut ns beneficiul de discu iune n favoarea constituitorului sau/i a fiduciarului, astfel nct s poat fi urmrite mai nti drepturile patrimoniale din masa fiduciar, iar apoi, dac este necesar, drepturile patrimoniale ale constituitorului sau/i ale fiduciarului, n limita i n ordinea prevzute n contractul de fiducie. Art. 787 prevede c n cazul unui prejudiciu cauzat prin actele de conservare sau administrare a masei patrimoniale fiduciare, rspunderea fiduciarului opereaz numai cu celelalte drepturi din patrimoniul acestuia. n cazul n care fiduciarul nu i ndeplinete obliga iile sale sau pune n pericol interesele ce i-au fost ncredin ate, constituitorul, reprezentantul su sau beneficiarul poate cere n justi ie nlocuirea acestuia i numirea unui administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare, conform art. 788 alin (1), dispozi ie legal care adapteaz prevederile art. 2027 din
42 Alain Berdah, op. cit ,, p.78 43 Proiectul Codului Civil, p.142

44

Codul Civil francez44. Analiznd cele dou reglementri, putem depista dou diferen e majore: a) din reglementarea leguitorului romn s-ar putea deduce c fiduciarul poate fi nlocuit numai printr-o cerere adresat justiiei, n timp ce textul din codul civil francez prevede c aceast posibilitate exist, ns numai n absen a unor clauze contractuale referitoare la nlocuire. Solu ia francez o gsim mai logic, ntruct n-ar trebui ngrdit posibilitatea pr ilor s reglementeze n contract condi iile nlocuirii fiduciarului. Trebuie men ionat c reglementarea din Noul Cod civil este interpretabil, mai ales n coroborare cu dispozi iile art. 783, care prevede c n cadrul contractului de fiducie trebuie stipulate i condi iile n care fiduciarul d socoteal. Or, nlocuirea poate fi ncadrat n aceast categorie, din moment ce poate interveni n cazul n care fiduciarul nu i ndeplinete obliga iile. b) A doua diferen este constituit de posibilitatea de a numi un administrator provizoriu (Codul Civil romn) n locul posibilit ii de a numi un fiduciar provizoriu (modelul francez). S-a considerat c solu ia fiduciarului provizoriu este o complica ie inutil, ntruct ar presupune transferul provizoriu al masei patrimoniale fiduciare n patrimoniul fiduciarului provizoriu. Trebuie subliniat totodat faptul c numirea administratorului provizoriu nu va duce n mod automat la schimbarea fiduciarului. Dac cererea de schimbare a fiduciarului va fi respins, va nceta i mandatul administratorului provizoriu. n acest fel, se rezolv att problema nlocuirii fiduciarului, ct i problema administrrii. Numirea noului fiduciar i a administratorului provizoriu poate fi dispus de instan a de judecat numai cu acordul acestora: reglementarea are menirea de a sublinia c hotrrea judectoreasc opereaz ca o sanc iune mpotriva vechiului fiduciar, dar nu poate suplini consim mntul noului fiduciar sau al administratorului provizoriu45. Proiectul de lege pentru punerea n aplicare a Noului Cod civil completeaz prevederile acestuia, instituind c numirea administratorului provizoriu se realizeaz potrivit dispozi iilor re44 En l'absence de stipulations contractuelles prvoyant les conditions de son remplace-

ment, si le fiduciaire manque ses devoirs ou met en pril les intrts qui lui sont confis ou encore s'il fait l'objet d'une procdure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bnficiaire ou le tiers dsign en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La dcision judiciaire faisant droit la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaant. 45Proiectul Codului Civil, p.143-144

45

feritoare la ordonan a preedin ial. Pentru a nltura orice echivoc privind ntinderea misiunii noului fiduciar, art. 788 alin (3) statueaz c noul fiduciar numit de ctre instan va avea toate drepturile i obliga iile prevzute n contractul de fiducie. Potrivit prevederilor art. 788 alin. (4), constituitorul, reprezentantul su, noul fiduciar sau administratorul provizoriu poate s nregistreze modificarea fiduciei la organul fiscal competent i la registrul na ional al fiduciilor, urmnd ca nlocuirea fiduciarului s produc efect dup ndeplinirea obliga iilor privind nregistarea. Considerm c formularea textului nu este n acord cu dispozi iile art. 780, care reglementeaz obliga ia nregistrrii fiscale sub sanc iunea nulit ii absolute, deci nu ca posibilitate, ci ca obliga ie. Conform prevederilor art. 789 alin (1), contractul de fiducie poate fi denun at unilateral de ctre constituitor ct timp nu a fost acceptat de ctre beneficiar. Textul reia dispozi iile art. 2028, alin. 1 din Codul civil francez, cu deosebirea c, n locul no iunii de revocare, s-a folosit no iunea de denun are unilateral. Referitor la aceast reglementare s-a pus problema n literatura de specialitate francez46 dac prin solu ia adoptat nu se neag voin a fiduciarului, din moment ce contractul poate fi denun at n mod unilateral, iar pe de alt parte, dac prin fiducie se tranfer garan ii, aceast prerogativ unilateral acodat constituitorului nu duneaz eficacit ii ntregului mecanism. n ceea ce privete prima observa ie, s-a remarcat c este n acord cu noua tendin de jurispruden , care permite revocarea unilateral a unei conven ii, indiferent dac aceasta a fost ncheiat pe durat determinat sau nedeterminat. Privitor la a doua problem ridicat, este improbabil ca creditorul, fie c acesta este fiduciarul nsui sau un ter , s nu accepte contractul de fiducie, din moment ce este beneficiar. Dup acceptarea de ctre beneficiar, contractul nu poate fi modificat sau revocat de ctre pr i ori denun at unilateral de ctre constituitor dect cu acordul beneficiarului sau, n absen a acestuia, cu autorizarea instan ei judectoreti. Referitor la hotrrea judectoreasc, aceasta are n vedere fie schimbarea judiciar a fiduciarului, fie diferitele cazuri de desfiin are judiciar a contractului de fiducie (nulitate, reziliere). n cazuri bine justificate, prin hotrre judectoreasc s-ar putea suplini chiar acordul beneficiarului la modificarea, revocarea sau denun area unilateral a contractului de fiducie.47
46 Alain Berdah, op. cit , p.74-77 47 Proiectul Codului Civil, p.144-145

46

Noul Cod civil prevede trei cazuri de ncetare a contractului de fiducie: a) prin mplinirea termenului sau prin realizarea scopului urmrit cnd aceasta intervine nainte de mplinirea termenului [art. 790 alin. (1)] b) cnd to i beneficiarii renun la fiducie, iar n contract nu se reglementeaz condi iile continurii raporturilor fiduciare [art. 790 alin. (2)]; i c) n momentul n care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului mpotriva fiduciarului sau n momentul n care se produc, potrivit legii, efectele reorganizrii persoanei juridice. Ca efect al ncetrii contractului de fiducie, masa patrimonial fiduciar se transfer la beneficiar, ori n absen a acestuia la constituitor, ns numai dup plata datoriilor fiduciare. Referitor la aceste prevederi se impun unele precizri. Astfel, legiuitorul distinge ntre ipotezele, n care n momentul ncetrii fiduciei, exist un beneficiar, sau nu, fie pentru c el nu a fost nc determinat potrivit regulilor din contract, fie pentru c persoana fizic beneficiar a decedat fr motenitori ori persoana juridic beneficiar i-a ncetat existen a potrivit legii48. n al doilea rnd, se precizeaz c fiind vorba despre transferul masei patrimoniale fiduciare, acesta include nu numai drepturi, ci i datorii. Transferul datoriilor nu prejudiciaz creditorii fiduciari, ntruct ei se vor putea ndestula din masa fiduciar i dup transferul ei ctre beneficiar sau constituitor, n aceleai condi ii n care o puteau face nainte de transfer. Tot n ideea protejrii intereselor creditorilor fiduciari, se stipuleaz c se menine separa ia masei fiduciare fa de restul patrimoniului beneficiarului sau al constituitorului pn n momentul pl ii datoriilor fiduciare. Ca urmare, nici creditorii fiduciari nu se vor putea ndestula din bunurile proprii ale beneficiarului sau ale constituitorului, nici creditorii acestora din urm nu se vor putea ndestula din masa fiduciar nainte de contopire. Posibile aplica ii practice ale fiduciei. S-a exprimat opinia49, potrivit creia rolul fiduciei se va sim i n mod primordial n domeniul investiiilor financiare, prin reducerea semnificativ a costurilor n dezvoltarea de noi investi ii. De exemplu dac o societate comercial, din categoria celor care pot avea calitatea de fiduciar, dorete s dezvolte o afacere, prin contractul de fiducie poate s diminueze semnificativ costurile intermediare, pe care le-ar avea atunci cnd ar fi nevoit s constituie o societate comercial distinct. Fiducia ar putea solu iona i situa iile de incompa48 Proiectul Codului Civil, p.146-147 49 Ctlin R. Tripon, op. cit, pag. 171

47

tibilitate la nivelul societ ilor comerciale, prin numirea pe perioada determinat a men inerii cazului de incompatibilitate, a unui fiduciar. Fiducia poate constitui solu ia i n cazul unui proces, cnd numirea unui fiduciar poate fi mai util dect msura sechestrului. n acest fel debitoarea i poate continua activitatea, realiznd chiar i profit. Fiducia este aplicabil i n cazul n care o persoan motenete de exemplu un imobil, dar nu dispune de capacitatea necesar (fie din cauz c este minor, fie c nu are cunotin e n materie) de a l utiliza. Tot aceast institu ie i ofer posibilitatea asociatului unei societ i comerciale de a se retrage temporar din sfera afacerilor, transfernd n acest timp fiduciarului sarcina administrrii patrimoniului. Concluzii. Recep ia institu iei fiduciei n dreptul romnesc reprezint un rspuns firesc al legiuitorului cu privire la noile realit i juridice i economice globale. Msura noilor reglementri o va reprezenta ns aplicarea acestora n practic, respectiv recep ia acestora din partea subiec ilor de drept. Dup cum am prezentat i n prezentul studiu, reglementarea institu iei fiduciei din Noul Cod civil, are unele prevederi limitative, iar altele interpretabile, care pot frna dezvoltarea acestei institu ii. Un alt element definitoriu n cadrul acestui proces l reprezint adaptarea legisla iei subsecvente, cu accent pe dreptul fiscal i legisla ia contabil, care trebuie s ofere rspunsuri clare cu privire la regulile de impozitare i respectiv de eviden iere contabil a masei patrimoniale fiduciare.

48

S-ar putea să vă placă și