Sunteți pe pagina 1din 33

CAP.

GESTIUNEA

PORTOFOLIULUI

PRIN

PRISMA

MANAGEMENTULUI TRANZACTIONARII

1.1 Definiia i caracteristicile valorilor mobiliare

Valorile mobiliare sunt titluri emise de persoane morale, fie publice (Stat, Departamente, Orae), fie private (societi), reprezentand drepturi de crean sau drepturi de asociere, achiziionate ca urmare a unor aporturi in numerar sau in natur. Cel mai adesea, valorile mobiliare sunt denumite valori sau titluri. Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de crean care confera titularului anumite drepturi bine stabilite asupra unor entiti ale societii emitente. Valorile mobiliare sunt inscrisuri (documente de valoare) negociabile, ce pot fi transformate oricand in bani pe piaa de capital. In sens restrans, valorile mobiliare sunt aciunile i obligaiunile emise de o societate comercial. Unul dintre principalele avantaje ale valorilor mobiliare rezid din faptul c fiecare dintre titluri nu reprezint decat o fracie, in general foarte mic din fondurile angajate in intreprinderea care le-a emis sau le-a primit printr-un imprumut public. Intra-adevr, capitalul societilor, chiar i majoritatea imprumuturilor de o anumit importan, sunt divizate intr-un mare numr de pri, in aa fel incat numeroase personae care ecomisesc pot s subscrie i s participe la dezvoltarea activitilor economice legate de aceste capitaluri. Titlurile care reprezint pri de crean asupra Statului sunt fondurile de Stat. Titlurile emise cu ocazia imprumuturilor altor persoane morale, publice i private sunt obligaiuni. Prile de ascociere in cadrul capitalului societilor se numesc aciuni sau pri dup caz. Titlurile de aciune ca i cele de obligaiuni sunt, in
1

principiu, stabilite pe foi numerotate. In realitate, astzi, marea majoritate a titlurilor sunt dematerializate, adic posesia lor este insoit numai de inscriere in registrul titlurilor inut de un organism depozitar. Aciunile pot avea o form nominativ sau o form la purttor. Forma nominativ este insoitde inscrierea numelui propietarului aciunii in registrele societii, in acest caz, cesiunea titlului opereaz printr-o declaraie de transfer inscris in aceste registre. Cesiunea titlurilor la purttor opereaz prin simpla tradiie a titlurilor, adic prin inmanarea lor celui care le-a achiziionat sau in cazul titlurilor dematerializate printr-un virament dintr-un cont in alt cont, in registrele depozitarilor. Regulile precise referitoare la forma i la modalitatea de emisiune ale aciunilor i ale obligaiunilor de ctre societi anonime fac obiectul, in toate rile, unor texte legislative i reglementative. Majoritatea titlurilor emise au o valoare nominal, inscris pe titlurile insei sau definit in momentul emisiunii lor. Valoarea nominal a unei aciuni este parte din capitalul inscris in bilan reprezentat de aceast aciune. De asemenea, valoarea nominal a unei obligaiuni este partea din datoria inscris in bilan, datorat de purtatorul obligaiunii. Prile beneficiare nu au valoare nominal. In anumite ri, in special in SUA, numeroase societi nu confer valoare nominal aciunilor lor. Valoarea nominal este, de asemenea, numit au pair . Preul de emisiune al unei aciuni sau al unei obligaiuni poate diferi de valoarea nominal. Atunci cand o aciune este emis la o valoare mai mare decat au pair, diferena dintre preul de emisiune i valoarea nominal se numete prima de emisiune. Pentru obligaiuni, se numete prima de rambursare, diferena dintre suma rambursat la fiecare obligaiune ajuns la scaden i valoarea nominal. Plasamentele in obligaiuni, sunt remunerate prin dobnzi, iar plasamentele in aciuni sunt remunerate prin dividende care reprezint o parte din beneficiile realizate de socitile care au emis aciuni.
2

1.2 Conceptul de gestiune a portofoliului

Gestiunea portofoliului este o stiinta care necesita o foarte buna cunoastere a comportamentului cotatiilor bursiere si a factorilor care le influienteaza, si o la fel de buna cunoastere a tehnicilor si metodelor de modelare matematic si statistic, de previziune si de optimizare. Recomandarile pentru o gestiune eficienta raman riscante ca urmare a imprevizibilului activitatii bursiere. Realizarea unei performante superioare in gestiunea unui portofoliu nu este imposibila, fiind insa o sarcina dificila si foarte costisitoare. Determinarea riscului investitional pe baza datelor statisticii ofera intotdeauna o buna estimare a valabilitatii viitoare, a titlului portofoliului considerat, analistul financiar putand ajusta aceasta valabilitate determinata statistic pe baza cunoasterii evenimentelor viitoare si a anticiparilor sau privind evolutia de capital. Previziunile sunt foarte importante, ele trebuind sa ia in considerare tendinte macroeconomice, tendintele indicelui general al pietei bursiere, sau ale inflatiei, aceasta avand incidente directe asupra cotatiei fiecarei valori imobiliare. Analistul financiar realizeaza previziuni ale reactiei cursurilor fiecarui titlu, la diverse scenarii socio-economice, previziuni de natura sa ghideze activitati manageriale de portofoliu pe o piata marcata de cresterea deosebita a riscurilor bursiere. Gestiunea portofoliului trebuie sa urmeze recomandarile analistului financiar in cadrul restrictiilor determinate de marea dificultate a previziunilor evolutiilor viitoare a cotatiilor.
3

1.3 Obiectivele unui portofoliu de gestiune a) Obiective operationale Pentru ca o societate de administrare sa gestioneze cu succes portofoliul de valori mobiliare apartinand unui fond de investitii, trebuie sa respecte urmatoarele obiective operationale : 1. Determinarea obiectivelor de performanta a investitiilor prin stabilirea nivelurilor generale de profitabilitate propuse si a obiectivelor pt vanzari, pein atragerea de noi resurse financiare pt. investitii, in vederea depasirii pietei cu un procent predominant. 2. Selectia obiectivelor de evaluare si compararea indicelui pietei pe baza criteriilor de comparare stabilite de consiliul de administratie si de comisia interna pt evaluarea investitiilor. 3. Selectia candidatilor pt pozitiile managerului de investitii, ei trebuind sa fie membrii ai unor organizatii profesionale, sa aiba experienta, educatie academica si recomandari de la alti participanti din domeniu. 4. Determinarea politicii de remunerare prin stabilirea obiectivelor pt sistemul de bonificatii. b) Obiectivele centrale Obiectivele centrale urmarite in cadrul teoriei moderne a portofoliului sunt: 1. Definirea natiunii si cuantificarea riscurilor asociate investitiilor in diferite intrumente financiare. 2. Determinarea celor mai bune variante rentabilitate-risc disponibile in portofoliile realizabile de investitii
4

3. Determinarea si alegerea portofoliului optim Teoria cuantificarii riscurilor financiare a analizei si controlului acestuia a evoluat intr-un ritm deosebit de alet in ultimele decenii. Ea isi gaseste in prezent o sfera foarte extinsa de aplicatii, in domeniile diversificarii riscurilor investitionale, a restructurarii portofoliului de active si a operatiunilor de acoperire a riscurilor. In prezent exista o recunoastere generala a faptului ca riscul este o marime multidimensionala, explicarea acestuia necesitand analiza unui nr mare de factori de influienta, raportarea la portofoliul de piata nemaifiind un criteriu suficient de analiza. Se incearca actualmente o caracteristica multifactoriala a rentabilitatii si riscurilor prin introducerea in cadrul teorieiriscului si a altor caracteristici ale activelor financiare cum ar fi: - Capitalizarea bursiera a emitentilor titlurilor - Lichiditatile activelor financiare - Nivelul si dinamica unor indicatori financiari si indici bursieri.

CAP. II GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE VALORI MOBILIARE PE PIATA DE CAPITAL ROMANEASCA

2.1 Prezentarea portofoliului In realizarea portofoliului au fost alese urmatoarele titluri: TMK ARTROM SA, POLICOLOR SA, SIF OLTENIA.

Un prim motiv al alegerii acestei combinatii l-a constituit diversificarea portofoliului prin alegerea unor actiuni din trei domenii diferite, care nu sunt interdependente si a caror evolutie a fost favorabila in perioada de analiza de 3 ani, 2009 ,2010 si 2011.

2.1.1 SC T.M.K ARTROM SA Slatina 2.1.1.1 Aspecte generale privind compania T.M.K.-ARTROM SA Slatina (simbolul societatii la BVB fiind ART) reprezinta o societate comerciala ce desfasoara activitatea de productie si comercializare a tevilor nesudate din otel prin laminare la cald si tragere la rece pentru constructia de masini si comercializare produse siderurgice si diverse alte bunuri. Fondata in 1984, compania si-a inceput productia in 1988. Incepand cu 1 martie 2006 actionarul majoritar al societatii ( firma TMKSINARA Handel GmbH, inrgistrata in Germania) a devenit proprietatea OAO TMK . Grupul TMK este o companie de tip holding, cu centrul de conducere la Moscova si listata la bursele de la Londra si Moscova. Tevile pentru transportul de petrol si gaze reprezinta mai mult de jumatate din productia anuala a grupului rus recunoscut ca fiind al doilea producator de tevi din otel din lume si cel mai mare din Rusia. Capitalul social este de 30.792.730 lei, impartit in 12.268.020 actiuni, in valoare nominala de 2.51 lei fiecare. Structura actionariatului este urmatoarea:

SINARA HANDEL GMBH- 24.805.871 LEI = 9.882.817actiuni = 80,5576 % S.I.F. "OLTENIA" S.A. - 3.754.782 LEI = 1.495.929 actiuni = 12,1937 % ALTI ACTIONARI 2.232.078 LEI = 927.795 actiuni = 7,2487%

2.1.1.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari Aceasta analiza va urmari evolutia principalilor indicatori din contul de profit si pierdere, evolutia indicatorilor bilantieri si a indicatorilor de rentabilitate. a) Analiza Contului de profit si pierdere Principalii indicatori din contul de profit si pierdere aferenti perioadei de analiza sunt prezentati in tabelul de mai jos : Tabel Evolutia indicatorilor din contul de profit si pierdere (mii RON) Indicatori Cifra de afaceri Venituri exploatare Cheltuieli exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri totale Cheltuieli totale din din 30.09.2009 397.210,78 421.387,56 390.122,49 43.390,68 46.611,65 464.778,24 436.734,14 28.044,10 28.044,10 30.12.2010 522.572,48 585.406,00 535.223,37 54.835,24 83.617,01 640.241,24 618.840,38 21.400,85 21.400,85 30.09.2011 507.116,11 545.703,10 518.920,03 30.791,03 45.125,49 576.494,13 564.045,53 12.448,60 12.448,60

Se poate observa: Cresterea cifrei de afaceri in perioada de analiza de 1,31 ori, in principal datorita evolutiei crescatoare a valorii productiei De remarcat faptul ca in primele noua luni ale anului 2010, cifra de afaceri a depasit cu 18,15% fata de cifra de afaceri inregistrata pe intregul exercitiu financiar 2009, iar in primele noua luni ale anului 2011, cifra de afaceri a scazut cu 2,87% fata de cifra de afaceri inregistrata pe intreg exercitiu financiar 2010. Aceasta crestere a depasit cresterea sectorului de activitate in care activeaza firma, care a inregistrat un plus cu 14,34% in aceeasi perioada . Asa cum am mai precizat, pentru anul 2009, societatea a realizat o cifra de afaceri de 522 mil. RON, ceea ce inseamna o crestere cu 65% fata de perioada similara a anului precedent. Cresterea cifrei de afaceri este o expresie a cresterii eficientei activitatii comerciale, competitivitatii si profitabilitatii firmei.

b) Analiza maselor bilantiere

In perioada sept.2009 sept.2011, principalii indicatori din bilantul societatii au cunoscut urmatoarea evolutie: Tabel Evolutia maselor bilantiere (mii RON) Indicatori Active Imobilizate Active circulante Capitaluri proprii Datorii totale Datorii cu scadenta sub 1 an Activ/Pasiv total 30.09.2009 387.934,18 353.713,60 225.047,46 516.921,58 397.510,79 31.12.2010 414.597,69 366.078,91 218.724,73 561.145,15 444.872,29 30.09.2011 426.438,66 404.757,37 231.173,33 600.035,65 508.908,13 -

743.173,48 780.676,601

Se constata urmatoarele modificari importante: Cresterea semnificativa a tuturor elementelor bilantiere, ceea ce denota faptul ca firma se afla intr-un proces de dezvoltare si crestere a valorii patrimoniale. Cresterea valorii activelor imobilizate cu 6.97% fata de inceputul perioadei de analiza ca urmare a cresterii imobilizarilor corporale datorata investitiilor efectuate la TMK Artrom conform programului de investitii. Activele circulante au inregistrat si ele un ritm de crestere de 14,43% in perioada analizata Datoriile totale ale firmei au inregistrat un ritm de crestere de 6.93% la sfarsitul perioadei de analiza fata de sfarsitul anului 2009, pe seama cresterii valorii imprumuturilor si creditelor bancare necesare finantarii investitiilor. Capitalurile proprii ale firmei au crescut in ultimele trei trimestre ale perioadei de analiza cu 5.69 % pe seama rezervelor.

c) Analiza indicatorilor de performanta Principalii indicatori de performanta urmariti in cadrul analizei sunt: gradul de indatorare al societatii, indicelede lichiditate, rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara. Valoarea acestor indicatori pentru perioada de analiza sunt urmatoarele: Tabel Evolutia indicatorilor de performanta
Indicatori Grad de indatorare Indice de lichiditate Rentablitatea economica (ROA) Rentabilitatea financiara (ROE) 30.09.2009 2.29% 0,89 3.77% 12,46% 30.12.2010 2.56% 0,82 2.74% 9,78% 30.09.2011 2.59% 0,80 5.39%

Din analiza acestor indicatori pot fi trase urmatoarele concluzii: In ceea ce priveste gradul de indatorare sau rata levierului, calculat ca raport intre valoarea datoriilor totale si valoarea capitalurilor proprii detinute de catre firma si care reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii intreprinderii sau gradul in care angajamentele firmei, pe termen scurt si lung, sunt garantate de capitalurile proprii ale acesteia, se constata o dependenta a firmei fata de creantierii deoarece datorile firmei nu sunt acoperite de valoarea capitalurilor proprii, fiind necesara apelarea la capital imprumutat. Indicele de lichiditate, calculat ca raport dintre activele curente si pasivele curente reflecta posibilitatea componentelor patrimonilae curente de a se transforma in termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile . Rentabilitatea economica (Return On Assets), rezultanta a raportului dintre profitul brut si total active, reflecta performantele utilizarii activului total al unei intreprinderi, respectiv a capitalului investit pentru obtinerea acestor performante.

10

Rentabilitatea financiara (Return On Equity) se determina ca raport intre valoarea profitului net si cea a capitalurilor proprii si reprezinta un indicator foarte important pentru investitori exprimand capacitatea unei firme de a genera profit net ca urmare a folosirii capitalurilor proprii ale firmei. 2.1.2 SC POLICOLOR SA Bucuresti 2.1.2.1 Aspecte generale privind compania

Cu peste 40 de ani de experienta SC Policolor SA (PCL simbolul pe piata bursiera BVB, tranzactionata la categoria aIIa incepand cu anul 2004) este in prezent cel mai mare producator de lacuri, vopsele si rasini din Romania. Principalele segmente acoperite de Policolor sunt vopsele decorative, pentru retus auto, auto OEM, industriale si pentru lemn. Gama de lacuri si vopsele acopera o varietate mare de solicitari, atat in domeniul industrial, cat si in cel al consumatorilor casnici. SC Policolor SA Bucuresti a fost creata in 1965 ca o firma care sa furnizeze produse de acoperire pentru industria auto, mobilei si electrocasnica. Primele capacitati de productie au inceput sa lucreze in 1968. Toate tehnologiile au fost cumparate din Europa de Vest. Productia si tehnologiile au fost dezvoltate continuu pana in perioada 1990 si a continuat apoi din 1992 iar programul de retehnologizare este cel mai important program investitional. In 1997 Policolor a fost in intregime privatizat, principalii actionari fiind: Fondul Roman de Investitii si Fondul Romano-American de Investitii. Acesta a reprezentat inceputul unei noi evolutii in Policolor S.A. In prezent, conform datelor publicate pe BVB, structura actionariatului este urmatoarea: Romanian

11

Reconstruction Limited 10.59%, Alti actionari (persoane fizice si juridice din tara si din strainatate) 17.06%, Romanian-American Entreprise Fund 32.95%, Romanian Investment Fund 39.40%. In august 1998 Policolor a achizitionat 51% din actiunile producatorului de vopsele, rasini si anhidrida ftalica - Orgachim JSC, Bulgaria. Orgachim JSC a fost infiintata in 1901 si detine o pozitie dominanta pe piata vopselelor din Bulgaria.

2.1.2.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari Aceasta analiza va urmari evolutia principalilor indicatori din contul de profit si pierdere, evolutia indicatorilor bilantieri si a indicatorilor de rentabilitate in perioada analizata. a)Analiza Contului de profit si pierdere Principalii indicatori din contul de profit si pierdere aferenti perioadei de analiza sunt prezentati in tabelul de mai jos : Tabel Evolutia indicatorilor din contul de profit si pierdere (mii RON)
Indicatori Cifra de afaceri Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri totale 30.09.2009 130.803,89 122.928,13 114.460,56 2.367,62 2.987,93 125.295,74 31.12.2010 160.637,22 157.431,74 164.115,84 3.008,14 6.297,60 160.439,88
12

30.09.2011 165.869,80 162.798,55 157.304,55 3.804,89 5.802,00 166.603,44

Cheltuieli totale Profit brut Profit net

117.448,48 7.847,26 6.655,59

170.413,44 -9.973,55 -9.973,55

163.106,55 3.496,89 3.496,89

Asa cum se poate observa si in tabel, CA de la 30.09.2011 a devansat cifra de afaceri inregistrata la finalul anului 2010, cresterea fiind cu 3,25%. In raport cu ceilalti emitenti ai sectorului evolutia CA pentru Policolor a avut cea mai mica rata de crestere. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cresterea a fost de 26,80%. Diminuarea profitului net poate fi pusa pe seama cresterii cheltuielilor cu un procent mai mare sau foarte apropiat de cel al cresterii veniturilor. La finalul trimestrului trei al anului 2010 rata de crestere a cheltuielilor a fost de 19.61%, rata ce a devansat rata de crestere a veniturilor, care s-a situat in jurul valorii de 14,54%. Policolor a inregistrat, pentru anul 2011, o marire a profitului net cu 2,5%, pana la 3.5 milioane lei, pe fondul cresterii veniturilor pana la 166.63 milioane lei. Actionarii companiei au aprobat investitii in valoare totala de 8,53 milioane lei.

b) Analiza maselor bilantiere In perioada sept.2009 sept.2011, principalii indicatori din bilantul societatii au cunoscut urmatoarea evolutie: Tabel Evolutia maselor bilantiere (mii RON) 30.09.2009 31.12.2010 30.09.2011

Indicatori

13

Active imobilizate Active circulante Capitaluri proprii Datorii totale Datorii cu scadenta sub 1 an Activ / pasiv total

34.255,34 83.275,49 72.923,36 43.612,44 43.408,62 117.788,83

83.527,33 73.661,87 105.761,10 48.929,53 47.400,61 157.189,2

84.728,04 86.049,34 109.198,04 60.686,75 58.339,36 170.777,38

Analizand tabelul maselor bilantiere putem sa observam o crestere a tuturor elementelor, ceea ce semnifica o dezvoltare continua a societatii. Evolutia activelor imobilizate in directia cresterii ponderii in total activ denota o intensa activitate de investitii a societatii in directia dezvoltarii liniei de productie. Totusi, ponderea majoritara o detin activele circulante, lucru favorabil pentru societate, ceea ce semnifica o mai mica imobilizare a resurselor necesare desfasurarii activitatii. Din analiza mai amanuntia a bilantului reiese ca viteza de rotatie a stocurilor si a creantelor a scazut. Aceasta diminuare sustine practicarea unei politici comerciale mai favorabile pentru clienti.

c) Analiza indicatorilor de performanta Principalii indicatori de performanta urmariti in cadrul analizei sunt: gradul de indatorare al societatii, indicelede lichiditate, rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara. Valoarea acestor indicatori pentru perioada de analiza sunt urmatoarele: Tabel Evolutia indicatorilor de performanta
14

Indicatori Grad de indatorare fata de activul total Grad de indatorare fata de capitalurile proprii Indice de lichiditate Rentabilitatea capitalurilor proprii Rentabilitatea economica

30.09.2009 37,03% 59,81% 1,92 9,13% 5,09%

31.12.2010 --46,26% 1,55 -9,43% -6,21%

30.09.2011 --55,57% 1,48 3,20% 2,11%

Cresterea datoriilor pe termen scurt la sfarsitul trimestrului trei al anului 2011, fata de perioada similara a anului 2010, s-a reflectat in diminuarea indicelui de lichiditate de la 1,92 in 2010 la 1.48 in 2011. Totusi, situarea acestuia peste nivelul 1 evidentiaza faptul ca Policolor nu prezinta probleme in a-si onora datoriile scadente in perioada urmatoare.

2.1.3 SC SIF Oltenia SA 2.1.3.1 Aspecte generale privind compania

S.I.F. OLTENIA S.A. functioneaza ca o societate comerciala pe actiuni, autoadministrata, cu capital fix, integral privat. Capitalul social este de 58.016.571 LEI impartit/divizat in actiuni ordinare nominative cu o valoare nominala de 0,10 LEI. Este membra a Uniunii Nationale a Organismelor de Plasament Colectiv din Romania (UNOPC), a Asociatiei Actionarilor din Romania (AAR) si membru asociat al Asociatiei Europene a Capitalului Privat si de Risc (EVCA).
15

In ceea ce priveste politica de dividend, dintre cele 3 societati componente ale portofoliului de investitii doar SIF Otlenia acorda dividende actionarilor sai. Conform actului constitutiv obiectul de activitate al societatii este: 1. administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii 2. gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementarile in vigoare 3. mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor invalori mobiliare 4. alte activitati similare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare, precum si de administrare a activelor proprii.

2.1.3.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari

Ca si in cazul celorlalte doua titluri analizate, se va realiza o analiza situatiilor financiare ale societatii (contul de profit si pierdere si bilantul), calculul si interpretarea indicatorilor de performanta in perioada 30.09.2009 31.09.2011.

a) Analiza contului de profit si pierdere Trebuie mentionat faptul ca structura contului de profit si pierdere aferent societatilor de investitii este diferita de structura aplicata societatilor comerciale. Principalii indicatori din contul de profit si pierdere au inregistrat in principalele momente ale perioadei de analiza urmatoarele valori :
16

Tabel

Evolutia indicatorilor din contul de profit si pierdere SIF5 (mii RON) Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Profit net 30.09.2009 161.625,86 42.017,38 119.608,49 107.785,26 31.12.2010 188.086,17 67.393,87 120.692,29 106.450,24 30.09.2011 110.335,00 27.184,08 83.150,92 82.498,55

Principalele evolutii surprinse in analiza sunt urmatoarele: Veniturile totale ale societatii sunt constituite in totalitate din venituri ale activitatii curente si au inregistrat in prima parte a perioadei de analizata o crestere de 1,16 ori. Se constata ca in primele noua luni ale anului 2011, valoarea acestora a scazut cu aproximativ 58.66% volumul veniturilor obtinut pe parcursul anului 2010. Veniturile din imobilizari financiare au crescut in ultimele noua luni ale anului 2007 cu 11,59%, ceea ce reflecta o crestere a profitabilitatii societatilor comerciale din portofoliu, respectiv o imbunatatire calitativa a acestuia. Veniturile din dobanzi s-au majorat si ele in perioada de analiza, atingand la sfarsitul anului 2007 valoarea de 3.116,16 mii lei fata de 2565,98 mii lei inregistrata la sfarsitul aceleiasi perioade din anul precedent. b) Analiza maselor bilantiere Situatiile financiare raportate de catre SIF5 in principalele momente ale perioadei urmarite au oferit urmatoarele informatii supuse analizei :

17

Tabel Evolutia maselor bilantiere SIF5 (mii RON)


Indicatori Active Imobilizate, din care Imobilizari financiare Active circulante, din care Casa si conturi la banci Capitaluri proprii Datorii totale Datorii cu scadenta sub 1 an Activ/Pasiv total 30.09.2009 598.302,65 582.345,69 103.161,82 99.545,96 580.590,72 67.058,34 67.058,34 701.979,00 31.12.2010 30.09.2011 658.381,737 725.753,716 642.622,644 711.051,444 41.619,279 24.177,369 40.566,711 18.868,471 586.401,094 622.651,864 52.864,487 73.753,016 52.864,487 73.753,016 700.001,016 749.228,813

In analiza acestor indicatori pot fi evidentiate urmatoarele tendinte: In ultima perioada se inregistreaza o crestere a maselor bilantiere de la 701.979,00 mii lei la 749.228,813 lei, inregistrandu-se o crestere de 6.73%, semn al cresterii valorii patrimoniale a societatii. Activele imobilizate au cunoscut o crestere in ultimul interval de 21,30%, in cadrul carora cea mai mare pondere o detin imobilizarile finanicare concretizate in proportie de peste 99% in titluri detinute ca imobilizari, conform specificului activitatii. Valoarea numerarului si a altor disponibilitati lichide a crescut in primele trei trimestre ale anului 2007 cu 88,22% fata de aceeasi perioada a anului 2006, in structura acestui indicator principala pondere (cca.98%) reprezentand plasamente in depozite bancare. c) Analiza indicatorilor de performanta Indicatorii de performanta urmariti in aceasta analiza sunt gradul de indatorare, lichiditatea, rentabilitatea financiara si rentabilitatea pe actiune.
18

Valorile inregistrate de acesti indicatori in perioada de analiza sunt prezentate in tabelul de mai jos : Tabel Evolutia indicatorilor de performanta SIF5 (mii lei) Indicatori Grad de indatorare Indice de lichiditate Rentabilitatea financiara (ROE) Rentabilitateal economica 30.09.2009 11,55% 1,54 18,56% 30.12.2010 9,02% 0,79 18,15% 30.09.2011 0,41% 0,33 13,25%

66,69%

56,60%

74,77%

Concluziile ce pot fi trase din analiza indicatorilor de performanta sunt urmaltoarele : Gradul total de indatorare al societatii ia valori foarte mici, ceea ce ilustreaza un grad de autonomie financiara foarte ridicat, alaturi de faptul ca angajamentele societatii fata de creditorii sai, in cazul de fata actionarii, sunt garantate de valoare capitalurilor proprii. In ceea ce priveste lichiditatea, datorita caracterului activitatii desfasurate si investitiilor in instrumente monetare efectuate de catre societate, se dovedeste faptul ca societatea are capacitatea de a face fata datoriilor pe termen scurt. Valorile in scadere ale acestei rate ilustreaza o scadere a atractivitatii actiunilor SIF,in conditile in care capacitatea societatii de a genera profit net ca urmare a folosirii capitalurilor proprii a fost inrautatita de la un an la altul, astfel ca rentabilitatea investitiilor este descrescatoare. 2.2 Evolutia tranzactiilor bursiere 2.2.1 SC TMK ARTROM SA Slatina
19

2.2.1.1 Evolutia bursiera

TMK Artrom a fost tranzactionata prima oara la bursa pe data de 20.11.1995. Procesul de crestere a acestei actiuni a inceput abia la sfarsitul anului 2005, moment din care a intrat intr-o perioada de dezvoltare continua. In perioada de analiza, principalii indicatori bursieri au cunoscut urmatoarea evolutie:

Pret tranz. (la sf. de trim)

CA/act. Valoare contabil (RON) a (RON)

Nr. actiuni

PER (la sf. de trim) 12,03 27,52 24,30

EPS

Pret/

(ultimel Val.co e 12 ntabil luni) a 5,6098 3,6796

Capitalizare bursiera

Data raportarii

67,5000 32,3777 18,3442 48,0000 42,5963 11,5000 41,3364

12.268.020

24.904.081,0 30.09.2009 30.12.2010

17,8289 12.268.020 18,8436 12.268.020

1,7444 2,6922 198.741.924,0 0,4732 0,6192

527.524.860,0 30.09.2011

Dupa cum se poate observa, cursul bursier al actiunii a cunoscut pe perioada analizata o scadere deosebita, de peste 6 ori. La sfarsitul anului 2010, pretul de tranzactionare al actiunii a fost de 48,0000 lei, inregistrand pe parcursul anului o variatie de +165,43%, urmand ca in perioada urmatoare, pretul de tranzactionare sa scada aproximativ de 4,2 ori. CA/Actiune arata si ea o evolutie favorabila a activitatii comerciale a firmei, in contextul evolutiei crescatoare a cifrei de afaceri Valoarea contabila, calculata ca raport intre capitalurile proprii ale firmei si numarul de actiuni emise, arata cresterea volumului capitalurilor proprii ale firmei,
20

care in cazul TMK Artrom s-a realizat pe seama cresterii profitului net, semn foarte bun pentru investitori ca firma se afla intr- o perioada de crestere utilizand eficient capitalurile investite.

2.2.1.2 Analiza tehnica

Analiza tehnica utilizeaza o serie larga de grafice, indicatori si metode de interpretare pentru a oferi o imagine probabila a unor evenimente viitoare de piata. In cazul ART, a fost efectuata o analiza tehnica , utilizand ca tip de grafic pretul de inchidere si luand in considerare indicatorii : media mobila simpla 20, media mobila simpla 50, MACD si RSI. Graficul pentru analiza tehnica a ART este redat in cele ce urmeaza :

21

In perioada analizata, cursul actiunii ART a cunoscut o evolutie oscilanta, cu valori cuprinse intre 2,03000 lei (minim inregistrat in luna septembrie 2011) si 79,0000 lei (maxim inregistrat in luna septembrie 2009). Trendul actiunii poate fi

22

analizat cu ajutorul mediei mobile, indicator care reprezinta media preturilor ultimelor n zile (in cazul de fata, deoarece s-a urmarit evolutia pe termen mediu, s-a ales lungimea de 50 zile) fiind in fapt o varianta mai lina a graficului pretului. Se constata un trend ascendent pe perioada primelor doua trimestre ale anului 2007, trend care isi schimba sensul la inceputul celui de-al treilea trimestru al aceluiasi an, urmand ca in 2008 acest trend sa fie din ce in ce mai descendent in anul urmator. Analiza mediilor mobile genereaza si semnale de vanzare -cumparare. Astfel, in cazul in care cele doua medii mobile se intersecteaza (SMA20 si SMA50), acesta reprezinta un semnal de vanzare, semnal ce a fost generat in luna noiembrie, moment urmat de o scadere drastica a pretului. Acelasi semnal este oferit si de scaderea pretului sub media mobila pe scadere. Un alt element al analizei tehnice il reprezinta volatilitatea actiunii, fenomen ilustrat de benzile Bollinger. Teoria ne spune ca atunci cand banda se largeste (distanta dintre cele doua benzi se mareste), volatilitatea pretului actiunii si a pietei creste, ceea ce implica o crestere a riscului aferent titlului. La inceputul perioadei de analiza, evolutia pretului ART poate fi caracterizata de stabilitate. La sfarsitul anului 2007 se constata o usoara ingustare a benzilor ceea ce poate fi un semn ca pretul isi va schimba trendul in sensul cresterii acestuia.

2.2.2 SC POLICOLOR SA Bucuresti 2.2.2.1 Evolutia bursiera

23

PCL a fost tranzactionata incepand cu 12.03.1997 la categoria I a BVB, iar din anul 2004 a trecut la categoria aIIa. Evolutia cursului a fost relativ constanta si situat pana in valoarea de 1leu/actiune. Incepand cu anul 2005 aceasta evolutie a inceput o evolutie mai interesanta, pe o directie de cretere care a fost destul de mare in anii 2006 si 2007, asa cum se poate observa si in cadrul analizei tehnice ce urmeaza analizei fundamentale. Evolutia societatii nu este caracterizata numai prin prisma evolutiei cursului de schimb, de aceea in cele ce urmeaza vom analiza principalii indicatori . Valorile lor sunt:

Pret CA/act. tranz.

Valoar e contabi la (RON)

Nr. actiuni

PER

EPS

Pret/

Capitalizare bursiera

Data raport arii

(la sf. de trim) 4,1 4,3

(RON)

(la sf. de trim) 71,257,475 71,257,475 48,97

(ultim ele 12 luni) 0,0837 -0,14 0,1843

Val.co ntabil a 4.063 2.897 292,155,647.50 304,981.993 30.09. 09 31.12. 10 30.09. 11

1,8357 2,2543

1,0234 1,4842

4,2

2,3278

1,5324

71,257,475

2.740

304.981.993

24

In aceasta perioada

cursul a crescut cu 221.62%, ceea ce semnifica o

volatilitate mare a pretului, dar si un randament ridicat al actiunilor. Numai in primele 9 luni ale anului 2010 cresterea a fost de 182,22%, tendinta ce caracterizeaza intregul sector chimic, cu valori ale cresterii pretului situate intre 150,94% (pentru Sinteza Oradea) si 249,36% (pentru Oltchim Rm.Valcea). Un alt indicator care releva randamentul societatii este CA/actiune care in perioada analizata a cunoscut o evolutie crescatoare cu 126,80% la 31.09.2011 fata de 30.09.2009. In comparatie cu ceilalti emitenti ai sectorului chimic, PCL este al doilea, depasit de Carbochim. Evolutia pozitiva a acestui indicator se datoreaza cresterii ciferi de afaceri. Valoarea contabila a unei actiuni PCL a crescut gradual pe parcursuil perioadei analizate, ajungand la 30.09.2011 la 1.5324lei/actiune. Avand in vedere ca numarul actiunilor emise de catre societate nu s-au modificat, explicatia pentru majorarea valorii unui titlu este data de cresterea capitalurilor proprii ale societatii ca urmare a incorporarii profiturilor obtinute.

2.2.2.2 Analiza tehnica

Asa cum am precizat, pe langa analiza fundamentala s-a realizat si o analiza tehnica pe baza cotatiilor bursiere ale actiunilor Policolor (a pretului de inchidere) si a altor indicatori dupa cum urmeaza: Media Mobila Simpla la 50 zile, benzile Bollinger, MACD, RSI.

25

Evolutia pretului Policolor (PCL) la Bursa de Valori Bucuresti a variat in perioada analizata intre un minim de 1.28 lei/actiune si un maxim de 4.35 lei/actiune. Dupa cum se poate observa din graficul de mai sus, dreapta cotatiilor actiunilor PCL (pretul de inchidere) s-a suprapus in proportie relativ marita cu linia trasata de catre media mobila, iar pe perioade destul de lungi s-a pozitionat atat
26

deasupra acesteia, cat si dedesubt. Aceasta pozitionare de depasire a mediei mobile pe crestere reprezinta un semnal de cumparare a actiunilor

2.2.3

SC SIF OLTENIA SA

2.2.3.1 Evolutia bursiera Actiunile SIF Oltenia au fost tranzactionate pentru prima data la BVB la data de 01.11.1999, avand in primii patru ani de tranzactionare o evolutie relativ constanta. Anul 2004 a dat startul unui trend crescator al cursului actiunii cu perioade de oscilatie, care continua si in prezent. Evolutia principalilor indicatorilor bursieri pentru perioada de analiza se prezinta astfel :
Pret tranz . (la sf. de trim) 4,32 4,34 1,29 Valoare contabil a (RON) Nr. actiuni PER EPS Pret/ Capitalizare bursiera Data raportarii

(la sf. de trim) 580.165.714 580.165.714 580.165.714 26,89 23,65 9,22

(ultim ele 12 luni) 0,164 0,136 0,1607

Val.cont abila 4,317 4,294 1,267 2.135.009.827,52 2.517919198,76 321.991.971,08 30.09.2009 30.12.2010 30.09.2011

1,0007 1,0107 1,01079

Actiunile SIF Oltenia s-au depreciat in perioada de analiza cu 70,13%, depreciere datorata in mare parte scaderii performantelor societatii, care au fost bine percepute de investitori.

27

Evolutia pozitiva a cursului bursier a determinat si o crestere a capitalizarii bursiere, indicator al valorii pe care o atribuie piata unei companii cotate (calculata ca produs intre numarul de actiuni emise si pretul de tranzactionare). La sfarsitul anului 2010, cotatia bursiera a actiunilor SIF 5 a atins valoarea de 4,3400 RON, ceea ce inseamna o crestere a capitalizarii bursiere pana la valoarea de 2.517,92 mil. lei, reprezentand cca. 3% din capitalizarea bursiera a BVB. Actiunile SIF5 au fost intens tranzactionate pe parcursul anului 2010. Valoarea totala a tranzactiilor s-a ridicat la 8.291.995 lei, ceea ce a reprezentat un procent de 18,60% din valoarea actiunilor tranzactionate la BVB. De altfel, analizand ponderile tuturor societatilor listate la BVB, se poate observa cu usurinta ca in anul 2010, SIF5 a fost societatea cu cea mai ridicata lichiditate, fiind cea mai tranzactionata actiune.

2.2.3.2 Analiza tehnica

Asa cum s-a procedat si la analiza celorlalte 2 societati, pe langa analiza fundamentala s-a intocmit si o analiza tehnica a evolutiei cotatiilor bursiere ale actiunilor SIF5 (pe baza pretului de inchidere) si a altor cativa dintre indicatorii ce pot fi uitilizati pentru o asemenea analiza, si anume: Media Mobila Simpla la 50 zile si la 20 zile, benzile Bollinger, MACD, RSI.

28

Evolutia pretului actiunilor SIF5 la BVB a variat in perioada analizata intre un minim de 1.29 lei/actiune si un maxim de 4.96 lei/actiune. Vom incepe analiza prin precizarea unui amanunt foarte important si care este vizibil doar pe un grafic ce cuprinde evolutia pe 4 ani a cursului actiunilor SIF5. Este vorba de existenta unei ciclicitati la nivelul evolutiei cursului, asa cum se poate observa in graficul de mai jos.

29

Acest trend ciclic al evolutiei pretului este corelat in proportie de 90% cu evolutia mediei mobile la 20 zile, iar media mobila la 50 zile evolueaza pe acelasi trend, dar cu o panta mai lina.

Un alt indicator de analiza a evolutiei cursului il reprezinta benzile Bollinger, indicator care sugereaza volatilitatea pretului in functie de latimea culoarului creat
30

de acestea. In perioada anlizata volatilitatea a fost relativ constanta, cu o banda de o latime medie si cu pusee de marire a bandei inregistrate in momentele cheie ale perioadelor de ciclicitate, respectiv in momentele de minim si de maxim a triungiurilor ciclice. Aceasta largire a benzii semnifica o schimbare de trend, ceea ce se confirma si in cazul SIF Oltenia. Latirea benzii in perioadele de minim este urmata de o crestere a cursului ceea ce reprezinta un semnal de cumparare, iar in perioadele de maxim se este urmata o scadere a cursului ceea ce reprezinta un semnal de vanzare. Daca o tendinta devine mai puternica, atunci diferenta dintre cele doua medii mobile va creste, si urmarind graficul putem observa ca aceste momente sunt destul de multe. Deoarece anul 2010 se incheie cu o perioada de supracumparare a actiunilor si semnalul este de vanzare, conluzionam ca anul 2011 va incepe cu un trend descrescator al pretului. Tendita ce este sustinuta si de media mobila la 50 zile, ce are o panta descarescatoare.

31

Concluzii

In contexul unei crize financiare , toate actiunile au ajuns sa aiba o tendinta de scadere, unele ajungand sa se deprecieze chiar si de 4-5 ori, iar pretul de tranzactie ajungand sa fie unoeri chiar infim. Unii economisti spun ca acum este momentul sa cumparam actiuni si sa intram , insa altii prevad ca economia nu isi va revenii nici macar peste 3 ani, iar de aceea bursa are o posibilitate foarte mica de revenire. Daca bursa va revenii, atunci acum avem posibilitatea sa cumparam actiuni la acele companii la care credem ca ne va genera un profit bun. Criza , ce s-a stabilit in toata lumea, si-a facut aparitia si la nivelul Bursei de Valori Bucuresti, si a influentat intr-un mod negativ actiunile firmelor din Romania cotate la bursa. Acest fenomen se poate explica si pe baza ideii ca investitorii straini isi retrag banii investiti aici, iar asa preturile de tranzactie scad. Totodata, cu aceste preturi, ajung sa scada si numarul total de tranzactii efectuate la nivelul intregii burse. In concluzie, putem spune ca orice portofoliu ne-am fi ales, in aceasta perioada de criza economica, am fi ajuns sa observam ca vom avea parte de o pierdere, indiferent de marimea acesteia.

32

Bibliografie

1. Vanghele C. , note de curs , Univ. Andrei Saguna,Constanta, 2012 2. Altar M. , Teoria portofoliului , Ed. Economica, Bucuresti, 2004
3. 4. 5.

www.infobursier.ro www.bvb.ro www.scribd.com

33