Sunteți pe pagina 1din 28

FRANCIZA

REALIZAT DE: ANDREEA ALINA RADULESCU, ANDREI MIUT, DIANA TUDOSIE, MARIAN POSTELNICU, LAURA COSMA
FRANCIZA
NOTIUNI INTRODUCTIVE
FRANCIZA
Conform legii 79/98
„Franciza este un sistem de comercializare
bazat pe o colaborare continuă între persoane
fizice sau persoane juridice, independente din
punct de vedere financiar, prin care o persoană,
denumită francizor, acordă altei persoane,
denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau
de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie,
un serviciu”.
F F
R R
A A
N N
C C
I I
Z Z
a O
t R
CONTRACTUL DE FRANCHISING

Este contractul care constă din acordarea de


către un comerciant (FRANCIZOR) producător sau
prestator de servicii, a dreptului de a vinde anumite
bunuri sau de a presta anumite servicii şi de a
beneficia de un sistem de relaţii ce conţine marca,
semnele, know-howul şi asistenţa sa, unui alt
comerciant (persoană fizică sau persoană juridică),
numit beneficiar, în schimbul unui preţ.
 Este un contract asemănător celui de concesiune comercială (apărut în dreptul
continental-european);
 în România este în vigoare Legea nr. 70/1998 (Monitorul Oficial nr. 147/13.IV.1998)
pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 52/1997 (Monitorul Oficial nr.
224/30.VIII.1997) privind regimul juridic al francizei;
 sinalagmatic (bilateral);
 cu titlu oneros (patrimonial);
 intuitu personae;
 consensual, legea impune forma scrisă doar ad probationem, în cazul în care se
transmit şi drepturi de autor forma scrisă se cere ad validitatem
TIPURI DE FRANCHISING
CE PORNESC DE LA OBIECTUL DE ACTIVITATE
TIPURI DE FRANCHISING

FRANCHISING-UL DE DISTRIBUTIE

FRANCHISING-UL DE PRESTARI DE SERVICII

FRANCHISING-UL “BUSINESS-FORMAT”

FRANCHISNIG-UL DE PRODUCTIE
FRANCHISING-UL DE DISTRIBUTIE

Obiectul lanţului de franciuză îl reprezintă desfacerea selectivă a unui produs, grupe


de produse sau sortimente de mărfuri. Mărfurile pot să provină de la un producător,
comerciant en gros (cu ridicata) şi eventual de la comercianţi intermediari.
FRANCHISING-UL DE PRESTARI SERVICII

Obiectul activităţii îl reprezintă serviciile selective, dar foarte variate, de la închirieri,


servicii hoteliere, până la prelucrarea electronică a datelor.
În general în cazul acestui tip de franciză,
francizorul poate să fie o întreprindere mai
mare de prestări de servicii sau un
comerciant en gros ce practică şi activitate
de prestări de servicii. Francizaţii sunt, în
schimb, prestatori de servicii.
FRANCHISING-UL “BUSINESS-FORMAT”

Denumit şi „franchising de program de activitate”,


are ca obiect atât distribuţia produselor materiale, cât
şi unele prestări de servicii. Acest tip de franciză se
bazează pe existenţa unui program general de
activitate stabilit de către francizor care, de altfel
reprezintă cheia succesului acestui tip de lanţ de
franciză.
FRANCHISING-UL DE PRODUCTIE
În acest caz, producătorul, în calitate de francizor,
transmite francizaţilor dreptul de producţie şi de
distribuţie a unui număr de produse restrînse,
împreună cu licenţa şi marca specifică.
TIPURI DE FRANCHISING
IN FUNCTIE DE DOMINANTA
FRANCHISING SUBORDONATIV

În baza puterii asimetrice, francizorul, prin strategia de sistem şi de marketing, poate


să subordoneze câteodată chiar autoritatea francizatului.
FRANCHISING DE PARTENERIAT

Ascest tip de franchising contribuie la realizarea unei cooperări mai bune între
parteneri, deci între francizor şi francizat, bazată pe un concept de solidaritate în
înţelesul unui parteneriat cu drepturi apropiat egale şi în condiţii de relaţii de putere
relativ echilibrate.
Franchising de coordonare

Franchising de coalitie

Franchising cofederativ
TIPURI DE FRANCHISING
NIVELUL DE INTERMEDIERE
•Franchisingul direct presupune încheierea
unui contract direct cu fiecare franchisee
locală, asigurându-se astfel o legătură strânsă
între franchiser și franchisee.
Direct

•Master franchising constă în oferirea de


către franchiser unei francize locale a
dreptului de subfranchiser în regiunea dată.
Astfel, subfranchiserul local încheie contracte
de franchisee locale, având responsabilitatea
Master verificării respectării acestora.
AVANTAJE
FRANCHISER
Posibilitatea relativ rapidă de a-și extinde propria afacere.

Obținerea veniturilor suplimentare din taxele de franchising.

 Taxa inițială unică;


 Royalty (redevențe).

Reducerea cheltuielilor legate de distribuția și marketingul produselor.

 Taxa pentru publicitate.

Conducerea mai eficientă și profiabilă a afacerii


AVANTAJE
FRANCHISEE
Franchisee-ul are o șansă mai mare de succes.

Asistență managerială și de marketing.

Produse și servicii de calitate standard.

Cheltuieli reduse pentru promovarea produselor și a serviciilor.


DEZAVANTAJE
FRANCHISER
Acordarea unui sprijin tehnic (și, uneori, chiar financiar) către franchisee.

Dificultăți în efectuarea controlului.

Afectarea prestigiului franchiserului.

Dificultăți în păstrarea confidențialității informației.


DEZAVANTAJE
FRANCHISEE
Firma nu-i aparține niciodată cu adevarat.

Costul ridicat al francizei și contribuția la profit.

Respectarea riguroasă a tuturor operațiilor standardizate.

Linia limitată de produse.

Aria geografică limitată.

Politica prețurilor și a reclamei este dictată de franchiser.


TOP 10 FRANCIZE EU
FRANCIZE ROMANESTI