Sunteți pe pagina 1din 19

Malocluzia de clasa a II-a.

Metode de diagnostic și
tratament.

Efectuat :Levinsci Ion


Definiție
 Anomaliile de clasa a II-a Angle înglobează
tulburarile de creștere, dezvoltare și
funcționalitate a maxilarelor, alveolelor,
dinților, și de dinamică mandibulară ,
caracterizate prin reducerea ,mărirea sau
deviația parametrilor de referință față de
planul medio- sagital.
 Prezintă raport molar distalizat, șanțul
intercuspidian inferior plasat distal de vârful
cuspidului MV superior.
 În funcție de raporturile frontale în plan
vertical, se descriu 2 diviziuni:
 clasaII-1 : malocluzie cu raporturi distalizate
bilateral și ocluzie adâncă ” în acoperiș”
 Clasa II-2 : malocluzie cu raporturi
distalizate bilateral și ocuzie
adâncă acoperită.
Metode de dignostic
 Diagnosticul diferenţial

 Diagnostic pozitiv: se stabileşte în


baza datelor examenului clinic (subiectiv și obiectiv) şi
examenelor complementare :

- Examenul fotostatic;
- Analiza modelelor de studiu;
- Radiografia panoramică;
- Teleradiografia de profil.
Semne Patognomice:
- Aspectul facial(facies adenoidian, leptoprosop, retrognatic,
cu profil convex);
- Analiza modelelor de studiu ce pun în evidență decalajele
trasfersale și sagitale ( de dezvolatre la nivelul arcadei
alveolare și al ocluziei );
- Radiografia panoramică ce dezvăluie modificarea mărimii
și a pozițiilor unghiului format de planurile bazelor osoase
maxilare , modificarea relației înalțimii verticale anterioare
și posterioare a feții;modificarea unghiurilor proceselor
alveolare și a dinților față de planurile de referiță
- Măsuri antropologice ce confirmă schimbarea indicilor de
lățime și lungime a arcadei comparativ cu fața.
Diagnostic pozitiv
Patognomic:
- Profil convex prin menton retras;
- Raportul canin-molar distalizat
- Posibilitatea unei propulsii ample a mandibulei
Semne principale:
 Aspect facial
 Examenul modelului de studiu- decalaje transversale
 Examen radiologic
Diagnostic diferențial cl.II-1 (endognația sau sd.de
compresiune maxilară cu protruzie și spațiere dentară)
 În clasa II-2 sunt caracteristice : retroclinarea dinților
frontali , supraocluzia , baza apicală mare
comparativ cu baza coronară, etiologia este ereditară
 Macrodonția , suma incisivă corelată cu indicii de
dezvoltare a arcadelor alveolare și a feței tranșează
diagnosticul.
 Meziopoziția , măsuratorile pe model și
teleradiografie sunt relevante pentru diagnostic
Metode de tratament cl.II-1
 Scopul: moderarea creșterii etajului mijlociu al feței
și de a stimula dezvoltarea mandibulei ,în vederea
obținerii unor relații echilibrate intermaxilare ale
acestora cu părțile moi , asigurînd un optimum
funcțional și estetic.
Deosebim:
 Tratament profilactic

 Tratament precoce

 Tratament normal

 Tratament tardiv
Tratamentul profilactic
 se preconizează supravegherea stării de
sănatate a femeii gravide ,
 o alimentație naturală a copilului în primele 6
luni.
 combaterea obiceiurilor vicioase ,
 prevenirea cariei dentare și a complicațiilor ei.
Tratament precoce
În dentiția temporară:
 Depistare și înlaturarea factorilor etiologici
 Favorizarea mastecației active- alimente care să solicite
propulsia mandibulei și să faciliteze abrazia
 Se va controla închiderea fantei labiale
 Șlefuirea selectivă a cuspizilor canin-molar care favorizează
conducerea forțată spre distal
 Exerciții de propulsie a mandibulei pentru solicitarea
m.pterigoidieni laterali
 Aparate: activator, placa vestibulară, trainere de silicon.
Tratament normal
 Se realizează în prima și a doua perioadă a dentiției mixte ;
 În prima perioadă scopul este de a obține relații sagitale și
verticale corecte la nivelul grupului incisiv și al primilor
molari permanenți. Se utilizează: reglatorul funcțional
Frankel tipI și II, bionatorul Balters tip I și II,activatoarele
rigide tip Andresen-Haupl-Petrik
 În a doua perioadă scopul este de reglarea creșterii în etajul
mijlociu și stimularea dezvoltării mandibulei . Sunt necesare
deplasări distale ale dinților maxilari cu o restrîngere a
grupului incisivo-canin(retruzia și intruzia) pe corpul maxilar
aflat în creștere, reglarea poziției mandibulei,control al ratei
de creștere verticală în zonele incisivă și molară.
Andresen-Haupl-
Petrik

Bionatorul Balters

Frankel tipI
Tratament tardiv
 Rezolvarea deficitului de spațiu;
 Reglarea relațiilor verticale(supraocluzia);
 Reglarea relațiilor sagitale(prodenția)
 Corectarea relațiilor în zona laterală;
 Echilibrarea unităților scheletale cu unitățile
musculare funcționale.
Diagnostic diferențial cl.II-2 (endognația sau sd.de
compresiune maxilară cu înghesuire dentară)

 Diagnosticul diferențial între diviziunile clasei


a II-a este ușor de relizat .
 Se impune însă diferențierea între
pseudoocluzia adîncă și cea adevărată, de
asemenea între clasa II-2 și II-1,
cu supraalveolodonție
incisivă.
Tratament
 Fiind de natură genetică,anomalia răspunde
greu sau nu răspunde deloc la tratament, și
există mari riscuri de recidivă.
 În detiția temporară această anomalie nu se
tratează,timpul de elecție fiind prima etapă a
dentiției mixte
Obiectivele tratamentului
 Obținerea de spațiu în vederea rezolvării
îngesuirilor dentare ;
 Evitarea pericolului de traumă parodontală
prin corectarea retrodentiției și a
supraocluziei;
 Corectarea relațiilor în zona laterală;
 Obținerea relațiilor echilibrate și stabileîntre
părților moi și echilibrarea unităților schelet
mușchi.
Metode de tratament
 Terapie funcțională pură sau în asociere cu
aparate extraorale;
 Terapie mecanică activă;
 Terapie mixtă, chirurgical-ortodontică în
asociere cu terapia fixă.
Contenția
 Din cauza etiologiei, precum și exigențelor pe
care le impune obținerea unor relațiistabile
dento-dentare în zonele frontală și laterală,
într-o armonie cu factorul
funcțional muscular.
 Durata contențieivariază de
la o perioadă medie ,
la una permanentă.
Multumesc pentru atenție!!!