Sunteți pe pagina 1din 45

Funcţiile managementului.

Activităţi manageriale în cabinetul


medical

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Obiective didactice
• Să cunoască și să înțeleagă funcțiile
managementului
• Să știe să facă o analiză SWOT
• Să să elaboreze un plan strategic și un plan de
acțiuni

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Managementul – definiție
• “Managementul este planificarea,
organizarea, conducerea și controlul
resurselor pentru atingerea scopurilor într-o
manieră eficientă și efectivă”
(Daft 1994)
• Urmărește maximizarea rezultatelor prin
utilizarea optimă a resurselor

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Managementul – definiție
• Un proces, alcătuit din:
– funcţii şi
– activităţi integrate:
• sociale şi
• tehnice
• prin care utilizarea resurselor:
– umane,
– materiale și
– financiare,
• în cadrul unui mediu organizaţional formal,
• duce la realizarea:
• misiunii,
• scopului și
• obiectivelor organizationale prestabilite

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Aspecte ale managementului
• Managemetul funcțional, al:
– managementul activitatăților, acțiunilor,
proceselor
• Managementul timpului, M. resurselor umane, M.
schimbării, M. calității, M. conflictelor M. bolii, M. de
caz, M. clinic, M. riscului etc.
• Managementul instituțional
– managementul grupului de persoane cu
preocupări și atribuții organizatorice într-o
organzație de orice fel

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Managementul instituțional
• Managementul înseamnă, în ultimă analiză,
înlocuirea:
– muşchilor şi a forţei - cu puterea gândului;
– a obiceiurilor şi superstiţiilor - cu cunoştinţele;
– a agresivităţii - cu cooperarea.
• Înseamnă că:
– răspunderea înlocuieşte obedienţa faţă de ranguri
– autoritatea performanţei ia locul autorităţii funcţiei.
(Peter Drucker)
Curs Managementul cabinetului medical
16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI
• Previziune/Planificarea :
– Procesul de stabilire a obiectivelor și a modului de realizare a acestora
• prin care organizația încearcă să anticipeze schimbările și să stabilească ce trebuie făcut
pentru a-și atinge obiectivele
• Organizarea :
– gruparea oamenilor şi repartizarea activităţilor astfel încât sarcinile să fie îndeplinite.
• Politica resurselor umane /antrenarea personalului:
– implică atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resurselor umane.
• Conducerea/coordonarea :
– iniţiază acţiunea în organizaţii prin trasarea de directive, sarcini sau instrucţiuni.
• Evaluarea și controlul – implică:
– culegerea de informaţii,
– monitorizarea activităţilor şi a performanţelor,
• prin compararea rezultatelor actuale cu cele aşteptate
– întreprinderea de acţiuni corectoare.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Definiții din dicționar
• Planificare -a întocmi un plan; a programa, a organiza și a
conduce pe bază de plan; a organiza o activitate, întocmind
planul după care să se desfășoare diferitele ei faze
• Organizare - a face ca un grup social, o instituție etc. să
funcționeze sau să acționeze organic (repartizând
însărcinările și coordonându-le conform unui plan adecvat); a
stabili și a coordona mijloacele tehnice, economice,
administrative, astfel încât să permită executarea în condiții
optime a unui proces.
• Coordona – 1. A pune de acord părțile unui tot. 2 A îndruma
unitar mai multe acțiuni cu același scop.
• Control - Verificare permanentă sau continuă a unei activități,
situații etc., pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri
de îmbunătățire.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Previziunea/Planificarea
• Procesul în care managerii decid:
– Ce trebuie făcut?
– Când trebuie făcut?
– Cum trebuie făcut?
– Cine trebuie să facă?
– Cu ce resurse se poate face?

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Previziunea/Planificarea
la nivelul cabinetului medical
• are ca scop efectuarea serviciilor medicale care să
fie conforme cerințelor pacienților și să răspundă
nevoilor funcționale ale cabinetului.
• are în vedere:
– ansamblul proceselor care determină obiectivele
principale ale activității cabinetului,
– resursele și mijloacele necesare realizării lor.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Previziunea/Planificarea
la nivelul cabinetului medical
• este:
– Strategică
– Operațională
• prin planificarea strategica sunt formulate principiile de baza,
orientările generale ale cabinetului pentru o perioadă mai mare de
un an.
• Are 2 componente
– Planificarea externă are ca scop identificarea grupului tintă
(pacientilor) și stabilirea cerințelor acestora
– Planificarea interna urmărește transpunerea așteptărilor grupului
ţintă în caracteristicile serviciilor pentru sanatate și asigurarea
condițiilor de funcționare și dezvoltare a cabinetului
• prin planificare operațională se înțelege totalitatea activităților care
duc la realizarea obiectivelor specifice

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Relația dintre planificare și celelalte
funcții ale managementului

Organizare Coordonare Control

Planificare

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
PLANIFICAREA
STRATEGICA
Curs Managementul cabinetului medical
16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Ce este planificarea strategica?
• Procesul de stabilire a priorităților pe care o
organizatie le va urma în viitor
• Dă o imagine clară asupra locurilor unde vor fi
alocate resursele.
• Pregătește baza pentru planificarea operațională

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Întrebări fundamentale
•Unde ne aflam acum?
•Evaluare - Diferența (gap, ecart) dintre actual și
viitor
• Unde dorim să fim?
•viziunea
•Cum vom face să dispară diferența?
•Planul strategic
• Cum vom monitoriza progresul?
•Măsurarea progresului

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Un plan strategic bun trebuie să. . .

•creeze o balanta echilibrată și justă între ce este organizația


capabilă să facă versus ce i-ar placea organizației să facă
• se referă la o perioada de timp suficientă pentru a închide
diferența de performanță.
• trebuie să fie vizionar – să atingă o stare finală viitoare
conformă cu evoluția factorilor determinanți externi
• fie flexibil – permite să se acomodează la schimbare
• ghideze luarea deciziilor la nivele de bază –
operational, tactic și individual

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Evaluare

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Model de evaluare: Evaluare
SWOT
Evaluare Interna: Avantajele
organizationale, ressursele, oamenii,
Cultura organizationala, sistemele,
parteneriatele, furnizorii, . . .

Evaluare externă: Piata, morbiditatea,


comportamentul populatiei, tendințele
sociale, tehnologice, tendințele
reglementarilor mediului sau/si ciclurilor
economice .

SWOT SWOT
Avantaje Posibile capcane
• Usor de inteles • Trebuie să fie analitic
• Se aplica la orice și specific
nivel organizational • Fii onest în raport cu
propriile slabiciuni

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Evaluare
Punctele tari
• Se referă la:
• situarea favorabilă în piața serviciilor de sănătate,
• resurse performante și activitățile pe care organizația
le face bine
• Sunt valori intrinseci ale organizației
• Punctele tari pot fi:
• resurse materiale, umane și financiare,
• servicii de înaltă calitate
• conducere bună,
• reputatie solidă,
• personal medical cu o pregatire profesională solidă

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Evaluare
Puncte slabe
• Acele lucruri care te opresc să faci ceea ce
trebuie să faci.
• sunt interne, și sunt sub controlul organizației
• resurse insuficiente
• tehnologie invechita
• conducere slaba,
• forta de muncă slab calificată,
• lipsa de incredere a populației
• lipsa planificării, . . .

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Evaluare
Oportunități
• Sunt externe și reprezintă, arii potentiale de creștere:
• piata,
• comportamentul populatiei (pacienti nemultumiti de serviciile
competitorilor),
• condiții economice favorabile, . .
• întărirea corpului profesional,
• modernizarea tehnologică,
• Timpul e important pentru capitalizarea oportunităților
• Nevalorificarea la timp a oportunităților este una din principalele
cauze ale eșecului

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Evaluare
Amenințări
• Sunt provocările de natura externă cu care se
poate confrunta organizația
• Amenintările pot fi variate:
• reprezentare deficitară sau defavorabilă în presă,
• schimbări ale comportamentului pacienților,
• apariția unor servicii alternative,
• reglementări noi, . . .
• Cu cât sunt identificate și descrise cu mai multă
acuratețe, cu atât te vei afla într-o poziție mai
avantajată de a schimba favorabil organizația.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Baza de
pornire

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Cum să creăm o bază Baza
de pornire?
• facem o descriere atât a cabinetului cât și a
mediului în care acesta furnizează servicii
medicale, care cuprinde:
• profilul cabinetului, particularități
• situarea cabinetului în plan teritorial
• informații despre relații cu pacienti, furnizori,
parteneri ….

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Analiza diferenței dintre referențial
și situația actuală
• GAP/ECART = despărțire, separare
• această analiză arată diferența, dintre:
– obiectivele strategice ale organizației și
– obiectivele pe care organizația le poate atinge
cu mijloacele pe care le folosește la momentul
analizei

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componentele
planificării
strategice

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componentele majore ale Componente
planului strategic

Plan strategic

Plan de acțiune
Misune De ce exist?
Evaluare progres

Viziune Ce vreau să fiu?

Scopuri Ce trebuie să fac pentru a avea succes?

Obiective O1 Focalizate pe rezultate specifice


O2
exprimate în termeni masurabili

Initiative acțiuni planificate pentru atingerea


AI1 AI2 AI3 obiectivelor specifice

Masuratori Indicatori ai succesului


M1 M2 M3

Tinte T1 T1 T1 Nivelul dorit de


performanța și timpul de
Curs Managementul cabinetului medical
16/05/2019 atingere
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Declaratia de misiune
• Captează esența: de ce există cabinetul?
• Cine suntem noi, ce facem noi?
• Explică nevoile de baza pe care cabinetul le
satisface
• Exprimă valorile de baza ale organizației
• Trebuie să fie scurtă și concisă
• Usor de înțeles
• Este recomandat să surprindă natura unică a
cabinetului tau și a rolului pe care îl joacă,
diferențiindu-l de alte cabinete.
Curs Managementul cabinetului medical
16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Exemple – Declaratii de misiune - clare
și neclare
Componente
NASA
Sa exploreze Universul
și să caute Viata și
Este bun, exprima valorile de baza
să inspire generatia
urmatoare de
ale organizației. De asemenea,
exploratori capteaza calitatile unice ale
organizației.

Walt Disney

Sa faca lumea
Vag și neclar. Necesita mai multă
fericita țdescriptiva despre ce face
organizația unică.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Viziune

• Cum vrea organizația să fie percepută în viitor –


cum arată succesul?
• O exprimare a stării finale dorite.
• Provoacă pe fiecare să atingă ceva semnificativ
.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Principii calauzitoare & Componente
Valori
• Fiecare organizație trebuie să fie calauzită de un
set de valori și crezuri.
• furnizează un cadru pentru luarea deciziilor – face parte
din cultura organizațională
• Valorile își au rădăcinile în teme etice precum
onestitate, incredere, integritate, corectitudine, . . . .
•trebuie aplicate întregii organizații
•trebuie să fie adecvate pentru cele mai bune practici de
management – cel mai bine în termeni de calitate, servicii
exceptionale, etc.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Exemple de principii calauzitoare Componente
si valori
Noi respectam legea și nu facem compromisuri morale sau de principii etice niciodata!
Ne asteptam să fim evaluati dupa ce facem dar și dupa ce spunem.

Tratam pe fiecare cu respect și apreciem diferentele individuale.


Noi consideram cu atentie impactul deciziilor manageriale asupra oamenilor din
organizatie și recunoastem meritele de exceptie.

De completat de către cursanți

De completat de către cursanți

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Scopurile

• descriu o stare de fapt viitoare – un rezultat dorit


și care promovează misiunea și viziunea.
• focalizează strategia organizației
• tind să fie pe termen lung
• pot să fie modificate când lucrurile se schimbă
repede apar schimbări interne sau externe
neprevăzute

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Dezvoltarea scopurilor

• în cascada pornind din varful planului strategic –


Misiune, Viziune, Principii calauzitoare.
• baza - analiza strategica – SWOT,
• mediu, performante anterioare, gaps . .
• număr limitat – 5-8 scopuri.
• accepatate de părțile implicate
• urmărec să conducă la creșterea performanței

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Scopuri/obiectiv generale vs.
Obiective specifice
Scopuri Obiective

Afirmatii foarte scurte, cateva Afirmatii mai lungi, mai descriptive


cuvinte
Largi ca și curprins Inguste ca și cuprins
Relatie directa cu misiunea Relatie indirecta cu misiunea

Acopera perioade lungi de Acopera perioade scurte de timp


timp (ex: 10 ani) (1 an de ciclu bugetar)

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Exemple de Scopuri
Reorganizarea intregului cabinet pentru a raspunde mai bine la nevoile pacienților.

Sa dezvoltam parteneriate cu alte organizatii, lideri din institutii publice și private,


agentii guvernamentale, pentru a satisface mai bine nevoile tuturor actorilor din
intregul lant al valorii.

Vom imbunatati calitatea și acuratetea informatiilor furnizate clientilor nostri.

Vom stabili mijloacele prin care procesul nostru decizional este orientat spre piata și
centrat pe clienti.

Vom mentine și intari conditiile fizice ale facilitatilor noastre publice.

. De completat de către cursanți

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente

Obiective

• Relevante – promoveaza în mod direct scopurile.


• Impinge organizația la acțiune.
• Suficient de specifice pentru a cuantifica și măsura
rezultatele.
• Simple și usor de înteles.
• Realiste și fezabile.
• Induc responsabilitate.
• Acceptabile pentru cei ce trebuie să le execute.
• Este nevoie de câteva obiective pentru a atinge un scop.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Componente
Exemple de obiective
Sa dezvoltam o baza de date comprehensiva capabila să capteze și să analizeze
modalitatile de accesare a cabinetului de catre clientii nostri.

Apropierea serviciilor cabineticesti de comunitate furnizand servicii în centre de


sanatate

Consolidarea, extinderea și introducerea unui numar de servicii specializate care să


raspunda tendintelor de cerere, capacitatii existente și capacitatii financiare
prospective

Reorientarea activitatilor cabinetului spre asigurarea calitatii ingrijirilor cabineticesti

De completat de către cursanți

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Plan de
acțiune

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Ce sunt planurile de Plan de
acțiune
acțiune?
• Planurile de acțiune:
• identifica pașii specifici care vor fi făcuți pentru a atinge obiectivele
strategice
• sunt focalizate pe operatiuni, proceduri, și procese.
• descriu cine ce face, când vor fi completate și cum știe organizația când
pașii au fost făcuți.
• necesită monitorizare a progresului raportat la obiective, și prin urmare au
nevoie de masuratori.

Obiective

Planuri de
acțiune

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Caracteristicile planului de Planul de
acțiune

acțiune
• Defineste acțiunile specifice (pasii) pe care trebuie să-i
urmăm
• Defineste rezultatele asteptate și jaloanele planului de
acțiune.
• Furnizeaza un scurt raport de stadiu pentru fiecare pas,
dacă e completat sau nu.
– Ce proces de comunicare vom urma?
– Cat de bine executam ce este în planul de acțiune?
• Bazat pe criteriile anterioare, ar trebui să putem defini
clar planul nostru de acțiune.
• Daca avem mai multe planuri de acțiune, ar trebui să le
prioritizăm.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Elaborarea planului de Planul de
acțiune

acțiune
• Stabilește activitățile care duc la relizarea obiectivelor
• Atribuie responsabilitate pentru completarea cu succes
a planului de acțiune:
– Cine e responsabil?
– Care sunt rolurile și responsabilitatile?
• Detaliaza toti pasii necesari pentru a avea suscces
• Stabileste un cadru de timp pentru completarea fiecarui
pas.
– Cand va fi nevoie să indeplinim acele acțiuni?
• Stabileste resursele necesare pentru realizarea pașilor.
– Cât timp va fi nevoie pentru a executa aceste acțiuni?
– Care sunt resursele necesare?
Curs Managementul cabinetului medical
16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Planul de
Executia planului de acțiune acțiune

• Atribuie resurse proiectului : documentare în


forma unui buget detaliat (ar putea necesita
relocare înainte de execuție)
• Monitorizează progresul în raport cu
jaloanele și masuratorile
• Corectează și revizuiește planul de acțiune
prin compararea rezultatelor actuale cu cele
estimate în planul original.

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Planul de
acțiune

Evaluarea implementării

• Măsoară jaloanele – rezultate pe termen scurt la


nivelul acțiunii.
• Măsoară rezultatele obiectivelor.
• Incearcă să ai o singură măsuratoare pe obiectiv.
• Stabileste măsurători folosind un model care să
utilizeze date critice

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018
Temă – plan strategic
Completați cu exmple:
- Misiune
- Scop
- Obietive
- Acțiuni

Curs Managementul cabinetului medical


16/05/2019
anul IV AMG 2017- 2018