Sunteți pe pagina 1din 23

Adrian Nagel

METODE DE MANAGEMENT

METODE DE MANAGEMENT
Metod = procedeul folosit pentru atingerea unui obiectiv.

Metoda de management = mijlocul prin care se realizeaz n condiii optime funciile managementului, n scopul obinerii unor rezultate ct mai bune, prin utilizarea raional a resurselor umane, materiale i financiare de care dispune unitatea economic.

CLASIFICAREA METODELOR DE MANAGEMENT

1.

Metode generale: pot fi aplicate att la nivelul ntregii ntreprinderi ct i la nivelul compartimentelor (n toate domeniile de activitate i la toate nivelele ierarhice); Metode specifice: au aplicabilitate mai restrns utiliznduse eficient ntr-un domeniu sau altul de activitate, limitnduse la nivelurile compartimentelor de munc.

2.

Metode generale
1. Managementul prin obiective; 2. Managementul previzional; 3. Managementul prin bugete; 4. Managementul prin proiecte; 5. Managementul prin sistem; 6. Managementul prin excepie; 7. Managementul prin plan; 8. Managementul prin rezultate; 9. Managementul prin cooperare i colaborare; 10. Managementul prin delegare; 11.Managementul prin informaii i comunicare; 12.Managementul prin consimmnt.

1. Managementul prin Obiective (Management by Objectives)


Este o metoda de management prin care se stabilesc obiective ca baza a realizarii unei eficiente ridicate intr-o intreprindere sau in unele compartimente. Metoda de management prin obiective comporta parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape: 1. stabilirea obiectivelor, identificarea factorilor ce pot ingreuna atingerea lor si a masurilor pentru eliminarea influentelor negative a unor factori; 2. actiunea managerilor si a compartimentelor pentru realizarea obiectivelor si a planului de actiune; 3. controlul si evaluarea rezultatelor, stabilirea de noi obiective.

Avantajele metodei: * concentrarea activitatii intregului potential uman pe directii clare,exprimate prin obiective; * obisnuirea managerilor sa devina mai mobili si mai dinamici; * imbunatatirea relatiei intre manageri si compartimente; * formarea unui stil de management participativ; * atenuarea si chiar eliminare unor contradictii din activitatea de management a intreprinderii; * cresterea motivatiei;

2. Managementul Previzional
Acest concept consta in precizarea pe termen lung a obiectivelor unitatii economice, formulate in functie de cadrul directional al planurilor de dezvoltare dar si al strategiilor intreprinderii. Se bazeaza pe: - strategie: reprezinta alegerea rationala a celor mai bune decizii fundamentale pe care trebuie sa le ia managerii pentru incadrarea eficienta a intreprinderii in mediul economic (ea cuprinde ansamblul de decizii care asigura indeplinirea obiectivelor); - politica: urmareste stabilirea modalitatilor concrete de realizare a obiectivelor planificate ; - tactica: reprezinta totalitatea mijloacelor intrebuintate pentru a izbuti intr-o actiune; - obiective: reprezinta scopuri, teluri, deziderate exprimate intr-o forma cuantificabila pe care o firma sau un colectiv de oameni si le propun a fi indeplinite in vederea realizarii unor cerinte mai generale.

3. Managementul prin bugete


Aceasta metoda se bazeaza pe un model specific de planificare si control al activitatilor in care obiectivele sunt cu precadare financiare, au ca unitate de masura pe cea monetara, iar ca forma de exprimare pe ce contabila. Metoda are ca element specific faptul ca da posibilitatea managerilor ca in cadrul aceleiasi aplicatii sa realizeze doua faze ale procesului de management: - sa prefigureze viitorul intreprinderii sub forma unor obiective cuantificate si realizabile; - sa contoleze intreaga activitate prin informatiile privind executia bugetului
Avantajele metodei: - este un sistem rational de alocare a resurselor; - asigura ridicarea nivelului responsabilitatilor; - prin folosirea eficienta a resurselor se asigura conditiile pentru ridicarea nivelului motivatiei, a responsabilitatii in antrenarea personalului la atingerea obiectivelor si a consumului rarional de resurse; - realizarea bugetului este singurul mijloc de evaluare si apreciere a personalului.

4. Managementul prin proiecte


Este un sistem de management cu o durata de actiune limita, conceput in vederea solutionarii unor probleme complexe, dar precis definite. Aceasta metoda se poate realize in cateva variante: MPP cu responsabilitate individuala atribuirea responsabilitatii pentru realizarea proiectului unei singure persoane care coordoneaza activitatea proiectului MPP cu stat-major la realizarea proiectului participa mai multe grupuri de specialisti si persone atat din cadrul unitatii, cat si din afara (activitatea este coordonata de un colectiv asemeni unui stat-major); MPP mixt imbina cele doua sisteme. Faze ce trebuie parcurse in aplicarea MPP: definirea generala a proiectului (precizarea obiectivului, amploarea proiectului, stabilirea subdiviziunilor organizatorice, criteriile de apreciere a rezultatelor finale); definirea din punct de vedere organizatoric a procesului; desemnarea managerului de proiect si a colaboratorilor; pregatirea climatului pentru implementarea MPP; derularea activitatilor pentru realizarea proiectului; evaluarea periodica a stadiului realizarii proiectului

Avantajele metodei: - prezinta cele mai bune conditii pentru solutionarea problemelor specifice care nu pot fi realizate cu alte metode; - pe parcursul realizarii proiectului se pot aduce corectii in ce priveste participantii si termenele; - obisnuieste manageri i sa fie mai indrazneti si responsabili.

5. Managementul prin sisteme


Managementul pe baza de sistem presupune integrarea tuturor resurselor existente in cadrul unui sistem, definirea elementelor sistematizarii, simplificarea procesului managerial si de reglare, analiza, ingineria si managementul sistemelor. Are urmatoarele trasaturi: - considera societatea comerciala ca un tot unitar cu autonomie functionala, personalitate juridica, fonduri cu intrari proprii pe care le transforma in procesul muncii in iesiri necesare mediului pe baza comenzilor date de acestea; - urmareste definirea cadrului general de desfasurare a activitatii societatii comerciale; - asigura semiindependenta subsistemelor; - urmareste doua rezultate: de integrare a tuturor resurselor existente in cadrul unui sistem orientat spre rezolvarea obiectivelor, reglarea sistemului respective in vederea realizarii unei actiuni eficiente; - foloseste cel mai des instrumentarul matematic, tehnica electronica de calcul.

6.Managementul prin exceptie (Management by Exception)


Acest tip de management urmareste simplificarea procesului de conducere, in sensul ca un manager sa aiba posibilitatea de a se concentra asupra acelor probleme ce reclama interventia sa. O conducere pe baza de exceptie se caracterizeaza printr-o succesiune de faze specifice care se repeta in mod curent in procesul de management: faza stabilirii marimilor (valorilor) planificate; faza determinarii tolerantelor si a limitelor abaterilor considerate admisibile; faza compararii nivelului realizat cu cel preliminar si stabilirea cazurilor exceptionale; faza analizei cazurilor exceptionale.
Avantajele metodei: aplicarea permanenta a acestei metode duce la o diviziune foarte rationala a muncii si la cresterea eficientei managementului; conducerea superioara e degrevata de problemele de detaliu putand sa acorde mai mult timp problemelor importante; se asigura nivelurilor de conducere medii si inferioare o sfera concreta de activitati crescand in felul acesta responsabilitatea lor ; nivelurile inferioare ale conducerii participa la procesul managerial si in luarea deciziilor.

CLASIFICAREA METODELOR DE MANAGEMENT


Metode specifice
Utilizate in elaborarea previziunilor

Tehnica Delphi; Tehnica scenariilor; Tehnica Pattern; Matricea descoperirilor.


Utilizate in stimularea creativitatii

Brainstorming; Gordon; Sinectica; Regiunea Phillips 66; Analiza valorii.

Alegerea metodei de management


Metoda de management trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte: sa simplifice actiunile managerilor; sa nu fie dominate de procedee sau reguli prea rigide; sa permita un control dozat; sa nu impuna interventia frecventa a managerilor de la nivelele superioare pentru proiecte delegate; sa contribuie la cresterea eficientei muncii de conducere si la masurarea acesteia.

EXEMPLIFICARE

Club Sportiv Societate pa aciuni: FC Poli Metoda de management propusa: prin obiective

ETAPA I

Stabilirea obiectivelor; Identificarea factorilor negativi; Stabilirea masurilor.

OBIECTIVE
Obiectiv general FC Poli sa devina lider de piata in domeniul recuperarii in afectiuni ortopedico-traumatice; Obiectiv partial cresterea numrului de spectatori. cresterea numarului de colaborari

IDENTIFICAREA FACTORILOR NEGATIVI

Lipsa informatiei potentialilor clienti; Informatiile insuficiente detinute de catre fani; Lipsa interdisciplinaritatii si prezenta orgoliului personal; Nevoia clientului este satisfacuta treptat si incet comparativ cu plata tratamentului; Imposibilitatea deplasarii in anumite cazuri a clientilor pana la cabinet; Insuficienta platii serviciilor oferite de CNAS; Legislatia care prevede ca o persoana poate beneficia de servicii de recuperare medicala o data pe an maxim 10 zile, maxim 4 proceduri; Amortizare lenta a investitiilor; Calitatea tratamentului poate fi mai scazuta fara colaborari cu cabinete de ortezare si cabinete de psihoterapie.

MASURI LUATE PENTRU INLATURAREA FACTORILOR NEGATIVI


Informarea populatiei prin campanii de educare cu privire la recuperarea medicala; Realizarea de colocvii, conferinte si mese rotunde in vederea cresterii informarii medicilor specialisti si de famillie; Imbunatatira colaborarii cu medici specialisti si de familie; Achizitionarea de aparatura medicala; Oferirea serviciilor de recuperare la domiciliul clientului atunci cand este nevoie; Colaborarea cabinetului cu un ONG ce se adreseaza persoanelor cu handicap (care sa ofere clientului transportul la cabinet sau la nevoie scaun cu rotile, carje, orteze); Colaborarea cu un cabinet de ortezare-protezare; Colaborarea cu un psihoterapeut.

ETAPA II

Actiunea managerilor; Actiunea compartimentelor de lucru.

Managerul va ierarhiza masurile ce trebuie luate in functie de efectele lor: pe termen scurt, mediu si lung.

MASURI PE TERMEN SCURT

Cresterea bazei materiale; Initierea colaborarii cu medici de specialitate ortopezi si de familie; Identificarea ONG-urilor cu care poate colabora; Initierea programelor de informare a populatiei.

MASURI PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Cresterea pregatirii profesionale a angajatilor; Continuarea colaborarii cu medicii de specialitate si de familie; Angajarea unor noi specialisti pentru a satisface optim nevoile clientilor; Atragerea clientilor catre firma prin masuri de marketing.

ETAPA III

Controlul si evaluarea rezultatelor Stabilirea de noi obiective

Controlul si evaluarea rezultatelor

Evaluarea numarului de clienti ce s-au adresat cabinetului; Interpretarea chestionarelor adresate clientilor; Evaluari periodice ale personalului; Evaluarea numarului de medici ce colaboreaza cu cabinetul.

STABILIREA NOILOR OBIECTIVE

Extinderea activitatii prin deschiderea unui alt punct de lucru in aceeasi localitate sau intr-o localitate invecinata; Cresterea numarului de angajati; Supraspecializarea angajatilor prin efectuarea unor stagii de pregatire in tara sau strainatate

S-ar putea să vă placă și