Sunteți pe pagina 1din 58

A ccidentele și C omplicațiile

EXTRAC ŢIEI DENTARE


A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

1. L e z i u n i d e n t a r e
2. L e z i u n i a l e p ă r ţ i l o r m o i p e r i m a x i l a r e
3. L e z i u n i o s o a s e
4. L e z i u n i a l e n e r v i l o r
5. Î m p i n g e r e a unor fragmente dentare
osoase în spaţiile perimaxilare
6. A c c i d e n t e s i n u s a l e
7. L u x a ț i a A T M
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

1. Leziuni Dentare

► Fracturarea coroanei sau a


rădăcinii dintelui de extras
► Luxaţia dinţilor vecini

► Fracturarea dinţilor vecini sau


antagonişti
► Smulgerea sau lezarea
mugurilor dinţilor permanenţi
► Extracția unui alt dinte decât cel
de extras
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

1. Leziuni Dentare
►Fracturarea coroanei sau a
rădăcinii dintelui de extras

FACTORI DE RISC

╔ Rădăcini subțiri, efilate

╔ Rădăcini curbe, cudate , în ,,baionetă,,


╔ Rădăcini divergente

╔ Sept interradicular gros


╔ Os alveoloar dens

╔ Dinți cu hipercementoză
╔ Dinți cu anchiloză dento-alveolară
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

1. Leziuni Dentare
►F r a c t u r a d i n t e l u i v e c i n

Erori în manevrarea instrumentarului

╔ Clești inadecvați
╔ Aplicare incorectă a cleștelui :
╒ În afara axului dintelui
╒ Fără adaptare la coletul dintelui

╔ Aplicarea elevatorului cu punct de sprijin pe dintele vecin

╔ Deraparea instrumentarului de extracție


A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

1. Leziuni Dentare
►Smulgerea sau lezarea mugurilor dinţilor permanenţi
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

1. Leziuni Dentare
►Smulgerea sau lezarea mugurilor dinţilor permanenţi
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

2. Leziuni ale părților moi perimaxilare

► Plăgi gingivale liniare

► Plăgi întinse cu denudări mari ale osului


► Plăgi ale mucoasei palatinale

► Plăgi ale limbii

► Plăgi ale planşeului bucal


A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

2. Leziuni ale părților moi perimaxilare


►P l ă g i g i n g i v a l e l i n i a r e

╒ Deraparea elevatorului/aplicarea incorecta a clestelui pe


mucoasa
╒ Tratament: sutura
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

2. Leziuni ale părților moi perimaxilare


►Plăgi întinse cu denudări mari ale osului

CLINIC
margini mucozale dilacerate, zdrobite, os alveolar dezgolit

TRATAMENT

1. regularizarea marginilor osoase


2. excizia țesuturilor devitale
3. repozitionare și sutura mucoasei
4. porțiunile mari de os denudat se acoperă cu meșe iodoformate și se
vindecă ,,per secundam,,
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

2. Leziuni ale părților moi perimaxilare


►P l ă g i a l e l i m b i i ș i p l a n ș e u l u i b u c a l

Hemoragii importante cu apariția de hematoame disecante

TRATAMENT sutura în masa


A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

2. Leziuni ale părților moi perimaxilare


►P l ă g i a l e m u c o a s e i p a l a t i n a l e
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase

► Fractura corticalei alveolare

► Fracturarea tuberozităţii maxilare


► Fracturarea mandibulei

► Luxaţia mandibulei

► Accidente sinusale
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
►F r a c t u r a c o r t i c a l e i a l v e o l a r e

╟ C o r t i c a l a v e s t i b u l a r ă la
nivelul caninului, molarilor
superiori și la nivelui grupului
frontal inferior
╟ Corticala linguală a
molarilor inferiori
╟ A podelei sinusului
maxilar
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
►F r a c t u r a c o r t i c a l e i a l v e o l a r e

→ Fractură completă cu
fragment osos deperiostat:
se îndepărtează fragmentul, se
regularizează marginile osoase și se
suturează plaga

→ Fragment osos atașat


d e p e r i o s t se repoziționează și
se suturează plaga
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
►F r a c t u r a t u b e r o z i t ă ț i i m a x i l a r e
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
►F r a c t u r a t u b e r o z i t ă ț i i m a x i l a r e

Ω Fragment osos atasat de periost:


avivarea marginilor plăgii și sutută

Ω Tuberozitate mobilă și fragment


deperiostat/atașat de dinte: sutura
plăgii și aplicare de dispozitive
ortopedice (plăcuțe palatinale)
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
►F r a c t u r a d e m a n d i b u l ă
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
►L u x a ț i a d e m a n d i b u l ă

╘ Laxitate capsulo-ligamentară
accentuată
╘ Deschiderea exagerată a gurii
╘ Tracțiunea înainte a
mandibulei
╘ Prevenire: fixare corectă a
mandibulei cu mana stângă
Reducerea luxației- Tehnica Nelaton
Reducerea luxației- Tehnica V. Popescu
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale

1. Deschiderea sinusului maxilar - c o m u n i c a r e


oro-sinusală

2. Î m p i n g e r e a rădăcinilor

∞ Sub mucoasa sinusală


∞ În cavitatea sinusală
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale
╟ Condiții anatomice locale

╟ Procese rezorbtive periradiculare

╟ Greșeli de tehnică

╟ Planșeul sinusal foarte subțire


A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale

DIAGNOSTICUL COMUNICĂRII ORO-SINUSALE

╔ Fragment osos atașat de apex

╔ Sângerare cu aspect aerat

╔ Explorarea alveolei determină senzație de


cădere în gol
╔ Manevra Valsalva pozitivă
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale
CONDUITA TERAPEUTICĂ COMUNICĂRII ORO-SINUSALE

1. Dimensiuni mici sub 2 mm: nu este nevoie de tratament chirurgical

2. Dimensiuni medii 2-6mm:


√ se impune sutură gingivo-mucosală

√ protejarea plăgii cu meșă iodoformată supraalveolară menținută cu ligaturi în,,8,, sau cu


dispozitive protetice
√ decongestionant nazal

3. Dimensiuni de peste 7 mm: plastia comunicării oro-sinusale


A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale

Plastia comunicării
oro-sinusale mari
(7mmm) cu lambou
VESTIBULAR
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale

Plastia
comunicării oro-
sinusale mari
(7mmm) cu
lambou
PALATINAL
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale
Împingerea rădăcinilor în cavitatea
sinusală
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

3. Leziuni osoase
► Accidente sinusale
Împingerea rădăcinilor în cavitatea
sinusală
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

4. Leziuni ale nervilor

►Nervul alveolar inferior


►Nervul mentonier
►Nervul lingual
►Nervul nazopalatin
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

5. Împingerea unor fragmente dentare sau osoase în


spaţiile PERIMAXILARE

►Împingerea molarului de minte

superior în spațiul pterigomaxilar

►Împingerea molarului de minte inferior

în planșeul bucal
A c c i d e n t e l e extracţiei dentare

Fracturarea unor instrumente utilizate pentru extracţie,


cu retenţie de corpi străini
Complicaţiile

extracţiei dentare
Complicaţiile

extracţiei dentare

1. Hemoragia postextracțională

2. Alveolita postextracțională
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională
Sângerarea postextractionala se opreste normal dupa 15-20
minute

1. D u p ă m o m e n t u l p r o d u c e r i i
CLASIFICĂRI
2. D u p ă c a u z a c a r e l e - a g e n e r a t
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională
I. DUPĂ MOMENTUL PRODUCERII

1. hemoragia imediată prelungită:


sângerarea nu se opreşte spontan după 15-20
de minute, ci continuă peste acest interval
2. hemoragia precoce: se produce la câteva ore
după extracţia dentară
3. hemoragia tardivă: se produce la 3-4 zile
după extracţia denatră
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională
I I . D U P Ă C A U Z A C A R E L E - A G E N E R AT

1. hemoragii care au drept cauză f a c t o r i


locali
2. hemoragii care au drept cauză f a c t o r i
generali
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională

Factori locali

1. vasodilataţia secundară

2. plăgi osoase întinse, cu delabrări importante ale gingivo-mucoasei

3. fracturi ale proceselor alveolare sau ale maxilarelor

4. persistenţa țesutului de granulație

5. prezenţa unor eschile sau ciocuri osoase care constituie un factor


iritativ

6. lezarea unor vase

7. nerespectarea de către pacient a indicaţiilor privind recomandările


postextracţionale ---- mobilizarea sau liza cheagului intraalveolar.
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională

Factori generali

1. Deficienţe ale factorilor coagulării (Hemofilia


A/B, Maladia von Willebrand)
2. Medicaţia anticoagulante /antiagregantă
3. Afecţiuni hepatice
4. Leucemii acute şi cronice
5. Trombocitopenii
6. Afecțiuni endocrine
7. Carențe de vitamine
8. Tratamente citostatice
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională

PREVENȚIE

1. Anamneză corectă și completă

2. Grupul celor 5 ,,A,,: A n t i b i o t i c e , A n t i c o a g u l a n t e ,

Aspirină, Alcool, Antitumorale

3. Realizarea de gutiere conformatoare


C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională

T R A T A M E N T L O C A L

1. Se curăţă gura pacientului de


sânge şi cheaguri
2. Se spală alveola cu ser
fiziologic
3. Alveola trebuie curăţată şi
chiuretată pentru a permite
identificarea sursei de
sângerare
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională

T R A T A M E N T L O C A L
În alveolă pot fi introduse hemostatice biologice: pulbere
de trombină, bureţi de gelatină sau fibrină îmbibaţi în
trombină sau fragmente de colagen.
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

1. Hemoragia postextracțională

T R A T A M E N T G E N E R A L

► În hemoragiile grave se impune de urgenţă refacerea masei


circulante prin administrarea de plasmă, soluţii macromoleculare şi
sânge.
► La hemofilici este indicată administrarea de plasmă antihemofilică
sau crioprecipitat de plasmă antihemofilică.
► Administrarea factorului VIII antihemofilic este mult mai eficientă
► Tratamentul nespecific utilizează medicamente cu proprietăţi
hemostatice: acid aminocaproic, etamsilatul de sodiu,vitamina K,
Venostat
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

Osteita localizată în care fenomenele


inflamatorii se asociază cu necroza
superficială circumscrisă a pereților osoși.
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

E T I O P A T O G E N I E
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

C A U Z E L O C A L E

1. Extracţii laborioase

2. Utilizarea vasoconstrictorului
3. Necrozarea osului prin frezaj intempestiv

4. Fragmente de os detaşate
5. Substanţe /meşe aplicate intraalveolar

6. Procese intraalveolare acute sau cronice


7. Nerespectarea condiţiilor de asepsie şi antisepsie

8. Nerespectarea indicaţiilor postextracţionale


C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

S i m p t o m a t o l o g i e -
s u b i e c t i v

∟Durere ce apare la 2-3 zile postextracţional cu

caracter violent, progresiv, iradiind în hemimaxilar

sau chiar hemicraniu

∟Febră moderată, limfonoduli loco-regionali nu sunt

măriţi de volum
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

T R A T A M E N T

Preventiv
Măsuri pentru reducerea apariţiei necrozei şi
infectării osului prin alegerea momentului
optim pentru extracţie

Curativ
Combaterea durerii, a infecţiei şi stimularea
procesului de regenerare tisulară
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

A L V E O L I T A U M E D Ă

 Inflamaţia alveolei în totalitate


 Marginile alveolei tumefiate,
turgescente
 Cheag murdar, cu depozite
purulente, fetid
 Ţesut de granulaţie burjonat, care
sângerează uşor la atingere
 Pereţi infiltraţi moi, osteitici
 Vasele de neoformaţie dispuse
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

A L V E O L I T A U M E D Ă
- t r a t a m e n t -

 Chiuretaj alveolar
 Avivarea marginilor mucoase și regularizarea
planului osos
 Aplicarea intraalveolar de conuri cu antibiotice și
anestezice
 Administrarea de antiinflamatorii nesteroidiene
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

A L V E O L I T A U S C A T Ă
( d r y s o c k e t )

 Gingie palidă, atonă

 Alveola e goală sau cu un cheag mic,


brun-cenuşiu, care se detaşează uşor
 Pereţi osoși uscați, albicioşi, cu
sechestre lameliforme fără tendință
la sângerare
 Capilarele gingivale şi osoase
prezintă trombi care obliterează
complet lumenul
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

A L V E O L I T A U S C A T Ă
- t r a t a m e n t c u r a t i v -

 Îndepărtarea din alveolă a cheagului infectat, a corpilor


străini şi a porţiunilor de os necrozat prin irigarea alveolei
cu xilină 0,5% călduţă sau soluţii antiseptice
 Ulterior se aplică o meşă afânată intraalveolar
 Dacă după 24 ore fenomenele nu se ameliorează, sub
anestezie loco-regională se chiuretează pereţii alveolari cu
mişcări blânde
C o m p l i c a ţ i i l e e x t r a c ţ i e i d e n t a r e

2. Alveolita postextracțională

A L V E O L I T A U S C A T Ă
- t r a t a m e n t c u r a t i v -

Se mai pot introduce în alveola conuri cu antibiotice


(Neocones, Negasolon) sau Alveogyl.

S-ar putea să vă placă și