Sunteți pe pagina 1din 25

Concepte ocluzale

Orice morfologie, orict de perfect , este valoroas numai n m sura n care reu e te s asigure func ionalitatea.

Concepte ocluzale


Ocluzia normal


Angle

Se define te n func ie de parametrii morfologici standard evalua i prin rapoartele interacadice n IM (cheia Angle) Clasificarea Angle:
 Clasa I ocluzie neutral Clasa II ocluzie distalizat Clasa III ocluzie mezializat Clasa IV forme mixte

Concepte ocluzale


Ocluzia func ional


 

Zarb,Thompson(1975)

Exist stabilitate ocluzal Mastica ia/fona ia/fizionomia sunt satisf c toare Sunt absente semne de suferin parodontal marginal de cauz ocluzal : retrac ie gingival /pung parodontal /mobilitate patologic Sunt absente semne muscularesau articulare: mialgii, artralgii, zgomote

Concepte ocluzale


Ocluzia biologic


Becker,et. co. (2000)


i

Principii recomandate la ajustarea ocluzal restaur rile protetice:


 Absen a interferen elor pe traseul RC-IM

 Absen a contactelor dento dentare nelucr toare n  

mi c rile excentrice Contacte de tip cuspid-fos Cel pu in un contact pe dinte Ghidaj canin/de grup n lateralitate Eliminarea fremitusului

Concepte ocluzale


Teoria ocluziei echilibrat balansat :
Premiza teoretic ini ial :


 mi c rile mandibulei cu contacte dento-dentare se fac numai prin rota ie, Fe ele ocluzale i marginile libere sunt a ezate pe suprafa a unei calote sferice (Teoria Monson)

P strarea contactelor dento-dentare n toate mi c rile mandibulei (propulsie i lateralitate)

Concepte ocluzale


Teoria ocluziei echilibrat balansat :
Contraargumente:
 

 

Mastica ia se efectueaz bilateral alternativ Mi carea Bennett este dovada faptului c mandibula nu face doar rota ie i deci, se pierde contactul dento-dentar n anumite momente ale mi c rii. Pentru a se men ine echilibrul dinamic n sectorul frontal ar trebui s existe ocluzie labiodont sau overbite minim. Teoria este valabil doar la edentatul total protezat adjunct. La denti ia natural : ciclul masticator are forme variabile individual; overbite mare mutilarea sectorului frontal; apar for e nocive axul lung la din ii posteriori n mi c rile excentrice.

Concepte ocluzale


Teoria ocluziei protejate mutual:
n pozi ii centrice (IM, RC) din ii laterali sunt n contact i asigur protec ia sectorului frontal, unde pot exista contacte slabe sau chiar inocluzie. n mi c rile excentrice (propulsie i lateralitate), din ii frontali sunt n contact (ghidaj anterior sau canin) i asigur protec ia din ilor laterali care sunt n inocluzie.

Concepte ocluzale


Teoria gnatologic


Mc Colum(1926)

Etapa I:
 Point centric Contacte tripodice Degluti ia totdeauna n RC

Are la baz conceptul ocluziei balansate, aplicat att la din ii naturali ct i la din ii artificiali


Etapa II:
 Absen a contactelor posterioare n propulsie Ghidaj canin n lateralitate

Se renun la conceptul ocluziei balansate i se trece la ocluzia protejat mutual.

Concepte ocluzale


Teoria func ionalist

Clyde Schuyler(1929)

Adopt de la nceput conceptul ocluziei protejate mutual.


Etapa I :
  


Point centric Absen a contactelor posterioare n propulsie Absen a contactelor nelucr toare n lateralitate Ghidaj de grup lateral cu canin n lateralitate

Etapa II: Pankey, Mann (1960)


 Long centric Absen a interferen elor pe traseu RC-IM

Posselt (1968) confirm caracterul func ional al long centricului.

Concepte ocluzale


Teoria Yankelson


Ocluzia real

ocluzia miocentric

 stare de echilibru muscular,f r spasme, f r contacte premature Determinat cu miomonitorul Contacte vrf cuspid-fund fos Pentru triturare numai mi c ri verticale Mi c rile de lateralitate f r contacte dento-dentare, considerate interferen e.

Concepte ocluzale


Ocluzia restauratorie ideal :


   

Stopuri ocluzale stabile la DVO Dezocluzia din ilor laterali n mi c rile mandibulare cu component orizontal Ghidaj anterior/canin n mi c rile mandibulare cu component orizontal Curbe de ocluzie func ionale Contacte dento-dentare care s asigure LC Modelarea anatomic a suprafe elor ocluzale, conturului axial i a contactelor proximale Materiale de restaurare antagoniste cu propriet i mecanice asem n toare

Concepte ocluzale


Ocluzia terapeutic : o nou rela ie ocluzal construit terapeutic, ce nlocuie te o RMM ocluzal nefunc ional .


Atitudine conservatoare:
 

Men inerea contactelor ocluzale preexistente Restaurarea coronar nu trebuie s reproduc aspectul ocluzal identic anterior protez rii, ci s asigure rapoarte ocluzale optime. Exist o ocluzie nefunc ional Se proiecteaz o ocluzie nou ,terapeutic

Atitudine reorganizatoare:
 

Concepte ocluzale


Criteriile ocluziei func ionale (Ene, Ioni )


 

Stopuri ocluzale stabile, simultane i multiple n RC i IM. Ghidajul anterior armonizat cu mi c rile mandibulei i posibilit ile ATM. Dezocluzia din ilor laterali pe partea nelucr toare n propulsie Dezocluzia din ilor laterali pe partea nelucr toare n lateralitate. Absen a interferen elor lucr toare n lateralitate, indiferent de tipul ghidajului.

Stopuri ocluzale stabile ,simultane i multiple n RC i IM
SO stabile
 

Mereu acelea i, n acela i loc Dup stabilirea contactului dento-dentar mandibula s nu derapeze transversal sau frontal, inclusiv pe traseul RC-IM Importan a practic : for e ocluzale n axul lung al dintelui, care asigur solicitarea func ional a ligamentelor parodontale i implicit a osului alveolar.

Stopuri ocluzale stabile ,simultane i multiple n RC i IM
SO instabile


atitudinea terapeutic difer :

Neinterven ie(inocluzia frontal compensat prin interpozi ia limbii) Interven ie terapeutic cnd:
 

Refacera protetic implic din ii frontali Exist semne de instabilitate ocluzal


 migrarea vestibular a frontalilor SO I i II instabile, absente, cu risc de instabilizare.

Stopuri ocluzale stabile ,simultane i multiple n RC i IM
SO multiple:


Repartizarea presiunilor ocluzale pe ct mai mul i din i Atri ie (uzur ) uniform la to i din ii. Condi ie esen ial pentru a fi i multiple. Contact prematur n RC (IM) ocluzie n 2 timpi.

SO simultane:
 

Stopuri ocluzale stabile, simultane i multiple n RC i IM
Contact prematur n RC:


 

Cu devierea anterioar a mandibulei Cu devierea spre obraz a mandibulei Cu devierea spre limb a mandibulei

MUDL BULL LUBL

Regula : direc ia de derapare a mandibulei din RC spre IM este dictat de versantele dintelui maxilar implicat n conflictul ocluzal.

Ghidaj anterior armonizat cu mi c rile func ionale ale mandibulei i posibilit ile ATM.
 

GA lin (panta incisiv lin ) mi c ri de mastica ie predominent orizontale GA abrupt (panta incisiv abrupt ) mi c ri de mastica ie predominent verticale Lipsa de armonie ntre morfologia / pozi ia din ilor (incisivii) i posibilit ile ATM determin fixarea mandibulei de c tre mu chi n locul ligamentelor articulare spasme, dureri

Dezocluzia tuturor din ilor cuspida i n mi carea de propulsie
De ce ?
 

Din ii cuspida i nu particip la incizie For ele ocluzale (de incizie) sunt dirijate n afara axului lung al acestor din i Condilii nu sunt fixa i n cavitatea glenoid Departe de punctul de aplicare al for ei (inser ia muscular ) i punctul de sprijin (ATM) Suport osos dens, r d cin lung Proprioceptori adapta i la solicit rile ocluzale

De ce din ii frontali pot sus ine incizia?


 

Dezocluzia tuturor din ilor cuspida i n mi carea de propulsie
Fenomenul /Diagonala Thielemann:
Interferen nelucr toare n propulsie molar de minte f r antagonist sau ultimul molar prezent pe arcad Efectele interferen ei posterioare apare la incisivi:
  

vestibularizare/ rotire Moblitate patologic (traum ocluzal ) Migrare vertical Stabilizare ntr-o nou pozi ie

 

M3 mandibular M3 maxilar

IC (IL) maxilar n diagonal IC (IL) maxilar din acela i cadran

Dezocluzia tuturor din ilor cuspida i n mi carea de propulsie
Sindromul molarului de 6 ani mandibular:
Edenta ia precoce de M1 mandibular produce :


  

Mezioversiune M2, M3 Linguoversiune M2, M3 Distoversiune PM2 Migrarea vertical a antagoni tilor

Apar interferen e nelucr toare n propulsie/lateralitate efecte asupra incisivilor:
Diastem , treme, mobilitate patologic , osteoliz

Dezocluzia din ilor cuspida i pe partea nelucr toare n mi carea de lateralitate
De ce ?
  

Majoritatea for elor ocluzale sunt dirijate pe partea lucr toare Mandibula se deplaseaz spre partea lucr roare Condilul orbitant nu este sprijinit ferm n ATM Apar solicit ri ocluzale n afara axului lung Apar solicit ri suplimentare, nefunc ionale i ilogice ale mu chilor oboseal muscular Pacientul resimte discomfort i mandibula ncearc s evite aceste contacte printr-o mi care atipic anterolateral

Absen a interferen elor la din ii cuspida i pe partea lucr toare n mi carea de lateralitate, indiferent de tipul ghidajului


De ce ?
 

For ele ocluzale se transmit n afara axului lung For ele ocluzale au intensit i mari Din ii cuspida i sunt situa i aproape de punctul de sprijin (ATM) i punctul de aplicare a for elor (inser ia muscular )

Absen a interferen elor la din ii cuspida i pe partea lucr toare n mi carea de lateralitate, indiferent de tipul ghidajului


Cauzele ILL:
  

Migr ri postextrac ionale Restaur ri necorespunz toare, care realizeaz ghidaje incorecte Tratamente ortodontice incorect conduse Realizarea protetic a unei morfologii ocluzale necorespunz toare:
  

Cuspizi vesibulari prea nal i Cuspizi linguali mandibulari prea nal i Versante externe cuspizi vestibulari mandibulari prea groase Versante interne cuspizi vestibulari maxilari prea groase Ghidaj canin sau antero-lateral prea deschis (lin)

Concluzii
 

Nu toate criteriile ocluziei func ionale pot fi ntlnite simultan la to i indivizii. Depistarea precoce prin examen ocluzal a obstacolelor ocluzale evit apari ia traumei ocluzale n structurile ADM Restaur rile coronare, directe sau indirecte trebuie s respecte aceste principii pentru o func ionare ocluzal optim , static i dinamic. Nerespectarea principiilor de ocluzie func ional conduce la apari ia ocluziei de necesitate/de obi nuin i creeaz premize pentru declan area, ntre inerea i agravarea TCM.