Sunteți pe pagina 1din 6

INCOMPATIBILITATEA IIDEILOR DE LIIBERTATE INC OMPATIBILIT ATEA DEILOR DE L B ERTA TE E

II DE UTILITARISM LA MIILL D E UTILIT ARIS M L A M LL

n acest eseu analizez argumentele pe care J. St. Mill le aduce n favoarea ideii de libertate civic n lucrarea Despre libertate. n prima parte voi ar ta care sunt particularit ile dificile ale libert ii civice individuale, i care sunt caracteristicile care conduc la incompatibilitatea cu utilitarismul. n a doua parte voi contura inconsisten ele cu care se confrunt utilitarismul nsu i. n final voi argumenta c ori libertatea civic individual este incompatibil cu utilitarismul, ori utilitarismul i libertatea nu este sunt ceea ce pretinde Mill c sunt. Libertatea civic n capitolul introductiv al lucr rii Despre libertate, Mill precizeaz c Tema acestui eseu nu este a a-numita Libertate a voin ei [...] ci este Libertatea Civil sau Social : natura i limitele puterii ce poate fi exercitat n mod legitim de c tre societate asupra individului.1 Libertatea civil este un instrument prin care cet enii unui stat sunt proteja i att fa de ingerin ele statului n via a lor privat , ct i fa de ingerin ele altor cet eni. Faptul c se instituie o astfel de protec ie a cet eanului Mill o justific prin apelul la necesitate: este necesar ca cei mai slabi s fie ap ra i de cei mai tari2, i ca opiniile minoritare s fie protejate de opiniile majorit ii3. n mod evident, aceast explica ie este cu totul insuficient , ntruct las senza ia unei simple dogme. Mill caut s arate c libertatea civic 4 este necesar cel pu in dintr-un motiv: anume acela al stabilirii adev rului. Chiar dac ntreaga omenire, cu o singur excep ie, ar fi de aceea i p rere, i doar o singur persoan ar fi de p rere contrar , omenirea n-ar fi mai ndrept it s reduc la t cere acea unic persoan dect ar fi ndrept it aceasta din urm s reduc la t cere ntreaga omenire.5 Justificarea acestei pozi ii este una de factur failibilist-sceptic . Failibilist , ntruct adev rul nu se descoper dintr-o dat , ci prin confrunt ri continue cu teorii care l contrazic; sceptic , ntruct adev rul o dat descoperit nu e sigur c va r mne pentru totdeauna neschimbat.6 Argumentul s u este urm torul: un individ X (sau un
John Stuart Mill, Despre libertate, editura Humanitas, Bucure ti 1994, traducere de AdrianPaul Iliescu, p. 7 2 Pentru a prentmpina transformarea membrilor mai slabi ai comunit ii ntr-o prad a nenum ra i ulii, este necesar s existe o pas re care [...] s fie mputernicit s le aduc la ascultare. Idem, p. 8 3 p. 11 4 ntruct nu v d o diferen esen ial pentru discu ia de fa ntre libertate civil i libertate civic , i ntruct termenul de libertate civic este mai des utilizat n discursurile politice contemporane, am s folosesc acest termen n locul celui utilizat de Mill. 5 idem, p. 25 6 Cu dou excep ii: adev rurile matematice i cele fizice au un statut special, ele nemaiavnd nevoie de o cercetare critic . (vezi idem, p. 61)
1

grup de indivizi T) au o anumit opinie S asupra unui lucru, pe care o consider adev rat . Dac nu exist nici un X (individ) sau T (grup de indivizi) care s conteste opinia S, atunci S nu are dect statutul de credin . Dac n confruntarea de idei dintre cele dou tabere S se dovede te ca fiind ntemeiat , nseamn c se poate spune c S este mai aproape de adev r dect dac nu ar fi trecut printr-o astfel de ncercare. Dac S ns se dovede te c nu este ntemeiat , acesta este un lucru bun, pentru c se renun astfel la o opinie fals i se face, din nou, un pas spre aflarea adev rului. Obiceiul statornic de a corecta i completa propriile opinii prin confruntarea lor cu opiniile altora [...] este singurul fundament stabil al ncrederii noastre ndrept ite n ele. [...] Putem fi siguri c ne-am apropiat de adev r n m sura n care era posibil s-o facem deocamdat . Acesta este gradul de certitudine pe care-l poate atinge o fiin care nu este infailibil i aceasta este singura cale de a-l atinge.7 Faptul c Mill recurge la argumente de factur epistemologic pentru justificarea unor drepturi civile (i.e, libertatea opiniei) arunc o umbr de ndoial asupra justific rii sale, ntruct el ncearc s arate c drepturile civile sunt necesare pentru ca epistemologia s nu treneze. Nu este altceva dect folosirea unui argument utilitarist n favoarea afl rii adev rului; adic introduce argumente de natur etic n favoarea unor argumente de natur epistemologic . Singurul lucru care poate fi desprins din acest context este c Mill nu ncearc s justifice adev rul prin teoria utilitarist , ci tocmai invers: nu argumenteaz dup modelul: e util s X, deci X e adev rat (aceasta fiind pozi ia pe care o combate); ci spune c X e adev rat, deci e util s X: n epoca noastr [remarc Mill cu regret], preten ia ca o opinie s fie ap rat de orice atacuri publice se ntemeiaz nu att pe adev rul ei, ct pe importan a pe care o are pentru societate.8 ns utilitatea este ea ns i o chestiune de opinie9. Ori o opinie poate fi adev rat sau fals : acest lucru nu poate fi stabilit, spune el, numai prin faptul c majoritatea crede c ea este adev rat . Trebuie deci stabilite ni te reglement ri sociale care s permit circumscrierea ct mai exact a adev rului: trebuie ca toate opiniile cu referire la un anumit subiect dezb tut s poat fi exprimate; i aceast posibilitate se concretizeaz n libertatea civic a individului. Cu toate acestea, libertatea civic a individului X sau a grupului T poate fi trecut cu vederea n urm toarele cazuri: 1) atunci cnd libertatea lui X sau T aduce atingere drepturilor altor indivizi sau grupuri; 2) atunci cnd se stabile te conduita i educa ia copiilor; 3) atunci cnd X sau T sunt neciviliza i, i sunt constrn i spre binele lor; 4) atunci cnd majoritatea trebuie s se apere; 5) atunci cnd situa ia statului o cere; Voi analiza pe rnd cele cinci cazuri de mai sus.

7 8

ibidem, p. 30-31 idem, p. 32 9 idem, p. 33

1) Libertatea civic poate fi nc lcat atunci cnd se aduce atingere drepturilor altora.10 n acest caz criteriile dup care se constat atingerea drepturilor altora lipsesc din teoria lui Mill. El las s se n eleag c se procedeaz n acest caz utilitarist: Consider utilitatea ca instan a ultim n toate chestiunile etice; este vorba ns de utilitate n sensul cel mai larg, o utilitate care se bazeaz pe interesele de totdeauna ale omului, ca fiin capabil de progres.11 n Utilitarismul Mill precizeaz ns c principiul care st la baza teoriei etice utilitariste este principiul celei mai mari fericiri: dar nu este vorba de cea mai mare fericire personal a fiec rui individ n parte, ci este vorba de suma cea mai mare de fericire care se ob ine global: Principiul celei mai mari fericiri nu vizeaz cea mai mare fericire a nsu i agentului, ci cea mai mare cantitate total de fericire. Acesta fiind scopul ac iunilor umane, acesta este i unicul standard al moralei.12 Din aceasta deduc c individul sau minoritatea nu se g sesc protejate prin calcul utilitarist: ntruct ac iunile i opiniile lor sunt verificate dup criteriile utilit ii majorit ii, deci dup ni te criterii departe de a fi neutre. ns aceasta nu ar fi dect o incompatibilitate ntre teoria libert ii, expus n Despre libertate, i teoria utilitarist , expus n Utilitarismul. Acest lucru nu l-ar mpiedica pe Mill s fie un ap r tor al libert ii individuale, s-ar putea replica. ns pu im mai nainte am ar tat c Mill nu se folose te n ncercarea de a justifica nevoia de a ap ra libertatea individului de o teorie utilitarist ; nu deduce aceast necesitate dintr-un calcul utilitarist, ci folose te utilitarismul numai ca mijloc persuasiv de impunere a acestei idei. Ori faptul c n acest punct al demonstra iei revine asupra acestui lucru arat c comite o eroare logic , aceea a argument rii circulare. 2) Libertatea civic nu se aplic la copii i la educa ia pe care o primesc: Genera ia actual este st pna att a educa iei ct mprejur rilor de via ale genera iei urm toare.13 i a tuturor

Nimeni nu recunoa te n sinea sa c criteriile sale de judecat sunt propriile sale gusturi. [...] Oriunde exist o clas dominant , mare parte din regulile caracteristice rii respective eman din interesele de grup i din sentimentele de superioritate ale acelei clase14 Mill nu caut s pun , sub nici o form , stavil acestui mod de a penetra libertatea individului, i nici m car nu o pune n discu ie15. Faptul c obiceiurile, comportamentele, cuno tin ele sunt toate impuse (fie i indirect) individului nu i se pare a fi n contradic ie cu libertatea civic pe care caut s o instituie n Despre libertate.
Unicul scop care i ndrept e te pe oameni, individual sau colectiv, la ingerin e n sfera libert ii de ac iune a oric ruia dintre ei este autoap rarea.; idem, p. 17. 11 idem, p. 19 12 J.St. Mill, Utilitarismul, Editura Alternative, Buc 1994, trad. V. Muresan, p. 25 13 Mill, Despre libertate, ed. cit., p. 107 14 idem, p. 13 15 Pentru a fi neutru, trebuie s amintesc c Mill spune totu i la un moment dat c o educa ie uniform este un pericol; dar pentru el nu este vorba de un pericol n ceea ce prive te libertatea civic a individului, ci este pericolul uniformiz rii personalit ilor. Vezi n acest idem, p. 95.
10

3) Libertatea civic poate fi nc lcat atunci cnd indivizii n cauz sunt neciviliza i. Ea poate fi nc lcat , n acest caz, din dou motive: ori pentru a fi civiliza i for at16; ori pentru c , pur i simplu, ei nefiind considera i civiliza i, nu au dreptul la libertate civic 17. Aici, din nou, se ridic ntrebarea: cine stabile te criteriul dup care un individ sau un grup18 este categorisit drept civilizat sau nu. Este cumva vorba de opinia majorit ii asupra criteriilor de civiliza ie, opinie c reia Mill ncerca, dimpotriv , tocmai s -i g seasc ni te limite rezonabile? R spunsul nclin s fie afirmativ, din moment ce educa ia (care este un factor al civiliza iei, a a cum las s se n eleag foarte clar Mill) este sub controlul direct fie al opiniei majorit ii fie al instan ei supreme din societate, statul. Cazurile 4)19 i 5)20 pot fi reduse la unul singur pentru scopul eseului de fa , ntruct mecanismul de stabilire a pericolului sau al necesit ii pentru majoritate sau pentru stat este identic. ntruct Mill nu pomene te nic ieri de un arbitru impar ial i neimplicat care ar decide regulile, iar minoritatea este exclus logic prin scopul lucr rii Despre libertate, r mne c decide aceea i instan superioar individului. Utilitarismul Ca sistem etic, utilitarismul are ca inten ie nlocuirea teoriilor etice anterioare. Preten ia aceasta este alimentat de faptul c diversele sisteme etice nu reu esc s demonstreze complet i ra ional de ce trebuie aplicate anumite principii, i nu altele. Spre deosebire de toate acestea, utilitarismul lui Mill ncearc s stabileasc toate regulile de comportament independent de judec ile de valoare sau de prejudec ile existente la un moment dat ntr-o societate. Utilitarismul lui Mill dore te s porneasc nu de la evaluativ, ci de la descriptiv. Nu de la ni te valori i idealuri propuse de cineva, ci de la ceea ce se constat , empiric, c i doresc oamenii. In teoria utilitarist se pare c ' este o bun' categorie care doar se aplic fericirii, discu ia principal fiind axat pe termenul de ' fericire' pentru c fericirea (proces psihic) este scopul cercet rii eticii n viziunea , utilitarist , iar nu binele (care este un concept stabilit prin conven ie, deci printr-un proces exterior psihismului individului determinat). Remarc, datorit acestui raport poate surprinz tor n cadrul unei teorii etice - acordarea unei mai mari importan e descriptivului dect evaluativului -, o tensiune special ntre valoric (adic conven ia conceptual ) i descriptiv (procesul psihic). Lucrurile se complic i mai mult prin intui ia subsidiar ce eman din formul rile lui Mill, cum c trateaz , incomod, ca fiind foarte important ceea ce a numi ' valoarea pl cerilor' (amestec de evaluativ i descriptiv). Date fiind toate aceste lucruri, reg sibile la nivelul teoriei utilitariste expuse de Mill, cred c structura pe care i construie te etica este reprezentabil prin intermediul schemei urm toare, fiecare dintre no iunile care urmeaz fiind o sub-clas
idem, p. 18 "Unicul el n care puterea se poate exercita, n mod legitim, asupra oric rui membru al societ ii civilizate, mpotriva voin ei sale, este acela de a mpiedica v t marea altora."(s. mea) (idem, p. 17) Cum altfel poate fi interpretat aceast circumscriere atent a nevoii de justificare a legitimit ii interven iei dect prin faptul c fa de cei care nu intr n categoria circumscris toate aceste precau ii nu mai sunt necesare? 18 Prin grup subn eleg, ca specie logic a acestui termen, i un ntreg popor. 19 n ceea ce prive te rela iile individului cu al ii, el este de de jure (s.a.) r spunz tor fa de cei ale c ror interese sunt n joc i, la nevoie, fa de societate, care este ap r toarea lor.(subl. mea) Idem, p. 19 20 Vezi idem, pp. 21-22.
17 16

a celei de dinaintea sa: ceva => oportunul (psihologic) => moralitatea => justi ia => legisla ia. Concluzia pe care o trag este c termenii evaluativi apar din cei descriptivi, dintr-o necesitate de simplificare21 a procesului prin care fiin ele umane ncearc s - i asigure buna stare, teoria expusa in ' Utilitarismul'constituindu-se ntr-o pledoarie pentru acest punct de vedere. ns utilitarismul lui Mill e ueaz n preten ia sa de a stabili ni te reguli din simpla descriere a ceea ce este pl cut pentru oameni, i folose te, pn la urm reguli i valori care nu sunt stabilite utilitarist i care nici nu pot fi explicate utilitarist. Conform principiului celei mai mari fericiri, conteaz cantitatea total de fericire, de pl cere i de bine la care se ajunge n urma ac iunilor oamenilor. n acest caz, dac s-ar ajunge la concluzia c este mai bine pentru comunitate s condamne un nevinovat, acest lucru ar trebui s fie coerent cu utilitarismul pur. ns utilitarismul expus de Mill respinge un astfel de rezultat, ceea ce demonstreaz c de fapt teoria sa etic nu face altceva dect s ncerce s justifice printr-o metod diferit reguli de comportament deja valorizate ca bune. Libertate i utilitarism A) Pe de o parte, regulile jocului social le stabile te majoritatea sau statul (ambele instan e superioare individului); B) pe de alt parte aceste reguli nu permit nc lcarea complet arbitrar a drepturilor civice ale unui individ, chiar dac acest lucru ar fi n beneficiul majorit ii sau al statului; C) n fine, arbitraritatea nc lc rii este decis tot de majoritate sau de stat. i, cu toate aceste elemente teoretice cu care i construie te teoriile , Mill afirm c individul are o libertate civic pe care nimeni nu i-o poate lua n mod justificat, de i justificarea acestei inviolabilit i trebuie dovedit prin apel la A), B) i C). Teza mea este c utilitarismul lui Mill nu este altceva dect o reformulare a unui sistem etic anterior; iar c libertatea civic a individului nu este altceva dect una dintre reformul rile pe care le opereaz utilitarismul s u. La un moment dat, Mill recunoa te: Eu insist i accentuez asupra importan ei geniului i a necesit ii de a i se ng dui s se desf oare liber att n sfera gndirii, ct i n practic .22 Libertatea pe care dore te Mill s o asigure n Despre libertate este n fapt asigurarea pozi iei aparte a figurii romantice a omului de geniu23. Incompatibilitatea pe care am remarcat-o ntre libertatea civic individual i utilitarism este una real , dac n elegem utilitarismul ca un consecin ionism strict, iar libertatea ca o necesitate
Una din criticile aduse utilitarismului este aceea c necesit un timp de evaluare prea ndelungat, ac iunea devenind aproape redundant . Mill replic ns spunnd c utilitarismul nu este un instrument care trebuie folosit de c tre fiecare individ n via a curent , ci este un instrument care (folosind i rezultatele experien elor istorice) ajunge s formuleze ni te subprincipii de conduit (s nu min i, s nu furi) care sunt apoi inculcate indivizilor, astfel nct decizia s poat fi luat imediat. Vezi Mill, Utilitarismul, ed. cit., p. 41 22 Mill, Despre libertate, ed. cit., p. 85; - sublinierea mea 23 De exemplu, el spune c cei care i exprim opiniile n pres nu trebuie nici constrn i s fac asta, nici tra i la r spundere (idem, p. 73-74) ntruct aceast modalitate de exprimare nu este una care s cauzeze efecte populare nedorite (spre deosebire de cineva care ine un discurs n fa a unei mul imi furioase). ns , ast zi, cu certitudine, acest lucru nu mai este valabil: exprimarea unei opinii ntr-o gazet este un lucru ct se poate de percutant pentru publicul larg. Acest lucru arat c el teoretizeaz o stare de lucruri rezervat numai anumitor indivizi: anume celor care aveau educa ie, resurse financiare i timp pentru a se ocupa cu ni te activit i oarecum aparte.
21

social i epistemologic . ns Mill vorbe te de libertatea geniului i de utilitarismul care i conserv acestuia privilegiile, i de aceea argumenta ia sa trece peste dificult i, sco nd la iveal numai rezultatele dorite de autor. Cristian Vasilescu 1999

Repere bibliografice:
John Stuart Mill, Despre libertate, editura Humanitas, Bucure ti 1994, traducere de Adrian-Paul Iliescu J.St. Mill, Utilitarismul, Editura Alternative, Bucure ti 1994, traducere de V. Muresan John Stuart Mill, Principiile economiei politice, n Fundamente ale gndirii politice, editori Adrian Iliescu i Emanuel Socaciu, Editura Polirom 1999, traducere de Emanuel Socaciu R. N. Berki, "The History Of Political Thought - A Short Introduction", ROWMAN AND LITLLEFIELD, 1977 W. K. Frankena, Eroarea naturalist , n Valorile i adev rul moral, Editura Alternative, Bucure ti 1995, editor V. Mure an Iain Hampsher-Monk, "A History of Modern Politicak Thought - Major Political Thinkers from Hobbes to Marx", Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1992 Bernard Williams, Introducere n etic , editura Altenative, Bucure ti 1993, traduc tor V. Mure an