Sunteți pe pagina 1din 5

1.

CAUZE CARE INLATURA CARACTERUL CONTRAVENTIONAL AL FAPTEI


A.Aspecte generale privind inlaturarea caracterului contraventional la faptei Caracterul contraventional este caracterizat de prezenta trasaturilor esentiale fara de care nu poate exista o contraventie si anume: -fapta concreta sa prezinte un grad de pericol social care justifica recurgerea la sanctiunile administrative; -fapta sa fie savarsita cu vinovatie; -fapta sa fie prevazuta si sanctionata ca atare in legi,ordonante si hotarari ale Guvernului sau acte administrative normative ale autoritatilor administratiei publice locale. Lipsa oricareia dintre aceste trasaturi esentiale exclude caracterul contraventional al faptei,inlatura existenta contraventiei si exclude easpunderea contraventionala.Fara caracter ilicit o fapta concreta nu poate fi considerata contraventie. Toate cazurile in care este inlaturat caracterul contraventional al faptei trebuie reglementate de lege.Legea trebuie sa prevada caile care duc la inlaturarea acestui caracter.Existenta unei cauze care inlatura caracterul contraventional al faptei poate fi invocata oricand,de la momentul constatarii faptei si pana la ramanerea definitiva a hotararii instantei judecatoresti sesizate cu judecarea recursului. B.Legitima aparare Nu constituie contraventie fapta savarsita in stare de legitima aparare.Este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material,direct,imediat si injust,indreptat impotriva sa,a altuia sau impotriva unui interes obstesc si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau interesul obstesc.Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului. Exemplu: Claxonarea in localitate in timpul noptii constituie contraventie,dar daca un sofer a savarsit fapta pentru a solicita interventia publicului in timp ce se apara de atacul unor persoane care se manifestau violent,nu constituie contraventie. C.Starea de necesitate Nu constituie contraventie fapta prevazuta ca atare in lege,savarsita in stare de necesitate.Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel,viata,integritatea corporala ori sanatatea sa,a altuia sau un bun important al sau ori al altuia ori a unui interes obstesc. Pentru a fi stare de necesitate trebuie indeplinite anumite conditii:

-fapta sa se savarseas ca ca urmare a survenirii unui pericol neprevzut,provocat de evenimente care scapa controlului omenesc,evenimente naturale,spre deosebire de pericolul cerut in cazul legitimei aparari,cand este vorba de un atac provocat in mod constient de un agresor; -pericolul sa fie iminent sanu poata fi inlaturat altfel decat prin savarsirea unei fapte prevazute ca fiind contraventie. -fapta trebuie sa fie savarsita numai pentru a salva viata,integritatea corporala,sanatatea faptuitorului sau a unei alte persoane,un bun important al acestora sau un interes obstesc. Nu se considera ca fiind comisa in stare de necesitate fapta persoanei care si-a dat seama ca prin savarsirea contraventiei pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat. D.Constrangerea Nu constituie contraventie fapta prevazuta ca atare de lege daca este savarsita din constrangere.Constrangerea poate fi fizica sau morala.Prin fapta savarsita sub imperiul constrangerii fizice se intelege actiunea sau inactiunea comisa din cauza unei constrangeri exercitate asupra fizicului unei persoane si careia acesta nu i-a putut rezista. Prin fapta savarsita din cauza unei constrangeri morale,se intelege fapta pe care o persoana o savarseste in urma unei amenintari cu un pericol grav.Pentru ca o fapta contraventionala sa fie considerata ca savarsita sub actiunea constrangerii trebuie sa se indeplineasca conditiile: -sa se savarseasca o fapta prevazuta ca fiind contraventie de lege ori acte administrative normative ale Guvernului sau ale autoritatilor administratiei pubice locale; -fapta sa se savarseasca ca urmare si din cauza constrangerii; -cel constrans sa nu poata rezista acelei constrangeri,sa nu poata inlatura acea constrangere decat prin savarsirea faptei contraventionale. Potrivit legii,fapta contraventionala savarsita in stare de constrangere nu are caracter ilicit. E.Cazul fortuit Aceasta cauza ce inlatura caracterul contraventional al faptei,consta in interventia unui eveniment sau a unei intamplari imprevizibile care determina producerea rezultatului socialmente periculos. Caracterul contraventional al faptei este inlaturat petru ca faptuitorul a fost in imposibilitate de a prevedea interventia fortei exterioare care a produs rezultatul,deci el nu a prevazut si nici nu putea sa prevada interventia acelei imprejurari,care s-a suprapus in activitatea sa si rezultatul care a survenit in urma acestei suprapuneri.

F.Iresponsabilitatea Caracterul contraventional al faptei este inlaturat si in caz de iresponsabilitate.Este iresponsabila persoana care nu poate sa isi dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu poate fi stapana pe ele din cauza incapacitatii sale psihice existenta in momentul savarsirii faptei. Datorita lipsei capacitatii de a intelege si de a voi a faptuitorului,iresponsabilitatea are drept consecinta si inlaturarea caracterului penal al faptei. Incapacitatea psihica a unei persoane poate fi cogenitala sau survenita,poate fi permanenta sau trecatoare,de scurta sau de lunga durata. G.Betia involuntara completa Betia involuntara completa produsa de alcool sau alte substante,datorata unor imprejurari independente de vointa faptuitorului,constituie o cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei savarsite. In acest caz intoxicarea cu alcool sau cu alte substante produsa in mod fortuit,fara vointa celui ajuns in aceasta stare,motiv pentru care este denumita accidental sau fortuita. Starea de betie complete este caracterizata de un grad avansat de paralizare a energiei fizice si de o intunecare a facultatilor psihice.Faptuitorul este lipsit temporar de capacitatea de a intelege si de a voi datorita tulburarilor psihice produse de alcool sau alte substante. H.Eroarea de fapt Eroarea de fapt se refera la necunoasterea sau cunoasterea gresita de catre faptuitor a existentei unei stari,situatii sau imprejurari de care depinde caracterul contraventional al faptei.Din definitia erorii de fapt observam ca aceasta are un continut format din reprezentarea gresita a realitatii,adica necunoasterea acesteia ori cunoasterea ei gresita. Aceasta cauza se caracterizeaza prin aceea ca faptuitorul desi are capacitatea psihica intact in momentul savarsirii unei fapte,isi reprezinta gresit realitatea deoarece nu cunoaste anumite stari,situatii sau imprejurari existente la momentul respective ori le cunoaste gresit sau deformat. I.Infirmitatea Infirmitatea spre deosebire de legea penala,este o cauza de inlaturare a caracterului contraventional al faptei atunci cand aceasta stare se manifesta intr-o forma care sa aiba legatura cu fapta comisa. De exemplu,traversarea strazii de catre un pieton pe culoarea rosie a semaforului,constituie contraventie.Aceasta fapta nu se considera contraventie in cazul in care este savarsita de o persoana care sufera de daltonism.

J.Minoritatea Fapta savarsita de un minor sub 14 ani nu constituie contraventie.Fata de minorul care nu a implinit varsta de 14 ani exista prezumtia absoluta ca nu are capacitatea de a intelege suficient caracterul faptelor sale si nici nu are experienta necesara pentru a cunoaste si intelege normele juridice. Din aceasta cauza legiuitorul a instituit principiul imunitatii minorului care nu a implinit 14 ani,indiferent care ar fi normele inculcate si consecintele faptei sale.Inlaturarea incidentei legii cat il priveste pe minor nu exclude raspunderea civila a persoanelor care,la data savarsirii faptei il aveau pe acesta in supraveghere. 2.CAUZE CARE INLATURA RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA SAU EXECUTAREA SANCTIUNII A.Notiuni generale privind astfel de cause Exista unele cazuri,cand tragerea la raspundere contraventionala si aplicarea sanctiunii nu se pot efectua.Astfel,se poate intampla sa apara situatii care impiedica aplicarea sanctiunii sau ca aceasta sa nu fie necesara.Cauzele de inlaturare a raspunderii contraventionale sunt diferite,atat prin modul lor de interventie cat si prin efectele lor juridice. B.Fapta nu se mai considera contraventie ori I se reduce sanctiunea Daca printr-un nou act normativ fapta nu mai este socotita contraventie,ea nu se mai sanctioneaza,chiar daca a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act normativ,iar sanctiunea aplicata si neexecutata pana la aceasta data nu se mai executa.Se subliniaza astfel aplicarea principiului activitatii legii in material dreptului contraventional,principiu potrivit caruia legea se aplica numai faptelor savarsite in timpul cat aceasta se afla in vigoare. Faptele contraventionale savarsite inainte de intrarea in vigoare a legii care le prevede nu intra sub incidenta acesteia,neputand retroactiva decat legea contraventionala mai favorabila. Astfel daca o contraventie a fost savarsita sub imperiul unui anume act normativ,iar pana la judecarea faptuitorului sau pana la executarea sanctiunii aplicate a fost elaborat altul in aceiasi materie,se ajunge,prin succesiunea legilor in timp,fie la retroactivitatea legii noi,fie la ultraactivitatea legii vechi,aplicandu-se in acest caz prevederile legii contraventionale mai blande. Daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara ,se va aplica aceasta sanctiune,aceasta fiind situatia de retroactivitate a legii noi,mai favorabile. C.Prescriptia Exista doua forme ale prescriptiei contraventionale:prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale si prescriptia executarii sanctiunii. In ceea ce priveste prima forma a prescriptiei,Ordonanta 2/2001 prevede ca aplicarea sanctiunii amenzii pentru contraventii se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.Cand fapta a fost urmarita

ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie,prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cat pricina s-a aflat in fata organului de urmarire penala sau instantei de judecata,daca sesizarea s-a facut inlauntrul termenului de 6 luni. Prescriptia opereaza totusi,daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de un an de la data savarsirii faptei.Acest termen a fost stabilit de lege drept limita maxima,intrucat aplicarea sanctiunii contraventionale cu mare intarziere ar diminua,pana la anihilare,scopul educative al sanctiunii urmarit de legiuitor. D.Ordinul autoritatii ierarhice Ordinul autoritatii ierarhice inlatura raspunderea contraventionala.Una din obligatiile administratorilor,ale salariatilor si subordonatilor in general,este de a aduce la indeplinire hotaririle adunarii generale a asociatilor,deciziile consiliului de administratie,ordinele sefilor ierarhici. Desigur daca ordinul este vadit illegal,fie numai sub aspectul continutului sau,fie mai ales atunci cand ordinul,legal in continut,este dat de un organ necompetent si in alta forma decat cea prevazuta de lege,cel care l-a executat nu va putea fi aparat de raspundere.Va raspunde insa sic el care a dat ordinul illegal. De aceea,consideram ca va fi exonerate de raspundere doar cel constrains sau aflat in eroare,dar in aceasta situatie vor opera si alte cauze,care inlatura nu doar raspunderea,ci chiar caracterul contraventional al faptei.