Sunteți pe pagina 1din 16

Psihologia copilului

9.11.09
9.11.09

Dr.Dr. AnaAna MariaMaria MarhanMarhan Departmentul de Psihologie, Academia Română

CursCursCursCursCursCursCursCurs 55555555

Teorii ale Dezvoltării

Teorii ale dezvoltării

Dezvoltarea cognitivă

Dezvoltarea psihosocială

Dezvoltarea morală

stadialitate, discontinuitate vs continuitatea dezvoltării

Sigmund Freud (6 mai 1856 – 23 sep 1939)

Lev S. Vygotski (17 nov 1896 – 11 iun 1934)

Jean Piaget (9 aug 1896 – 16 sep 1980)

Erick Erickson (15 iun 1902 – 12 mai 1994)

Lawrence Kohlberg (25 oct 1927 – 19 ian 1987)

 

Ce implicații credeți că ar avea pentru curriculumul școlar aplicarea în practică a teoriilor continue ale dezvoltării?

Dezvoltarea Cognitivă

Jean Piaget (1896-1980)

Jean Piaget (1896-1980) • psiholog, biolog, epistemolog şi logician elvețian, creatorul epistemologiei genetice •

psiholog, biolog, epistemolog şi logician elvețian, creatorul epistemologiei genetice

Dezvoltarea cognitivă: se realizează doar atunci când bebeluşul sau copilul acționează direct asupra mediului

acţiunea manipularea obiectelor, deplasarea în spațiu etc. – permite crearea structurilor cognitive şi transformarea acestora.

Limbajul – este sursa primară a dezvoltării cognitive

Piaget: concepte fundamentale /1

Schema Organizare Adaptare Asimilare Acommodare Echilibrare
Schema
Organizare
Adaptare
Asimilare
Acommodare
Echilibrare

Piaget: concepte fundamentale /2

Schema: reprezentarea mentală /internă a unei acțiuni fizice sau mentale specifice.

Copilul nou-născut este înzestrat cu un număr de scheme înnăscute care corespund răspunsurilor reflexe: apucare, supt, mers etc.

Pe măsură ce copilul se dezvoltă, schemele se completează reciproc și devin tot mai elaborate.

Schemele sunt fundamentale în dezvoltarea inteligenței: în orice acțiune fizică sau mentală există o schemă dată (un plan sau hartă mentală) pe care individul o folosește pentru a face față unei probleme particulare.

Organizare :

tendința de a combina structuri si procese și de a le ordona coerent în sisteme (de cunoaștere-acțiune) mai mari

Piaget: concepte fundamentale /3

Adaptare: construirea schemelor mentale în interacțiune directă cu mediul şi se realizează prin:

Asimilare :

interpretarea unei experiențe prin tr-o schemă existentă

Acommodare :

interpretarea unei experiențe prin modificarea unei scheme pre-existente și incorporarea informației noi

activitatea de cunoaştere implică întotdeauna ambele aspecte ale adaptării, care sunt inseparabile şi întotdeauna funcționează împreună.

asimilarea și acomodarea sunt procese fundamentale pe care copilul le utilizează în cunoașterea lumii înconjuratoare, adaptarea la mediu și organizarea experiențelor

conflict cognitiv (dezechilibru cognitiv):

constatarea limitelor operaționale ale propriilor scheme de acțiune

limitelor operaționale ale propriilor scheme de acțiune • echilibru (armonie) cognitivă: – tendința de a

echilibru (armonie) cognitivă:

tendința de a organiza schemele pentru a permite o mai bună înțelegere a experiențelor trăite

Piaget: stadiile dezvoltării cognitive

Stadiul senzoriomotor (naștere – 2 ani) Stadiul preoperațional (2 – 6 ani) Stadiul operațional concret
Stadiul senzoriomotor (naștere – 2 ani)
Stadiul preoperațional (2 – 6 ani)
Stadiul operațional concret ( 7 – 11 ani)
Stadiul operațional formal (12 ani +)
preoperațional (2 – 6 ani) Stadiul operațional concret ( 7 – 11 ani) Stadiul operațional formal

Piaget: stadiile dezvoltării cognitive /1

Stadiul senzoriomotor (naștere – 2 ani) • Copilul înțelege lumea / construiește treptat un model
Stadiul senzoriomotor (naștere – 2 ani)
• Copilul înțelege lumea / construiește treptat un model al lumii prin
coordonarea complexă a experiențelor senzoriomotorii și
acțiunilor fizice.
• De la acțiuni reflexe, instinctuale evoluează treptat spre o gândire
simbolică substadii
• Achiziții majore:
• Permanența obiectului: învață că un obiect încă există și atunci
când se află în afara vederii lui.
• Reprezentări mentale: începe să-şi amintească şi să-şi imagineze
experiențe.
• Comportament orientat spre scop

Piaget: concepte fundamentale/exemple/2

Permanența obiectului :

http://www.youtube.com/watch?v=BFUInSY2CeY&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=NjBh9ld_yIo&feature=related

• http://www.youtube.com/watch?v=NjBh9ld_yIo&feature=related

Piaget: stadiile dezvoltării cognitive /2

Stadiul senzoriomotor (naștere – 2 ani) / șase sub-stadii:

Primele două implică însuşi corpul copilului (reacții circulare primare).

I. Reflexe – supt, apucat, privit, ascultat

NAŞTERE – 1 lună

II. Primele adaptări dobândite – acomodarea şi coordonarea reflexelor – suge o suzetă diferit de mamelon; apucă o sticlă pentru a suge.

1 – 4 luni

Următoarele două implică obiecte şi oameni (reacții circulare secundare).

III. Proceduri pentru a face să dureze situațiile interesante – răspunde la persoane şi obiecte.

IV. Noi adaptări şi anticipări – devine mai deliberat şi voluntar în a răspunde la persoane şi obiecte.

4 – 8 luni

8 – 12 luni

Ultimele două sub-stadii sunt cele mai creative, mai întâi în ce priveşte acțiunile (reacții circulare terțiare) şi apoi în ce priveşte ideile.

V. Noi mijloace prin experimentare activă– experimentare şi creativitate în acțiunile „micului om de ştiință”

VI. Noi mijloace prin combinații mentale – judecând înainte de a trece la acțiune îl face pe copil experimental şi creativ într-un mod nou.

12 – 18 luni

18 – 24 luni

Piaget: stadiile dezvoltării cognitive /3

Stadiul preoperațional (2 – 6 ani) • Învața să utilizeze limbajul și să reprezinte obiectele
Stadiul preoperațional (2 – 6 ani)
• Învața să utilizeze limbajul și să reprezinte obiectele prin imagini si cuvinte.
Imaginația înfloreşte.
• Gândirea este încă egocentrică : are dificultăți în a înțelege punctul de vedere al
celuilalt
• Clasifică obiectele după o singură caracteristică : de exemplu, grupeaza
impreuna toate obiectele roșii (indiferent de forma) sau toate cuburile
(indiferent de culoare).
• Achiziții majore :
• Conservarea
Reversibilitatea
• …dar este încă
• Centrat pe situație
Egocentric

Piaget: concepte fundamentale/exemple/5

Egocentrism:

Piaget: concepte fundamentale/exemple/5 • Egocentrism :

Piaget: stadiile dezvoltării cognitive /4

Stadiul operațional concret (7 – 11 ani) • Copilul înțelege şi aplică operații logice, sau
Stadiul operațional concret (7 – 11 ani)
Copilul înțelege şi aplică operații logice, sau principii, pentru a
interpreta experiențe specifice sau percepții.
Clasifică obiecte în funcție de câteva trăsături; poate să le ordoneze
în serii în funcție de o singură dimensiune, (de exemplu, mărimea).
Conservarea numerelor (6 ani), volumului (7 ani) și greutatea (9
ani)

• Achiziții majore :

• Utilizând abilități logice, copiii învață să înțeleagă ideile de conservare, număr, clasificare, şi multe alte idei concrete.

logice, copiii învață să înțeleagă ideile de conservare , număr , clasificare , şi multe alte

Piaget: concepte fundamentale/exemple/4

Conservarea numerelor:

Piaget: concepte fundamentale/exemple/4 Conservarea numerelor :

Piaget: concepte fundamentale/exemple/4

Conservarea masei/ volumului :

fundamentale/exemple/4 Conservarea masei/ volumului : Reversibilitatea •

Reversibilitatea

Conservarea masei/ volumului : Reversibilitatea •

http://www.metacafe.com/watch/yt-gA04ew6Oi9M/piaget_stage_3_concrete_reversibility/

Piaget: stadiile dezvoltării cognitive /5

Stadiul operațional formal ( 12 ani +) • Adolescentul gândește logic despre probleme abstract și
Stadiul operațional formal ( 12 ani +)
• Adolescentul gândește logic despre probleme abstract și testează ipoteze în mod sistematic.
• În timpul adolescenței, întrezărirea complexității cunoaşterii îi poate determina pe unii să creadă că nu
înțeleg de fapt nimic şi pe alții să creadă că sunt pe punctul de a înțelege totul.
• Achiziții majore:
• Raționamente complexe, gândire simbolică, auto-monitorizarea propriilor raționamente
• Evoluează ideea că există multe răspunsuri la fiecare întrebare, şi multe întrebări la fiecare răspuns.
Etica, politica şi aspectele sociale şi morale devin mai interesante şi indivizii se implică în aceste
subiecte.
• Rationament ipotetico- deductiv
http://www.metacafe.com/watch/yt-
zjJdcXA1KH8/piaget_stage_4_formal_deductive_reasoning/

Implicații ale teoriei lui Piaget asupra educației

Organizarea demersului educațional în acord cu nivelul de dezvoltare cognitivă a copilului Importanța procesului
Organizarea demersului educațional în acord cu nivelul de dezvoltare cognitivă
a copilului
Importanța procesului (cum se învață)
Învățare activă
Tendința naturală de a învăța (Self-Initiated Learning)
Nevoi de învățare individuale
Intelectul copilului este diferit – din punct de vedere cantitativ și calitativ – de
cel al adultului

Critici ale teoriei lui Piaget

Subestimează capacitățile copilului

anumite sarcini pot fi învățate mai devreme;

permanența obiectului poate să apară mai devreme;

excepții de la egocentrism

Supraestimează capacitățile intelectuale ale adolescenților

Explicații vagi pentru creșterea cognitivă

Nu ia în considerare diferențele cognitive

Dezvoltarea depinde de sarcinile realizate

Dezvoltarea este influențată de experiență

diferențele cognitive – Dezvoltarea depinde de sarcinile realizate – Dezvoltarea este influențată de experiență
diferențele cognitive – Dezvoltarea depinde de sarcinile realizate – Dezvoltarea este influențată de experiență

L.S. Vygotski: abordarea cultural-istorică a dezvoltării cognitive

abordarea cultural-istorică a dezvoltării cognitive Lev Semenovich Vigotski /1896-1934 the speech structures

Lev Semenovich Vigotski /1896-1934 the speech structures mastered by the child become the basic structures of his thinking.

Principii fundamentale :

Copiii construiesc cunoașterea in mod activ

Interacțiunea socială și mediul cultural orientează dezvoltarea cognitivă

Invățarea se bazează pe inovațiile sociale

Cunoașterea este creată prin interacțiuni cu alți oameni și obiecte, în context cultural

Persoanele mai puțin abilitate învață de la cei care știu/ pot mai mult

L.S. Vygotski: abordarea cultural-istorică a dezvoltării cognitive

Idei cheie:

Importanța contextului istoric și cultural

Sistem de semne

Instrumente culturale

Procese de mediere

Dezvoltarea naturală vs Dezvoltarea culturală: dezvoltarea culturala se clădește pe dezvoltarea naturală, genetică, pe masură ce individul folosește instrumente culturale și simboluri precum limbajul oral și scrisul.

Vygotsky: ipoteze de bază

Dezvoltarea cognitivă / gândirea este influențată de mediul cultural al persoanei (forțe sociale & istorice)

Instrumentele psihologice pot susține și pot schimba modul de procesare cognitivă

Interacțiunea socială este cauza primară a dezvoltării cognitive

Concepte fundamentale

Concepte fundamentale Limbajul interior: mediere & internalizarea Zona de dezvoltare proximală Esafodajul
Limbajul interior: mediere & internalizarea Zona de dezvoltare proximală Esafodajul
Limbajul interior: mediere &
internalizarea
Zona de dezvoltare proximală
Esafodajul

L.S. Vygotsky: dezvoltarea cognitivă

Zona de dezvoltare proximală

Diferența dintre ceea ce un copil poate să facă în mod independent și ceea ce poate să realizeze cu ajutorul/ asistanța adultului

http://www.youtube.com/watch?v=h6oQfZ-PrwM

Eșafodajul

Oferirea de asistență / suport pentru învățare în fazele inițiale; pe măsură ce elevul devine tot mai capabil sa lucreze independent, suportul este diminuat

Un proces de învățare corect planificat trebuie să își propună obiective (puțin mai) înalte decât ceea ce copilul știe și poate sa facă la un moment dat

Aplicații ale teoriei lui Vygotski

5. Zona de dezvoltare proximală

ZPD Zona de dezvoltare Proximală —Mentorul oferă suport (scaffold) pentru învățare & copilul dezvoltă noi
ZPD
Zona de dezvoltare
Proximală —Mentorul
oferă suport (scaffold)
pentru învățare &
copilul dezvoltă noi
cunoștințe și deprinderi
prin realizare de sarcini
de învățare potrivite
pentru nivelul său de
dezvoltare.
Ce ș tie elevul C e u r m e a z ă s ă
Ce ș tie elevul C e u r m e a z ă s ă

Ce știe elevul

Ce ș tie elevul C e u r m e a z ă s ă înve

Ce urmează să învețe (scopul învățării)

Aplicații ale teoriei lui L.S.Vygotski

1. Sarcina nouă= Mentor + Copil /Persoana care învață
1. Sarcina nouă=
Mentor + Copil
/Persoana care învață
2. În timp = diminuare graduală a suportului oferit
2. În timp =
diminuare graduală
a suportului oferit
2. În timp = diminuare graduală a suportului oferit 3. Persoana care învață devine tot mai

3.

Persoana care

învață devine tot mai responsabilă pentru propria învățare (auto- dirijare)

Eșafodajul

3. Persoana care învață devine tot mai responsabilă pentru propria învățare (auto- dirijare) Eșafodajul
Aplicații ale teoriei lui L.S. Vigotsky Oferirea de contexte penru învatare cooperativă Activități la care

Aplicații ale teoriei lui L.S. Vigotsky

Oferirea de contexte penru învatare cooperativă Activități la care participa copii cu diferite niveluri de
Oferirea de
contexte penru
învatare
cooperativă
Activități la care
participa copii
cu diferite
niveluri de
dezvoltare a
abilitatilor

Dezvoltarea cognitivă: comparație între teoriile lui J.Piaget și L.S.Vygotsky

Piaget – idei principale : Vygotsky- idei principale : 4 stadii discrete Nivelul dezvoltării cognitive
Piaget – idei principale :
Vygotsky- idei principale :
4 stadii discrete
Nivelul dezvoltării
cognitive este limitat de
nivelul stadiului
Gândirea copiilor mici este
schematică
Motivatia de a mentine
echilibrul cognitiv
Dezvoltarea apare atunci
cand asimilarea nu mai este
posibilă (adaptatare)
Constructivism
Fortele sociale
marcheaza limitele
dezvoltarii
Dezvoltarea – un proces
continuu (nu stadial)
Zone de dezvoltare proximala
Cunoașterea este transmisă
cultural (învațare cooperativa,
eșafodaj)
Limbajul – instrument al
internalizării cunoștințelor

Dezvoltarea cognitivă: comparație între teoriile lui J.Piaget și L.S.Vygotsky

DezvoltareaDezvoltarea PiagetPiagetPiagetPiagetPiagetPiagetPiagetPiaget
DezvoltareaDezvoltarea
PiagetPiagetPiagetPiagetPiagetPiagetPiagetPiaget
VygotskyVygotskyVygotskyVygotskyVygotskyVygotskyVygotskyVygotsky
cognitivcognitivăă::
RolRoluRolRoluululll interacinteractinteracinteracttuniituniiuniiunii
socialesocialesocialesociale
DCog: influențată
puternic de grupul de
egali
Puternic influențată de
interacțiunea cu o
persoană mai avansată
dpv intelectual
RolRolulRolRolululul InstruInstruiriiInstruInstruiriiiriiirii
Instruirea formală nu
are un impact
semnificativ asupra
Dcog.
Instruirea este
importantă
Zona de dezvoltare
proximal a (ZPD)