Sunteți pe pagina 1din 3

Principiile democraţiei

Referat al elevei Caziuc Sabina


Cl. a VIII-a D

Democraţia este un sistem de guvernare caracterizat prin pariciparea cetăţenilor


la procesul de conducere. Cuvântul "democraţie " provine din greacă şi este format din
cuvintele "demos " = popor şi "kratos "= putere,prin urmare înseamnă puterea poporului.
Acest regim politic s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia
dintre conducători şi conduşi (guvernanţi şi guvernaţi) se înclină în favoarea celor din
urmă, când conduşii impun conducătorilor, prin modalităţi şi mijloace variate, respectarea
drepturilor fundamentale ale individului.

Principiile democraţiei

Principiile democratice orientează acţiunea politică în funcţie de anumite valori. Pe


baza lor sunt concepute şi puse în practică mecanismele democratice, precum votul sau
organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice. Astfel de principii sunt:

 Autoritatea este prezentă în relaţiile dintre oameni atât în viaţa privată, cât şi în viaţa
publică. Autoritatea înseamnă puterea legitimă a cuiva de a-şi impune propria voinţă
celorlalţi. În statul democratic autoritatea este mult diferită de exercitarea puterii într-
un regim totalitar sau autoritar.

 Libertatea este capacitatea persoanelor de a acţiona în conformitate cu propria lor


voinţă şi de a alege astfel modul de acţiune propriu. Într-o societate democratică
liberală, libertatea este valoarea fundamentală, dar ea este asociată cu
responsabilitatea pentru propriile acţiuni şi cu necesitatea ca libertatea proprie să nu
fie folosită în dauna libertăţii celorlalţi..

 Responsabilitatea–fiecare cetăţean răspunde pentru faptele sale şi pentru consecinţele


acestora, iar cei aflaţi la putere trebuie să dea socoteală celor care i-au ales sau i-au
numit pentru îndeplinirea mandatului lor.

 Dreptatea-respectarea de către autorităţi şi de către cetăţeni a normelor morale şi


juridice bazate pe drepturile omului şi pe prevederile constituţionale.
 Proprietetea este o relaţie între persoane şi bunuri care implică posesia, utilizarea şi
dispoziţia. Totodată, ea presupune puterea de a dispune şi puterea de vînzare şi
donaţie. În democraţiile liberale, dreptul la proprietatea privată este general garantat
prin Constituţie.

 Principiul pluralismului se referă la existenţa mai multor centre efective de putere, în


opoziţie cu unul singur, precum în statele nedemocratice. Conceptul de democraţie
este indisolubil legat de noţiunea de pluralism. Ea îşi găseşte concretizarea în
multitudinea de partide şi organizaţii politice, sindicale, religioase etc, exprimând
diversitatea concepţiilor şi organizaţiilor care se interpun între individ şi stat. Prin
instituirea pluralismului politic drept câmp de manifestare a democraţiei, puterea
politică nu mai tronează deasupra societăţii, ci se intersectează cu toate segmentele
structurii sociale într-un mecanism chemat să funcţioneze pe baza legitimităţii, a
libertăţii.Aristotel spunea că libertatea este "principiul fundamental al
guvernământului democratic."

 Principiul separarii puterilor in stat asigură exercitarea puterii politice în mod divizat
de către mai multe autorităţi publice diferite,care au funcţii specifice. Puterea
legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate pentru a preveni abuzarea
cetăţenilor din partea instituţiilor statului. Astfel, puterea legislativă are rolul de a
adopta legile, puterea executivă de a le pune în aplicare, în cadrul politicii interne şi
externe, iar puterea judecătorească de a "apăra" legile.

 Reprezentativitatea-democraţiile moderne funcţionează ca democraţii reprezentative,


în care deciziile politice sunt luate în numele cetăţenilor de către reprezentanţi ai
acestora, învestiţi prin vot cu încrederea lor. În anumite situaţii cetăţenii pot depinde
direct. Democraţia reprezentativă s-a format în jurul parlamentelor. Parlamentul este
cel care legitimează guvernământul democratic. Funcţia lui esenţială este de a face
legi şi de a susţine şi controla puterea executivă (adică Guvernul). În România
Parlamentul este bicameral: Senatul şi Camera Deputaţilor, ambele alese prin vot
direct şi secret de către guvernaţi, o dată la patru ani. Dar o democraţie autentică
presupune ca influenţa poporului nu ia sfârşit o dată cu desemnarea reprezentanţilor.
 Participare-democratiile participative se manifestă printr-un interes crescut al
cetatenilor pentru treburile publice si prin implicarea lor concrete in luarea deciziilor
care privesc soarta unei comunitatii.
 Voinţa majorităţii şi protecţia minorităţilor- democraţia se sprijină pe opinia şi voinţa
majorităţii, dar, în acelaşi timp oferă protecţie minorităţilor de toate felurile : etnice,
religioase , politice etc. Acest principiu reprezintă o combinaţie unică, specifică doar
democraţiei, între libertatea fiecăruia dintre noi şi dreptul de a ne identifica într-o
comunitate etnică, religioasă sau socială.

 Domnia legii-cetăţenii unei societăţi democratice se supun legilor, deoarece acestea


sunt elaborate, chiar dacă indirect, de către ei înşişi. Într-o societate democratică,
indiferent de apartenenţa etnică, religioasă, politică, sex, vârstă sau situaţie materială,
toţi cetăţenii se bucură de drepturile necesare pentru desfăşurarea normală a vieţii lor
şi funcţionarea deomcraţiei. Nimeni nu este mai presus de lege, iar controlul puterii se
realizează pe baza normelor de drept. Legile trebuie să fie cunoscute şi să aibă
stabilitate în timp. Încălcarea legilor este sancţionată de către instituţii specializate ale
statului , care au drept scop Înfăptuirea dreptăţii.

Bibliografie :

http://www.e-scoala.ro/cultura_civica/democrat2.html

www.topreferat.ro/.../DEMOCRATIA%20VALORI%20SI%20PRINCIPII%20%2...

Manual de cultură civică pentru clasa a VIII-a

S-ar putea să vă placă și