Sunteți pe pagina 1din 1

Grila pentru evaluarea cantităţii şi calităţii activităţii profesionale

GRILA DE EVALUARE Punctaj obtinut la:


CERINTA: Autoevaluare Evaluare Total
1.Realizarea normei Rezolva intotdeauna sarcinile, fara a necesita supervizare.
sau a atribitiilor de Rezolva sarcinile primate, cu mici exceptii.
munca Rezolva in parte sarcinile, necesita ajutor.
Lasa adesea sarcini nerezolvate.
2.Competenta Foarte bine pregatit profesional.
profesionala Competente bune.
Competente acceptabile.
Competente reduse.
3.Calitatea lucrarilor Intotdeauna calitate foare buna a lucrarilor executate.
executate Calitate buna a lucrurilor, rare greseli nesemnificative.
Pentru o calitate superioara, trebuie mai multa supraveghere.
Calitate slaba, greseli frecvente.
4.Autoperfectionare Preocupare accentuate la autoperfectionare si dezvoltare.
profesionala(dezv. Buna preocupare si autoperfectionare.
competentelor) (*) Perfectionare moderata de autoperfectionare.
Nepreocupat de perfectionare.
5.Creativitate in Aport de idei noi, implicare deosebita in progres.
munca, initiative Implicare buna in aplicarea cunostintelor dobandite.
(*) Implicare modesta in aplicare.
Reticenta la schimbare, initiativa limitata.
6.Respectarea Intotdeauna respecta normele stabilite.
termenelor Cu mici exceptii se incadreaza in termene.
Frecvent termenele sunt depasite.
Respecta foarte rar termenele stabilite.
7.Comportament la Respecta in totalitate normele de disciplina si comportare.
locul de munca In general respecta aceste norme.
(respectare RI, Uneori se abate de la aceste norme.
normele PSI,protectia Nu dovedeste o preocupare in a respecta reglementarile.
muncii, CCM)
8.Spirit de echipa, Lucreaza in deplina armonie cu ceilalti, acorda sprijin colegilor
cooperare cu sai.
Creaza o relatie corecta cu ceilalti, acorda sprijin daca este
membrii echipei solicitat.
Mai putin sociabil, necesita o perioada mai mare de integrare.
Tensionecgipa, intotdeauna nemultumit de membrii echipei.eaza .
9.Reactii fata de Deosebit de receptiv si disponibil pentru activitati
sarcinile de serviciu noi/suplimentare.
Acceptivitati activitati noi sau suplimentate, fara a se opune.
(servicii noi, ore
suplimentare) Accepta cu reticienta sarcini noi/suplimentare.
Cu greu accepta sarcini noi.
10.Respecatarea Respecta cu strictete criteriile.
normelor (ordine, In general respecta criteriile.
rigoare, Inregistreaza abateri de la cerintele, necesita reinstruire.
curatenie,igiena) Dezordonat, nu este preocupat de respectarea criteriilor.
TOTAL PUNCTE