Sunteți pe pagina 1din 67

TRAINING DE COMUNICARE

DIRECTĂ INTERPERSONALĂ

TRAINERI

MARCELA FĂRCAŞ ADELA


ALDA
Aspecte generale ale
comunicării
Motto: “Comunicarea lucrează
pentru
cei care lucrează pentru
ea”
John Powell
Comunicarea ca proces

Are următoarele trăsături


• Tranzacţionalitatea
• Afectivitatea
• Personalizarea
• Instrumentalitatea
• Consumabilitatea
Mituri despre comunicare
• Toate problemele acestei lumi sunt probleme de
comunicare

• Toate problemele acestei lumi se rezolvă prin şi mai


multă comunicare

• Comunicarea nu este costisitoare

• Comunicarea se poate bloca într-o interacţiune


• Comunicarea e bună sau rea

• Principala funcţie a comunicării este producerea de


mesaje
Ce este comunicarea?

Canalul de
comunicare
zgomot zgomot zgomot
Emiţător Codare Decodare Receptor

zgomot

Feedback
Comunicarea:
• Comportament simbolic

• Se desfăşoară între doi sau mai mulţi indivizi

• E verbală şi nonverbală

• Comportament orientat către un scop

• Poate fi act deliberat sau conştient


Există 4 niveluri ale comunicării

• Comunicarea intrapersonală

• Comunicarea interpersonală

• Comunicarea în grup

• Comunicarea de masă
Variabilele care influenţează comunicarea

• Variabile care ţin de actorii comunicării

• Variabile care ţin de codul şi canalul de


comunicare

• Variabile care ţin de contextul şi de mediul


comunicării
Variabilele care ţin de actorii comunicării

• Credibilitatea sursei

• Similaritatea între sursă şi receptor

• Puterea

• Variabile psihologice

• Variabile cognitive

• Variabile sociale
Variabilele care ţin de codul şi
canalul de comunicare

• Variabile psihologice şi psihosomatice


 Efectul de halo
 Ponderea cuvintelor
 Ordinea cuvintelor

• Alegerea canalului de comunicare


Variabile care ţin de contextul şi
mediul comunicării

• Materiale şi temporale

• Sociale

• Culturale şi ideologice
Comunicarea bilaterală şi feedback-ul
Asigură:
• Adaptarea permanentă la răspunsul primit

• Controlul înţelegerii mesajului

• Adaptarea mesajului de către sursă

• Adaptarea la contextul social

• Siguranţa socio-afectivă a actorilor referitoare la eficienţa


mesajului trimis
Comunicarea verbală
Motto: “Una dintre principalele cauze ale
problemelor lumii de azi este că
oamenii vorbesc
prea mult şi gândesc prea puţin. Acţionează

impulsiv, fără să gândească.”

Margaret Chase Smith


Limbajul

 Semantic

 Productiv

 Nu e legat de prezentul imediat


Utilizarea limbajului ca mediu de
comunicare

 Codarea-decodificare

 Intenţionalitatea

 Abordarea perspectivei

 Dialogarea
Atitudini în comunicarea
interindividuală:
 Atitudinea de interpretare
 Atitudinea de evaluarea

 Atitudinea de ajutor sau de consiliere

 Atitudinea de chestionare sau de

anchetă
 Atitudinea de comprehensiune

 Situaţia optimă de comunicare


Strategii pentru îmbunătăţirea
comunicării verbale
 Limbajul responsabilităţii

Consecinţele
Sentimentele Comportamentul Comportamentul
comportamentului
vorbitorului deranjant alternativ
asupra vorbitorului
Strategii pentru îmbunătăţirea
comunicării verbale
 Utilizarea afirmaţiilor clare şi directe

 Rezolvarea problemelor prin negociere

 Verificarea percepţiei de către receptor

 Evitarea formulărilor negative

 Oferirea unui feedback corect şi util

 Formularea întrebărilor într-un mod eficient

 Urmărirea răspunsurilor primite


Alte tipuri de comunicare verbală

 Comunicarea verbală la telefon

 Comunicarea verbală scrisă


Mijloacele paraverbale

Motto: “A vorbi şi a vorbi bine sunt


două
lucruri diferite. Orice nebun poate
vorbi
orice, dar numai înţelepţii
vorbesc cu folos”

Ben
Jonson
Dimensiunile mijloacelor
paraverbale
• Volumul vocii
• Tempoul (ritmul vorbirii)
• Înălţimea vocii (timbrul)
• Fluenţa
• Patternurile vocale
• Caracterizatorii vocali
• Tonalitatea vocii
• Dicţia
• Accentul
Informaţii codificate prin
mijloacele paraverbale
• Formarea primei impresii
• Promovarea stereotipurilor
• Comunicarea emoţiilor
• Exprimarea atitudinilor şi transmiterea de
informaţii referitoare la tipul relaţiei
existente între două persoane
• Reglarea comunicării verbale
Comunicarea nonverbală

Motto: ”Cel mai important lucru


este să
auzi ceea ce nu se spune.”

Peter F.
Drucker
Comunicarea noverbală este alcătuită din
mai multe „coduri” sau componente:
Spaţiul personal şi teritorialitatea
Atingerea
Timpul
Modalităţile kinezice (mişcarea şi postura,
mersul, gesturile, expresiile faciale,
contactul vizual)
Aspectul fizic
Artefactele
1.Spaţiul personal şi teritorialitatea

Teritorialitatea
 Teritoriul primar
 Teritoriul secundar
 Teritoriul public

Spaţiul personal
 Zona intimă (0 – 45 cm)
 Zona personală (45 – 122 cm)
 Zona socială (1,23 – 3,5 m)
 Zona publică (peste 3,5 m )
Preferinţe şi norme privind spaţiul personal

Variabile non-situaţionale Variabile situaţionale


 Genul
 Rasa  Tematica discuţiei
 Statutul
 Vârsta  Situaţia socială
 Personalitatea specifică
 Agresivitatea
 Backgroundul etnic şi  Starea psihologică a
cultural persoanelor
 Atracţia personală
Tipuri de răspuns la invazia spaţiului
personal
Evitarea contactului vizual, întoarcerea
corpului în direcţia opusă, crearea de
bariere formate din obiecte

În locurile în care oamenii se aşteaptă să


fie supraaglomerare îi vor trata pe ceilalţi
ca nonpersoane
2.Atingerea
Atingerea ca formă de comunicare
Atingeri pozitive
Atingerile ce transmit afecte pozitive
Atingerea ludică
Atingerea cu rol de control
Atingerea rituală
Atingerea hibridă
Atingerea relaţionată cu sarcina
Atingerea accidentală
Atingeri negative

Atingerile agresive

Atingerile de respingere sau de retragere a


afecţiunii
Semnificaţia atingerii poate fi dedusă din
combinarea mai multor dimensiuni

Locaţia
Durata
Intensitatea
Frecvenţa
Instrumentul atingerii
3. Timpul
Elemente ale mesajului legate de timp

Urgenţa

Durata

Timpul de aşteptare

Punctualitatea
4. Modalităţile kinesice
Mişcarea şi postura
Mersul:
mersul lent şi greoi,
mersul lent, nehotărât, timid,
mersul rapid, energic
Postura
prin intermediul ei se transmite dominanţa şi se
transmit informaţii despre relaţia celor implicaţi
în interacţiune
Gesturile:
Folosirea palmei
Strângerea mâinii:
- Menghina
- Mâna moartă
- Mâna fermă
- Lipitoarea
- Mâna umedă
- Reîntărirea
- Salutul invaziv
- Salutul dominant
Frecarea palmelor
Încleştarea mâinilor
Apucarea mâinii, a antebraţului, a încheieturii
mâinii
Etalarea degetului mare
Expresiile faciale
Bucuria Surpriza Frica

Dezgustul Furia Tristeţea


Ce emoţii exprimă următoarele imagini?
Privirea, contactul vizual

Privirea oficială

Privirea de anturaj

Privirea laterală
Funcţiile modalităţilor kinesice în procesul
de comunicare:
Embleme

Ilustratori

Exprimarea afectelor

Adaptori

Reglatori
5. Aspectul fizic
Dimensiunile aspectului fizic
Tipul corpului
Endomorf Mesomorf Ectomorf
Înălţimea

Aspectul pielii

Părul

Îmbrăcămintea şi accesoriile
Câteva reguli de ţinută la bărbaţi
1. Nu se poartă şosete albe la costum sau la pantaloni de
stofă.
2. Cureaua pantalonilor se asortează cu pantofii.
3. Pantalonii trebuie să aibă lungimea potrivită.
4. Nu se pun în buzunarele pantalonilor de stofă telefoane
mobile, portmonee voluminoase care “boţesc” materialul.
5. Eleganţa depinde mult de detalii.
6. La costumele de marcă eticheta textilă de pe mîneca
dreaptă se descoase.
7. Singurele accesorii acceptate – verigheta, ceasul,
eventual seara, un ac de cravată
8. Unghia degetului mic tăiată!
Câteva reguli de ţinută la femei
1. Poşeta se asortează cu pantofii
2. Nu se poartă la întâlniri de afaceri sau la
interviuri culori tari.
3. Nu se poartă aur şi argint în acelaşi timp.
4. Nu se poartă perle dimineaţa.
5. Nu se poartă cercei mai lungi decăt lobul urechii
în timpul zilei
6. Nu mai multe lănţişoare, inele etc.
7. Nu cocktail de parfumuri.
8. Unghii curate.
Fardurile şi produsele cosmetice
Aspectul fizic ca formă de
comunicare

E important în fazele de iniţiere a relaţiei.


Artefactele

– Fixe

– Semifixe

– Dinamice
Ce spune o casă despre proprietarul ei?
Funcţiile comunicării nonverbale
Producerea şi procesarea mesajelor
Redundanţa

Accentuarea

Elaborarea

Contradicţia

Substituţia
Formarea şi managementul impresiei

Autoprezentarea

Credibilitatea
Comunicarea relaţională

Transmiterea de informaţii care arată


interesul, atracţia faţă de altă persoană

- Comportamentul de cvasi-curtare
Gesturi ale curtării
Transmiterea de informaţii care arată
dominanţa
Comunicarea expresivă
Intensificarea

Mascarea

Deintensificarea

Neutralizarea

Simularea
Mesajele confuze, inducerea în eroare,
minciuna

Motivele pentru care oamenii detectează


greu minciuna

Igonarea intenţionată a semnalelor


Înălţimea pragului
Intuiţia
Cauzele multiple
Concentrarea pe o direcţie greşită
Indicatori ai inducerii în eroare, minciunii

Evitarea privirii (mincinoşii începători) sau privirea


intensă (mincinoşii experimentaţi)
Gesturi stângace ale mâinilor, nervozitate (mincinoşii
începători)
Gesturi mai rigide (mincinoşii experimentaţi)
Modificări ale picioarelor şi tălpilor pe sol – indicatori
mai siguri
Acoperirea gurii
Atingerea sau scărpinarea nasului
Întoarcerea capului
Acoperirea feţei cu palmele
Figura impasibilă
Zâmbetul contrafăcut
Controlul interacţiunilor
Elemente kinesice şi paraverbale:

Ce ţin de vorbitor
Cedarea cuvântului
Menţinerea cuvântului

Ce ţin de ascultător
Solicitarea cuvântului
Refuzul cuvântului sau încheierea discuţiei
Influenţa socială

Credibilitatea

Încrederea

Persuasivitatea
Ascultarea
Motto: “Când vorbeşti, spui o poveste.
Când asculţi, aduci o mângâiere.”

Dale
Carnegie
Ce ne împiedică să ascultăm?
 Ascultarea începută-oprită
 Ascultarea ca un steag roşu
 Ascultarea cu gândirea blocată – urechi
deschise
 Ascultarea cu ochii ca sticla
 Complexitatea mesajului
 Dezaprobarea mesajului
Categorii de ascultători

 Ascultători competitivi sau combativi

 Ascultători atenţi, dar pasivi

 Ascultători activi sau respondenţi


Tipuri de ascultare

 Ascultarea pasivă
- ascultarea în tăcere
 Ascultarea activă
- întrebări
- parafrazare
- empatie

S-ar putea să vă placă și