P. 1
Studiu de Caz Fondurile Europene Nerambursabile-Chemente Amelia

Studiu de Caz Fondurile Europene Nerambursabile-Chemente Amelia

|Views: 476|Likes:
Published by Ciobanu Amelia

More info:

Published by: Ciobanu Amelia on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Studiu de caz FONDURILE EUROPENE NERAMBURSABILE

Student: CHEMENTE AMELIA An Studiu/Seria: An II FR/Seria A

Bucuresti 2012

1

V. Introducere Detalii generale privind Fondurile Europene Nerambursabile III. Studiu de caz privind atragerea Fodurilor Europene in practica IV. II.CUPRINS: I. Concluzii Bibliografie 2 .

în principal. în scopul de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană. Fondul Social European (FSE) – este fondul structural care promovează reintegrarea în muncă a șomerilor și a grupurilor defavorizate. Fondurile Structurale contribuie la 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene: 1. dezvoltării de intreprinderi viabile în sectorul de pescuit. care se concentrează asupra continuității activităților de pescuit și exploatare ratională și protejării resurselor de pescuit. FEP a înlocuit Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP). în scopul realizării coeziunii economice și sociale. investițiile generatoare de locuri de muncă. proiectele de dezvoltare locală și ajutoarele pentru intreprinderile mici si mijlocii. de îmbunătățire a calității vieții și diversificare a activităților economice în perimetre ce variază de la zone rurale cu populație redusă până la zonele rurale periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane. Fondurile Structurale și de Coeziune (FSC). Convergența sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – este instrumentul de tip structural. instrument activ în perioada 2000-2006. Deși a pastrat denumirea. Statele pot solicita finanțare pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergență. dezvoltării și îmbunătățirii calității vieții din zonele dependente de pescuit. prin finanțarea activităților de formare profesională și asistență în procesul de recrutare. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea și modernizarea politicilor și sistemelor de educație. regiunilor mai puțin dezvoltate. Fondul European pentru Pescuit (FEP) – este instrumentul de tip structural. parte a Politicii Comune de Pescuit. parte a Politicii Agricole Comune. care a fost lansat în anul 1995. Statele pot solicita finanțare pentru regiunile care au PIB/capita sub 75% din media europeană. FEP dispune de un buget de 4. 2. administrate de către Comisia Europeană.2013. instruire și angajare a forței de muncă. de management agricol și mediu.I. Introducere Fondurile Structurale sunt instrumente financiare. Competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă. care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de creștere a competitivității agricole și forestiere. Cooperarea teritorială europeană. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – este fondul structural care finanțează în principal infrastructura. al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni. 3. a suferit o serie de reorientări strategice față de perioada 2000-2006. FEADR inlocuieste FEOGA. 3 .3 miliarde de euro pentru perioada 2007 . Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat. sau Instrumentele Structurale. FSE și-a păstrat denumirea și obiectivele din perioada 2000-2006.

Date generale privind Fondurile Europene Nerambursabile Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC). transport intermodal.Fondul de Coeziune (FC) este instrumentul structural ce cofinantează nu programe. care defineşte regulile generale 4 . în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni. II. sau Instrumentele Structurale. 1083/2006 din iulie 2006. rețele de transport transeuropene și domenii de dezvoltare durabile ce aduc beneficii protecției mediului (eficiență energetică și energie regenerabilă. transport urban și transport public ecologic. ci mari proiecte în materie de mediu. Regulile generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.

de sanatate. achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala totala eligibila pentru activitatea respectiva. * integrarea socială a persoanelor defavorizate şi combaterea tuturor formelor de discriminare pe 5 . asistenta tehnica. constructii de locuinte. investitii.Fondul Social European sprijină acţiunile statelor în următoarele domenii: * adaptarea lucrătorilor şi a întreprinderilor. dobanzi la credite. cercetare si dezvoltare.2009. iar pentru situaţia la 31. de comunicatii. IMMuri . Activitati neeligibile: TVA. alocarea UE este raportată la perioada 2007 . de mediu.01.Fondul European de Dezvoltare Regionala sprijina: investitii menite sa creeze locuri de munca (destinate cu prioritate sectorului IMM). a femeilor şi a emigranţilor. * îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă al persoanelor în căutarea unui loc de muncă.2010.2009. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională.2010. networking.12. alocarea UE este raportată la perioada 2007 . dezvoltarea potentialului autohton (acordarea de sprijin si servicii pentru intreprinderi. de educatie. Prioritati: accent pe strategia Lisabona. conceperea şi diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii. a persoanelor inactive. Stadiul absorbtiei fondurilor europene pana in present: . sisteme de învăţare pe toată durata vieţii. Stadiul absorbtiei fondurilor europene * Pentru situaţia la 31. cooperare si schimburi de experienta). infrastructura. sociala. in infrastructura (de transport. culturala si pentru energie).

piaţa muncii. * consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale sistemelor de învăţământ şi prin activităţile de conectare în reţea a unităţilor de învăţământ. . Prioritati: accent pe strategia Lisabona. ocupare.Fondul de coeziune promoveaza dezvoltarea durabila prin retele de transport trans-european. energie. protectia mediului (eficienta energetica. Capacitate Institutionala si eficienta administrativa. transport non-rutier. Zonele eligibile pentru finanţare din Fondurile Structurale şi de Coeziune 6 .) Prioritati: Infrastructura de mediu si transport. transport. training. transport public ecologic etc.

3.a. 4. Programul Operaţional Sectorial Transport Prin POS Transport administraţiile infrastructurii naţionale de transport ş. pentru extinderea capacităţii de producţie. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Prin POS Creşterea Competitivităţii Economice. precum şi cresterea rolului lor în regiune. protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere. protecţia naturii. Beneficiarii pot fi organizaţii nonguvernamentale. Programul Operaţional Regional Proiectele finanţate prin POR urmăresc. Programul Operaţional Sectorial Mediu POS Mediu acordă finanţare pentru proiecte. autorităţilor locale ş.a. Ele nu acţionează însă singure. îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţişării oraşelor. termoficare. managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric. modernizarea serviciilor sociale: şcoli.a. aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri. companii private ş. modernizarea întreprinderii. clinici. necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor membre implicate.Fondul European pentru Pescuit Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităţilor dintre regiuni. întreprinderilor mari. cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător. însă în multe domenii este necesară şi contribuţia financiară privată.proiecte pentru sectoarele apa/apa uzata. 7 . modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport. 2. Ele sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale statului membru. pot obţine finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T.a. şi pot fi derulate de autorităţi ale administraţiei publice locale.ACTIUNI COMPLEMENTARE: . organizaţii neguvernamentale. între altele.Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala . accesul instituţiilor publice şi IMM-urilor la internet şi servicii conexe etc. autorităţi publice ş. se acordă finanţare IMM-urilor. Programe operaţionale sectoriale şi regionale: 1. în conformitate cu principiile dezvoltării durabile etc. servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc.

Organismele Intermediare ş. de asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională. universităţi. autoritatile locale si alte organizatii din zonele de frontiera vor fi incurajate sa colaboreze in vederea dezvoltarii economiei locale.5. Finantarea Comisiei Europene pentru Programul Operational Comun Romania-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013 este de 126.La 8 . 6. Pot obţine finanţare organisme ale administraţiei centrale şi locale. proiecte de dezvoltare şi promovare a abilităţilor manageriale moderne etc. între altele.72 milioane de Euro. de training şi asistenţă tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici etc. Programe de cooperare teritorială cu alte state Informaţii detaliate despre toate programele de cooperare teritorială cu alte state se găsesc pe portalul Infocooperare şi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 1.Programul Operaţional Asistenţă Tehnică PO Asistenţă Tehnică finanţează. cu scopul sustinerii comunitatilor din zonele de frontiera in gasirea unor solutii comune la problemele similare cu care acestea se confrunta. Prin intermediul acestui program. Pot beneficia de finanţare Autorităţile de Management responsabile de gestionarea Programelor Operaţionale. Familiei şi Protecţiei Sociale: 7. Programul va promova. rezolvarii anumitor probleme legate de mediul inconjurator si pentru intarirea pregatirii pentru situatii de urgenta. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Acest program operaţional acordă finanţare pentru proiecte de studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre. asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea pentru următoarea perioadă de programare a instrumentelor structurale. şcoli. camere de comerţ etc.a. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) POSDRU finanţează organizarea de seminarii de instruire. de asemenea. între altele. ONG-uri etc. Informaţiile detaliate despre POSDRU se găsesc pe website-ul dedicat POSDRU şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii. Programul isi propune crearea unei punti de legatura intre cele trei state partenere. pentru perioada 2007-2013. o mai buna interactiune intre comunitatile din zonele de granita. Pot obţine finanţare. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 primeste finantare europeana in perioada 2007-2013 prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat.

C(2007) 6331 din 18.). de la Comisia Europeana. Descrierea sistemului de management si control al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013. Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 Comisia Europeana a aprobat. Programul poate primi plati intermediare din Fondul European de Dezvoltare Regionala.2007. 5.000. 4. Republica Moldova. si Ucraina. in conformitate cu cele mai recente modificari legislative si institutionale din Romania si Bulgaria. 2.944 Euro contributia Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) si 1. Programul Operational Comun de Cooperare in bazinul Marii Negre este finantat de Uniunea Europeana prin Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de statele participante in program. impreuna cu opinia calificata a Autoritatii de Audit. in conditiile transmiterii de cereri de plata catre Comisie.000 Euro pe an pentru perioada 2007 – 2009 (va fi confirmata anual prin decizia financiara anuala). a sistemului de management si control a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2007-2013. din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Bulgaria. Georgia. Romania.aceste fonduri se va adauga cofinantarea celor trei state partenere. Grecia. aprobat prin decizia CE nr.557. a fost elaborata de catre Autoritatea de Management. 3. si transmisa Comisiei Europene. Programul Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Peste 19 milioane euro au fost primiti ca prefinantare. ca stat candidat care desfasoara negocierile de aderare la Uniunea Europeana. Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta din data de 4 iunie 2008 Programul Operational Comun de Cooperare in bazinul Marii Negre. la sfarsitul anului 2008.12. Astfel. este de 18.535 Euro cofinantare nationala. comun pentru intregul program pentru perioada 2007-2013. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 continuă programele de cooperare transfrontalieră implementate în trecut în regiune (Interreg IIIA în Ungaria şi Phare CBC în România) fiind implementat în cadrul unei structuri instituţionale 9 . Există o Autoritate Naţională în fiecare din cele 4 ţări participante.863. Turcia. iar restul de 198 de milioane au devenit disponibili. elaborat in parteneriat de cele 10 state participante in program (Armenia. ca urmare a transmiterii cererilor de rambursare de catre beneficiari. potrivit tabelului de mai jos. Alocarea indicativa a fondurilor IPA pentru finantarea participarii Turciei la program este de 1. Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IPA) finanteaza participarea Turciei la acest program. de catre Autoritatea de Certificare.305. au fost transmise Comisiei Europene in data de 17 mai 2010. Descrierea revizuita. Azerbaijan. in data de 10 iunie 2010. Rusia.479 Euro din care 17. sistemul de management si control pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013. Bugetul total.

248 de milioane de Euro sunt disponibili pentru stimularea cooperării transfrontaliere în perioada 2007-2013. principiul Partenerului Lider de Proiect. Programul are scopul de a creşte competitivitatea economiei din zona de graniţă România-Republica Serbia şi îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor din zona de graniţă a ambelor ţări. europeană(FEDR) şi naţională Programul oferă potenţialilor beneficiari o gamă variată de oportuntăţi prin intermediul celor două priorităţi   Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă. sumă care se compune din contribuţia UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi contribuţia celor două State Membre. Programul Phare Graniţe Externe 2003 pentru România şi Programul de Vecinătate România-Republica Serbia & Montenegru 2004-2006 au creat premisele noilor instrumente de cooperare transfrontalieră implementate la graniţele externe ale UE din anul 2007. prin utilizarea de fonduri comune. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA). GECT. comună a zonei de cooperare Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia se poate concentra pe 10 . totodată extinzând şi dezvoltând rezultatele şi experienţele acumulate anterior.numai 2-5% contribuţie proprie Finanţare comună. Drumul spre întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră româno-maghiară a fost deschis la data de 21 Decembrie 2007 odată cu aprobarea oficială a programului de către Comisia Europeană.comune. 6. Deoarece condiţiile de bază pentru cooperarea transfrontalieră au fost realizate. nu se acceptă proiectele în oglindă sau individuale) Focalizarea asupra obiectivelor Strategiilor de la LISABONA SI GOTEBORG: accent mai pronunţat pe competitivitate şi probleme de mediu În unele cazuri 85% co-finanţare din fonduri europene pentru toate regiunile plus 10-13% cofinanţare naţională . Componenta Transfrontalieră şi cofinanţat de Statele Partenere în Program: România şi Republica Serbia. Principalele caracteristici ale noii perioade de programare sunt:      Cooperarea teritorială ca şi obiectiv în sine –> vizibilitate crescută Bază legală îmbunătăţită (Clauze specifice privind cooperarea.

în cadrul obiectivului teritorial al Politicii Regionale de Cooperare a UE.) căci în această parte a Europei există provocări care nu există nicăieri altundeva pe continentul nostru. şi acest lucru face Programul cu atât mai important căci noi putem lucra împreună în mod eficient în cadrul acestui program transnaţional.. PO-uri Cooperare Interregională . de asemenea. precum şi orice organism juridice de drept public sau privat.ESPON 2013 . organisme publice echivalente. precum şi zonele de creştere durabilă .URBACT II . şi.97 Euro.INTERREG IV C . care. 7.în conformitate cu priorităţile de la Lisabona şi Gothenburg. Candidaţii eligibili sunt autorităţi publice. Programul sprijină proiecte dezvoltate în cadru a patru axe prioritare: Inovare.INTERRACT II 11 . comisarul european pentru politică regională a declarat: „Programului Europa de Sud-Est este de o importanţă deosebită pentru Europa (. este un instrument unic care. Accesibilitate.” 8. contribuie la procesul de integrare a statelor ne-membre ale UE. Mediu. care nu desfăşoară activităţi cu un caracter industrial sau comercial. Danuta Hübner. cu un buget de 245. are drept scop – amplificarea integrării şi competitivităţii într-o zonă care este atât de complexă şi diversă.atingerea scopului strategic de obţinere a unei dezvoltări socio-economice durabile a zonei de graniţă România-Republica Serbia.. Programul de cooperare transnaţională „Sud Estul Europei” Programul Transnaţional de Cooperare în Europa de Sud Est.111.

etc). cu sistemul complet de irigare si incalzire.avize/autorizatii de la mediu.500 mp de cultura. Studiu de caz privind atragerea Fodurilor Europene in practica In practica aceste Fonduri Europene pot fi folosite in orice domeniu de activitate. dupa cum putem observa si in urmatoarele exemple: Exemplue real preluat de pe site-ul: www.cerere de finantare .fonduri-euro. sanepid.plan afacere . spalare. Durata maxima de realizare a investitiei este de 3 ani. directia sanitar-veterinara .studiu fezabilitate .inscriere in asociatia cultivatorilor de legume . prevazuta cu decontarea cheltuielilor in 5 transe.cazier judiciar .altele Documentatie proiect: . utilajele necesare si spatiu de sortare. Personal: aproximativ 4 angajati (inginer agronom. paznic.certificat de urbanism .000 euro/sera de aproximativ 1.declaratii 12 .certificate fiscale .III. ambalare.ro I. Finantare nerambursabila: 175.000 euro Avizele si documentele necesare: .certificat constatator de la Registrul Comertului .infiintare societate comerciala cu cod CAEN principal 0113 – ‘Cultivarea legumelor şi a pepenilor a rădăcinoaselor şi tuberculilor’ .Infintare sera legumicola: Costul total eligibil al investitiei aproximativ 350.actionarul unic sub 40 de ani . personal recoltare-sortare-spalare-amabalare.

II. platforma siloz. de caracteristicile constructiilor. de utilitatile existente.Infintare ferma de vaci de lapte Construire ferma de crestere a vacilor de lapte (100 vaci / hala cu suprafata de aproximativ 1. imprejmuire. sanitar personal si auto. Pretul unei vaci este de aproximativ 1. fanar. sistem racleti pentru dejectii. sistem colectare dejectii + platforma dejectii. lucrari. de regiune. de materialele si utilajele/echipamentele alese si nu in ultimul rand de capacitatea de negociere cu furnizorii de bunuri.Dosare de achizitii .000 euro Avizele si documentele necesare: . Costul total eligibil al investitiei de aproximativ 600. racord curent electric.dotata cu boxe de crestere a vacilor (15 vaci / boxa). cabinet veterinar.Implementarea: . etc) Achizitia vacilor NU este eligibila. dront furajare. Finantare nerambursabila: 300. sistem de adapatori. de pozitionare.Autorizatie de Constructie .Dosare de plati . paznic.000 euro / ferma de 100 vaci. servicii. apa. sursa intangibila de apa. Personal: aproximativ 4 angajati (veterinar.500 euro.apa. prevazuta cu decontarea cheltuielilor in 5 transe. put forat ..10 vaci.Proiect tehnic .infiintare societate comerciala cu cod CAEN principal 0141 – ’Cresterea bovinelor de lapte’ 13 .800 mp) .Grafic de implementare Mentiune: Aceste costuri cu investitia nu sunt neaparat valabile pentru orice alt proiect. de fluxul tehnologic ales. sala de muls . de posibilitatile de racordare la curent electric. personal ingrijire vaci. Totul depinde de locatia aleasa. durata maxima de realizare a investitiei este de 3 ani.

servicii.50 x 10.Autorizatie de Constructie .actionarul unic sub 40 de ani . regim de înălţime Parter. III. de posibilitatile de racordare la curent electric. de regiune. Un alt sistem este cel de crestere la sol. Investitia a prevazut. ca si constructii: Corpul I (Corp spaţii sortare. sanepid.65m. directia sanitar-veterinara .Grafic de implementare Mentiune: Aceste costuri cu investitia nu sunt neaparat valabile pentru orice alt proiect. S. de materialele si utilajele/echipamentele alese si nu in ultimul rand de capacitatea de negociere cu furnizorii de bunuri. de caracteristicile constructiilor.Proiect tehnic . de pozitionare. de fluxul tehnologic ales. control. depozitare şi livrare).plan afacere . Corpul II (Hală creştere găini).Dosare de achizitii . lucrari.avize/autorizatii de la mediu.cerere de finantare .studiu fezabilitate .. cu dimensiunile în plan 52.inscriere in asociatie de crescatori de bovine . de utilitatile existente. regim 14 .declaratii Implementarea: . Infiintare ferma gaini ouatoare: Exemplul se refera la infiintarea unei ferme de gaini ouatoare cu sistem de crestere in boxe (custi)..certificat constatator de la Registrul Comertului .construită=560 mp.altele Documentatie proiect: .Dosare de plati . Totul depinde de locatia aleasa. apa.certificate fiscale .certificat de urbanism .cazier judiciar .

000 gaini ouatoare.110.altele Documentatie proiect: .infiintare societate comerciala cu cod CAEN principal 0147 – ‘Cresterea pasarilor’’ . platforma dejectii. ofera o productie medie zilnica de 105.studiu impact de mediu .de înălţime Parter. Personal: aproximativ 5 angajati (medic veterinar.cazier judiciar . prevazuta cu decontarea cheltuielilor in 5 transe.actionarul unic sub 40 de ani . personal sortare-ambalare. Acestea dupa o acomodare de circa 10 zile. paznic. distribuitori specializati. sortare si apoi ambalare direct pentru distribuire in centrele de desfacere (magazine alimentare.Dosare de plati 15 . etc).cerere de finantare .inscriere in asociatia crescatorilor de pasari . personal contabil. Durata maxima de realizare a investitiei este de 3 ani.000 oua. dimensiuni în plan 25 x 160.37m (cu 8 randuri de boxe).000 cap Costul total eligibil al investitiei de aproximativ 1. supermarket. Fluxul de productie incepe cu achizitionarea de gaini ouatoare la varsta de 14-16 saptamani.000 euro / ferma cu capacitatea de maxim 110.plan afacere . cu sistemul complet automat de colectare. Investitie ferma gaini ouatoare . sanepid.certificat de urbanism .Autorizatie de Constructie . direct in spatiul de colectare.certificat constatator de la Registrul Comertului .avize/autorizatii de la mediu. sistem de silozuri cilindrice pentru furaje.000 euro Avizele si documentele necesare: . etc). directia sanitar-veterinara .500. S.Dosare de achizitii . colectate printr-un sistem automat.Proiect tehnic . incinerator deseuri animale.declaratii Implementarea: .certificate fiscale . Finantare nerambursabila minima: 750. si spatiul de sortare si ambalare.construită=4014 mp.studiu fezabilitate .

certificat de urbanism . imprejmuire teren. receptioner.certificat constatator de la Registrul Comertului .. receptie. etc) Finantare nerambursabila: 200. bucatar. de caracteristicile constructiilor. amenajare spatii verzi. loc de joaca pentru copii. apa. teren sport.aviz Ministerul Turismului .Grafic de implementare Mentiune: Aceste costuri cu investitia nu sunt neaparat valabile pentru orice alt proiect. ingrijitor spatii/echipamente. parcare masini.cazier judiciar . de materialele si utilajele/echipamentele alese si nu in ultimul rand de capacitatea de negociere cu furnizorii de bunuri. depozite alimente. lucrari. de posibilitatile de racordare la curent electric. pubele gunoi. tv.certificate fiscale .actionarul unic barbat sub 40 de ani sau femeie indiferent de varsta . de pozitionare. ghid turistic. Costul total eligibil al investitiei este de 400. IV. sala de mese aferenta. sanepid. Totul depinde de locatia aleasa. put forat apa. durata maxima de realizare a investitiei este de 3 ani.aviz OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania) . telefon.000 euro. de utilitatile existente. aer conditionat. spalatorie lenjerie camere.altele 16 . Infiintare pensiune turistica rurala . Personal: aproximativ 8 angajati (cameriste. de fluxul tehnologic ales.avize/autorizatii de la mediu. centrala termica. internet. piscina. ospatar. responsabil piscina/fitness.dotate corespunzator cu mobilier. bucatarie dotata corespunzator. de regiune. servicii. sala jocuri recreative. directia sanitar-veterinara .4 margarete: Construire pensiune turistica cu 10 camere pentru cazare . sala de fitness. living. racord energie electrica. paznic.infiintare societate comerciala cu cod CAEN principal 5520 'Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată' .000 euro Avizele si documentele necesare: . vestiare si spatii personal. prevazuta cu decontarea cheltuielilor in 5 transe.

lucrari. de regiune. lumea evoluează rapid. presiunea exercitată asupra resurselor. este nevoie ori de ajutor de specialitate.Dosare de plati . de utilitatile existente. UE trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. Sa nu uitam faptul ca Europa trece printr-o perioadă de transformare.Autorizatie de Constructie . fiind nevoie de cunostinte foarte bune in domeniu. de materialele si utilajele/echipamentele alese si nu in ultimul rand de capacitatea de negociere cu furnizorii de bunuri. dar si un plan de afaceri foarte bine pus la punct. ori de informatii sit imp pentru ati creea singur propria afacere. astfel incurajandu-le sa investeasca si sa creasca din punct de vedere economic. IV. iar provocările pe termen lung (globalizarea. îmbătrânirea) se intensifică.Documentatie proiect: . Între timp. servicii.cerere de finantare . totusi nu este imposibil.Ghidul complet al fondurilor europene in anul 2011 17 . apa. Desii aceste fonduri nu sunt usor de accesat.declaratii Implementarea: . putem spune ca aceste programe sunt facute de Uniunea Europeana special pentru tarile subdezvoltate. de posibilitatile de racordare la curent electric. putini dorind sa investeasca in aceasta perioada de criza. de pozitionare.Dosare de achizitii . In Romania aceste fonduri nu au fost folosite la nivel maxim.Grafic de implementare Mentiune: Aceste costuri cu investitia nu sunt neaparat valabile pentru orice alt proiect. Concluzii In cocluzie. Programele actuale si viitoare: Programele actuale (2007-2013) Oportunitati de finantare active: .plan afacere . Criza a anulat ani de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei.Proiect tehnic .studiu fezabilitate . Totul depinde de locatia aleasa. dupa cum am prezentat in cele patru cazuri de mai sus. de fluxul tehnologic ales. de caracteristicile constructiilor.

– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%. Comisia Europeana are drept obiectiv aproape dublarea numarului de tineri. • 16% pentru obiectivul competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă.5% pentru obiectivul cooperare transfrontalieră europeană. la aproape 800 000 in viitor. dacă există condiții favorabile în acest sens). – rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare. • 2. politicii de coeziune i-a fost atribuit un buget de 347 de miliarde de euro adică peste o treime (35. mai ecologice și mai competitive. Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE: – 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă.041 miliarde de euro (exprimate în preţurile din 2004) sau 347. Viitoarele programe (2014-2020) In actualitate: Comisia Europeana . 18 . Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc: – creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare.7%) din întregul buget european. UE trebuie să definească direcția în care vrea să evolueze până în anul 2020. Resursele disponibile se ridică la 308..Motor de căutare pentru fonduri europene Pentru perioada 2007-2013. tineret si creativitate propusa de Comisie in planul sau de buget pentru 2014-2020. În acest scop. – 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D). profesori si cercetatori care primesc burse UE pentru a invata si pentru a se forma in strainatate.12 iulie 2011 In cadrul strategiei sale de stimulare a ocuparii fortei de munca. – creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.5% pentru obiectivul convergenţă. Acesta este unul dintre obiectivele-cheie care stau la baza cresterii semnificative a investitiilor UE pentru educatie.410 miliarde de euro (exprimate în preţurile actuale): • 81. – creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă. – numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. de la 400 000 de beneficiari pe an in prezent. care să asigure coeziunea socială și teritorială.

7.eu http://www. 4.Bibliografie: 1.fonduri-euro.esimplu.V.mdrl.info http://www. 2.ro http://www.ro http://www.euractiv.ro http://www.international.asm.ro 19 . http://eufinantare. 6. 5.md http://www. 3.huro-cbc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->