Sunteți pe pagina 1din 11

REFERAT LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE SERVICIILE PUBLICE LOCALE STUDIU DE CAZ COMPANIA DE APA TRGOVITE-DMBOVIA

CUPRINS

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE ASUPRA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE CAPITOLUL 2 COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA - STUDIU DE CAZ CAPITOLUL 3 CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE ASUPRA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

Administratia publica locala reprezinta un sistem de organizare a administratiei publice care, pe langa subordonare, presupune cooperarea intre organele administrative si exercitarea controlului de catre centru, respectiv Guvern, prin intermediul Ministerului Administratiei si Internelor, sau alte autoritati care ii sunt subordonate. La baza organizarii si functionarii administratiei publice locale se afla anumite principii, cum ar fi : descentralizarea- care presupune transferul de competente administrative si financiare de la centru catre autoritatile locale sau sectorul privat ; deconcentrarea serviciilor publice precum si autonomia locala. Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea autoritatilor locale de a gestiona si administra treburile publice in interesul si in numele colectivitatilor pe care le reprezinta. Aceste drepturi si pricipii sunt exercitate de primari, consilii locale si consilii judetene care sunt autoritati ale adinistratiei publice locale alese prin vot direct de cetateni. Pentru a raspunde nevoilor locale ale cetatenilor legate in special de utilitati si infrastructura, autoritatile locale au la dispozitie sistemul de servicii publice. Serviciile publice locale reprezinta un sistem de activitati si actiuni de utilitate si interes general, cu caracter general si continuu, organizate potrivit specificului cerintelor locale, in limitele legii si autorizat de administratia publica, in vederea satisfacerii nevoilor comune, sociale. Aceste nevoi sociale, pentru care sunt create serviciile publice se manifesta in toate domeniile vietii de zi cu zi a cetatenilor. De exemplu , in domeniul transportului local, exista transportul public local de transport in comun. In domeniul sanatatii, spitalele au intrat in subordinea autoritatilor locale, respectiv consilii locale si judetene, in raza carora isi desfasoara activitatea. De asemenea, in domeniul invatamantului si culturii , institutiile de invatamant au trecut sub administrarea autoritatilor locale. O parte din atributiile de asigurare a ordinii si linistii publice au intrat in portofoliul autoritatilor locale prin infiintarea Politiei locale. O activitate de baza a serviciilor publice este administrarea si intretinerea infrastructurii locale, iluminatul public stradal precum si furnizarea de utilitati cum sunt : apa , canalizare, termoficare . Desigur, legile in vigoare ca si capacitatea de finantare fac ca aceste activitati sa fie exercitate in moduri diferite. Daca in domeniul sanatatii si al invatamantului finantarea si administrarea tin exclusiv de ministerele de resort , in celelalte ramuri ale serviciilor publice autonomia se manifesta intr-un mod tot mai evident, practicandu-se tot mai des conceptul de partenerit public privat. Aceasta este inca o dovada a eficientei descentralizarii si a schimbarii de mentatalitate in domeniul serviciilor publice care trebuie sa devina tot mai eficiente si sa raspunda cerintelor in schimbare ale oamenilor.

CAPITOLUL 2 COMPANIA DE APA TRGOVITE-DMBOVIA STUDIU DE CAZ

S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.- denumirea completa, este o companie care furnizeaza servicii publice de apa si canalizare in localitatile de pe raza judetului Dambovita. Este o societate comerciala cu capital integral public, infiintata in anul 2007 , conform legii 31/1990, prin reorganizarea vechii regii autonome R.A.G.C. Transformarea in societate comerciala a fost impusa in vederea constituirii unui operator regional in judetul Dambovita, viabil si stabil din punct de vedere financiar, care sa poata accesa fondurile de postaderare la U.E. Actionarul majoritar al companiei este Municipiul Targoviste, reprezentat de Consiliul Local Targoviste, fiind urmat de Judetul Dambovita, reprezentat de Consiliul Judetean Dambovita si ub numar de 18 localitati de pe raza judetului Dambovita, reprezentate de Consiliile locale ale acestor localitati. Licenta de operare in baza careia compania isi desfasoara activitatea a fost obtinuta in urma Ordinului numarul 474 din 26-11-2009 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Seviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 381 din 07-07-2006. Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare este eleborat in conformitate cu prevederile art. 14 , alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/ 2001, ale art. 32 alin(4) si ale art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 32 /2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobata prin Legea nr. 634/2002 art.1. Principalele activitati ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita *Captarea, tratarea , transportul si distributia apei potabile; *Colectarea, transportul si epurarea apelor uzate si pluviale; *Lucrari de constructii si instalatii aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare; *Verificarea metrologica, prin standul propriu, a contoarelor de apa cu Dn 1540(mm). *Analiza calitativa a apei potabile si apei uzate, prin laboratoarele proprii: Laborator Apa Potabila Targoviste, Laborator Apa Uzata Targoviste si laboratoarele de proces: Pucioasa , Fieni, Gaesti si Titu

*Activitati de proiectare aferente obiectului de activitate al Companiei. Toate localitatile ( orase, comune, sate) , in care Compania de Apa opereaza sisteme de apa si/ sau canalizare, sunt grupate in 5 centre operationale: Centrul Operational Targoviste- de care apartin localitatile: Targoviste. Ulmi, Dragomiresti, Manesti , Hulubesti, Cobia, Aninoasa, Razvad , Gura Ocnitei, Ocnita , Sotanga. Centrul Operational Pucioasa- Fieni- de care apartin localitatile: Pucioasa, Fieni, Moroieni, Pietrosita , Buciumeni, Motaieni, Branesti, Vulcana-Bai , Vulcana Pandele, Doicesti , Glodeni, Bezdead. Centrul Operational Gaesti- de care apartin localitatile : Gaesti, Crangurile, Dragodana, Petresti, Selaru , Morteni, Ludesti , Visina, Gura Foii. Centrul Operational Moreni- de care apartin localitatile : Moreni , Iedera, Visinesti. Centrul Operational Titu-Racari- de care apartin localitatile : Titu, Racari , Produlesti, Lunguletu, Poiana. Prin aderarea la Uniunea Europeana, Romania beneficiaza de fonduri nerambursabile, menite sa contribuie la stabilizare economica, prin identificarea de noi oportunitati de dezvoltare regionala si nationala. Astfel, in 2010, Compania de Apa Targoviste Dambovita a semnat contractul de finantare europeana pentru Proiectul Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dambovita, cofinantat prin intermediul Fondului de Coeziune. Valoarea totala a proiectului este de 583.826.645 lei fara TVA, din care: - 77,4% reprezinta contributia Uniunii Europene prin Programul Sectorial Mediu; -11,9% contributie de la bugetul central; -1,8% contributie de la bugetul local; -8,8% contributia Companiei de Apa Targoviste Dambovita. Perioada de implementare a Proiectului este de 42 de luni, in perioada 2010-2013, urmand ca de pe urma acestuia sa beneficieze aproximativ 172.000 de locuitori. Proiectul presupune investitii in infrastructura de apa potabila si apa uzata, pentru aglomerarile urbane: Targoviste , Moreni, Gaesti , Pucioasa, Fieni si Titu. In data de 9 martie 2012, la sediul Companiei de Apa Targoviste Dambovita s-a semnat Contractul de Audit Financiar al Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructuri de apa si apa uzata in Judetul Dambovita , proiect finantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu. Castigatorul Contractului de Audit, desemnat in urma licitatiei deschise, a fost firma S.C. Deloitte Audit SRL Bucuresti. In data de 23 aprilie 2012 s-a semnat contractul Lucrari la sursele de apa ale municipiului Targoviste , parte a Proiectului cu finantare din fonduri europeneExtinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dambovita. Proiectul, al carui beneficiar este Compania de Apa Targoviste Dambovita, este cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu.

Contractul a fost atribuit , in urma licitatiei publice deschise, Asocierii de firme SC ERG TERMROM SA Galati si SC Rosal Group SA. Contractele de lucrari * Lucrari la sursele de apa ale Municipiului Targoviste- 22.568.588 lei- valoare cotractata * Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud 68.983.381,37 leivaloare contractata. *Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Targoviste-23.096.145,30 lei-valoare contractata. *Reabilitarea si extinderea rezervoarelor Bana si a statiei de epurare Moreni42.304.912 lei valoare estimata. *Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni- 30.831.478 lei valoare estimata. *Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni 71.366.212 lei valoare estimata . *Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Pucioasa si Fieni -37.190.898 lei- valoare estimata. *Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Gaesti si Titu- 44.657.055 lei valoareestimata. *Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti 26.368.243,97 lei valoare contractata. *Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu 33.940.146,90 lei valoare contractata. *Fata de acestea, se vor mai licita 3 contracte de procurare bunuri si 3 de servicii. Rezultate asteptate *Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge 94% din aglomerarile vizate de proiect, pana in anul 2015; * 95% din populatia acestor aglomerari va fi racordata la reteaua de apa poatabila; *Se vor moderniza retelele existente de apa si canalizare; *Se vor reduce pierderile din retelele de apa ; *Se vor reduce intreruperile in furnizarea serviciului ; *Calitatea apei va fi imbunatatita ; * Echipamente noi pentru tratarea apei uzate ; * Echipamente noi pentru laboratoare.

Structura organizatorica

Echipa manageriala este formata din : Director General - Ing. Radu Vasilescu Director Tehnic -Ing. Romulus Tudor Director Comercial -Prof. Constantin Gherghescu Director Economic -Ec. Maria Radu Director Coordonator Centre Operationale -Ing. Cristian Sgarbura

Salariatii pe categorii profesionale si de varsta , se impart astfel :


Categoria Top Management Personal tehnic si administrativ Muncitori calificati Muncitori necalificati TOTAL Numar de salariati 5 128 411 32 576

Categoria de varsta Pana in 30 ani Intre 31 si 40 ani Intre 41 si 50 ani Intre 51 si 60 ani Peste 60 ani TOTAL

Numar de salariati 30 135 233 167 11 576

Sistemul de management integrat Pentru a mentine Compania de Apa Targoviste Dambovita in pozitia de lider in sfera serviciilor publice din judetul Dambovita si pentru a mentine o buna performanta economica, Managementul de varf al Companiei de Apa Targoviste Dambovita este preocupat de imbunatatirea calitatii serviciilor si implicit a satisfactiei clientului si a calitatii vietii, de mediul inconjurator si de garantarea securitatii si sanatatii personalului. In acest sens, Managementul de varf al Companiei a elaborat o politica si o strategie transpuse prin implementarea si mentinerea unui Sistem de Management Calitate Mediu-Sanatate si securitate ocupationala, conform standardelor ISO 9001: 2008 . SR EN ISO 14001: 2005 , OHSAS 18001: 2007. Incepand cu luna iunie 2010, Compania de Apa Targoviste Dambovita este certificata in sistem triplu integrat.

CAPITOLUL 3

CONCLUZII

Activitatea Companiei de Apa Targoviste Dambovita de la infiintare si pana in prezent reprezinta un efort semnificativ de modernizare in contextul general al tarii de integrare in Uniunea Europeana. Daca privim in urma, cu cateva decenii numai, cand problema alimentarii cu apa in gospodariile oamenilor era doar un vis frumos, ne dam seama ca suntem pe un drum bun . De asemenea si problema canalizarii , care situa Romania pe ultimele locuri din Europa in privinta dotarii gospodariilor, toaleta din fundul curtii fiind ceva firesc la noi, ne arata ca se fac pasi catre progres, poate nu atat de rapid pe cat am vrea si ca mai sunt multe de facut in aceasta privinta. De asemenea , in procesul de atragere a fondurilor europene, de elaborare de proiecte , se intampina greutati la nivel local, dar si central, cauzele fiind diverse : mentatalitati invechite , coruptia, birocratia, factorul politic care duce la disensiuni chiar in obtinerea binelui comun. Drept urmare, eforturile de atragere a fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de utilitati in general, si a retelei de apa si canalizare in special, ar trebui sa fie misiunea prioritara a conducerii judetului , indiferent de culoarea politica, pentru ca in conditiile crizei economice globale, fondurile de aderare sunt un obiectiv ce nu trebuie ratat. Obiectivele Companiei de Apa Targoviste Dambovita ca Serviciu Public deriva din Misiunea Companiei si raman un deziderat in continuare. Cateva dintre acestea merita mentionate ca si obiective : cresterea calitatii serviciilor oferite consumatorilor prin imbunatatirea calitatii apei ; reducerea poluarii factorilor de mediu; educarea si constientizarea populatiei asupra resursei naturale- apa ; dezvoltarea competentelor profesionale a angajatilor ; dezvoltarea si extinderea serviciului de alimentare cu apa si canalizare; credibilitate prin seriozitate si promtitudine.

BIBLIOGRAFIE

1.Popescu C. Managementul serviciilor publice, Editura University Press, Targoviste 2009 2.Androniceanu A. Noutati in managementul public, Editura Universitara , Bucuresti 2008. 3. www.catd.ro