Sunteți pe pagina 1din 16

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Cuprins:
Sumarul planului de afaceri Capitolul 1 Obiectul studiului Capitolul 2 - Prezentarea activitatii societatii comerciale 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Date generale despre solicitant Cifra de afaceri Management si resurse umane Descrierea activitatii curente Situatia patrimoniului

Capitolul 3 Descrierea proiectului 3.1 Prezentarea proiectului de investitii 3.2. Personal 3.3. Costuri investitionale Capitolul 4 Piata agentului economic 4.1 Evolutia in domeniul preparatelor din carne 4.2. Piata specifica Capitolul 5 Analiza economico-financiara in perspectiva 5.1 Analiza costurilor 5.2. Planul de rambursare a creditului Capitolul 6 Proiectii financiare pe urmatorii 3 ani Capitolul 7 Indicatori economico-financiari preconizati Capitolul 8 Concluzii

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Sumarul planului de afaceri


SC KARMA SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, ce are ca obiect de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare), obiect de activitate care a fost pastrat pana in present. SC KARMA SRL se afla in continua dezvoltare, investitiile efectuate pana in present conferindu-i societatii stabilitate si siguranta in obtinerea rezultatelor economico-financiare, propulsand societatea intre primele societati din Tara Fagarasului. Implementarea noului proiect va determina schimbari structurale in modul de realizare a obiectului societatii asigurandu-i acesteia competivitate in conformitate cu cerintele actuale ale dezvoltarii economiei romanesti, pe linia integrarii in Uniunea Europeana. Eficienta finala a realizarii acestei investitii se va manifesta atat in beneficiul societatii (cresterea profitului) cat si a zonei rurale (cresterea veniturilor bugetului local, a gradului de ocupare a fortei de munca, in contextul permanentei imbunatatiri a mediului), precum si in ridicarea standardului de viata al locuitorilor zonei prin cresterea veniturilor. Fata de activitatea prezenta, realizarea investitiei conduce la imbunatatirea performantelor productiei, tehnic si calitativ. Din prezentarea proiectului tehnic rezulta achizitionarea unor utilaje si linii tehnologice moderne si competitive. Produsele finite au un nou mod de prezentare si promovare. Pe linia imbunatatirii calitative a produselor se va realiza un laborator propriu de control permanent al calitatii produselor. Implementarea noului proiect va tine seama de cerintele protectiei mediului. Din analiza financiara a eficientei investitiei rezulta indicatori economici superiori fata de cei existenti: profit net ridicat, reducerea costurilor pe unitatea de produs, cresterea ratei rentabilitatii generale si pe produs, cresterea rentabilitatii capitalului investit, asigurarea unei rate interne de rentabilitate superioare, realizandu-se o durata de recuperare a investitiei mica. Rezultatele economice preconizate consideram a fi realiste si realizabile, avand in vedere si disponibilitatea aprovizionarii cu materii prime, cat si asigurarea desfacerii contractuale. Acestea sunt bazate pe relatiile comerciale existente cat si pe orientarea spre noi parteneri de afaceri. Necesitatea finantarii investitiei este determinate de insuficienta fondurilor proprii ale societatii pentru realizarea proiectului in conformitate cu scopurile propuse.

Capitolul I Obiectul studiului


SC KARMA SRL are ca obiect de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare). Activitatile curente desfasurate de firma sunt: cresterea animalelor; prelucrarea si conservarea carnii; cultura plantelor de nutret.. Societatea si-a inceput activitatea in anul 1993 cu 4 produse: salam Bucuresti, parizer, cremwursti, carnati Trandafir. In decursul celor 9 ani de functionare, gama sortimentala s-a diversificat continuu, ajungand in prezent la 93 de produse comercializate in mod current. Din evolutia numarului de sortimente reiese ca exista o serioasa preocupare de a ne incadra in exigentele pietei si de a raspunde cerintelor unor categorii cat mai diverse de consumatori. Specialistii nostrii sunt mereu in contact cu toate noutatile din domeniu, urmarind continuu cresterea calitatii produselor, marirea termenelor de valabilitate si imbunatatirea modului de
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

prezentare, ambalare-etichetare. Toate acestea au determinat conducerea firmei sa infiinteze un abator mixt porcine, ovine, bovine si o sectie de procesare carne. Scopurile urmarite prin realizarea studiului sunt in principal urmatoarele: Determinarea fezabilitatii proiectului Evaluarea rentabilitatii afacerii Obtinerea daca afacerea este fezabila, a unui credit de la o banca.

Capitolul II Prezentarea activitatii societatii comerciale


2.1. Date generale privitoare la solicitant Numele solicitantului: SC KARMA SRL Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J08/3456 din 08.11.1993 Codul fiscal si autoritatea fiscala tutelara: R4893810 Ministerul Finantelor Directia Generala a Finantelor Publice prin Circa Fiscala Orasul Sibiu. Forma juridica: SC KARMA SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata (SRL), infiintata in baza legii nr. 31/1991. Societatea a fost infiintata in anul 1993, avand ca obiect principal de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare), obiect de activitate care a fost pastrat pana in present. Firma nu a suportat fuziuni, dizolvari, diviziuni sau cesiuni de parti sociale in perioada de functionare 1993-2002. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare SC KARMA SRL este firma cu capital 100% privat. Capitalul social initial subscris si varsat a fost de 500.000 lei, impartit in 100 de parti sociale egale si indivizibile, avand o valoare nominala de 5000 lei fiecare, repartizate astfel: Popescu Liviu Tudorache Mihai Vasile Octavian Pe parcursul desfasurarii activitatii, societatea comerciala si-a majorat capitalul social in mai multe etape: Noiembrie 1998 societatea comerciala si-a majorat capitalul social la 900.000 lei subscris si varsat;
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Decembrie 1998 societatea comerciala si-a majorat capitalul social la 1.300.000 lei subscris si varsat; Ianuarie 1999 societatea comerciala si-a majorat capitalul social la 2.200.000 lei subscris si varsat; August 2001 societatea comerciala si-a majorat capitalul social la 8. 800.000 lei subscris si varsat; Iulie 2002 societatea comerciala si-a majorat capitalul social la 10.900.000 lei. Administratorul societatii Constantin George Participatii la alte societati Firma nu are participatii la nici o alta societate. Adresa sediului social Sat Zanea, Platforma zootehnica, jud. Sibiu Puncte de lucru: Sectia de preparate carne si abator Sectia mecanizare pentru agricultura reparatii utilaje agricole Complex cresterea porcilor Ferma de vaci crestere vaci Ferma de oi crestere oi. Drepturi de proprietate:

Terenuri: Comuna Ucea de Jos, Comuna Cincu, Ferma Chimpar Ferma Veseud, Ferma Smardan. Cladiri: Complex Vela, Ferma Chimpar, Ferma Veseud, Ferma Smardan, Fabrica de preparate din carne Fagaras, Atelier de reparatii masini agricole. Utilaje Toata gama de utilaje necesare pentru o activitate eficienta in toate domeniile in care ne desfasuram activitatea. Litigii Societatea noastra nu se afla in litigii civile, comerciale, de munca, penale si administrative cu nici o alta persoana juridical, fizica sau vreun organism al statului. 2.2. Cifra de afaceri SC KARMA SRL a inregistrat in ultimii 3 ani urmatoarele cifre de afaceri: 1999: 70980600 mii lei 2000: 49551791 mii lei 2001: 41005840 mii lei

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Aceasta evolutie a cifrei de afaceri reflecta in mare masura evolutia agentilor economici autohtoni. Piata de desfacere cunoaste la ora actuala o tendinta de dezvoltare atat cu privire la calitatea produselor cat si a cererii. In present, peste 70% din produse sunt din import, productia autohtona inregistrand inca dificultati atat cu privire la asigurarea calitatii, necesare competivitatii, cat si la prezentare. Principalii factori care determina evolutia preturilor sunt nivelul preturilor la utilitati (energie electrica, combustibili) si pretul animalelor vii. Societatea livreaza productia de la poarta fabricii. Un numar mare de clienti sunt fideli si desfac prin magazinele proprii produsele noastre incepand cu anul 1994. Acest lucru ofera o asezare confortabila pe piata comerciantului detailist mic si mediu. 2.3. Management si resurse umane Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, care numeste managerul general si managerii: de productie, ethnic, financiar si zootehnic. In conditiile dezvoltarii continue a firmei, personalul acesteia a crescut de la 8 salariati in 1993 la 182 de salariati in iunie 2002. Pregatirea profesionala a personalului firmei se prezinta astfel: Studii superioare-14 de persoane Pregatire medie de specialitate- 45 de persoane Muncitori 123 de personae. Pentru atingerea obiectivelor din planul de afaceri exista resursele umane manageriale necesare. 2.4. Descrierea activitatii curente SC KARMA SRL a fost infiintata in anul 1993 luna noiembrie prin contributia si vointa a trei personae de cetatenie romana. Capitalul initial al firmei a fost de 500.000 lei, capital 100% privat. Principalele evenimente care au dus la evolutia firmei pot fi sintetizate astfel: Decembrie 1993: Firma isi incepe activitatea in domeniul abatorizarii si procesarii carnii Personalul angajat al firmei este in numar de 8 persoane Activitatea incepe cu o productie medie zilnica de 600 kg preparate, intrun spatiu inchiriat, cu utilaje second-hand. Martie 1995: Se completeaza obiectul de activitate al firmei cu cresterea porcinelor Firma inchiriaza un complex de crestere a porcilor Numarul de personal a crescut la 76 de personae. Octombrie 1997 Se retehnologizeaza sectia de preparate din carne Sunt achizitionate cu credit furnizori utilaje in valoare de 70.000$ 1999 se diversifica obiectul de activitate al firmei cu cresterea taurinelor firma achizitioneaza doua ferme de crestere a taurinelor se retehnologizeaza sectorul de producere a furajelor prin achizitionarea a doua mori mobile de ultima generatie
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii 2002 achizitionarea a trei masini pentru transport cereale de mare capacitate

se diversifica obiectul de activitate cu productia vegetala pentru furaje grosiere si cu cresterea ovinelor firma achizitioneaza 16 tractoare, cu toata gama de masini se doteaza atelierul de reparatii utilaje agricole se instaleaza o linie de muls mecanic in ferma de vaci de lapte incepe proiectarea pentru un abator si o linie de fabricatie noua, care sa corespunda legislatiei interne si comunitare.

Principalele mijloace fixe care compun patrimonial actual al solicitantului: Mii lei
Nr. Elemente de imobilizari Crt. 1 2 3 4 Terenuri Constructii Echipamente tehnologice Mijloace de transport Total Valoare de Inventar Amortizare aferenta Valoare ramasa 269934 8393596 6254182 2801492 17719204 269934 6901822 4194743 1060386 12426885

1491774 2059439 1741106 5292319

Societatea si-a inceput activitatea in anul 1993 cu 4 produse: salam Bucuresti, parizer, cremwursti, carnati Trandafir. In decursul celor 9 ani de functionare, gama sortimentala s-a diversificat continuu, ajungand in prezent la 93 de produse comercializate in mod current. Din evolutia numarului de sortimente reiese ca exista o serioasa preocupare de a ne incadra in exigentele pietei si de a raspunde cerintelor unor categorii cat mai diverse de consumatori. Specialistii nostrii sunt mereu in contact cu toate noutatile din domeniu, urmarind continuu cresterea calitatii produselor, marirea termenelor de valabilitate si imbunatatirea modului de prezentare, ambalare-etichetare. Fluxul tehnologic actual prevede urmatoarele etape principale: abatorizarea animalelor refrigerarea carcaselor in tunele frigorifice la 0-2 grade transarea pe piese anatomice pregatirea braturilor si sroturilor pentru preparatele din carne umplerea in membrane naturale cu ajutorul masinilor automate de umplut si partionat etichetarea cu specificarea sortimentului si a datei de fabricatie fierberea si afumarea in cellule automate depozitarea produselor finite in camere frigorifice la 2-4 grade livrarea se va face de la poarta fabricii in navete de plastic si masini autorizate sanitar veterinar. Materiile prime principale utilizate in procesul de productie sunt animale vii din specia porcine si bovine care provin in proportie de 100%, respective 80% din fermele proprii. Materiile prime secundare sunt formate din condimente, membrane, coloranti, conservanti, aditivi alimentar si sare. Relatiile comerciale cu firmele furnizoare de materii prime sunt constante pe perioade lungi de timp. Volumul tranzactiilor cu majoritatea firmelor furnizoare de materii prime a cunoscut o crestere continua. Aprovizionarea se face pe contracte si comenzi ferme. Firmele furnizoare asigura transportul pana la fabrica.
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Societatea livreaza productia de la poarta fabricii. Un numar mare de clienti sunt fideli si desfac prin magazinele proprii produsele noastre incepand cu anul 1994. Acest lucru ofera o asezare confortabila pe piata comerciantului detailist mic si mediu. Prin intermediul detailistilor fideli s-a creat o imagine de produs stabil atat din punct de vedere al calitatii, cat si al pretului care s-a situat la nivelul mediu al ramurii. Vanzarile care au crescut pana la limita capacitatii noastre de productie actuale dovedesc o buna penetrare a pietei, si o seriozitate a clientilor cu care colaboram.

2.5. Situatia patrimoniului Performanta financiara a solicitantului se prezinta astfel: Mii lei
Indicator Cifra de afaceri, din care Productia vanduta Rezultatul din exploatare Profit net (pierdere) Active totale Active circulante-total Datorii pe termen scurt Capital social Total datorii, din care: Datorii cu personalul si asigurarile sociale Datorii la bugetul de stat Credite bancare pe termen lung si mediu 2001 70980600 70970600 5476217 3173925 40526434 27338619 16363391 11100000 16363391 1477550 225631 0 2000 49551791 49551791 3708401 335781 29120066 20156912 17030948 2200000 17030948 1458010 62218 0 1999 41005840 41005840 3149527 86292 25075545 16919323 13322209 2200000 13322209 315715 319431 0

Pe baza acestei situatii patrimoniale se pot calcula o serie de indicatori, dupa cum urmeaza: Rata lichiditatii patrimoniale (RLP) RLP = (Active circulante/Datorii totale)*100
Anul Indicator 2001 167.07 2000 118.35 1999 127.00

Rata lichiditatii patrimoniale inregistreaza un ritm descendent. Rata datoriilor (RD) RD = (Datorii totale/Total activ)*100
Anul Indicator 2001 40.38 2000 58.49 1999 53.13

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Capitolul 3. Descrierea proiectului


3.1 Prezentarea proiectului de investitii SC KARMA SRL isi propune sa achizitioneze un abator (abatorizarea animalelor pentru productie proprie de preparate din carne cat si pentru vanzare), si sa infiinteze o sectie de prelucrare a carnii. Dintre ofertele primite, cea mai avantajoasa este cea a firmei Mayer, dar decizia finala va fi luata dupa obtinerea creditului. Capacitatea abatorului va fi de: 40000 capete porcine/an in greutate cuprinsa intre 100-110 kg in viu 4500 capete vita /an in greutate medie de 400 kg/cap in viu 50000 capete miei/an totalizand o greutate anuala de 750 t carne in carcasa Capacitatea de prelucrare in sectia de produse din carne este de 20 t/zi respectiv 3840 t preparate /an.
Nr. Denumire grupa produse Crt. 1 2 3 4 5 6 Carne de bovine, porcine, ovine Salamuri Carnati Afumaturi Specialitati Tobe, Cartabos, Lebar Ponderea in total productie % 20 38 10 8 15 9

Marcarea se va face individual cu anumite inscriptionari. Depozitarea se va face in spatii frigorifice la temperaturi cuprinse intre 00 si 40 C. Ambalarea se va face in casserole de plastic pentru carne proaspata si folie termocontractibila pentru produsele din carne.

Descrierea fluxului tehnologic Abatorizarea animalele vii se receptioneaza in zona staulelor, prin numarare, cantarire si aplicarea crotariilor de identificare la bovine. Sacrificarea porcinelor Sacrificarea taurinelor Sacrificarea ovinelor

Transarea carcaselor se realizeaza pe piese anatomice dupa care se va face sortarea carnii pe calitati. Carnea astfel sortata va fi trimisa o parte la ambalare pentru vanzare in stare proaspata si restul la sectia de preparate din carne. Prelucrarea carnii (salamuri si carnati, specialitati, tobe, lebar, cartabos, sangerate.
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Impactul asupra mediului In vederea desfasurarii activitatii in conditii de siguranta privind calitatea factorilor de mediu in zona amplasamentului se vor lua urmatoarele masuri, impuse prin acordul de mediu: Monitorizarea continua a consumului total de apa Monitorizarea evacuarilor de apa uzata, deseuri si subproduse Efectuarea anuala a unei determinari privind concentratiile poluantilor la emisie pentru centrala termica si calibrarea arzatorului Construirea unei statii de epurare a apelor uzate. Materiile prime utilizate in procesul de productie sunt: Animale vii din specia porcina, taurina si ovina, care vor proveni atat din productie proprie, cat si de la societati comerciale si crescatori privatil Condimente si aditivi: se vor prefera furnizorii stabili cu care societatea are vechi relatii de colaborare Ambalaje.

Desfacerea produselor se va realiza si pe vechile canale de distributie constituite din magazine alimentare mari si beneficiarii vechi, dar piata pe care o dorim dupa definitivarea proiectului este piata de desfacere a supermarketurilor. Societatea comerciala a incheiat precontracte pentru livrarea de preparate din carne cu urmatoarele firme: SC Daurex SRL, SC Carnex SRL, SC Conrad SRL, SC Alcomex SRL, SC Remido SRL. 3.2 Personal In procesul de implementare a proiectului vor fi implicati un numar de 95 de angajati, din care 35 existenti acum in firma. Personalul existent, in operatiuni similare are o experienta vasta in activitatea de productie, acesta beneficiind de-a lungul timpului de o instruire si o pregatire de specialitate. Personalul nou angajat va fi selectat din persoanele care au mai lucrat in industria prelucrarii carnii, care in present se afla in somaj. Ei vor beneficia de o instruire privind activitatea de productie din partea tehnologilor care activeaza in present la societate. 3.3 Costuri investitionale Costurile totale pentru realizarea acestui proiect sunt estimate la 1.988.030 Euro. Aceasta suma va fi finantata astfel: Surse proprii ale SC KARMA SRL 598.030 Euro Credite acordate de BCR 400.000 Euro Ajutor financiar nerambursabil in valoare de 990.000 Euro.

Capitolul 4. Piata agentului economic


4.1. Evolutia in domeniul preparatelor din carne

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

10

In Romania consumul de carne si preparate din carne detine o pondere importanta 35.7%- din volumul total al productiei alimentare. Consumul mediu annual variaza intre 29 si 35 kg de carne si preparate din carne per locuitor la nivelul anului 2000. In anul 2001, fata de anul 2000, cantitatea de preparate din carne a crescut in timp ce carnea taiata in abatoare a scazut. Acest fenomen se datoreaza unei politici gresite in privinta importului de carne, si neincurajarii productiei zootehnice. Un factor important in scaderea carnii abatorizata l-a avut si faptul ca sunt foarte putine abatoare care respecta conditiile de securitate sanitar veterinara. Piata de desfacere cunoaste la ora actuala o tendinta de dezvoltare atat cu privire la diversitatea produselor cat si a cererii. In prezent 70% din produse sunt din import, productia autohtona inregistrand inca dificultati atat cu priivire la asigurarea calitatii, necesare competivitatii, cat si la prezentare. Principalii factori care determina evolutia preturilor sunt nivelul preturilor la utilitati (energie electrica, combustibil), si pretul animalelor vii. Tendinta productiei industriale in industria carnii a fost urmatoarea: ANUL 2000 975.7 31.5 ANUL 2001 1196.3 31.3 ANUL 2002 544.2 35.7

Valoarea productiei industriale in industria carnii (mld. lei, preturi iunie 2002) Ponderea industriei carnii in total industrie alimentara (%) 4.2. Piata specifica

Tendintele actuale si previzionare in domeniul consumului de carne si a preparatelor din carne se inscriu pe o crestere semnificativa a cererii de piata a acestor produse si totodata se constata o uniformizare a cererii in functie de anotimp. Principalii consumatori din regiune sunt societatile de alimentatie publica (magazine alimentare, restaurante, fast-food-uri) contribuie substantial la marirea cererii. %
Cheltuieli totale de consum, din care: Cheltuieli de consum Din cheltuieli de consum Alimente Produse nealimentare Plata serviciilor Total 100 81.1 100 53.4 28.9 17.7 Urban 100 80 100 51.5 23.8 24.7 Rural 100 82.3 100 55.4 33.6 10.8

In ceea ce priveste structura cheltuielilor cu produsele din carne rezulta ca volumul vanzarilor se concentreaza in mediul urban, mediul rural reprezentand doar 1% din totalul vanzarilor. In aceste conditii 90% din productia proprie se va adresa consumatorilor din orasele unde produsele sunt deja cunoscute si unde cererea inregistreaza un ritm usor ascendent. O noua orientare in privinta cererii o reprezinta produsele ambalate individual, feliate sau in bucati compacte care sunt in conformitate cu cerintele unui comert civilizat. De asemenea, usoara tendinta de crestere a veniturilor populatiei va atrage dupa sine si o crestere a cererii.
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

11

In cadrul cumpararii de produse alimentare, ponderea cea mai mare a cheltuielilor populatiei s-a facut pentru carne si preparate din carne 22%, paine 19%, cartofi si legume 11%, lapte si produse lactate 11%, ulei si grasimi 7%.

Capitolul 5. Analiza economico-financiara in perspectiva


Proiectul urmeaza sa se realizeze in perioada noimbrie 2002-ianuarie 2003, finalizandu-se in decurs de 13 luni. Capacitatile de productie in unitati fizice: %
Indicator Grad de utilizare a capacitatii 2004 I II 60 65 III 65 IV 70 2005 I II 80 80 2006 III 80 IV 80 85 2007 90 2008 100

5.1. Analiza costurilor


Categorii de cheltuieli 1 2 3 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului Cheltuieli pentru investitia de baza, din care: EURO Valoare cheltuieli 6700 17153 1876604 668752 532332 136420 1207852

3.1 Lucrari pentru constructii noi si modernizari Cladiri pentru procesare Cladiri conexe investitiei de baza pentru protectia mediului 3.2 Noi utilaje, instalatii, , echipamente, tehnologii, inclusiv costuri de instalare pentru: 1. Procesare, imbuteliere, marcare, etichetare 2. Utilitati: electricitate, comunicatii, telecomunicatii, gaze, apa, canalizare 3. Testarea si controlul calitatii 4. Protectia mediului: evacuarea, reciclarea si pomparea reziduurilor Valoarea onorariilor platite arhitectilor, inginerilor, consultantilor, valoarea taxelor legale, studii de fezabilitate Cheltuieli pentru avize, acorduri aferente organizarii de santier Alte cheltuieli Cheltuieli diverse si neprevazute (max 5%) Total valoare proiect

704835 189996 33285 279736 21090

5 6 7

8453 8030 50000 1988030

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii 5.2. Plan de rambursare a creditului

12

Valoarea creditului este de 400.000 Euro, cu o dobanda anuala de 10%, pe o durata de 3 ani. Banca Comerciala Romana acorda o perioada de gratie de 1 an, rata trimestriala fiind stabilita la 50.000. EURO Perioda Rest de Dobanda Rata de Sold Dobanda Rata Total rata plata datorata credit cumulat cumulat +dobanda a a cumulata Tr. I 400. 000 10.000 400.000 10.000 10.000 Tr. II 400. 000 10.000 400.000 20.000 20.000 Tr. III 400. 000 10.000 400.000 30.000 30.000 Tr. IV 400. 000 10.000 400.000 40.000 40.000 Total an 40.000 40.000 2003 Tr. I 400.000 10.000 50.000 350.000 50.000 50.000 100.000 Tr. II 350.000 8.750 50.000 300.000 58.750 100.000 158.750 Tr. III 300.000 7.500 50.000 250.000 66.250 150.000 216.250 Tr. IV 250.000 6.250 50.000 200.000 72.250 200.000 272.500 Total an 32.500 200.000 272.500 2004 Tr. I 200.000 5.000 50.000 150.000 77.500 250.000 327.500 Tr. II 150.000 3.750 50.000 100.000 81.250 300.000 381.250 Tr. III 100.000 2.500 50.000 50.000 83.750 350.000 433.750 Tr. IV 50.000 1.250 50.000 85.000 400.000 485.000 Total an 12.500 200.000 485.000 2005 TOTAL 85.000 400.000 485.000

Capitolul 6. Proiectii financiare pentru urmatorii trei ani


Proiectiile financiare pentru urmatorii trei ani se refera la : Prognoza vanzarilor (si evolutia utilizarii capacitatilor de productie) Proiectia contului de profit si pierdere Analiza pragului de rentabilitate Calculul venitului net Calculul venitului net actualizat Fluxul financiar

Prognoza vanzarilor (si evolutia utilizarii capacitatilor de productie) EURO


Indicator Afumaturi Prospaturi Salamuri Specialitati I 17314 435320 374103 25043 II 17314 437299 375804 25043 2003 III 18550 437299 375804 27826 IV 18551 437299 375804 27826 2004 2005 71729 1747217 1501515 10573

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii


Subproduse Carcasa oaie Produse secundare Total 12985 0 0 864765 12985 0 0 868445 13913 0 0 873392 13914 0 0 873394 53797 0 0 3384831 3384831

13

Analiza pragului de rentabilitate EURO


Nr. Crt. 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori Grad de utilizare a capacitatii proiectate Venituri totale Cheltuieli totale, din care: Cheltuieli fixe Cheltuieli variabile Profit net Surse proprii de dezvoltare pentru proiect Capital social Capital propriu Rate credit + dobanzi pe termen mediu Credit pe termen mediu Capital permanent (7+9) Marja profitului (4/2)*100=% Rata rentabilitatii financiare (4/7)*100=% Rata de rentabilitate interna a proiectului de investitii 2003 65 5058441 4346981 171036 4175945 497202 624078 39060 1292140 128990 317880 1610020 9.83 38.48 0.16 2004 80 6230448 5310668 171036 5139632 660124 787000 39060 1455062 119086 238410 1693472 10.60 45.37 2005 85 6614507 5631895 171039 5460856 714675 841552 39060 1509613 109182 158940 1668553 10.80 47.34

Fluxul de numerar previzionat EURO


Specificatie 1. Venituri (fara TVA) costuri de productie amortizare Venituri inaintea impozitarii 2003 I 1167843 1006439 31719 149024 2004 II 1264744 1086745 31719 165629 III 1264744 1086745 31719 165629 IV 1362110 1167052 31719 182678 6230448 5310668 126678 880164 2005 6614507 5631895 126678 952900

Dobanda la credite pe termen scurt Rambursare credite pe termen scurt Impozit pe profit 37256 41410 Profit net 111768 124213 Amortizare 31719 31719 2. Flux de numerar net din 143487 166932 exploatare Finantari externe 990000 nerambursabile Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003 41410 124213 31719 166932 45670 137008 31719 168727 220040 660123 126876 787000 238225 714675 126876 841552

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii


Credite pe termen lung sau mediu Surse proprii Flux de numerar brut Valoarea investitiei Rambursare credite pe termen lung Dobanda la credit pe termen lung Alte plati (taxe, impozite, diverse) Total iesiri Cash Flow net Cash Flow cumulat 397350 600680 2131517 1980000 0 12380 94050 2086430 45087 45087

14

166932 0 12380 94050 106530 49705 94589

166932 0 12380 94050 106530 49705 144091

168727 79470 12380 94050 185900 -17173 126918

787000 79470 39989

841552 79470 29876

119087 667915 794832

109182 732370 1527202

Proiectia contului de profit si pierdere EURO


Nr. Denumire Crt. 1 Venituri din exploatare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31.12.1999 3485250 31.12.2000 3485250 3385484 99766 0 37100 -37100 0 0 0 3485250 3422584 62666 15667 46999 31.12.2001 3485252 3385484 99768 0 37100 -37100 0 0 0 3485252 3422584 62668 15667 47001

Cheltuieli pentru exploatare 3385484 Rezultatul din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultatul exceptional Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Impozit pe profit Profitul net 99766 0 37100 -37100 0 0 0 3485250 3422584 62666 15667 46999

Valoarea neta actualizata


Nr. Anul Crt. 1 2 3 2003 4 2004 5 2005 Flux de numerar net EURO 126918.00 667914.00 732370.00 Rata de actualizare VNA

0.10 Coeficient de actualizare r 0.9090 0.8264 0.7513

0.16 R

0.10 EURO

0.16 EURO 109416.00 496394.00 496156.00

0.8621 115368.00 0.7432 551964.00 0.6406 550230.00

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii


6 Valoarea investitiei 7 Valoarea net actualizata (VNA) 8 Rata de discontare in care VNA>0 9 Rata de discontare in care VNA<0 10 VNA>0 11 VNA<0 12 Rata interna de rentabilitate (RIR) 1988030.00 -33369.00 0.10 0.16 346939.00 -33369.00 0.16

15

-r s-a calculat dupa formula r = 1/(1+a)n , unde a rata de actualizare (10%, 16%) si n perioada luata in calcul. RIR s-a calculat dupa formula RIR=[ a min +(a max a min)* VNA1(VNA1-VNA2)]*100 Proiectiile efectuate evidentiaza ca afacerea este rentabila, cu venituri totale si nete in crestere, profitul net obtinut crescand de la 497202 Euro in 2003, la 660124 Euro in 2004 si la 714675 Euro in 2005. Fluxul financiar este pozitiv pe intreaga perioada, facand posibile efectuarea integrala si la timp a platilor aferente activitatilor SC KARMA SRL.

Capitolul 7. Indicatori economico-financiari preconizati


Pe baza rezultatelor economico-financiare preconizate se pot calcula urmatorii indicatori: Rata profitabilitatii fata de cheltuieli (RPC) RPC = (Profit brut/cheltuieli totale)*100
Anul Indicator 2003 15.25 2004 16.57 2005 16.92

Rata profitului net (RPN) RPN = (Profit net/venituri totale)*100


Anul Indicator 2001 9.83 2000 10.60 1999 10.80

Venitul total inregistrat de-a lungul celor trei ani are valoarea de 10.455.752 Euro. Profitul net inregistrat de-a lungul celor trei ani are valoarea de 144.999 Euro. RIR = 16% (RIR s-a calculat dupa formula RIR=[ a min +(a max a min)* VNA1(VNA1-VNA2)]*100)

Capitolul 8-Concluzii
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii Din analiza corelativa a ansamblului informatiilor prezentate, decurg urmatoarele concluzii principale: Afacerea este fezabila din punct de vedere: -

16

comercial, deoarece exita o piata pe care firma isi poate desfasura activitatea si aceasta piata va creste in urmatorii ani exponential financiar, firma contribuie cu 29% din sursele proprii la realizarea investitiei uman, personalul angajat dispune de o inalta calificare, determinare si capacitate de munca managerial, competenta echipei manageriala este data de cumulul competentelor membrilor, competente verificate la companii internationale de prestigiu

Afacerea este profitabila, deoarece in 3 ani se achita creditul in valoare de 400.000 Euro. Se poate observa ca incepand cu primul an firma inregistreaza profit. Afacerea este credibila, datorita: profitabilitatii sale aportului propriu de numerar cu care firma participa la realizarea investitiei eliberarii rapide a unui flux de lichiditati suficient de mare pentru a rambursa creditul competentei, seriozitatii si determinarii echipei manageriale si a salariatilor

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003