Sunteți pe pagina 1din 6

Stilurile funcionale. Particulariti ale organizrii textuale. Convenii specifice.

Stilurile funcionale ale limbii literare stilul tiinific, stilul juridic-administrativ, stilul publicistic, cel colocvial (limbajele populare urban i rural) i cel beletristic nlocuiesc mai vechea paradigm a variantelor stilistic-funcionale (configurat n funcie de criteriul istoric i cel sociocultural, de criteriul autoritii, de cel statistic, al frecvenei etc.) care cuprindea i stilul oratoric (religios i laic) , stilul didactic, stilul epistolar sau cel gnomic.

1. Stilul tiinific

tilul tiinific (tehnico-tiinific) reali!ea! comunicarea n domeniul diverselor tiine i n domeniul tehnic, ndeplinind o funcie informativ. Texte specifice sunt" tratatul, disertaia, descrierea tiinific, proiectul, sinte!a, eseul # studiul critic, referatul, comunicarea scris, articolul, prospectul tehnic, nota. Compuneri orale" comunicri n cadrul unor colocvii # sesiuni tiinifice (disertaie, prelegere, e$punere, susinere de proiect), de!bateri tiinifice, intervenia, pre!entri, demonstraii tehnice etc. CARACTERISTICI" %e$tele tiinifice sunt nonliterare, ilustr&nd toate calitile generale ale stilului' discursul este obiectiv i impersonal, fr abateri de la normele limbii literare' tipurile de te$te specifice sunt cele demonstrative i argumentative (construite pe ba!a unor raionamente de tip inductiv, deductiv sau transductiv), informative i e$plicative, asertive, polemice etc. (e!voltarea componentei informative se reali!ea! printr-un aparat critic comple$, verbal sau figurativ" citate, observaii, note, adnotri n subsolul paginii sau la sf&ritul capitolului, informaii bibliografice, tabele, scheme, modelri iconice, figuri ilustrative etc. Nivelul lexical se caracteri!ea! prin termeni monosemantici tiinifici sau tehnici, frecvent, neologisme de circulaie internaional' apar cuvinte construite cu elemente de compunere savante (prefi$oide i sufi$oide), abrevieri i simboluri speciali!ate. )e$icul este denotativ, lipsit de ambiguitate, sinonimia este redus, se evit omonimia. )a nivel sintactic sunt frecvente construcii i tehnici argumentative" structuri sintactice de organi!are a discursului (Un prim argument Un alt argument / n primul rndn al doilea rnd/ onclu!ionnd, se poate afirma c"### ), structuri sintactice de argumentare (propo!iii subordonate cau!ale, condiionale, pre!umtiva oratoric etc.), conectori, modali!atori (adverbe de mod, e$prim&nd atitudinea emitorului) etc. Nivelul morfologic evidenia! utili!area frecvent a verbelor evaluative ( a considera, a aprecia etc.), a formelor verbale impersonale sau la persoana * plural (pluralul academic # al autorului), a unor conjuncii, prepo!iii, adverbe de mod, substantive i locuiuni corespun!toare specifice discursului argumentativ (deoarece, fiindc", $ntruct, aadar, prin urmare% sub aspectul, pe fondul, $n consecin", $n conclu!ie etc.). Aspecte particulare: +ariantele sunt speciali!ate pentru domeniul tehnic i pentru fiecare domeniu de activitate tiinific (metalimbajele proprii fiecrei tiine). tudiile critice # eseurile din sfera tiinelor literaturii (istoria i critica literar, estetica i hermeneutica, literatura comparat etc.) alctuiesc o categorie aparte de te$te tiinifice. (iscursul critic de tip argumentativ, demonstrativ, analitic, comparativ, informativ etc. operea! cu o terminologie speciali!at, are rigoarea oricrui te$t tiinific, dar poate avea ca premise aseriuni, judeci de valoare, puncte de vedere subiective. (e asemenea, discursul este personali!at (,-riticul postmodern nu mai vrea s stea n afara discursului su. .efu! s mai foloseasc persoana a ***-a singular sau persoana nt&i plural. crie cu precdere la persoana nt&i singular/ 0ugen imion, &fidarea retoricii), valorific&nd resursele e$presive ale limbajului (sensuri denotative i conotative ale cuvintelor, figuri de stil, procedee retorice, variaie stilistic etc.). 1n ca!ul te$telor cu caracter tehnic (cartea te'nic" a unor aparate, maini, utilaje etc., prospecte ale unor medicamente, produse alimentare, substane chimice etc.), funcia informativ este asociat unei funcii pragmatice # utilitare, iar te$tul propriu-!is este deseori nsoit de scheme funcionale.

Prof. Rodica Lungu

2. Stilul juridic - administrativ


tilul oficial sau juridico-administrativ este instrumentul de comunicare n sfera activitilor publice" n domeniul administrativ i n cel economic, n justiie, n spaiul diplomaiei, al vieii politice, militare etc. 0ste un stil nonartistic, av&nd ca dominant funcia informativ. Compuneri specifice pot fi scrise (cererea, adeverina, informarea, raportul, circulara, nota, referatul, procesul-verbal, formulare tipi!ate, chitana, bonul' documente legislative, academice, diplomatice, politice, corespondena de afaceri, curriculum vitae, memoriul de activitate, recomandarea, caracteri!area etc.) sau orale (discursul, pledoaria, intervenia, de!baterile oficiale, negocierile, interviul de angajare, alocuiunea, toastul etc.). CARACTERISTICI: %e$tele redactate n stil oficial i discursurile specifice respect normele limbii literare i evidenia! toate calitile generale ale stilului (corectitudine, claritate, conci!ie, proprietate, puritate). e caracteri!ea! prin enunuri obiective i impersonale, nefiind aadar marcat subiectiv, afectiv ori stilistic. Nivelul lexical se remarc printr-o terminologie specific, adecvat fiecrei subcategorii funcionale" administrativ, economic, juridic, politic, militar, academic, diplomatic' cuvintele sunt utili!ate cu sensurile denotative, creaia lingvistic este eliminat n favoarea stereotipiilor de limbaj, a clieului lingvistic. Nivelul sintactic este caracteri!at prin formali!are, prin tipare sintactice oficiali!ate prin u! (formule de adresare, formule introductive # de ncheiere etc." &ubsemnatul, domiciliat $n , posesor al c"rii de identitate cu seria , nr# , v" rog a-mi aproba 2 etc.), prin frecvena coordonrii n fra! etc. Nivelul morfologic evidenia! ocurena mare a verbelor # a e$presiilor verbale impersonale, frecvena diate!ei refle$ive i pasive, a modului infinitiv ( vi se comunic"###, s-a decis###, a fost estimat###, este necesar a $nfiina### etc.), a unor adverbe i locuiuni adverbiale specifice (obligatoriu, recomandabil, incompatibil, permis, inter!is, efectiv, corespun!"tor, concomitent, $n mod necesar etc.) sau locuiuni prepo!iionale (cu privire la, $n funcie de, $n raport cu, fa" de, $n afar" de, $n decurs de, $n vederea, referitor la, $n consens cu, $n scopul, $n consens cu, $n conte(tul, $n calitate de etc.). Aspecte particulare: Textele cu caracter juridic ndeplinesc, pe l&ng funcia informativ, i o funcie normativ (stipulea! norme legislative pe ba!a crora se desfoar activitatea n domeniile vieii publice, reglementea! relaiile dintre persoane juridice i persoane private, prerogativele acestora, drepturi i obligaii, recompense i sanciuni etc.). 1n ca!ul acestui tip de te$te, emitorul este o persoan" juridic" nvestit cu autoritate (instituia abilitat s emit documente legislative ntr-un domeniu dat) iar mesajul este elaborat n virtutea unui temei legal. (estinatarii sunt multipli" instituiile subordonate obligate s aplice prevederile legale (persoane juridice), receptorul speciali!at (juristul, persoan fi!ic), receptori nespeciali!ai care se informea! asupra coninutului documentelor legislative. %e$tele specifice (legi, statute, regulamente, metodologii, proceduri, documente notariale etc.) au o structurare riguroas" pri, seciuni, articole, paragrafe, alineate. 1n ca!ul discursurilor academice, diplomatice, politice sau al diverselor comunicri ale purttorilor de cuv&nt, funcia informativ este dublat de o funcie persuasiv, iar caracterul impersonal specific stilului oficial poate fi atenuat prin formule personali!ate de adresare # de ncheiere, prin enunuri formulate ntr-o not personal. -orespondena oficial (diplomatic, de afaceri etc.) este caracteri!at printr-un discurs protocolar care poate adopta o tonalitate obiectiv, impersonal sau un ton personali!at, cu elemente subiective (corespondena comercial cu clienii, cu furni!orii, corespondena cu angajaii).

. Stilul pu!licistic
Prof. Rodica Lungu

tilul publicistic are ca sfer de utili!are mass-media, ndeplinind funcia informativ i funcia persuasiv. Scopurile comunicrii pot fi diverse" informativ (mediati!area unor informaii diverse din sfera evenimentelor sociale, politice, economice, culturale etc.), persuasiv (crearea unor curente de opinie, influenarea lectorilor # auditoriului # telespectatorului), educativ (de!volt ori!ontul cognitiv, creea! sau modific atitudini, concepii, comportamente civice, sociale sau individuale po!itive), estetic (promovea! valori artistice recunoscute), distractiv (ofer divertisment), utilitar etc. Compuneri scrise specifice " articolul de pres (editorial, reportaj, cronic, foileton, comentariu, recen!ie etc.), interviul publicistic, tirea, comunicatul, sondajul, anunul, reclama etc. Forme specifice audiovizualului " tal3-sho4-ul, masa rotund, de!baterea, convorbirea, interviul, grupajul de tiri, reportajul, cronica, relatarea, anunul, reclama etc. CARACTERISTICI" .espect, n general, calitile generale ale stilului (corectitudinea, conci!ia, claritatea, proprietatea i puritatea) i, implicit, normele limbii literare (abaterile sunt intenionate, av&nd rol e$presiv)' dintre calitile particulare, sunt bine repre!entate conci!ia, cursivitatea, accesibilitatea i e$presivitatea. 5u pre!int particulariti stilistice distinctive, av&nd caracter eterogen' apelea! la forme discursive specifice altor stiluri funcionale i la o mare varietate a registrelor stilistice, n acord cu tipul de te$t i cu tema acestuia, cu scopurile comunicrii i cu inteniile emitorului. -omponenta subiectiv a discursului este e$plicit (atitudinea, opiunile, preferinele emitorului sunt e$primate direct) sau implicit, disimulat sub aparena discursului obiectiv (grupajul de tiri, de e$emplu, are aparen obiectiv, dar selecia anumitor tiri, modul de pre!entare, imaginile ilustrative presupun opiuni subiective). -omponenta persuasiv se reali!ea! prin titluri incitante, prin strategii de persuadare, prin incipituri ocante (lead), prin mijloace e$tralingvistice sugestive (imagini, caricaturi, scheme etc.). Nivelul lexical se caracteri!ea! prin bogie i diversitate lingvistic, prin utili!area variantelor le$icale literare, prin sinonimie (le$ical, sintactic i stilistic), prin omonimia valorificat n ,jocuri/ lingvistice' sunt frecvente formulri stereotipe specifice culturii media. Nivelul sintactic este marcat subiectiv prin construcii retorice (interogaii i e$clamaii retorice, gradaii, enumerri, recuren, simetrie sintactic etc.), prin topic afectiv (inversiuni, dislocri, inserii, digresiuni, formulri eliptice etc.). Nivelul morfologic este caracteri!at prin diversitate, fr a avea mrci distinctive. 1n stilul publicistic, se regsesc multe elemente ale stilului beletristic, structuri i construcii inedite. Nivelul stilistic evidenia! o mare libertate n selectarea mijloacelor e$presive (figuri de stil frapante, formule retorice, simboluri, ma$ime, citate, parafra!e) i a registrelor stilistice. Aspecte particulare: Textele publicitare destinate presei publicitare, grupajului de reclame # teleshopping etc. au ca marc distinctiv funcia persuasiv (activat i prin imagini). trei categorii de discurs" te$tul de pre!entare (pre!entarea unei cri te(t de escort" ), a unui spectacol sau film, a unei e$po!iii etc.), anunurile publicitare (fi$e # poster, audiovi!uale sau anunuri online) i sloganul publicitar (reclama tiprit, spotul radio, videoclipul etc.) trategii de persuadare utili!ate frecvent n te$tele publicitare" cooperarea (plasarea protagonitilor comunicrii n enun" noi # tu, voi)' plasarea unei informaii de mare impact n incipit (faima firmei productoare, atribuirea unui premiu, certificare de ctre e$peri n domeniu, anvergura reelei de servicii # distribuie etc.)' pre!ena argumentelor, a referinei de prestigiu, apelul la interte$tualitate, la e$presivitate etc.

Textul de prezentare a unei c ri ( uvnt-$nainte, *refa", +rgument al autorului, *ostfa", cronica

de carte) este, de cele mai multe ori, un te$t de grani care mbin de!ideratele te$tului publicitar (strategii persuasive, accesibilitate etc.) cu elemente specifice unui studiu critic (judeci de valoare, limbaj specific parate(tului, utili!area unor termeni speciali!ai etc.).

". Stilul colocvial # familiar


Prof. Rodica Lungu

tilul colocvial ndeplinete funcia de comunicare n circumstanele vieii cotidiene, n sfera relaiilor
particulare (limbajele populare urban i rural). copurile actului de comunicare sunt multiple" informativ, persuasiv, educativ, pragmatic, ludic, relaionare social, delectare, manifestare a unor triri afective etc.

6unciile comunicrii mai accentuate n actul vorbirii i al scrierii colocviale sunt funcia informativ (orientat spre referentul real sau spre irealitatea visului, a repre!entrii anticipative etc.), cea emotiv (focali!at asupra emitorului) i cea conativ (centrat pe receptorul mesajului)' celelalte funcii se activea! n mai mic msur. Compunerile scrise n stilul colocvial sunt de tip epistolar (corespondena particular" scrisoarea familial # amical, cartea potal, telegrama, invitaia, felicitarea, biletul) sau memorialistic (amintirile, memoriile), de tip refle$iv (jurnalul, notia) ori gnomic (cugetri). 1n sfera comunic rii orale , stilul colocvial se folosete n conversaia particular, u!ual dialog # monolog cotidian" relatarea oral, povestirea # descrierea oral, conversaie telefonic, de!bateri spontane, urri, felicitri, toasturi, anecdote etc. CARACTERISTICI: 0ste puternic individuali!at, av&nd o component afectiv accentuat' actul de comunicare cotidian reliefea! gradul de instrucie, cultura, mediul socioprofesional, personalitatea locutorilor etc. (iscursul are caracter spontan, neelaborat, structuri libere, caracteristici ale oralitii, le$ic variat, natural, nepretenios, ticuri verbale, mrci ale subiectivitii, ale implicrii afective. *lustrarea calitilor generale ale stilului se reali!ea! n grad diferit, n funcie de factorii situaiei de comunicare (tip de conversaie # te$t, tem, scop, reali!are, abiliti interlocutive, raport ntre actanii comunicrii etc.). -alitile particulare" accesibilitatea, oralitatea, naturaleea i e$presivitatea. .aportarea la normele limbii literare este mai liber, abaterile fiind mai frecvente dec&t n ca!ul celorlalte stiluri funcionale. electarea modalitilor de e$presie i a registrelor stilistice este determinat de un triplu conte$t" conte$tul social (identitatea, statutul social al interlocutorilor' locul i timpul comunicrii), conte$tul psihologic (supo!iiile, inteniile, opiniile, ori!ont de ateptare al interlocutorilor) i de conte$tul lingvistic (referentul # temele discursului). Nivelul fonetic este caracteri!at prin fenomene lingvistice generate de oralitate, de pronunri populare sau regionale" modificarea unor sunete (regionalisme fonetice" b"iet 7biat8, ierea 7era8 etc.), permutarea (etimologii populare" renumeraie' inversiune simpl" scluptur"), suprimarea unor sunete (articolul hotr&t, masculin singular, se elidea! frecvent). Nivelul lexical de!volt preponderent sensurile denotative' este marcat de particulariti socioprofesionale (elemente de jargon # de argou), locale (regionalisme, termeni din limbajul popular, sau din cel colocvial citadin) i individuale (limbaj original versus cliee lingvistice, neologisme versus termeni populari, regionali etc.). Nivelul sintactic al conversaiei u!uale se caracteri!ea! prin topic afectiv, prin frecvena enunurilor asertive, e$clamative, interogative ori imperative, prin enunuri nominale (inclusiv formulele de adresare i de salut), prin formulri eliptice etc.' compunerile scrise n stilul colocvial au o sinta$ mai elaborat, iar n ca!ul te$telor epistolare, se actuali!ea! i structuri sintactice formali!ate, convenionale. Nivelul morfologic reliefea! ocurena mare a persoanei * i a **-a (verb, adjective pronominale, pronume), a substantivelor (desemn&nd, frecvent, referentul real al discursului), a interjeciilor etc. Nivelul stilistic este structurat de spontaneitatea comunicrii, de implicarea afectiv i de competenele lingvistice ale emitorului (forme scrise) # ale interlocutorilor (discursul oral)' se remarc libertatea absolut n selectarea mijloacelor e$presive (mai frecvent utili!ate sunt figurile semantice i cele de construcie)' la nivelul registrului stilistic, particularitile de limbaj pot ilustra registrul familiar sau solemn, registrul neutru, ironic, ludic, umoristic, gnomic, argotic etc.

Aspecte particulare: !urnalul literar i memoriile sunt scrieri de grani", te$te nonficionale n care stilul colocvial,

confesiv se convertete mai mult sau mai puin n cel beletristic.


Prof. Rodica Lungu

$. Stilul !eletristic # artistic


S t i l u l a r t i s t i c este definit n opo!iie cu toate celelalte stiluri funcionale, termenii de difereniere fiind artistic # nonartistic. 5umit i stilul beletristic, acesta are ca domeniu de manifestare sfera esteticului, reali!&nd comunicarea artistic, definit prin funcia poetic (estetic, stilistic), prin dubla finalitate (cunoatere artistic i delectare estetic), prin ficionalitate etc. %e$tul literar este permisiv n raport cu toate celelalte stiluri funcionale (diverse tipuri de discurs sunt ,absorbite/ n scriitura operei literare) i cu normele limbii literare (abaterile au rol e$presiv). -omunicrile specifice sunt scrise sau orale (folclorul literar, spectacolul teatral form sincretic a comunicrii artistice), difereniate, prin tradiie, dup genuri i specii literare. CARACTERISTICI" (iscursul literar este construit pe convenii estetice" referent ficional, instane ficionale ale comunicrii (autor abstract, narator # eul narator, eul liric, tu-ul liric, personaje, naratar, lector abstract), limbaj degrevat de funciile practice, nvestit cu valori estetice, recursul la imagini artistice. %e$tul artistic are for de sugestie i e$presivitate, se adresea! imaginaiei i sensibilitii" itim opera $n forma ei lingvistic", dar realitatea ei este translingvistic" (9. :arino, &tructura operei literare). tilul literaturii culte este caracteri!at prin originalitate, prin mrci ale opiunilor estetice ale fiecrui scriitor. 1n raport cu normele limbii literare, discursul artistic i arog o mare libertate, abaterile fiind transformate ntr-o surs de e$presivitate. +alorific resursele e$presive ale limbajului pe toate nivelurile de producere a semnificaiei (elemente grafice i fonetice, le$icul, morfologia i sinta$a), gener&nd mesaje polivalente. Stratul sonor constituie o dimensiune esenial mai ales n creaiile lirice, n care imaginile auditive, figurile de sunet, metrica versului, ritmul lor i rima creea! eufonia. Nivelul lexical are ca semn distinctiv actul producerii semnificaiei, care se ba!ea! pe ,sinonimie !ero/ (unui semnificat i se asocia! un anumit semnificant pentru construirea unei anumite semnificaii minimale" aram" / cupru, de e$emplu, nu sunt substituibile n conte$tul stilistic eminescian codri de aram"), ,polisemie ma$im/ (semnificaia fiecrui semn lingvistic este un fascicol de sensuri i nuane semantice) i pe ,caracterul deschis al semnificaiei/ producerea sensurilor este determinat i de participarea activ a lectorilor (apud (umitru *rimia, op. cit.)' limbajul artistic valorific toate sferele vocabularului, toate variantele spaio-temporale sau socioprofesionale (arhaisme, regionalisme, argou, jargon, neologisme etc.), select&nd mai ales termeni polisemantici care creea! ambiguitatea, de!volt&nd sensuri conotative, lrgind nemsurat ,c&mpul de dor al cuvintelor/ (-onstantin 5oica). Nivelul sintactic se constituie ca un ,spaiu intern al limbajului/ (;<rard ;enette, ,iguri) cu mare putere de semnificare a te$tului liric n primul r&nd. inta$a poetic reliefea! cuvintele-cheie prin structuri topice neobinuite n limbajul comun, prin inversiuni, inserii sau dislocri, prin elipse ori ,mpletiri/ inedite de propo!iii. inta$a te$tului narativ i construiete trsturile distinctive pe spaii mai ample, cea mai mare relevan av&nd-o incipitul, finalul i secvenele te$tuale care diferenia! planul sintactic al naratorului de cel al personajelor (construcii sintactice specifice stilului direct # indirect # indirect liber, de pild). Nivelul morfologic este eterogen, nefiind marcat de elemente de specificitate evidente. -ategoriile gramaticale i formele fle$ionare induc sensuri gramaticale oarecum relevante n raport cu genurile i cu speciile literare (temporalitatea verbal sau adverbial, categoria persoanelor, distribuia modurilor etc. sunt relevante n genul epic i dramatic, de e$emplu, n timp ce formele fle$ionare ale grupului nominal au o relevan mai mare n sfera liricului etc.). 6recvena anumitor pri de vorbire este variabil, determinat de raiuni artistice diverse (stilul individual al scriitorului, opiuni estetice, raportul inovaie-tradiie, gen, specie, tem etc.), iar distribuia acestora este simptomatic numai n conte$tul stilistic al fiecrei opere literare. Nivelul stilistic este cel mai puternic dintre straturile de convertire a comunicrii verbale n comunicare artistic, e$tin!&ndu-i efectele pe toate celelalte paliere ale te$tului literar. 6igurile de

Prof. Rodica Lungu

stil sunt cele mai importante mijloace de e$presie, dar finalitile estetice sunt reali!ate i prin procedee artistice de construcie i de semnificare, prin elemente ale vi!iunii artistice.

Prof. Rodica Lungu