Sunteți pe pagina 1din 37

Fall 2005

FEG 464 PhotogrammetryFotogrammetriaII I

Yongwei Sheng

FEG 464 Photogrammetry Fotogrammetria II I Yongwei Sheng TEMA Introducere, conceptul disciplinei Conf. univ. dr.
FEG 464 Photogrammetry Fotogrammetria II I Yongwei Sheng TEMA Introducere, conceptul disciplinei Conf. univ. dr.

TEMA Introducere, conceptul disciplinei

Conf. univ. dr. Vasile Grama

Fall 2005

FEG 464 PhotogrammetryFotogrammetriaII I

Yongwei Sheng

FEG 464 Photogrammetry Fotogrammetria II I Yongwei Sheng Structura cursului 45 ore de curs (prelegeri) –
FEG 464 Photogrammetry Fotogrammetria II I Yongwei Sheng Structura cursului 45 ore de curs (prelegeri) –

Structura cursului

45 ore de curs (prelegeri) 3 ore in saptamina

15 ore de aplicatii / siminar

- 1 ora saptamina

30 ore laborator

- 2 ore saptamina

Ponderea disciplinei - 6 c Forma de evaluare Examen

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Lectia 1

Continutul

Yongwei Sheng

FEG 464 Photogrammetry II Lectia 1 Continutul Yongwei Sheng • Notiuni, Definitii • Scurt istoric •
FEG 464 Photogrammetry II Lectia 1 Continutul Yongwei Sheng • Notiuni, Definitii • Scurt istoric •

Notiuni, Definitii

Scurt istoric

Baze ale Fotogrammetriei

Lumina

Lentile

Fotografii, Imagini

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Lectia 1

Scopul

Yongwei Sheng

0 5 FEG 464 Photogrammetry II Lectia 1 Scopul Yongwei Sheng • Cunoasterea Profesorului (nume, prenume,
0 5 FEG 464 Photogrammetry II Lectia 1 Scopul Yongwei Sheng • Cunoasterea Profesorului (nume, prenume,

Cunoasterea Profesorului (nume,

prenume, grad stiintific);

Crearea ideiei generale despre

disciplina FOTOGRAMMETRIA;

Structura Cursului;

Obligatii, Exigente

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Etnimologia cuvintului - FOTOGRAMMETRIE Photogrammetry Din
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Etnimologia cuvintului - FOTOGRAMMETRIE Photogrammetry Din

Etnimologia cuvintului - FOTOGRAMMETRIE Photogrammetry

Din greacă:

photos lumină, gramma îngeristrare, metron masurare.

Definitie:

FOTOGRAMMETRIA – ştiinţa şi tehnologia care se

ocupă cu determinarea formei, dimensiunelor şi poziţiei

obictelor fizice şi a spaţiului înconjurător prin intermediul imaginilor fotografice ale acestora.

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Definition - engleza “Photogrammerty” - includes all
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Definition - engleza “Photogrammerty” - includes all
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Definition - engleza “Photogrammerty” - includes all

Definition - engleza “Photogrammerty” - includes all those processes concerned with the abstraction of numerical data from photographs of all kinds.

abstraction of numerical data from photographs of all kinds. Fotografia a inceput acum 200 ani. Consta,
abstraction of numerical data from photographs of all kinds. Fotografia a inceput acum 200 ani. Consta,

Fotografia a inceput acum 200 ani. Consta, include:

kinds. Fotografia a inceput acum 200 ani. Consta, include: Ridicare aeiana : balon, platforme aeriene, satellite
kinds. Fotografia a inceput acum 200 ani. Consta, include: Ridicare aeiana : balon, platforme aeriene, satellite

Ridicare aeiana: balon, platforme aeriene, satellite etc Inregistrare: grafica, fotografica, teledetectie, digital etc. Masurare: grafica, analogica, analitica, digitala. Principiu prin doua fotograme, ce cuprind/contin aceaisi suprafata de teren se poate determina pozitia spatiala a fiecarui punct de pe suprafata.

ce cuprind/contin aceaisi suprafata de teren se poate determina pozitia spatiala a fiecarui punct de pe

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

F a l l 2 0 0 5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng
F a l l 2 0 0 5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng
F a l l 2 0 0 5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng TELEDETECŢIE complexul activităţilor legate de perceperea
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng TELEDETECŢIE complexul activităţilor legate de perceperea

TELEDETECŢIE

complexul activităţilor legate de perceperea de la distanţă a informaţiilor de către un senzor, de transformare a acestora în imagine fotografică

convenţională (analogică, semnale digitale),

prelucrarea si vizualizarea cu ajutorul tehnicii de calcul.

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Etape tehnologice ale fotogrammetriei: • inregistrarea
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Etape tehnologice ale fotogrammetriei: • inregistrarea

Etape tehnologice ale fotogrammetriei:

• inregistrarea grafică, analogică, sau digitală folosind

radiatia electromagnetică sau alte forme de energie drept purtător de informaţii;

• prelucrarea geometrică şi radiometrică ale imaginilor;

• interpretarea înregistrărilor sau rezultatelor obţinute (formă numerică, grafică, digitală etc)

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetrie si teledetectie Photogrammetry and Remote
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetrie si teledetectie Photogrammetry and Remote
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetrie si teledetectie Photogrammetry and Remote

Fotogrammetrie si teledetectie Photogrammetry and Remote Sensing

Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetrie si teledetectie Photogrammetry and Remote Sensing
Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetrie si teledetectie Photogrammetry and Remote Sensing

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetria modernă acopera multiple domenii: Imagini
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Fotogrammetria modernă acopera multiple domenii: Imagini

Fotogrammetria modernă acopera multiple domenii:

Imagini pasive fotografii Imagini active - imagini radar, ce provin din propria sursă

SCOPUL fundamental al Fotogrammetriei – definirea riguroasă a relaţiilor geometrice dintre imagine (fotograma) si spatiul obiect.

Odata determinat acest lucru, se poate deriva informaţia integrală de pe aceasta imagine.

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Exista mai multe metode: anologice - folosind
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Exista mai multe metode: anologice - folosind

Exista mai multe metode:

anologice - folosind aparatură si componente optice,

mecanice, si electronice;

analitice - aici se foloseşte modelarea matematică

procesarea digitală, metodă in creştere la zi;

Digitala sisteme automatizate prin prisma tehnicii de calcul

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng În funcţie de anumite criterii putem distinge
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng În funcţie de anumite criterii putem distinge

În funcţie de anumite criterii putem distinge

următoarele diviziuni ale fotogrametriei:

a)din punctul de vedere al tipului de aplicaţii realizate:

Fotogrametria topografică având drept scop principal realizarea de hărţi şi planuri;

Fotogrametria netoporafică – cuprinde o sferă

largă de aplicaţii în cercetare, construcţii de maşini, studiul comportării construcţiilor şi utilajelor în exploatare, medicină, fizică, artă, arheologie, etc.

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng b) din punctul de vedere al modului
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng b) din punctul de vedere al modului

b) din punctul de vedere al modului de preluare al fotogramelor:

Fotogrametria terestră axa de fotografiere este orizontală, iar camerele fotogrametrice sunt amplasate pe sol;

Fotogrametria aeriană axa de fotografiere este verticală sau înclinată, iar camerele fotogrametrice sunt amplasate la bordul unor platforme aeriene.

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng c) din punctul de vedere al modului
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng c) din punctul de vedere al modului

c) din punctul de vedere al modului de exploatare a fotogramelor:

Fotogrametria planimetrică – determină dimensiunile şi poziţia planimetrică a obiectelor, prin exploatarea individuală a fotogramelor. Produse de bază – fotoplanul şi fotoschema.

Fotogrametria stereoscopică (Stereofotogrametria)- permite măsurarea şi poziţionarea tridimensională a obiectelor, prin exploatarea unui model stereoscopic virtual,

realizat în procesul de exploatare a unei stereograme (un

cuplu de fotograme succesive cu acoperire longitudinală de aproximativ 66%). Principalele produse sunt: planul restituit,

ortofotoplanul, modelul digital al terenului sau al obiectului

studiat, etc.

Fall 2005

Notiuni, Definitii

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng d ) din punctul de vedere al
5 Notiuni, Definitii FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng d ) din punctul de vedere al

d) din punctul de vedere al modului de prezentare al fotogramelor şi al tehnologiilor aplicate pentru exploatarea acestora:

Fotogrametria analogică – exploatează şi prelucrează imagini înregistrate sub formă analogică, pe un suport material (sticlă, hîrtie, film) utilizând aparatură şi tehnici de exploatare analogice.

Fotogrametria digitală – exploatează imagini digitale, înregistrate direct pe suport electro-magnetic cu sisteme opto- electronice sau obţinute prin scanarea unor fotograme analogice. Prelucrarea şi exploatarea fotogramelor se realizează digital, cu ajutorul staţiilor fotogrametrice digitale.

Fall 2005

Scurt

ISTORIC

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Primele preocupari LEONARDO-da VINCI 1452-1519, Henry
0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Primele preocupari LEONARDO-da VINCI 1452-1519, Henry

Primele preocupari LEONARDO-da VINCI 1452-1519,

Henry Lambret 1728 1777 conceptul intersectiei directiilor

conjugate in spatiu.

Dupa 100 ani FOTOGRAMMETRIE

Louis Jaques Daguerre 1839 - prima fotografie, pe o placa de metal.

Laussedat Aime 1851 – prima camera fotogrammetrică

1859 la Paris prima ridicare fotogammetrica

1884 primul fototeodolit Ernnest Abbe (1840-1905) legea lentilei,

Conditia Scheimpflug - principiu important la realizarea aparaturii fotogrammetrice

Fall 2005

Scurt ISTORIC

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Carl PULFRICH – metoda de masurare
0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng Carl PULFRICH – metoda de masurare

Carl PULFRICH metoda de masurare a celor trei dimensiuni din stereomodel cu marca de masurare,

1901 primul stereocomparator uzina Zeiss.

Henry Fourcade de origene Britanica -1904 prima harta intocmita prin metode fotogrammetrice

1909 s-a fondat prima asociatie de fotogrammetrie internationala,

profesorul austriac Eduard Dolezal,

1932 bazele fotogrammetriei analitice.

1923 uzina Zeiss Stereoplanigraf primul aparat analogic de

stereorestituie

Heinrich Wild (1877-1951) fondeaza in Elvetia uzina Wild, (aparatura geodezica, topografica, proiectia mecanica si ortogonala)

Kern 1930 - stereoautograf

Fall 2005

Scurt ISTORIC

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng 1931 Rusia – primul obiectiv de
0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng 1931 Rusia – primul obiectiv de

1931 Rusia primul obiectiv de catre Russinov,

II razboi mondial se dezvolta tehnologii fotogrammtrice de navigatie Divizare zona de est, si de vest a Europei.

Centrul de cercetare trece in SUA

1970 FOTOGRAMETRIA ANALITICA, calculator.

Fall 2005

Scurt ISTORIC

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng 1988, la Kyoto Japonia a foost
0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng 1988, la Kyoto Japonia a foost

1988, la Kyoto Japonia a foost prezentata prima statie

fotogrammetrica digitala de firma KERN (sistemul de

digitiyare aimaginii, sistemul de observare, interfata utilizator, sistem de vizualizare grafica.

RM institul INGEOCAD, institutie specializata in

fotogammetrie. BOLM INFO

Cantemir – 1711 prima harta a Moldovei “Descriptio

Moldavia”. S-a tiparit 1937 in Olanda prin grija lui Antioh

Cantemir (51 X 38,5 cm)

Fall 2005

Scurt ISTORIC

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

F a l l 2 0 0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng
F a l l 2 0 0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng
F a l l 2 0 0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng

Fall 2005

Scurt ISTORIC

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng  1860 - James Black fototograf,
0 5 Scurt ISTORIC FEG 464 Photogrammetry II Yongwei Sheng  1860 - James Black fototograf,

1860 - James Black fototograf, a realizat

imaginea Boston

Harbor prin fotografiere din balloon

II Yongwei Sheng  1860 - James Black fototograf, a realizat imaginea Boston Harbor prin fotografiere
II Yongwei Sheng  1860 - James Black fototograf, a realizat imaginea Boston Harbor prin fotografiere

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Fotogrammetria I

Yongwei Sheng

F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Fotogrammetria I Yongwei Sheng
F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Fotogrammetria I Yongwei Sheng
F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Fotogrammetria I Yongwei Sheng

Fall 2005

Baze ale Fotogrammetriei

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

Fotogrammetriei FEG 464 Photogrammetry I I Yongwei Sheng Lumina – Light Optica Geometrica (Lentilele) – Lens
Fotogrammetriei FEG 464 Photogrammetry I I Yongwei Sheng Lumina – Light Optica Geometrica (Lentilele) – Lens

Lumina Light

Optica Geometrica (Lentilele) Lens

Imaginea - Image

Fall 2005

Baze ale Fotogrammetriei

FEG 464 Photogrammetry II

Yongwei Sheng

Fotogrammetriei FEG 464 Photogrammetry I I Yongwei Sheng LUMINA Reprezinta o forma de transmitere a energiei
Fotogrammetriei FEG 464 Photogrammetry I I Yongwei Sheng LUMINA Reprezinta o forma de transmitere a energiei

LUMINA

Reprezinta o forma de transmitere a energiei aemenea unei vibratii, ce formeaza raza ondulatorie de lumina

Unda de lumina se caracterizeaza prin LUNGIMEA de unda si prin FRECVENTA

Viteza = Lungimea de Unda x Freventa

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei
F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei

Procesul in NATURA

ENERGY SOURCE
ENERGY
SOURCE

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng VITEZA Luminii  299 000 km/s (constant) Spectru
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng VITEZA Luminii  299 000 km/s (constant) Spectru

VITEZA Luminii 299 000 km/s (constant)

Spectru vizibil al luminii este considerat cu

lungimea de unda - 0.40µm and 0.70µm

(µm este a milliona parte de metru)

Variatia lungimii de unda exprima cresterea deferintierii COLORII

Ziua lumina alba ce contine intreaga gama a

lungimilor de unda a luminii vizibile

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Legi ale opticii (referitoare la lumina): Lumina traverseaza
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Legi ale opticii (referitoare la lumina): Lumina traverseaza

Legi ale opticii (referitoare la lumina):

Lumina traverseaza mediul prin linie dreapta.

Lumina se reflecta de pe suprafta plana neteda astfel ca unghiul de incidenta este egal cu unghiul de reflectie

Suprafta neteda
Suprafta neteda

Raza incidenta

Raza reflectata

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Devierea (refractie ) luminii are loc la trecere
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Devierea (refractie ) luminii are loc la trecere

Devierea (refractie ) luminii are loc la trecere ei dintr-un mediu in altul

Sheng Devierea (refractie ) luminii are loc la trecere ei dintr-un mediu in altul Raza refrectata

Raza refrectata

Raza incidenta

Mediul

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Lentila Simpla – disc circular cu suprafete
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Lentila Simpla – disc circular cu suprafete

Lentile

Lentila Simpla disc circular cu suprafete optice (sticla)

Axia lentile linia care este normala la planul

lentillei (suprafetele ei) si trece prin centrul lentilei Lentila Axa Lentilei Planul Focal
lentillei (suprafetele ei) si trece prin centrul lentilei
Lentila
Axa Lentilei
Planul Focal

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Imaginea /Plan focal Axa Optica Distanta focala
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Imaginea /Plan focal Axa Optica Distanta focala

Lentile

II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Imaginea /Plan focal Axa Optica Distanta focala Punctul de
II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Imaginea /Plan focal Axa Optica Distanta focala Punctul de

Imaginea /Plan focal

II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Lentile Imaginea /Plan focal Axa Optica Distanta focala Punctul de

Axa Optica

Distanta focala

Punctul de proiectie

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Fotografii /Imagini Traditional fotografiile/ imaginile se
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Fotografii /Imagini Traditional fotografiile/ imaginile se

Fotografii /Imagini

Traditional fotografiile/ imaginile se obtineau prin intermediul emulsiei fotografice

Exista o gama larga de emulsii cu grad variat de sensibilitate functie de lungimea de unda

Exemplu: Vegetatia agricola exprima tonuri deschise pe fotografii Coniferile exprima tonuri intunecate

Apa, conturarea apelor se exprima prin

tonuri intunecate pronuntate.

Tehnologia actuala colecteaza datele in format digital

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Ce este o imagine ? Date organizate in
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Ce este o imagine ? Date organizate in

Ce este o imagine ?

Date organizate in retea de rinduri si coloane.

La vedere reprezinta suprafete geografice

X-axis
X-axis

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Cum imaginile se obtin? Este nevoie de a
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Cum imaginile se obtin? Este nevoie de a

Cum imaginile se obtin?

Este nevoie de a intelege unle concepte teoretice:

Lumina de la soare se reflecta de pe suprafata pamintului

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng O schema a procesului de fotogrammetrie/Teledetectie 12 65
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng O schema a procesului de fotogrammetrie/Teledetectie 12 65

O schema a procesului de

fotogrammetrie/Teledetectie

12 65 C 28 33 76 E A D A B A. Radiatia in atmosfera
12
65
C
28
33
76
E
A
D
A
B
A. Radiatia in atmosfera
C. Energia inregistratat si convertita de
sensor
B. Interactiv cu obiectul
D. Receptia si procesarea
E. Interpretarea si analizele

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei
F a l l 2 0 0 5 FEG 464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei

Intrebari

???

Fall 2005

FEG 464 Photogrammetry II

Baze ale Fotogrammetriei

Yongwei Sheng

464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Necesar de a cunoaste raspunsurille la intrebarile 1.
464 Photogrammetry II Baze ale Fotogrammetriei Yongwei Sheng Necesar de a cunoaste raspunsurille la intrebarile 1.

Necesar de a cunoaste raspunsurille la intrebarile

1.

Etnimologia cuvintului - FOTOGRAMMETRIE?

2.

Definitia fotogrametriei

3.

Din ce consta si care e Principiul Fotogrammetriei

4.

Ce este Teledetectia

5.

Numiti etapele tehnologivce ale fotogrammetriei

6.

Care este scopul fundamental al Fotogrammetriei

7.

Numiti metodele fotogrammetrice aplicate

8.

Diviziunile fotogrametriei din punctul de vedere al tipului de aplicatii executate.

9.

Diviziunile fotogrametriei din punctul de vedere al preluarii fotogramelor.

10.

Diviziunile fotogrametriei din punctul de vedere al exploatarii fotogramelor.

11.

Scurte date din evolutia fotogrammetrie

12.

Caracteristici din optica geometrica