Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

PROFESOR: MILITARU NICOLETA


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA
NUME ELEVI: POENARU CATALIN, TUDOR DIANA
SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA DE
INVATARE

OBIECTIVE
OPERATIONALE

UNIT: ABOUT ME
Tema: Copilul
despre sine
Functii
comunicative: a se
prezenta, a exprima
activitati la prezent,
a exprima abilitatea,
a raspunde la o
intrebare simpla
Gramatica:
substantivul
(numarul singular),
adjectivul posesiv,
articolul a, an, the
Prezentul verbelor:
TO BE-TO HAVECAN
Vocabular: varsta,
sex, imbracaminte,
activitati sportive
UNIT: WE
TRAVEL BY
Tema: Copilul si
lumea
inconjuratoare
Funcii
comunicative: a
exprima activitati la
present, a localiza in
spatiu, a raspunde la
o intrebare simpla
Gramatica:
substantivul
(numarul singular),
prezentul verbelor
TO BE, TO HAVE,

- sa se prezinte in
limba engleza
sa citeasca
in ritm propriu un
text de dificultate
medie in limba
engleza
-sa formuleze
propozitii simple in
limba engleza
folosind suportul
verbal si lexical
oferite
-sa completeze
corect propozitii
lacunare de
dificultate medie

CRITERII
MINIMALE DE
EVALUARE
-se prezinta correct
cu numele, varsta si
sexul
-citeste un text
simplu in limba
engleza
-formuleaza
propozitii simple si
corecte in limba
engleza

-completeaza
propozitii lacunare
cu cuvinte lipsa

METODE SI
INSTRUMENTE
DE EVALUARE
Observatia
sistematica

Aprecierea pozitiva
a fiecarui raspuns
Fise de lucru
individuale

Produse ale
activitati directe
PERIOADA:
12FEB.-23 MAR.

-sa incercuiasca
corect raspunsuri la
intrebari despre un
text simplu audiat

-incercuieste
raspunsurile corecte

Observatia si
aprecierea pozitiva

-sa repete corect


dupa model cuvinte
noi in limba engleza

-repeta cuvintele
corect

Imagini cu
mijloacele de
transport

-sa formuleze
propozitii simple in
limba engleza
folosind suportul
vizual si verbal

-formuleaza
propozitii

-sa redactaeze

-redacteaza

Fise de lucru
individuala

prepozitiile: on, in,


under, near
Vocabular: mijloace
de transport

propozitii simple in
limba engleza

propozitii simple
corecte

Verificarea orala

-sa citeasca corect


texte de dimensiuni
si dificulate medie

-citeste correct
textele

PERIOADA:
26MAR- 11 MAI

UNIT: WHAT
SEASON IS IT?
Tema: Vremea
Functii
comunicative: a
exprima activitati la
present, a raspunde
la o intrebare simpla
Gramatica:
substantivul
(numarul singular),
verbele TO BE,
CAN
Vocabular:
anotimpuri

-sa incercuiasca
raspunsurile corecte
la intrebari despre
un text simplu

-incercuieste corect
toate raspunsurile

Observatia
sistematica

-sa citeasca corect


texte despre
anotimpuri de
dificultate si
simensiuni medii

-citeste corect, cu
putin sprijin

-sa identifice
propozitii adevarate
despre un text citit
de dimensiuni si
dificultate medii

-identifica
propozitiile
adevarate

-sa completeze
corect propozitii
lacunare

-completeaza corect PERIOADA:


propozitiile lacunare 14MAI- 15IUNIE

Aprecierea pozitiva
a raspunsurilor

Evaluare orala

Fise de lucru
individuale