Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Drept i tiine Administrative din cadrul Universitii de Vest din Timioara,

Centrul European de Studii i Cercetri Juridice Timioara, Facultatea de Drept din


Universitatea din Bucuresti, Conferinta Nationala a Noilor Coduri Civile ale Romaniei
Timioara, Romnia, 27 28 mai 2011
Aspecte de drept international privat in Noul Cod Civil
Buglea Claudiu Paul
Intrarea in vigoare la 1 octombrie 2011 a Noului Cod Civil Roman a adus o modificare
importanta si pe taramul dreptului international privat roman. Astfel, normele conflictuale
care reprezinta principalul instrument de lucru in acest domeniu select al dreptului privat, nu
se mai regasesc intr-o lege speciala, mai mult sau mai putin cunoscuta de juristi, asa cum era
vechea lege nr.105/1992, ci vor trece la un rang superior, facand parte din noua reglementare
juridica generala pentru intreg dreptul privat roman, reprezentata de noul cod civil.
In ceea ce priveste noua reglementare de drept inernational privat roman, aceasta va fi
reprezentata de Cartea a VII- a a noului cod civil Dispozitii de drept international privat-,
carte ce reflecta noua viziune a legiuitorului roman, influentata firesc si ea de noile realitati
economice si sociale, in acest domeniu extrem de interesant.
In continuare o sa incerc, pentru inceput, sa prezint noutatile din partea generala a dreptului
international privat, analizand pas cu pas mecanismul conflictual declansat odata cu aparitia
elementului de extraneitate, asa cum este el prevazut in noul cod civil. Astfel voi prezenta
aspectee ce tin de institutii cum ar fi : conflictul de legi; norma conflictuala; norma de
aplicatie imediata; legea aplicabila ca lex causae; calificarea si conflictul de calificari;
retrimiterea; interpretarea si aplicarea legii straine; ordinea publica de drept international
privat; frauda la lege in dreptul international privat samd.
Dupa analiza acestui mecanism, voi prezenta pe scurt noutatile din partea speciala a drepului
international privat, mai precis voi analiza noile dispozitii conflictuale aplicabile in diferitele
ramuri ale dreptului privat : drept civil ( materiile persoanei fizice si juridice, bunuri, acte
juridice,fapte juridice succesiuni); dreptul familiei ( casatoria, filiatia, adoptia) ; drept
comercial; dreptul proprietatii intelectuale; dreptul transporturilor; dreptul muncii, drept
procesual civil. Aici voi analiza noua reglementare prin comparatie cu vechea reglementare
si, bineinteles in stransa interdependenta cu legislatia europeana la care de data aceasta noul
cod face trimiteri directe si explicite.

Facultatea de Drept i tiine Administrative din cadrul Universitii din Craiova,


Simpozionul international Sistemul juridic intre stabilitate si reforma Craiova, Romnia,
18 19 noiembrie 2011
Noua reglementare de drept international privat
Buglea Claudiu Paul
Pana la 1 octombrie 2011, in materia Dreptului international privat roman, principalul act
normativ special in materie era Legea 105/1992 privind raporturile de drept international
privat roman. Acest act normativ reprezenta in fapt instrumentul juridic de baza, unde
regaseam ansamblul normelor conflictuale, adica a normelor juridice de trimitere, de fixare,
sau altfel spus a normelor care rezolva conflictele de legi nascute ca urmare a aparitiei in
cadrul unui raport juridic de drept privat a unui element de extraneitate, norma conflictuala
1

indicand care din sistemele de drept in prezenta urmeaza sa solutioneze pe fond raportul
juridic de drept privat cu element de extraneitate.
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea europeana, pe teritoriul Romaniei au devenit
aplicabile automat anumite reglementari europene de aplicatie imediata si obligatorie, multe
din acestea interferandu-se cu materia dreptului international privat. Altfel spus, au devenit
aplicabile in sistemul nostru juridic Regulamentele europene care contin dispozitii speciale de
drept international privat, prin care se unifica in anumite materii sistemele europene de norme
conflictuale.
Odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod Civil s-a facut un pas foarte important pentru
Dreptul international privat roman si anume faptul ca acesta preia in continutul sau
dispozitiile fostei legi cadru in materie, respectiv legea 105/1992, aducand si anumite viziuni
noi in domeniu.
In aceasta o ordine de idei, voi prezenta pe scurt fiecare regulament european care intereseaza
Dreptul international privat, atat din perspectiva aplicarii sale efective pe teritoriul Romaniei
cu cazuistica relevanta, cat si din perspectiva compararii cu modul in care aceleasi norme
juridice au fost implementate, devenind izvor de practica judiciara pe teritoriul unor alte state
membre ale Uniunii europene.
Principalele acte normative comunitare la care ma voi referi in continuare vor fi :
Regulamentului (CE) nr.593/2008 al Parlamentului european si al consiliului privind
legea aplicabila obligtiilor contractuale (Roma I);
Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale
(Roma II);
Regulamentul (CE) nr.1346/2000 privind insolventa;
Regulamentul (CE) nr.44/2001 privind competena, recunoaterea i executarea
hotrrilor n materie civil i comercial.

Conferinta organizata de Uniunea Nationala a Barouilor din Romania Institutul National


pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, cu tema Cunoasterea , intelegerea si
aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei (Noul Cod civil si Noul Cod de procedura
civila)- Oradea 20-21 ianuarie
Noua reglementare de drept international privat in materia actelor juridice
Claudi-Paul Buglea
Pe taramul dreptului international privat, cu speciala privire asupra actelor juridice civile,
odata cu intrarea in vigoare la 1 octombrie 2011 a Noului Cod Civil Roman, a avut loc o
schimbare importanta de percepere a legii aplicabile actului juridic civil.
In acest domeniu trebuie sa avem in vedere doua reglementari:
- pe de o parte dispozitiile Noului Cod Civil in materia actului juridic unilateral. Capitolul V
se numeste Actul unilateral, iar capitolul VI se numeste Obligatiile, ceea ce nu reprezinta
o tehnica de reglementare inspirata.
- iar pe de alta parte dispozitiile Regulamentului (CE) nr.593/2008 al Parlamentului european
si al consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabila obligtiilor contractuale, cunoscut
sub numele de Roma 1.
2

Art. 2640 NCC arata ca legea aplicabila obligatiilor contractuale se determina potrivit
reglementarilor dreptului comunitar, Noul Cod Civil fiind cel care ne trimite la regulamentul
Roma 1. In materiile care nu intra sub incidenta reglementarilor europene, sunt incidente
dispozitiile prezentului cod din domeniul actului juridic civil, tehica juridica folosita de
legiuitorul roman fiind aceea de incorporare.
Pornind de la aceasta evidenta va trebui sa analizam distinct doua situatii:
- legea aplicabila formei actului juridic
- legea aplicabila conditiilor de fond al actului juridic
Pe de alta parte, trebuie facuta distinctia intre legea aplicabila (atat pe fond cat si aspectul
formei), actului juridic unilateral (conform reglementarii din Noul cod civil) si legea
aplicabila contractului, ca act juridic bilateral, din perspectiva Reglamentului Roma 1.

Conferinta Reglementari fundamentale in noul Cod Civil si in noul Cod de Procedura


Civila- Bucuresti 17-18 februarie 2012
Normele conflictuale in materia dreptului famliei
Claudiu-Paul Buglea
Noul cod civil roman intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, aduce o modificare foarte
importanta in domeniul dreptului familiei, incluzand vechiul cod al familie in noua
reglementare generala a dreptului privat. Acest aspect este primul aspect ce trebuie mentionat
si analizat, dar apoi trebuie observate si analizate noile reglementari specifice dreptului
familiei.
Aceste aspecte vizeaza aspectele ce tin de un raport juridic de dreptul familiei fara un element
de extraneitate.
Aceata prezentare se va referi insa la aspectele de drept international privat roman din
domeniul dreptului familiei, sau altfel spus, va incerca o analiza a legii aplicabile in materia
dreptului familiei.
Din aceasta perspectiva , voi analiza legea aplicabila principalelor aspecte ce intereseaza
aceasta materie, respectiv:
1)

Casatoria

2)

Filiatia

3)

Adoptia

1)Legea aplicabila casatoriei are in vedere trei importante aspecte:


a. incheierea casatoriei,
b. efectele casatoriei (relatiile personale si patrimoniale dintre soti),
c. divortul.
2) In ceea ce priveste filiatia, acest aspect presupune la randul sau o analiza distincta a:
a. legii aplicabile filiatiei copilului din casatorie,
b. legii aplicabile filiatiei copilului din afara casatoriei.

3) In sarsit, in ceea ce priveste adoptia, voi analiza aceasta problema sub trei aspecte,
respectiv:
a. legea aplicabila conditiilor de fond ale adoptiei,
b. legea aplicabila formei cerute pentru adoptie,
c. legea aplicabila nulitatii adoptiei.

Revista romana de dreptul afacerilor nr.3/2012


LEGEA APLICABILA PERSOANEI JURIDICE
Claudiu Paul Buglea
In materia legii aplicabile persoanei juridice, Noul cod civil aduce o noua reglementare,
preluind insa in parte vechile dispozitii din legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept international privat.
Astfel, in Cartea a VII-a a Noului cod civil, Dispozitii de drept international privat, in partea
speciala dedicata Conflictelor de legi in Capitolul I Persoane, regasim Sectiunea a 2-a care
trateaza legea aplicabila persoanei juridice.
Art. 2580 din Noul Cod Civil precizeaza ca statutul organic al persoanei juridice este
carmuit de legea sa nationala. Analizand aceasta norma conflictuala din perspective structurii
speciale a acestui tip de norma juridica specifica dreptului international privat, putem spune
ca, continutul acestei norme conflictuale este reprezentat de statutul organic al persoanei
juridice, iar legatura normei conflictuale este data de legea nationala a persoanei juridice.
Aceasta lege, ca lege aplicabila, este cunoascuta sub denumirea de legea societatii sau lex
societatis.
Determinarea notiunii de persoana juridica (fiind o creatie juridica) este o problema de
calificare a continutului normei conflictuale, calificare care se va realiza dupa lex fori (legea
instantei sesizate). In cazul in care lex fori va fi legea romana trebuie sa vedem ce intelege
legea romana prin persoana juridica si trebuie identificate criteriile de determinare a
nationalitatii persoanei juridice conform dreptului roman. Trebuie sa ne uitam in partea
generala Cartii a VII-a a Noului Cod Civil (Titlul I. Dispozitii generale) unde vom gasi un
criteriu comun de determinare a nationalitatii si anumite criterii speciale.
Pe de o parte, avem art. 2568 Noul Cod Civil, articol comun pentru a califica notiunea de lege
nationala atat pentru persoana fizica cat si pentru persoana juridical, articol care in alin 1, teza
a doua ne precizeaza ca legea nationala este legea statului a carui nationalitate o are persoana
juridica.
Aceasta dispozitie trebuie insa completata insa cu cea din Art. 2571 care califica notiunea de
nationalitate si spune ca persoana juridica are nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a
constituit sediul social.