Sunteți pe pagina 1din 8
ITEMI
ITEMI
ilustrarea a 4 elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului ales (imaginar poetic, titlu, incipit,
ilustrarea a 4
elemente de
compoziţie şi
de limbaj ale
textului ales
(imaginar
poetic, titlu,
incipit, relaţii
de opoziţie şi
de simetrie,
motiv poetic,
ITEM 3:

Riga Crypto și lapona Enigel (TEMĂ ȘI VIZIUNE / MODERNISM)

A

„ramă” textuală evidenţiază principii estetice moderniste: poezia poezia dede

creație epică – o baladă cultă –, include elemente de artă poetică

ambiguitate. Temele moderniste moderniste (creația, cunoaşterea, limitele

legendă (în epilog). Astfel, se combină lirismul obiectiv (lirică a

creat limbaje lirice inedite. Între aceștia, poetul-matematician Ion

poetul-menestrel și lectorul avizat, numit nuntaș fruntaș. Această

(în prolog), de meditație filozofică (monologul lui Enigel) și de

Riga Crypto şi lapona Enigel care suprimă frontierele dintre lirism și

Barbu modernizează canonul poetic la toate nivelurile, aspirând spre

reinterpretat cu fiecare nouă lectură, fiindcă are un grad mare de

moderniști au deschis poeziei româneşti noi orizonturi tematice, au

un „lirism absolut”. Noul model de poeticitate poate fi ilustrat prin

idei adresată unui cititor „de frunte” este un „cântec larg” ce poate fi

condiției umane) sunt dezvoltate într-o structură poematică „în ramă”.

În sincronie cu „spiritul veacului” (Eugen Lovinescu), scriitorii

Modernitatea formei constă în faptul că, deși este o

narativitate. Modernitatea

închipuie un dialog între

rolurilor) cu cel narativ.

Prima secven

secvențțăă

Prima

idei

„ramă” textuală evidenţiază principii estetice moderniste : poezia de de crea ț ie epică – o

gheaţă”, mitica Hiperboreea. Lumea din care prea-cumintea prea-cumintea Enigel Enigel

orientală), balada își structurează subiectul ca o alegorie pe tema tema

inferior, al existenței vegetative, al somnului rațiunii, numit metaforic

scenariul narativ, popasul ei în poiana lui Crypto, „mirele mirele poienii poienii,

îşi începe călătoria iniţiatică spre tărâmurile Soarelui este definită prin

domnește crai crai Crypto, Crypto, mirele mirele poienii poienii se concretizează ca spațiu

spre cunoaşterea totală, simbolizată de „Soarele-n Soarele-nțțelept elept. Lumea ei,

cunoaştere raţională (pusă de Barbu sub semnul roţii lui Mercur). În

prin rang și prin refuzul de a înflori în spațiul umbrei, de a nunti cu

Aparţinând celei de-a doua etape a creaţiei barbiene (etapa baladic-

, iar în scenariul iniţiatic – prima treaptă a

ordonată prin puterea raţiunii, este schițată prin

unsă. Eroul se singularizează în această lume

trăiește la nivel biologic, instinctual.

apolinicul – fiinţa ce aspiră

întruchipează apolinicul

reprezintă dionisiacul,

vrăjitoarea mănătarcă.

dionisiacul, omul ce

existenţiale opuse.

imaginea imaginea ţării de

Imaginea lumii

lapona Enigel

Riga Crypto

râu șșii humă

humă unsă

cunoaşterii.

peste care

pat dede râu

Contrastiv,

arhetipală,

imposibile.

imposibile

reprezintă

ilustrând

valoare

modele

intriga
intriga

iubirii

iubirii

Eroii

pat

au

gheaţă ”, mitica Hiperboreea . Lumea din care prea-cumintea Enigel orientală), balada î ș i structurează

se cristalizează ca tentaţii ale trăirii instinctuale, în somn fraged şi

expunere expunere (narațiune, dialog, monolog) și „vocea” naratorului cu

ciupercă de a o opri pe Enigel din drumul ei spre o existenţă solară

„vocile” eroilor, balada își dezvăluie structurile de adâncime.

Luceafărul – doar în spaţiul visului himeric. Alternând

 

Dialogul Dialogul

 

conflict conflict dede idei idei șșii valori valori

, cei doi

relațțieie dede opozi

opozițțieie

rela

. Cele trei încercări ale regelui-

dintre Crypto și Enigel reliefează un

lumi diferite e posibilă

Întâlnirea eroilor

eroi fiind într-o

care vin

din

ca

în

şi

se cristalizează ca tentaţii ale trăirii instinctuale, în somn fraged şi expunere (nara ț iune, dialog,
modurile dede modurile
modurile dede
modurile

Prof. Rodica Lungu

laitmotiv,

 

răcoare, generând conflictul psihologic. Monologul lui Enigel

evidențiază însă depășirea termenilor conflictuali, exprimând crezul

figuri

semantice /

tropi,

omului superior care triumfă asupra limitelor sale afective şi biologice,

elemente de

prozodie etc.

alegând calea regală a Soarelui. Prin

laitmotivul

laitmotivul

soarelui și

soarelui

prin

metafore sugestive – Soarele,

Soarele, aprins

aprins inel

inel,, roata

roata albă

albă,, sufletul-fântână

sufletul-fântână

– se sugerează opțiunea lui Enigel, semnificând triumful apolinicului

asupra dionisiacului:

Mă-nchin

Mă-nchin

lala

soarele-nţelept

soarele-nţelept

//

sufletu-i

sufletu-i

fântână-n

fântână-n piept

piept // Şi

Şi roata

roata albă

albă mi-e

mi-e stăpână

stăpână // CeCe zace-n

zace-n sufletul-

sufletul-

fântână fântână.

 

Metafora

Metafora sufletului-fântână

sufletului-fântână concretizează ființa spirituală însetată

 

de cunoaștere. Pentru crai Crypto însă, întâlnirea cu soarele (

punct punct
punct
punct
 

culminant culminant al naraţiunii alegorice) e distructivă: el se transformă în

ciupercă otrăvitoare, dezrădăcinată, înstrăinată de propria lume.

 

Finalul

Finalul

poveştii imposibilei iubiri transformă motivul basmic al nunţii

 

împărăteşti într-un antimotiv. Nuntirea

nebunului rigă

nebunului

rigă Crypto

Crypto cu

măsălariţa mireasă

măsălariţa

mireasă reprezintă o pedeapsă a eroului, ca și rătăcirea

lui într-o lume străină, fără putința întoarcerii acasă (reinterpretare a

mitului fiului rătăcitor): DeDe aa rămas

rămas rătăcească

rătăcească // CuCu alta

alta faţă

faţă mai

mai

crăiască //// CuCu Laurul-Balaurul

crăiască

Laurul-Balaurul // toarne-în

toarne-în lume

lume aurul,

aurul, // Să-l

Să-l toace,

toace,

gol

gol

lala

drum

drum

împărăteasă. împărăteasă.

iasă./

iasă./

CuCu

măsălariîa-mireasă,/

măsălariîa-mireasă,/

Să-i

Să-i

ţieţie

dede

 

Astfel, Crypto plăteşte nemăsurat îndrăzneala de a fi năzuit la o

 

iubire peste fire. Numele său sugerează circumscrierea într-un

univers inferior (criptogama – specie de plante inferioare, ciuperci),

dar și firea lui introvertită (gr. cryptos – ascuns, tainic, încifrat).

Contrastiv, numele lui Enigel (engel, în limba daneză, înseamnă

înger) reliefează aspiraţia spre celest, spre lumină. Asociate chiar din

titlu, cele două nume sugerează imposibila „nuntire” între contrarii.

ITEM 4:

susţinerea unei opinii despre modul

 

Astfel, „oo prăpastie

prăpastie sese deschide

deschide între

între Crypto,

Crypto, simbolul

simbolul for

forțțelor

elor

telurice, șșii Enigel,

telurice,

Enigel, care

care sese închină

închină soarelui

soarelui, după cum afirma criticul

opinie
opinie

este

N. Manolescu, în „Metamorfozele poeziei”. Această

în care tema aleasă şi

susținută de temele principale ale baladei, iubirea și cunoașterea.

viziunea

 

Mai întâi, nuntirea imposibilă dintre protagoniști este dublată de o

despre lume se reflectă

 

logodnă cosmică, nuntă mitică, între Enigel și soarele, aprins aprins inel inel.

într-un text

Contrastiv, deși Crypto aspiră să-și depăşească limitele prin iubire,

poetic studiat

gata să-și dea viața pentru Enigel, rămâne prizonier fără scăpare în-

tr-un spaţiu al umbrei, al biologicului, al nebuniei, alături de

otrăvitoarea măsălariță care îi devine întunecată mireasă.

 

În al doilea rând, destinele personajelor generează o reţea de

 

sensuri care comunică încifrat, alegoric, chiar „povestea poetului” (N.

Manolescu). În mod evident, Ion Barbu „deschide o prăpastie”, fiindcă

reinterpretează, în oglinzi deformatoare, mituri estetice. Astfel, bala-

da este numită de către poet „un Luceafăr întors”, cu roluri inversate.

 

În final, toate aceste simboluri devin un cântec larg de mare

 

modernitate, vizând lirismul absolut spre care năzuia poetul

Prof. Rodica Lungu

ITEMI
ITEMI
într- trăsături care Evidenţierea fac posibilă încadrarea orientare / literar sau un curent cultural /
într-
trăsături care
Evidenţierea
fac posibilă
încadrarea
orientare /
literar sau
un curent
cultural /
orientare
perioadă
tematică
ITEM 1:
studiate:
poeziei
literară
a două
într-o
într-
o
  • prezentarea a două imagini / idei poetice din text, rele- vante pentru tema aleasă şi viziunea despre lume

ITEMI într- trăsături care Evidenţierea fac posibilă încadrarea orientare / literar sau un curent cultural /
ITEM 3:
ITEM 3:

ilustrarea a 4 elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului ales (imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice / tropi, elemente de
prozodie etc.

Crypto șșii lapona

lapona Enigel

Riga Crypto

Riga

lectorul „de frunte”. Acest

poate fi ilustrat prin

moderniste: poezia

Prima secvență

poezia dede idei

prolog
prolog
lectorul „de frunte”. Acest poate fi ilustrat prin moderniste : poezia Prima secven ț ă de

vegetative, numit metaforic pat

biologic, instinctual.

scenariului narativ).

imposibile
imposibile

Enigel (TEMĂ ȘI VIZIUNE / MODERNISM)

(TEMĂ Ș I VIZIUNE / MODERNISM)
ITEMI într- trăsături care Evidenţierea fac posibilă încadrarea orientare / literar sau un curent cultural /
ITEMI într- trăsături care Evidenţierea fac posibilă încadrarea orientare / literar sau un curent cultural /
B
B
tema iubirii

tema iubirii

tema iubirii

În sincronie cu „spiritul veacului” (Eugen Lovinescu), Ion

Barbu, poetul-matematician, modernizează limbajele poetice,

aspirând spre un „lirism absolut”. Noul model de poeticitate

Riga Crypto şi lapona Enigel care

Riga Riga Crypto Crypto şi şi lapona lapona Enigel Enigel care

anulează frontierele dintre lirism și narativitate. Modernitatea

formei constă în faptul că, deși este o creație epică – o baladă

cultă –, include elemente de artă poetică și de meditație

filozofică. Astfel, se combină lirismul obiectiv cu cel narativ.

închipuie un dialog între poetul-menestrel și

evidenţiază principii estetice

idei este un „cântec larg” ce poate fi

reinterpretat cu fiecare nouă lectură, fiindcă are un grad mare

de ambiguitate. Temele sunt și ele specifice modernismului:

creația, cunoaşterea, limitele condiției umane.

Subiectul baladei se structurează ca alegorie pe
Subiectul baladei se structurează ca alegorie pe

Subiectul baladei se structurează ca alegorie pe

Subiectul baladei se structurează ca alegorie pe

. Eroii ilustrează două modele existenţiale opuse.

peste care domnește

humă unsă

unsă. Eroul se

vrăjitoarea mănătarcă

mănătarcă.

Riga Crypto reprezintă dionisiacul, omul ce trăiește la nivel

Imaginea lumii

Crypto se concretizează ca spațiu inferior, al existenței

pat dede râu

râu șșii humă

singularizează în această lume prin rang și prin refuzul de a

înflori în spațiul umbrei, de a nunti cu vrăjitoarea

Contrastiv, lapona Enigel întruchipează apolinicul – fiinţa ce

aspiră spre cunoaşterea totală, simbolizată de „Soarele-

nțelept”. Lumea ei, ordonată prin puterea raţiunii, este schițată

prin imaginea „ţării ţării dede gheaţă gheaţă, definită prin cunoaştere

raţională. Surprinsă în călătoria inițiatică spre tărâmul soarelui,

Enigel poposește în poiana lui Crypto, „mirele mirele poienii poienii (intriga

și valori, cei doi eroi fiind într-o

însoțirea cu o ființă inferioară.

Dialogul
Dialogul

Întâlnirea eroilor care vin din lumi diferite e posibilă – ca şi în

conflict relație de opoziție
conflict
relație de opoziție
laitmotivul
laitmotivul
. Cele trei de idei
. Cele trei
de idei

Luceafărul – doar în spaţiul visului. Alternând modurile de

expunere (narațiune, dialog, monolog) și „vocea” naratorului cu

„vocile” eroilor, balada își dezvăluie structurile de adâncime.

dintre Crypto și Enigel reliefează un

încercări ale regelui-ciupercă de a o opri pe Enigel din drumul

ei spre o existenţă solară eșuează, fiindcă eroina refuză

Monologul

lui Enigel exprimă

crezul omului superior care alege calea regală a cunoașterii,

figurată prin simbolul soarelui. Prin

  • soarelui și prin

soarelui ș i prin

Prof. Rodica Lungu

   

metafore

 

sugestive – Soarele,

Soarele, aprins

aprins inel,

inel, roata

roata albă,

albă, sufletul-

sufletul-

fântână

fântână

 

se

sugerează

opțiunea

lui

Enigel

și

triumful

apolinicului asupra dionisiacului: Mă-nchin

Mă-nchin lala soarele-nţelept

soarele-nţelept //

sufletu-i

sufletu-i fântână-n

fântână-n piept

piept // Şi

Şi roata

roata albă

albă mi-e

mi-e stăpână

stăpână // CeCe

zace-n sufletul-fântână.

zace-n

sufletul-fântână.

 

Metafora

sufletului-fântână sufletului-fântână concretizează ființa spirituală

 

însetată de cunoaștere. Pentru crai Crypto însă, întâlnirea cu

soarele (punct culminant al naraţiunii alegorice) e distructivă: el

se transformă în ciupercă otrăvitoare, dezrădăcinată,

înstrăinată de propria lume.

 
 

Finalul

poveştii imposibilei iubiri transformă motivul basmic al

 

nunţii împărăteşti într-un antimotiv. Nuntirea nebunului

nebunului rigă

rigă

Crypto

Crypto cu măsălariţa

măsălariţa mireasă

mireasă reprezintă o pedeapsă a eroului,

ca și rătăcirea lui într-o lume străină:

DeDe

aa

rămas

rămas

rătăcească // CuCu alta

rătăcească

alta faţă

faţă mai

mai crăiască

crăiască //// CuCu Laurul-Balaurul

Laurul-Balaurul //

toarne-în

toarne-în lume

lume aurul,

aurul, // Să-l

Să-l toace,

toace, gol

gol lala drum

drum iasă./

iasă./ CuCu

măsălariîa-mireasă,/ măsălariîa-mireasă,/ Să-i Să-i ţieţie dede împărăteasă împărăteasă.

 

Astfel, Crypto plăteşte nemăsurat îndrăzneala de a fi năzuit la

 

o iubire peste fire. Numele său sugerează apartenența la un

univers inferior (criptogama – specie de plante inferioare,

ciuperci). Contrastiv, numele lui Enigel (engel, în lb. daneză,

înseamnă înger) reliefează aspiraţia spre celest, spre lumină.

Asociate chiar din

titlu
titlu

, cele două nume sugerează imposibila

„nuntire” între contrarii.

 

ITEM 4:

susţinerea unei opinii

 

Astfel, „oo prăpastie

prăpastie sese deschide

deschide între

între Crypto,

Crypto, simbolul

simbolul for

forțțelor

elor

telurice, șșii Enigel,

telurice,

Enigel, care

care sese închină

închină soarelui

soarelui, după cum afirma

despre modul în care tema

criticul N. Manolescu. Această

opinie

este susținută de temele

aleasă şi viziunea

principale ale baladei, iubirea și cunoașterea.

despre lume

 

Mai întâi, nuntirea imposibilă dintre protagoniști este dublată

se reflectă într-un text

 

de o logodnă cosmică, între Enigel și soarele, soarele, aprins aprins inel inel.

poetic studiat

Contrastiv, deși Crypto este gata să-și dea viața pentru Enigel,

rămâne prizonier fără scăpare într-un spaţiu al nebuniei, alături

de otrăvitoarea măsălariță care îi devine întunecată mireasă.

 

În al doilea rând, destinele personajelor comunică încifrat,

 

alegoric, chiar „povestea poetului” (N. Manolescu). În mod

evident, Ion Barbu „deschide o prăpastie”, fiindcă

reinterpretează mituri estetice. Astfel, balada este numită de

către poet „un Luceafăr întors”, cu roluri inversate.

 

În final, toate aceste simboluri devin un cântec larg de mare

 

modernitate, vizând lirismul lirismul absolut absolut.

 

Prof. Rodica Lungu

  • Timbru de Ion Barbu (teme şi viziune despre lume / modernism) B

  • Prezentarea a două imagini artistice / idei poetice din textul poetic studiat, relevante pentru tema şi viziunea despre lume

Timbru
Timbru

ales prin poezia sa ermetică.

poeticitate. Apelând la un

modernismului

precum muzica.

această

poetică

discurs

artă

de Ion Barbu (teme şi viziune despre lume / modernism) B Prezentarea a două imagini
care valorifică , poetul specifice teme Barbu îşi Ion că poetica vor spune spune –– cer

care valorifică

ambiguu

, poetul

specifice teme
specifice
teme
Barbu îşi Ion
Barbu îşi
Ion
că poetica vor spune spune –– cer vor modele ideea două de imagine
că poetica
vor spune
spune ––
cer vor
modele
ideea
două
de
imagine

În sincronie cu „spiritul veacului” (Eugen Lovinescu),

scriitorii modernişti au deschis poeziei româneşti noi

orizonturi tematice, au creat limbaje lirice inedite. Între

aceștia, Ion Barbu ilustrează estetica modernității, mai

O asemenea poezie este și Timbru, publicată în revista

Sburătorul (1926). Deși redusă la doar două catrene,

dezvoltă

: raportul dintre realitate şi ficţiune artistică,

criza limbajului, opţiunea pentru un nou model de

ermetic șșii ambiguu

discurs ermetic

propune şi o viziune inedită asupra actului creaţiei. Prima

caracteristică este evidentă chiar din

titlul
titlul

ambiguitatea omonimelor „timbru” (marcă poștală și

tonalitate muzicală), creând o imagine sinestezică definitorie

pentru lirica modernistă. Se sugerează astfel ideea că

poezia modernă trebuie să reflecte coerenţa lumilor fizice şi

spirituale, figurativ ca o emblemă, armonios şi abstract,

ambiguității semnul Sub din
ambiguității
semnul
Sub
din

(metonimii) prin care

desemnată prin două

prima secvenţă

 

metonimii

metonimii

 

humei despuiare

despuiare // Şi

poeticitate. În

unda logodită

sugerează

Şi unda

humei

ideea
ideea

se

complexă
complexă
titlu ,
titlu
,

structurează viziunea poetică prin însumarea unor simboluri

figurează

, poetica tradiţională este

, fluierul şi cimpoiul. Acestea

că lirica tradițională este o poezie minoră,

cu o tematică sentimentală, asemeni melodiei simple, de

tonalitate rustică, a fluierului sau cimpoiului. Interogaţia

retorică ce încheie secvenţa exprimă

învechită a tradiţionaliștilor nu poate surprinde complexitatea

omului modern. Aceasta este sugerată printr-o

, reunind trei metafore ermetice. Prin imagini

neașteptate, șocante, versurile „Dar Dar piatra-în piatra-în rugăciune, rugăciune, aa

logodită sub

sub cer

cum? cum? figurează tainele şi limitele vieţii şi ale morţii, ale

credinței, ale cunoaşterii și artei. Simplitatea poeziei clasice

este reliefată și prin schițarea unui spaţiu comun, banal

(lunca, drumul), în contrast cu adâncul mărilor foşnitoare şi

înaltul cerului care „se logodesc” în poezia modernă.

Prof. Rodica Lungu

   

Prezentarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, final, relaţii de opoziţie şi de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, tropi, elemente de prozodie etc.)

 

Susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic studiat

 
 
ITEM 3:
ITEM 3:
ITEM 4:
ITEM 4:
Prezentarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema
Secvenţa doua a
Secvenţa
doua
a
opțiunea impune poetica pentru
opțiunea
impune
poetica
pentru

, fiecare catren alcătuieşte o

instrumentelor muzicale este

versificaţia versificaţia bazată pe ritm

sare. Versul încărcat de

orfic și prin imagine

grădinii dede îngeri,

prin care este

trunchi dede fum.”

mărilor cucu sare

bărbătească al

lauda grădinii

Evei trunchi

încăpător,

încăpător,

Ori lauda

motivul

precum

precum

al Evei

cântec

cântec

îngeri,

fum.

unun

//

motivul motivul
motivul
motivul
metonimii metonimii
metonimii
metonimii
, fiecare catren alcătuieşte o instrumentelor muzicale este versificaţia bazată pe ritm Versul încărcat de orfic
sinestezică: ingambamentului. în catrenul final, iar prin secvenţă poetică compozițional Din coasta când când răsare Foşnirea
sinestezică:
ingambamentului.
în catrenul final, iar
prin
secvenţă poetică
compozițional
Din coasta
când când răsare
Foşnirea
Foşnirea mătăsoasă
trebui
trebui
nivel
prin
modernă,
Ar
figurată
„Ar
răsare // Din
La
opoziţii
serii dede opoziţii
serii
sinestezică: ingambamentului. în catrenul final, iar prin secvenţă poetică compozițional Din coasta când când răsare Foşnirea

mătăsoasă aa mărilor

armonii imitative este urmat de o altă comparație dezvoltată,

sugerând forţa demiurgică a poetului modern. Simbolurile

selectate din mitul biblic al genezei (paradisul, cântarea

îngerilor, Adam, Eva) devin

caracterizată lirica modernistă. Astfel, noua poezie este

cântec sacru şi Logos ce întemeiază lumi. Prin actul creaţiei

se transfigurează realitatea concretă, fragmentară (coasta coasta

bărbătească bărbătească), din care se iveşte frumuseţea ideală a operei,

imaginată ca făptură imaterială: „Ori

coasta bărbătească

, evidenţiind contrastul dintre poezia

tradiţionalistă, dominată de afectivitate, şi lirica modernistă,

cântec al spiritul pur care pune ordine şi sens în univers.

Antiteza Antiteza dintre aceste tipuri diferite de poezie se realizează

. De pildă, simbolurile teluricului din prima

strofă sunt înlocuite cu simboluri ale acvaticului şi celestului

substituit de motive orfice şi cosmogonice. Ideile acestei arte

poetice sunt accentuate prin

iambic şi rimă îmbrăţişată, şi pe tehnica modernă a

În opinia mea, poetul-matematician dezvoltă tema

creaţiei într-o viziune accentuat modernă, năzuind spre o

formă de „lirism absolut”. Astfel, poezia „Timbru” ilustrează

perfect această formulă modernistă, în care versul se

dovedeşte a fi „rigoare rigoare şi şi fervoare fervoare (Ion Barbu). În mod

evident, rigoarea se realizează prin discursul obiectiv, la

persoana a III-a, prin exprimarea concentrată a ideilor

poetice. Acestea sunt esenţializate în simboluri şi metafore

ermetice, menite să creeze o viziune modernă despre

funcţiile artei autentice.

Sintetizând, se poate afirma că Ion Barbu optează pentru

o poezie de idei, definitorie pentru curentul modernist.

tradiţionalistă, dominată de afectivitate, şi lirica modernistă, cântec al spiritul pur care pune ordine şi sens
tradiţionalistă, dominată de afectivitate, şi lirica modernistă, cântec al spiritul pur care pune ordine şi sens
  • Riga Crypto și lapona Enigel (TEMĂ ȘI VIZIUNE / MODERNISM)

Riga Crypto ș i lapona Enigel (TEMĂ Ș I VIZIUNE / MODERNISM)
Riga Crypto ș i lapona Enigel (TEMĂ Ș I VIZIUNE / MODERNISM)

Prof. Rodica Lungu

Evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural
Evidenţierea a
două trăsături
care fac posibilă
încadrarea
textului poetic
studiat într-o
perioadă, într-un
curent cultural /
literar sau într-o
orientare
tematică
ITEM 1:
Prezentarea a două imagini artistice / idei poetice din textul poetic studiat, relevante pentru tema şi
Prezentarea a
două imagini
artistice / idei
poetice din
textul poetic
studiat,
relevante
pentru tema şi
viziunea
despre lume
ITEM 2:
ITEM 3:
ITEM 3:
Prezentarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema
Prezentarea a
patru elemente
de compoziţie şi
de limbaj ale
textului poetic
studiat,
semnificative
pentru tema şi
viziunea despre
lume (imaginar
poetic, titlu,
incipit, final,
relaţii de opoziţie
şi de simetrie,
motiv poetic,
laitmotiv, tropi,
elemente de
prozodie etc.)
Susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul
Susţinerea
unei opinii
despre modul
în care tema şi
viziunea
despre lume se
reflectă în
textul poetic
ITEM 4:
modernitate; modernitate Ion estetice narativ.
modernitate;
modernitate
Ion
estetice
narativ.
  • Contrastiv,

domnește crai

dionisiacul,

himeric.

Contrastiv, domnește crai dionisiacul, himeric. imaginea
imaginea
imaginea

Barbu,

discursului poetic

poezia dede idei

Crypto, mirele

mirele poienii

lapona Enigel
lapona
Enigel

modurile dede expunere

expunere

modurile

conflict dede idei roata albă piept // Şi conflict soarelui Şi roata idei și
conflict dede idei
roata albă
piept // Şi
conflict
soarelui
Şi roata
idei și

prăpastie sese deschide

opinie
opinie

poetul-matematician,

prima prima secvență secvență închipuie un dialog între

prolog evidenţiază principii

absolut” de mare

lirism și și narativitate

suprimă frontierele

frontierele dintre

narativitate:

dintre lirism

principii

aspiră

„lirism

spre

un

prima secvență închipuie un dialog între evidenţiază principii absolut” de mare și narativitate frontierele dintre lirism
Riga Crypto Imaginea lumii imposibile. Eroii au ce aspiră spre iubirii imposibile râu și și humă
Riga
Crypto
Imaginea lumii
imposibile. Eroii au
ce aspiră spre
iubirii imposibile
râu și și humă
unsă. Eroul
humă unsă
tema iubirii
peste care
reprezintă
apolinicul
apolinicul
pat dede
fiinţa
râu
se

Estetica modernismului

este ilustrată și prin Riga Crypto şi lapona Enigel, care

impune un nou model de poeticitate, fiindcă suprimă

deși este o creație epică (baladă cultă), include elemente de artă poetică (în prolog).

Modernitatea discursului

poetic: combină lirismul obiectiv (lirică a rolurilor) cu cel

Teme moderniste

moderniste (creația, cunoaşterea, limitele condiției umane) sunt dezvoltate

într-o structură poematică „în ramă”. Astfel,

poetul-menestrel și lectorul avizat, numit nuntaș fruntaș. Acest prolog

estetice moderniste

moderniste: poezia

idei poate fi reinterpretată cu fiecare nouă lectură.

Subiectul baladei este structurat ca alegorie pe tema

valoare arhetipală, ilustrând modele existenţiale opuse.

dionisiacul, omul ce trăiește la nivel biologic, instinctual.

crai Crypto,

poienii se concretizează ca spațiu inferior, al existenței

vegetative, al somnului rațiunii, numit metaforic pat

nunti cu vrăjitoarea mănătarcă.

singularizează în această lume prin rang și prin refuzul de a înflori în spațiul umbrei, de a

întruchipează

cunoaştere, spre Soare. Lumea ei, ordonată prin puterea raţiunii, este schițată prin

imaginea ţării de gheaţă”, mitica Hiperboreea. Prea-cumintea Enigel străbate un drum

al cunoașterii, fiind surprinsă în călătoria iniţiatică spre tărâmurile Soarelui. În scenariul

narativ, popasul ei în poiana lui Crypto reprezintă intriga, iar în scenariul iniţiatic – prima

treaptă a cunoaşterii. Povestea fabuloasă de dragoste dintre cei doi eroi este numită „un

Luceafăr întors”, cu roluri inversate, chiar de către Ion Barbu. Întâlnirea eroilor care vin din

lumi diferite e posibilă – ca şi în Luceafărul – doar în plan spiritual, în spaţiul visului

(narațiune, dialog, monolog) și „vocea” naratorului

punct punct culminant culminant al naraţiunii alegorice) e

Mă-nchin lala soarele-nţelept

Dialogul

Dialogul

 
 

relație dede opoziție

opoziție.

relație

zace-n sufletul-fântână

, cei doi eroi fiind într-o

Crypto cu măsălariţa

mireasă reprezintă o

soarele-nţelept //

stăpână // CeCe zace-n

măsălariţa mireasă

sufletul-fântână.

dintre Crypto și

Soarele, aprins

mi-e stăpână

rigă Crypto

aprins inel

roata albă

inel,, roata

valori

albă,,

punct culminant al naraţiunii alegorice) e la la soarele-nţelept Dialogul Dialogul de de opoziție relație sufletul-fântână

cu „vocile” eroilor, balada își dezvăluie structurile de adâncime.

Enigel reliefează un

 

și valori

laitmotivul

laitmotivul

 

soarelui și prin metafore sugestive – Soarele,

sufletul-fântână – se sugerează opțiunea lui Enigel care alege calea regală a Soarelui,

semnificând triumful apolinicului asupra dionisiacului: Mă-nchin

albă mi-e

sufletu-i fântână-n

fântână-n piept

Metafora sufletului-fântână

sufletului-fântână concretizează ființa spirituală însetată de cunoaștere.

Pentru crai Crypto însă, întâlnirea cu soarele (

  • Alternând

Metafora sufletul-fântână Finalul Finalul Prin instinctuală. sufletu-i lume.
Metafora
sufletul-fântână
Finalul
Finalul
Prin
instinctuală.
sufletu-i
lume.

distructi-vă: el se transformă în ciupercă otrăvitoare, dezrădăcinată, înstrăinată de propria

poveştii imposibilei iubiri transformă motivul basmic al nunţii împărăteşti

nebunului rigă

într-un antimotiv. Nuntirea nebunului

pedeapsă a eroului, fiindcă Enigel refuză însoțirea cu spiritul inferior, limitat la cunoaștere

telurice, și și Enigel,

Crypto, simbolul

simbolul forțelor

forțelor telurice,

între Crypto,

iubirea și

Enigel,

care sese închină

cunoașterea.

care

poeziei”. Această

Astfel, „oo prăpastie

închină soarelui

deschide între

soarelui, după cum afirma criticul N. Manolescu, în „Metamorfozele

este susținută de temele principale ale baladei,

Mai întâi, nuntirea imposibilă dintre protagoniști este dublată de o logodnă cosmică,

nuntă mitică, între Enigel și soarele, aprins aprins inel inel. Contrastiv, deși Crypto aspiră să-și

Prof. Rodica Lungu

studiat

 

depăşească limitele prin iubire, gata să-și dea viața pentru Enigel, rămâne prizonier fără

scăpare în- tr-un spaţiu al umbrei, al biologicului, al nebuniei, alături de otrăvitoarea

măsălariță.

 
  • În al doilea rând, destinele personajelor generează o reţea de sensuri a căror

 

menire

este

aceea de

a

comunica

încifrat, alegoric,

chiar „povestea poetului” (N.

Manolescu).

 
  • În final, toate simbolurile poeziei devin un cântec larg de mare modernitate.

Prof. Rodica Lungu