Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Data: 11.04.2017
Unitatea de învățământ: Școala „Anghel Saligny” Focșani
Clasa: a-III-a B
Prof. Înv.: Alstanei Mihaela
Prof.coordonator: Lect. univ. dr. Ștefănescu Cornelia
Propunătoare: Haralambie (Asofiei) Isabela-Violeta
Aria curriculară: „Limbă și comunicare”
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Discipline integrate: Științele naturii, religie, abilități practice
Unitatea de învățare: ,,Salutare primăvară!”
Subiectul lecției: „La Paști” de George Topârceanu
Tipul lecției: Predare de noi cunoștințe

Pagina 1
Limba și literatura română
Competențe specifice:
3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare;
3.4. Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale acestuia.

Competențe derivate:
C1: Citirea corectă și expresivă a unui text literar;
C2: Identificarea cuvintelor necunoscute;
C3: Desprinderea ideilor poetice din text;
C4: Recunoașterea sentimentelor trăite de personajele din text;
C5: Adaptarea vorbirii în funcție de partenerul de dialog.
Științele naturii
Competențe specifice:
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii.

Competențe derivate:
C6: Identificarea viețuitoarelor care se înmulțesc prin ouă ;
C7: Enumerarea caracteristicilor acestor viețuitoare.

Pagina 2
Religie
Competențe specifice
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a comunității
Competențe derivat
C8 : Descrierea obiceiurilor în preajma sărbătorilor de Paști.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, brainstormingul, ,,Explozia stelară”, joc de rol;
Mijloace de învățământ și materiale didactice: rebus, planșă, markere, tablă, videoproiector, caietele elevilor,
cărțile elevilor, fișe;
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.

Durata: 45-50 minute.

Bibliografie:
- Neagu Costică, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Edit. Terra, Focșani, 2011;
- Ștefănescu Cornelia, Mălureanu Flavia , Ghid de practică pedagogică, Edit. Terra, Focșani, 2004;
- http://www.edu.ro/index.php/articles/c539/

Pagina 3
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Momentele Activitatea didactică Strategii didactice


Nr. lecției C.
Evaluare
crt. D. Domeniul Activitatea Activitatea Forme de
Metode Mijloace
Timpul propunătoarei elevilor organizare

Pregătirea materialelor Elevii se Explicația Frontal


pentru buna desfășurare a pregătesc pentru
lecției. oră.
Moment -Bună dimineața! Mă
1 organizatoric
1’ numesc Violeta Asofiei, iar -Bună dimineața!
astăzi vom face împreună
ora de Limba și literatura
română.
Verificarea
temei Voi verifica tema cantitativ Explicația Caietul de Frontal Realizarea
2
prin sondaj. teme corectă a temei
4’
Se realizează cu ajutorul
unei scurte discuții despre Elevii răspund la
texul literar studiat întrebări:
anterior. Voi adresa câteva
Reactualizarea
cunoștințelor
întrebări. -,,Rapsodii de
3 - Care a fost ultima primăvară” de Conversația Răspunsurile
3’ poezie studiată? George Frontal elevilor
Topârceanu
- Despre
- Despre ce a fost pregătirile
vorba în poezie ? insectelor la
venirea primăverii.
Pagina 4
Momentele Activitatea didactică Strategii didactice
Nr. lecției C.
Evaluare
crt. D. Domeniul Activitatea Activitatea Forme de
Metode Mijloace
Timpul propunătoarei elevilor organizare

Elevii răspund la Conversația Frontal Răspunsurile


Pe baza întrebărilor voi întrebări. elevilor
realiza o conversație despre
cum întâmpinăm noi
primăvara.

Captarea Se realizează cu ajutorul


atenției
4 LLR unui rebus. Pe verticală Explicația Rebus Frontal
5’ soluția va fi ,,La Paști”. Observația Individual

- Astăzi vom vorbi Elevii sunt atenți. Explicația Tablă, markere Frontal
despre poezia ,,La
Anunțarea Paști” și vom
temei povesti despre cum
5
ne pregătim pentru
1’ Sfintele Paști.

Rog un elev să scrie la Elevii își notează


tablă titlul și autorul. pe caiete.

Voi afișa un material PPT Elevii vor spune


Dirijarea C8 în care prezint câteva ce știu despre Conversația Frontal
învățării
6 LLR informații despre George aceste simboluri Explicația Individual
30’ Topîrceanu și opera sa. întâlnite.
Apoi prezint simbolurile
Pascale (ouăle roșii, mielul,
Pagina 5
Momentele Activitatea didactică Strategii didactice
Nr. lecției C.
Evaluare
crt. D. Domeniul Activitatea Activitatea Forme de
Metode Mijloace
Timpul propunătoarei elevilor organizare

crucea, pasca, lumânarea


C1 aprinsă). Răspunsurile
LLR elevilor
Voi afișa un material PPT
cu lectura model a poeziei.
Apoi voi solicita lectura Elevii citesc Citire în lanț Manual
operei de către elevi. poezia. Individual
Corectez diferitele greșeli
de citire, pronunție și
C2 intonație. Conversația Frontal
Elevii alcătuiesc Explicația
Propun identificarea enunțuri și le
C3 cuvintelor noi și alcătuirea notează în caiete. Realizarea
de enunțuri cu aceste corectă a lecturii
cuvinte (fraise, alura).

Voi adresa întrebări pentru Individual


a mă asigura că elevii au Explicația
înțeles textul:
-Cine sunt personajele -Personajele
textului? textului sun cele
10 ouă. Conversația Frontal
-Pentru ce eveniment au -Ele au fost
fost ele gătite? pregătite pentru
sărbatoarea
Paștilor.
-De ce erau ele -Ele erau
nemulțumite? nemulțumite
Pagina 6
Momentele Activitatea didactică Strategii didactice
Nr. lecției C.
Evaluare
crt. D. Domeniul Activitatea Activitatea Forme de
Metode Mijloace
Timpul propunătoarei elevilor organizare

pentru că și-au
schimbat
înfățișarea și au
fost tratate urât.
Cu ajutorul metodei Explozia Pe echipe
,,Explozia stelară” voi stelară
verifica dacă elevii au
înțeles textul.
Inițiez o discuție despre
C6 ȘN înmulțirea viețuitoarelor Aprecieri
C7 prin ouă și caracteristicile Brainstormin- verbale
acestora. gul
-Care viețuitoare se -Viețuitoarele
înmulțesc prin ouă? care se înmulțesc
prin ouă sunt:
păsările, reptilele,
peștii.
-Unde cuibăresc acestea? - Păsările depun
Solicit descrierea ouă în cuiburi,
personajelor și atitudinea reptilele în nisip
acestora. sau pământ, peștii
în apă.
C4 Propun citirea pe roluri a Lectura pe Manual Frontal
textului pentru a verifica roluri
folosirea corectă a
intonației și a semnelor de
punctuație, într-un dialog.
C5
Pagina 7
Momentele Activitatea didactică Strategii didactice
Nr. lecției C.
Evaluare
crt. D. Domeniul Activitatea Activitatea Forme de
Metode Mijloace
Timpul propunătoarei elevilor organizare

Voi propune elevilor Explicația


Obținerea C3 realizarea unei fișe pentru Elevii vor Fișa
performanței C4 LLR înțelegerea textului. răspunde oral la individuală Frontal
7
întrebări Conversația
5’

Anunțarea Anunț tema pentru casă.


temei pentru Elevii notează Explicația
8 acasă tema.
1’

Fac aprecieri verbale Elevii sunt atenți. Explicația


Încheierea generale și individuale în
9 activității
legătură cu participarea
1’ elevilor la desfășurarea
orei.

Pagina 8