Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

Clasa : a XII a D
Disciplina : Filosofie
Data : 25 XI 2010
Unitatea de invatare : Conditia umana
Tema : Natura umana
Tipul lectiei : Fixare si sistematizare de cunostinte
Scopul lectiei : Consolidarea cunostintelor privind natura umana si valorificarea potentialului lor practic aplicativ
Competente specifice :1.1 Analizarea si compararea unor puncte de vedere diferite asupra problematicii naturii umane si sensului vietii
2.2 Formularea unor judecati si aprecieri personale referitoare la diferitele conceptii cu privire la problematica naturii umane
si a sensului vietii
Obiectivele lectiei : sa prezinte conceptiile diferite ale unor ganditori cu privire la natura umana
: sa compare conceptiile unor ganditori( Aristotel, Hobbes, Rousseau) cu privire la natura umana
: sa-si dezvolte disponibilitatea pentru dialog si acceptarea unor pozitii contrare sau chiar contradictorii .

Metode şi mijloace didactice:


- dezbaterea - manualul -coli A3
- exemplificarea -joc de rol - creioane colorate
- conversaţia - tabla
- explicaţia -caiete
- dialogul
- lucrul pe echipe
-problematizarea

Evaluare: continua, finala


Bibliografie:

manuale
Ed. Corint, Buc. 2007, Ioan N. Roşca, coordonator
Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 2007, Elena Lupşa şi Gabriel Hacman

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Organizarea Tip de invatare Metode si mijloace
lectiei activitatii
I G C
Organizarea -face prezenta -deschid caietele X - Conversatie
clasei -rezolva probleme de Dialog
2 min organizare a colectivului
Anuntarea - li se precizeaza ca va fi o -sunt atenti X Inteligibila Conversatie
temei si a ora de recapitulare a temei - noteaza in caiete Expunere
obiectivelor « Natura umana » pe baza Explicatie
propuse unui plan de recapitulare
2 min stabilit intr-o ora anterioara.
Pe baza temei stabilite se
vor realiza mai multe
aplicatii :
- se indica obiectivele
- elevii vor avea intrebarile
scrise pe tabla :

Recapitularea X X Receptiv Conversatia


cunostintelor a)care este specificul naturii -dau raspunsuri la reproductiva Explicatia
40 min umane ? intrebarile ce le sunt Inteligibila Analiaza
adresate Expunerea
b)comparati conceptia lui -opereaza comparatii
Aristotel, Hobbes, Rousseau intre modalitatile de
asupra naturii umane definire a naturii
X X
c) care e semnificatia umane inteleasa de cei
afirmatiei lui Sartre potrivit 3 ganditori,
careia « existenta precede
esenta » ?

Pe baza cunostintelor
recapitulate se vor desfasura
alte 2 activitati . Elevilor li Receptiv
se cere sa formeze echipe reproductiva
pro sau contra in functie de Inteligibila-
punctul lor de vedere cu productiva
privire la tema Joc de rol
centrala « Natura umana ». Lucrul in echipa
Elevii ajung sa se grupeze in X Dezbaterea
4 echipe : Conversatia
-pro tema Omul este bun de
la natura -pledeaza pt una sau
-contra tema alta dintre acestea ,
Natura omului este una rea, -realizeaza un efort de
Omul se naste rau iar reflectie personala
societatea ii modeleaza asupra ideilor X X X
natura umana, exprimate.
Nu exista esenta umana,
omul este ceea ce a ales sa
fie.
Activitatea 1(dezbatere in In cadrul fiecarei
cadrul echipei) echipe se dezbate tema
Cum intelegem noi natura , se vor stabili reguli
umana ? minime pt a desfasura
Activitatea 2 (desen) o dezbatere civilizata ;
se vor numi purtatorii
Cum vedem noi natura de cuvant din partea
umana ? fiecarei echipe.

In fiecare echipa se
lucreaza procedandu-
se la o distribuire a Receptiv
sarcinilor.Prima reproductiva
grupa(afirmatorii) isi Inteligibila-
prezinta punctul de productiva
vedere ,sustinut si prin
desen , asupra
problemei in discutie
sprijinindu-se pe
argumente. Celelalte
grupe(negatorii)
contesta, pun sub
semnul indoielii, cer
lamuriri, explicatii.
Fiecare echipa isi
prezinta teoria si
desenul.

Aprecierea Face aprecieri la modul in Isi insusesc Receptiv Conversatia


activitatii care s-a desfasurat ora. observatiile facute reproductiva Explicatia
5 min Aprecierea activitatii Inteligibila-
elevilor va avea in vedere 2 Primesc lamuriri productiva
elemente: asupra notelor
–raspunsul complet la acordate.
fiecare cerinta si respectarea X X X
acestora,
- gradul de implicare al
elevilor in rezolvarea
situatiei.
(aprecierea se va face si pe
parcursul orei)