Sunteți pe pagina 1din 6

SPECTROFOTOMETRIE

2.1 Descrierea experimentului


Scopul lucrării: determinarea constantei de aciditate a unui indicator acidobazic de culoare,
folosind proprietățile absorbante în domeniul vizibil.
Aspecte teoretice: Fenol sulfonftaleina, cunoscută și sub numele roșu de fenol, este un indicator
acido-bazic, având formula C19 H14 O5S. Aceasta își schimbă culoarea în funcție de pH-ul soluției, ca
urmare a următoarelor echilibre succesive de disociere:

Aceste reacții cu schimb de protoni se pot reprezenta simplificat prin următoarele ecuații, fiecare
fiind caracterizată de o constantă de aciditate proprie:

In soluții tamponate, culoarea soluției depinde de proporția în care co-există speciile diferit
colorate. In practica analitică, intensitatea absorbției este cuantificată cu ajutorul absorbției, definită
conform ecuației:

I0 = intensitatea fascicolului luminos înainte de a străbate soluția de indicator;


I = intensitatea fascicolului luminos după ce a străbătut soluția de indicator.
Dependența absorbției de concentrația Ci a unei specii absorbante i și grosimea stratului absorbant
străbătut de fascicolul luminos, l, la lungime de undă constantă este dată de legea Lambert-Beer:

unde Aλ = absorbanța măsurată de lungimea de undă λ


Єiλ = coeficientul molar de extincție a speciei absorbante i la lungimea de undă λ,
Єlnλ2- = coeficientul molar de extincție a speciei absorbante ln2- la lungimea de undă λ.
Dacă în soluție există doar o singură specie absorbantă, cum ar fi specia ln 2-, predominantă în
medii putenic bazice absorbția soluției se datorează exclusiv acesteiafiind exprimată cantitativ prin relația:

În mediu slab acid, unde predomină specia Hln-, absorbanța devine

Spectrele din figura următoare, obținute pentru soluții de indicator în soluții tamponate de pH 6,8
– 8,2 sau la pH puternic bazic (pH 12,3) se intersectează la 480 nm, formând un punct izosbestic.
Proporțiile relative ale punctelor isosbestice controlate de concentrația unui alt component, cum ar fi
concentrația ionilor hidroniu, H3o+

Din relația de mai sus se poate calcula concentrația speciei ln2- . în această ecuație Aλ reprezintă
absorbția soluției tamponate având pH 7,8 spre exemplu, măsurată la o lungime de undă suficient de
depărtată de punctul isisbestic.
Având valoarea concentrației speciei ln2- , se poate calcula CHln- pentru soluția tamponată de pH
7,8 conform definiției realizate pe baza ecuației.
Aceeași constantă de aciditate este accesibilă pornind de la definiția gradului de formare al speciei
2-
ln prin
Spectrul de absorbție al speciei ln2- înregistrat în soluții puternic bazice (pH 12,3) prezintă un
maxim de absorbție la 558 nm, corelația cantitativă dintre concentrație și absorbanță fiind

În acestă situație specială ln2- există în proporție de 100%, absorbanța măsurată oferind informații
asupra proprietăților absorbante ale speciei, exprimate prin intermediul coeficientului molar de extincție,
Є558ln2-,pH12,3-.
Dacă concentrația totală a indicatorului rămâne constantă, atunci în soluții tampon având pH-ul în
domeniul 6,8-8,4, specia ln2- există în proporție de α%, acidul conjugat, Hln- , fiind în proporție de (100-
α)%. Specia Hln- nu absoarbe semnificativ la 558 nm, prezentând însă un maxim de absorbție la 427 nm.
Absorbția măsurată la 558 nm, A558pH , variază proporțional cu concentrația speciei ln2- există în
proporție de α%, acidul conjugat, Hln-, fiind în proporție de (100-α)%. Specia Hln- nu absoarbe
semnificativ de 558 nm, prezentând însă un maxim de absorbție la 427 nm.

Precum și valoarea constantei de aciditate a cuplului

A558pH = valoarea pH-ului soluției tampon, pHi Є [6,8 – 8,4]


ApHi = valoarea absorbției măsurată la 558 nm pentru soluția tampon cu pH = pHi
A55812.3 = valoarea absorbției măsurată la 558 nm pentru soluția cu pH = pH 12,3
Relația de mai sus permite determinarea constantei de aciditate a unui cuplu acid/bază din date spectrale,
dacă proprietățile absorbante ale acidului și bazei conjugate sunt diferite.
În mod asemănător se poate determina valoarea constantei de aciditate a cuplului H2In / HIn- , folosind
relația:

unde
pHj = valoarea pH-ului soluției tampon, pHj Є [0,5 – 1,9]
A558pHj = valoarea absorbției măsurată la 504 nm pentru soluția tampon cu pH = pHj
A5040,5 = valoarea absorbției măsurată la 504 nm pentru soluția cu pH = pH 0,5
2.2 Necesar desfasurare experiment
Se folosesc următoarele materiale:
- Soluție de fenolsulfonftaleină (roșu de fenol) de concentrație 10-4 mol/L
- Soluție NaOH 0,1 N
- Soluție tampon cu diverse valori ale pH, preparate cu acid citric 0,1 N și fosfat disodic 0,1 N,
conform tabelului de mai jos. Pentru trasarea spectrului de absorbție se folosește spectrometrul
VIS. Se prepară soluții tampon din fosfat disodic 0,1 N și acid citric 0,1 N conform rețetarului
prezentat în tabel.
-
pH V(cm3) acid citric 0,1 N V(cm3) fosfat disodic 0,1 N
6,8 22,75 77,25
7,0 17,70 82,30
7,2 13,05 86,95
7,4 9,15 90,85
7,8 4,80 95,20
8,2 2,80 97,20

Într-un balon cotat cu 50 cm3 se adaugă cu ajutorul unor pipete gradate, curate și uscate, 5 cm3
roșu de fenol, soluție 10-4 M și câte 10 cm3 NaOH, soluție 0,1 N. se aduce la semn cu apă distilată.
Concentrația ionilor de hidroxil în această soluție este de 0,02 N, iar pH-ul corespunzător 12,3. La
acest pH în soluție nu există decât specia In2 (fenolsulfonftaleină total deprotonată).
Se prepară apoi o serie de probe de indicator în soluții tamponate la diferite pH-uri în baloane cotate
de 50 cm3 , procedând după cum urmează: se adaugă cu ajutorul unor pipete gradate, curate și uscate,
5 cm3 soluție de roșu de fenol 10-4 M și câte 10-4 soluție tampon de pH 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.8, 8.0
(pregătite conform rețetei din tabelul anterior). În aceste soluții tampon de pH 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.8,
8.0 coexistă speciile Hin- și In2- , într-o proporție dată de valoarea constantei de aciditate a cuplului și
pH-ul soluției apoase.
Se înregistrează spectrele în domeniul 400-600 nm pentru cele 7 soluții de indicator preparate,
folosind cuve din sticlă cu grosimea de strat de 1 cm.
Se măsoară valoarea absorbanțelor la lungimea de undă de 558 nm, A55812.3 și A558pHi , folosind
cuve din sticlă cu grosimea de strat de 1 cm.

2.3 Efectuarea experimentului


Prelucrarea datelor experimentale și concluziile
Datele obținute din măsurătorile spectrometrice experimentale la lungime de undă fixă (558 nm) se
colectează de forma tabelului de mai jos, unde se raportează valorilor absorbanțelor măsurate cu 3
cifre semnificative.
pH
A558pHi
6,8 0.102 -0.731 -7.531
7,0 0.146 -0.539 -7.539
7,2 0,213 -0.275 -7.47
7,4 0,266 -0.314 -7.714
7,8 0,386 0.161 -7.638
8,2 0,442 0.323 -7.876
pH
12,3 0,652

Calculăm valoarea medie a logaritmului constantei de aciditate, abaterea standard și abaterea standard
relativă asociate:
Log KaHIn-/In-2 -7.660
Abaterea standard 143
Abaterea standard relativă 128

Calculăm valoarea constantei de aciditate a cuplului HIn-/In2- pe baza valorii medii a logaritmului
acesteia. Folosim datele spectrale furnizate de instrument pentru a reprezenta grafic, familia de
spectre ale soluțiilor indicator în domeniul de pH 6,8 – 8,2, precum și a pH 12,3.