Sunteți pe pagina 1din 18

Teste« Endocrinologie clinică », curs de prelegeri, Chişinău, 2004, pag.

166
1. Care din următoarele afirmaţii despre efectele fiziologice ale glucagonului sunt adevărate?
a) [x] Stimulează gluconeogeneza
b) [ ] Inhibă cetogeneza hepatică
c) [ ] Creşte rezervele hepatice de glicogen
d) [ ] Inhibă glicogenoliza
e) [ ] Micşorează nivelul glicemiei.
2. Care din următoarele semne clinice şi paraclinice NU sunt caracteristice pentru acidoza lactică?
a) [ ] Hiperventilaţie, respiraţie Kussmaul.
b) [ ] Insuficienţă cardio-vasculară.
c) [x] Hiperglicemie şi glucozurie marcată
d) [ ] Lactacidemie.
e) [ ] Osmolaritate normală.
3. Care din următoarele semne este caracteristic pentru "Fenomenul de zori" ?
a) [ ] Hipoglicemii matinale.
b) [x] Hiperglicemii matinale.
c) [ ] Hipoglicemii in timpul somnului de noapte.
d) [ ] Creştere ponderală.
e) [ ] Creşterea sensibilităţii ţesuturilor la insulină.
4. În care caz din următoarele se va aplica tratamentul numai cu dietă?
a) [x] Diabet zaharat manifest, forma uşoară.
b) [ ] Diabet zaharat manifest, forma uşoară cu deficit ponderal
c) [ ] Diabet zaharat pancreatic
d) [ ] Diabet zaharat gestaţional
e) [ ] Diabet zaharat labil
5. Care din următorii factori condiţionează scăderea masei corporale in DZ 1?
a) [x] Lipoliza şi proteoliza.
b) [ ] Micşorarea concentratiei K+ in celule
c) [ ] Micşorarea absorbţiei intestinale a glucozei.
d) [ ] Scăderea apetitului.
e) [x] Eliminarea excesivă a glucozei si apei cu urina
6. Angioretinopatia diabetică preproliferativă are următoarele caracteristice:
a) [ ] Cataracta prematura
b) [x] Dilatarea, şerpuirea şi microanevrisme ale venulelor.
c) [ ] Neovasularizarea şi fibroza retinei.
d) [x] Hemoragii întinse şi exudate retinale „moi"
e) [ ] Hemoragii in corpul vitros
7. Care din următoarele tulburări se înregistrează în diabetul zaharat tip 2?
a) [ ] Afectarea insulelor Langherhans
b) [x] Defectul receptorilor insulinici.
c) [x] Defect postreceptor intracelular
d) [ ] Anticorpi la insulele Langherhans
e) [x] Dereglarea secreţiei de insulină
8. Următoarele semne clinice sunt caracteristice comei cetoacidozice:
a) [x] Se instalează de obicei lent.
b) [x] Reflexele şi tonusul muscular sunt scăzute.
c) [ ] Tegumente umede, reci
d) [ ] Hipertensiune arterială, bradicardie.
e) [x] Tonusul globilor oculari scăzut
9. Un diabetic în comă hipoglicemică prezintă următoarele caracteristici:
a) [x] Piele umedă
b) [x] Tonus muscular crescut.
c) [x] Puls plin
d) [ ] Tonusul globilor oculari scăzut.
e) [x] Respiraţie normală
10. În care din următoarele cazuri se vor asocia la tratament biguanide?
a) [x] DZ pe fondal de obezitate
b) [x] DZ tip 1 insulinorezistent
c) [x] DZ tip 2, gravitate medie la obezi
d) [x] DZ tip 2 cu rezistenţă la derivaţii sulfonilureici
e) [ ] DZ tip 2 cu polineuropatie diabetică
Teste
1. Peptidul C este parte componentă a:
a) [x] Proinsulinei
b) [ ] Glucagonului
c) [ ] Somatostatinei
d) [ ] Insulinei
e) [ ] Polipeptidului pancreatic
2. Care este cel mai informativ indice în aprecierea compensării DZ pe o durată mai îndelungată
retrospectivă?
a) [ ] Nivelul glicemiei a jeun
b) [x] Hemoglobina glicozilată.
c) [ ] Oscilaţiile glicemiei pe parcursul zilei.
d) [ ] Profilul glucozuric.
e) [ ] Gradul de manifestare a complicaţiilor angiopatice.
3. Care din următorii indici este informativ în diferenţierea fenomenului "de zori" de efectul Somodji?
a) [ ] Nivelul glicemiei matinale.
b) [x] Nivelul glicemiei la ora 3 şi 6 dimineaţa.
c) [ ] Nivelul hemoglobinei glicozilate.
d) [ ] Determinarea corpilor cetonici în urină.
e) [ ] Glucozuria matinală
4. Care din următoarele curbe corespunde respectiv debutului, maximului şi duratei de acţiune a
insulinelor cu acţiune rapidă?
a) [ ] 45 min. – 1 - 2 ore - 8 ore.
b) [ ] 40-60 min. - 2-4 ore - 8-10 ore.
c) [ ] 60 min. - 3-5 ore - 10 ore.
d) [x] 15-30 min. - 2-4 ore - 6-8 ore
e) [ ] 10-15 min. - 1- 2 ore – 4 ore.
5. Care din următoarele modificări determină polidipsia în DZ?
a) [x] Poliuria hiperosmolară.
b) [ ] Pierderile importante de electroliţi cu urina.
c) [ ] Insulinorezistenţă.
d) [x] Deshidratarea intra- şi extracelulară.
e) [ ] Excitarea nucleelor supraoptici şi paraventriculari.
6. Care din următoarele afirmaţii privind patogenia comei hiperosmolare sunt adevărate?
a) [x] Este rezultatul hiperosmolarităţii extracelulare.
b) [ ] Este crescută lipoliza şi cetogeneza.
c) [x] Are loc o deshidratare severă.
d) [ ] Creşte marcat concentraţia STH şi cortizolului
e) [ ] Scade PH-ul sanguin.
7. În care din următoarele cazuri normoglicemia a jeun Nu exclude prezenţa alterării toleranţei la
glucoză?
a) [x] In exeme rebele tratamentului.
b) [ ] In ulcerul gastric sau duodenal.
c) [x] În paradontoza generalizată.
d) [ ] In boala Addison.
e) [x] Prurit cutanat sau vaginal
8. Semnele adrenergice ale hipoglicemiei sunt următoarele:
a) [ ] Instabilitate mentală.
b) [x] Foame imperioasă
c) [x] Transpiraţii, palpitaţii, tremurături
d) [ ] Agresivitate, negativizm.
e) [x] Furnicături în buze sau în degete
9. Care din următoarele afirmaţii privind angioretinopatia diabetică proliferativă sunt adevărate?
a) [x] Are loc neovascularizarea retinei
b) [x] Pot surveni hemoragii retinale şi în corpul vitros.
c) [x] Detaşarea retinei este frecventă.
d) [ ] Modificările retinale sunt reversibile.
e) [x] Are loc fibroza retinei
10. Care din următorii hormoni participă în compensarea hipoglicemiei?
a) [x] Somatotropina
b) [x] Cortizolul
c) [x] Glucagonul
d) [ ] Prolactina
e) [x] Adrenalina
Teste
1. Care din următoarele criterii NU este informativ în diagnosticul diferenţial al DZ tip 1 şi tip 2?
a) [ ] Varsta pacientului la debutul bolii.
b) [ ] Debutul şi evoluţia bolii.
c) [ ] Antigenele sistemului HLA.
d) [x] Nivelul hemoglobinei glicozilate.
e) [ ] Metoda de tratament
2. Care din următoarele explorări NU este informativă în diagnosticul macroangiopatiei diabetice?
a) [x] Elecromiografia
b) [ ] Reovazografia membrelor.
c) [ ] Termografia
d) [ ] USG - Dopplerografia vaselor.
e) [ ] Angiografia
3. În care din următoarele situaţii la un diabetic se poate aplica tratamentul cu biguanide?
a) [ ] Insuficienţa renală şi hepatică.
b) [ ] Insuficienţa cardiacă şi respiratorie.
c) [ ] Etilismul
d) [ ] Polineuropatia diabetică.
e) [x] Insulinorezistenţa
4. Care din următoarele curbe corespunde respectiv debutului, maximului şi duratei de acţiune a
insulinelor cu acţiune rapidă?
a) [ ] 45 min. – 1 - 2 ore - 8 ore.
b) [ ] 40-60 min. - 2-4 ore - 8-10 ore.
c) [ ] 60 min. - 3-5 ore - 10 ore.
d) [x] 15-30 min. - 2-4 ore - 6-8 ore
e) [ ] 10-15 min. - 1- 2 ore – 4 ore.
5. Care sunt predecesorii insulinei în procesul biosintezei acesteia?
a) [ ] Peptidul C
b) [x] Proinsulina
c) [x] Preproinsulina
d) [ ] Beta-lipotropina.
e) [ ] Polipeptidul pancreatic.
6. Care din următorii indici corespund criteriilor unui control optimal (limită) al DZ tip 1?
a) [ ] Glicemia a jeun sub 8,25 mmoli/l.
b) [x] Glicemia la 2 ore după alimentaţie sub 9,0 mmoli/l.
c) [x] Glicozuria până la 5% din valoarea glucidelor alimentare.
d) [ ] Hemoglobina glicozilată sub 8,5%.
e) [ ] Lipsa glucozei în urina nictimerală
7. Care din următorii indici corespund criteriilor compensării DZ asociat cu cardiopatia ischemică?
a) [x] Glicemia a jeun între 7,77-8,25 mM/l.
b) [ ] Aglucozuria nictimerală.
c) [ ] Glicemia la 2 ore după alimentaţii sub 14 mM/l.
d) [x] Hemoglobina glicozilată sub 8.0%.
e) [x] Glucozuria 10-20 gr/l.
8. Care din următoarele afirmaţii privind raţia alimentară a diabeticului sunt adevărate:
a) [ ] Valoarea energetică a dietei se acordă cu nevoile reale ale organismului.
b) [x] Se respectă raportul fiziologic al glucidelor, protidelor şi lipidelor.
c) [x] Conţine neapărat fibre dietetice.
d) [x] Raţia se serveşte la mese repetate 5-6 pe zi
e) [ ] Conţine neapărat edulcorante naturale.
9. Care din următoarele procese pot fi implicate în patogenia neuropatiei diabetice?
a) [ ] Scăderea captării glucozei de către celulele nervoase.
b) [x] Activarea metabolismului glucozei pe calea poliolului.
c) [x] Microangiopatia vaza nervorum.
d) [x] Acumularea în exces a sorbitolului în celulele nervoase.
e) [x] Glicozilarea neenzimatică a proteinelor structurale.
10. În tratamentul comei hiperosmolare, spre deosebire de cel al comei cetoacidozice, se administrează:
a) [x] Doze sumare mai mici de insulină cu acţiune rapidă.
b) [x] Volume mai mari de soluţii perfuzate.
c) [ ] Cantităţi mai mari de bicarbonat de Na.
d) [x] Soluţii hipotonice de NaCl.
e)[x]Heparină
Teste
1. Prin care din următoarele investigaţii se confirmă diagnosticul de alterare a toleranţei la glucoză?
a) [ ] Analiza urinei la zahăr şi corpi cetonici.
b) [ ] Determinarea glicemiei a jeun.
c) [x] Testul oral de toleranţă la glucoză.
d) [ ] Profilul glucozuric.
e) [ ] Determinarea microalbuminuriei
2. Care unul din următorii factori NU favorizează dezvoltarea macroangiopatiei diabetice?
a) [ ] Hiperglicemia
b) [ ] Hiperinsulinemia
c) [x] Hiperestrogenemia
d) [ ] Hipertensiunea arterială
e) [ ] Dislipoproteidemia
3. Stările, care necesită tratamentul DZ exclusiv cu insuline rapide, sunt următoarele, cu Excepţia:
a) [ ] Cetoacidoza
b) [ ] Intervenţiile chirurgicale.
c) [ ] Travaliul
d) [ ] Precomele şi comele diabetice.
e) [x] Hepatopatiile severe.
4. În tratamentul comei hiperosmolare, spre deosebire de cel al comei cetoacidozice, se administrează:
a) [ ] Doze sumare mai mari de insulină cu acţiune rapidă.
b) [x] Volume mai mari de soluţii în perfuzie.
c) [ ] Cantităţi mai mari de bicarbonat de Na.
d) [ ] Nu este necesară corecţia metabolismului electrolitic.
e) [ ] Soluţii mai concentrate de glucoză pentru profilaxia hipoglicemiei.
5. În cazul diabetului zaharat sunt crescute:
a) [ ] Transportul K, P intracelular.
b) [x] Deficitul intracelular de K, Na, P
c) [x] Pierderea urinară a ionilor de K
d) [ ] Rezerva alcalină sanguină.
e) [ ] Concentraţia bicarbonaţilor serici
6. Calcularea valorii energetice a raţiei alimentare a diabeticului se face în concordanţă cu:
a) [ ] Stadiul de evoluţie a DZ.
b) [ ] Nivelul glicemiei
c) [ ] Masa corporală reală a bolnavului.
d) [x] Profesia
e) [x] ] Masa ideală a bolnavului
7. Antagoniştii insulinici hormonali condiţionează:
a) [x] Creşterea lipolizei
b) [x] Creşterea gluconeogenezei.
c) [ ] Creşterea activităţii insulinazei
d) [x] Creşterea rezistenţei ţesuturilor la insulină.
e) [ ] Creşterea glicogenogenezei
8. Care din următoarele plante posedă efect hipoglicemiant?
a) [x] Tecile uscate de fasole, ovăzul
b) [ ] Frunza de mentă, sunătoarea
c) [x] Frunzele de nuc, de laur
d) [ ] Pătlagina, coada şoricelului.
e) [x] Frunzele şi pomuşoarele de afin.
9. La un diabetic se poate dezvolta coma cetoacidozică din următoarele cauze:
a) [x] Diagnosticul tardiv al diabetului zaharat.
b) [x] Anulărea insulinoterapiei sau micşorărea dozei de insulină.
c) [ ] Subalimentaţiea
d) [x] Asocierea infecţiilor, intoxicaţiilor.
e) [x] Surmenajul, sarcina
10. Valoarea energetică a raţiei alimentare a diabeticului se calculează ţinând cont de:
a) [ ] Masa corporală reală a bolnavului.
b) [x] Profesia pacientului.
c) [x] Vârsta pacientului.
d) [x] Sexul bolnavului.
e)[x]Masa corporală "ideală" a bolnavului
Teste
1. Poliuria în DZ este condiţionată în special de:
a) [ ] Micşorarea pragului renal pentru glucoză.
b) [ ] Insuficienţa vazopresinei.
c) [x] Creşterea osmolarităţii urinei.
d) [ ] Pierderea urinară a ionilor de K
e) [ ] Polidipsie
2. Următoarele semne pledează în favoarea polineuropatiei diabetice distale, cu Excepţia:
a) [ ] Dereglări de sensibilitate tactilă, termică, durere "în şosetă"
b) [ ] Reflexele ahiliene scăzute simetric.
c) [ ] Dureri severe nocturne in membre.
d) [x] Circulaţia sanguină arterială în membre diminuată.
e) [ ] Dereglări trofice cutanate.
3. Care din următoarele afirmaţii privind fenomenul Somodji NU este adevărată?
a) [ ] Este o supradozare cronică a insulinei.
b) [ ] Sunt hipoglicemii în timpul somnului de noapte.
c) [x] Sunt hipoglicemii matinale.
d) [ ] Sunt hiperglicemii matinale.
e) [ ] Poate fi creştere ponderală.
4. În acidoza lactică au loc următoarele dereglări metabolice, cu Excepţia:
a) [ ] Predomină glicoliza anaerobă.
b) [x] Scade raportul lactat/piruvat
c) [ ] Scade concentraţia bicarbonaţilor serici.
d) [ ] Scade PH-ul seric
e) [ ] Este o hipoxie tisulară severă.
5. În care din următoarele situaţii se va efectua testul oral de toleranţă la glucoză?
a) [x] Prezenţa semnelor minore ale DZ.
b) [ ] Prezenţa semnelor majore ale DZ.
c) [x] Prezenţa factorilor de risc pentru DZ.
d) [ ] Hiperglicemia repetată a jeun peste 7,0 mmol/l
e) [ ] Diabetul gestaţional
6. Care din următoarele explorări sunt strict necesare de efectuat în dinamică în tratamentul comei
cetoacidozice?
a) [ ] Glicemia, analiza generală a sângelui şi urinei.
b) [x] Glicemia, glucozuria şi cetonuria.
c) [x] Echilibrul acido-bazic, ionograma.
d) [ ] Nivelul corpilor cetonici, colesterolului şi AGL.
e) [ ] Nivelul lactatului, piruvatului şi ureei.
7. Diabeticii pot prezenta următoarele modificări ale aparatului digestiv:
a) [ ] Epulis
b) [x] Steatoză hepatică
c) [x] Diaree
d) [x] Gastropareză
e) [ ] Megacolon
8. Care din simptoamele enumerate sunt caracteristice neuroglicopeniei?
a) [x] Convulsii
b) [ ] Tahicardie
c) [x] Diplopie
d) [x] Tulburări de comportament.
e) [ ] Foame imperioasă
9. Cauze ale hipoglicemiei la diabetici pot fi:
a) [x] Supradozarea medicaţiei antidiabetice.
b) [x] Efortul fizic.
c) [x] Consumul crescut de alcool.
d) [x] Insuficienţa renală severă.
e) [ ] Asocierea infecţiilor acute.
10. Care din următoarele caracteristice sunt proprii insulinelor cu durata de acţiune intrmediară?
a) [x] Acţiunea începe după 60 - 120 minute de la administrare.
b) [x] Durata de acţiune este de 18 ore.
c) [ ] Se injectează de regulă o dată în zi.
d) [x] Are acţiune maximă între 7 - 15 ore de la injectare.
e)[x]Se administrează de regulă în asociaţie cu insuline rapide
Teste
1. In diabetul zaharat este diminuată:
a) [x] Utilizarea glucozei de către ţesuturi.
b) [ ] Absorbţia intestinală a glucozei.
c) [ ] Glicogenoliza
d) [ ] Glicoliza pe calea poliolului.
e) [ ] Gluconeogeneză
2. În acidoza lactică au loc următoarele dereglări metabolice, cu Excepţia:
a) [ ] Predomină glicoliza anaerobă.
b) [x] Scade raportul lactat/piruvat
c) [ ] Scade concentraţia bicarbonaţilor serici.
d) [ ] Scade PH-ul seric
e) [ ] Este o hipoxie tisulară severă.
3. Care din următoarele curbe corespunde respectiv debutului, maximului şi duratei de acţiune a
insulinelor cu acţiune rapidă?
a) [ ] 45 min. – 1 - 2 ore - 8 ore.
b) [ ] 40-60 min. - 2-4 ore - 8-10 ore.
c) [ ] 60 min. - 3-5 ore - 10 ore.
d) [x] 15-30 min. - 2-4 ore - 6-8 ore
e) [ ] 10-15 min. - 1- 2 ore – 4 ore.
4. Fibrele dietetice posedă următoarele acţiuni, cu Excepţia:
a) [ ] Prelungesc perioada de absorbţie intestinală a glucidelor.
b) [x] Sporesc utilizarea glucozei de către muşchi.
c) [ ] Accelerează tranzitul intestinal.
d) [ ] Micşorează hiperglicemia postprandială
e) [ ] Micşorează nivelul colesterolului şi beta-lipoproteidelor serice.
5. Prediabetul este:
a) [ ] Clasă clinică a diabetului zaharat.
b) [ ] Diabet zaharat potenţial.
c) [x] Alterarea glicemiei bazale
d) [ ] Risc sporit pentru diabet zaharat.
e) [x] Alterarea toleranţei la glucoză.
6. Doza iniţială de insulină în DZ primar depistat se calculează ţinând cont de:
a) [x] Masa corporală ideală a bolnavului.
b) [ ] Vârsta bolnavului.
c) [ ] Glicemia a jeun
d) [x] Prezenţa sau lipsa cetoacidozei.
e) [ ] Glucozuria matinală.
7. Următoarele afirmaţii privind patogenia comei cetoacidozice sunt adevărate:
a) [x] Este activat catabolismul proteic cu hiperazotemie
b) [x] Este stimulată gluconeogeneza şi inhibată utilizarea glucozei
c) [ ] Este stimulată glicogenogeneza şi inhibată glicogenoliza.
d) [x] Creşte lipoliza cu lipidemie
e) [ ] Creşte rezerva alcalină şi pH-ul sângelui
8. Care din următoarele caracteristici sunt proprii grupului Gliquidonei?
a) [ ] Debutul acţiunii - după 60-90 min de la administrare.
b) [x] Se administrează în 3 prize pe zi.
c) [ ] Posedă şi efect angioprotector.
d) [x] Se elimină preponderent pe cale biliară
e) [x] Sunt de elecţie in DZ asociat cu afecţuni renale
9. Care din următoarele semne sunt caracteristice hipoglicemiei?
a) [x] Transpiraţii
b) [ ] Polidipsie
c) [x] Senzaţii de foame
d) [x] Tahicardie
e) [x] Tremurături
10. În diabetul zaharat necesitatea în insulină poate depăşi 1 un/kg corp în zi în următoarele cazuri:
a) [x] Cetoacidoză
b) [x] Asocierea infecţiilor, febră
c) [x] Asocierea proceselor purulente
d) [ ] Efort fizic
e)[x]Insulinorezistenţă
Teste
1. În diabetul zaharat are loc creşterea:
a) [ ] Sintezei proteinelor.
b) [ ] Transportului intracelular al aminoacizilor.
c) [x] Catabolismului proteic, cetogenezei.
d) [ ] Sintezei acizilor nucleici.
e) [ ] Transportului intracelular al ionilor de K, Ca
2. Factori declanşatori ai comei diabetice hiperosmolare pot fi următorii, cu Excepţia:
a) [ ] Tratamentul cu glucocorticoizi
b) [ ] Asocierea gastroenteritei.
c) [x] Tratamentul cu anticoagulante orale
d) [ ] Tratamentul fără control cu diuretice
e) [ ] Combustii, hemoragii.
3. Care din următorii indici au importanţă în corijarea dozelor de insulină pentru a compensa diabetul
zaharat?
a) [ ] Nivelul glicemiei a jeun.
b) [ ] Glucozuria nictimerală.
c) [x] Profilul glucuzuric şi glicemic.
d) [ ] Concentraţia Hb. glicozilate.
e) [ ] Masa corporală a bolnavului
4. Care din următoarele semne este caracteristic pentru coma hiperosmolară ?
a) [ ] Respiraţia Kussmaul.
b) [ ] Hipertonusul globilor oculari.
c) [x] Ptoza, nistagm.
d) [ ] Cetoacidoza
e) [ ] Hipocaliemia, hiponatriemia
5. Care din următoarele rezultate ale testului oral de toleranţă la glucoză sunt caracteristice pentru
alterarea toleranţei la glucoză ?
a) [x] A jeun- 5,9 mmol/l; la 2 ore - 9,8 mmol/l.
b) [ ] A jeun- 5,4 mmol/l; la 2 ore - 7,0 mmol/l.
c) [ ] A jeun- 6,1 mmol/l; la 2 ore - 12 mmol/l.
d) [ ] A jeun- 4,7 mmol/l; la 2 ore - 6,3 mmol/l.
e) [x] A jeun- 5,4 mmol/l; la 2 ore - 7,9 mmol/l.
6. Care din următoarele investigaţii sunt suficiente pentru diagnosticarea diabetului zaharat manifest?
a) [ ] Determinarea hemoglobinei glicozilate.
b) [x] Determinarea glicemiei pe nemâncate şi după mese.
c) [ ] Efectuarea testului oral de toleranţă la glucoză.
d) [x] Determinarea glicemiei şi glucozuriei.
e) [ ] Dozarea insulinei imunoreactive şi peptidului C.
7. Anatomopatologia microangiopatiei diabetice include următoarele modificări:
a) [ ] Îngustarea venulelor.
b) [x] Îngroşarea membranei bazale a patului microcirculator.
c) [x] Proliferarea endoteliului
d) [x] Sinteza crescută de colagen în membrana bazală a peretelui microvaselor.
e) [ ] Dilatarea capilarelor
8. Care din următoarele afirmaţii, privind alimentarea diabeticului în terapia cu insulină cu acţiune
rapidă, sunt adevărate?
a) [ ] Mesele sunt servite înaintea injecţiilor de insulină.
b) [x] Mesele sunt servite la debutul şi maxim de acţiune a insulinei.
c) [ ] Mesele sunt servite la fiecare 5-6 ore pe parcursul zilei.
d) [x] Intervalul între mese nu depăşeşte 3-4 ore.
e) [x] Frecvenţa meselor este de 6-7 ori pe zi
9. Cauze ale hipoglicemiei la diabetici pot fi:
a) [x] Supradozarea medicaţiei antidiabetice.
b) [x] Efortul fizic.
c) [x] Consumul crescut de alcool.
d) [x] Insuficienţa renală severă.
e) [ ] Asocierea infecţiilor acute.
10. Care din următoarele afirmaţii privind fibrele dietetice sunt adevărate?
a) [x] Prelungesc perioada de absorbţie intestinală a glucozei.
b) [ ] Sporesc utilizarea glucozei în muşchi.
c) [x] Accelerează tranzitul intestinal.
d) [x] Micşorează nivelul colesterolului şi beta- lipoproteidelor оn sânge.
e) [x] Au efect de saţietate
Teste
1. În debutul diabetului zaharat tip 2 se înregistrează următoarele tulburări, cu Excepţia:
a) [ ] Nivel crescut al peptidului C
b) [ ] Hiperglicemie pe fundal de hiperinsulinemie
c) [ ] Răspuns întîrziat al secreţiei de insulină la stimularea cu glucoză
d) [x] Secreţie scăzută de insulină la stimularea cu glucoză.
e) [ ] Hipoinsulinemie în I fază a secreţiei insulinice
2. Care din următoarele semne NU este carcteristic pentru sindromul Mauriac?
a) [ ] Deficit staturo-ponderal
b) [ ] Hepatomegalie
c) [ ] Distribuţie disproporţională "centripitală" a ţesutului adipos
d) [ ] Retenţia dezvoltării sexuale
e) [x] Constituie eunucoidă
3. Efectele adverse ale biguanidelor sunt următoarele cu Excepţia:
a) [x] Insulinorezistenţa
b) [ ] Acidoza lactică.
c) [ ] Pierderea in pondere.
d) [ ] Gust metalic, pirozis.
e) [ ] Acutizarea polineuropatiei diabetice.
4. Care din următoarele insuline are acţiune lentă?
a) [ ] Insulin Humulin R
b) [ ] Insulin Actrapid MC
c) [ ] Insulin Iletin R
d) [ ] Insulin Novo Rapid
e) [x] Insulin Humulin NPH
5. Polifagia în DZ tip 2 este condiţionată de:
a) [ ] Lipoliză
b) [ ] Proteoliză
c) [ ] Hiperglicemie
d) [x] Hiperinsulinemie
e) [x] Carenţa energetică.
6. Care din următorii agenţi hipoglicemianţi au acţiune secretagogă?
a) [x] Derivaţii sulfonilureei
b) [ ] Inhibitorii de alfa -glucozidază
c) [ ] Metformina
d) [ ] Tiazolidindionele
e) [x ] Incretinomimeticele
7. Infarctul miocardic la diabetici are următoarele caracteristici:
a) [ ] Mai frecvent se dezvoltă la bărbaţi.
b) [x] Se poate produce fără durere.
c) [x] Sunt frecvente complicaţiile tromboembolice.
d) [ ] Modificările electrocardiografice de regulă sunt tipice.
e) [x] Frecvent se dezvolta tulburările de ritm şi insuficienţa cardiacă congestivă
8. Care din edulcorantele enumerate posedă valoare energetică?
a) [x] Xilitolul
b) [ ] Ciclamatul
c) [x] Fructoza
d) [ ] Aspartamul
e) [x] Sorbitolul
9. Insulină creşte:
a) [x] Transportul intracelular al aminoacizilor.
b) [x] Transportul intracelular al K+ şi Mg2+
c) [x] Sinteza de ARN celular
d) [ ] Mobilizarea lipidelor din depozite
e) [x] Glicoliza aerobă
10. Care din următoarele afirmaţii privind tratamentul comei lactacidozice sunt adevărate?
a) [x] Se fac perfuzii i/v cu albastru de metilen.
b) [x] Se fac transfuzii i/v cu Trisamin.
c) [x] Se fac transfuzii i/v cu bicarbonat de Na.
d) [ ] Se face rehidratarea cu soluţii hipotonice.
e) [x] Se folosesc vazopresori.
Teste
1. Care din următorii factori NU sunt implicaţi în patogenia DZ tip 2?
a) [ ] Ereditatea afectată.
b) [ ] Obezitatea
c) [x] Infecţiile virale.
d) [ ] Insulinorezistenţa
e) [ ] Defectul receptorilor insulinici
2. Care din următoarele semne este caracteristic pentru retinopatia diabetică simplă (background)?
a) [ ] Spasmul arteriolelor.
b) [ ] Hemoragii retinale întinse.
c) [x] Microhemoragii punctiforme, microanevrizme.
d) [ ] Exudate "moi" retinale
e) [ ] Şunturi artero-venoase.
3. Care din următoarele afirmaţii privind schema tratamentului comei hiperosmolare NU este
adevărata?
a) [x] Se administrează insulină cu acţiune rapidă in combinatie cu insulina cu actiune prolongata
b) [ ] Rehidratarea se face cu soluţie hipotonică.
c) [ ] Se administrează anticoagulante.
d) [ ] Se administrează preparate de K
e) [ ] Se face profilaxia hipoglicemiilor.
4. Viteza de absorbţie a insulinei injectate este mai mare în caz de:
a) [x] Injectare în regiunea periombilicală.
b) [ ] Injectare în coapsă.
c) [ ] Injectare în fesă.
d) [ ] Injectare în braţ.
e) [ ] Injectare a insulinei în doze mari.
5. Care din următoarele procese se produc în diabetul zaharat?
a) [ ] Creşterea lipogenezei.
b) [x] Creşterea lipolizei.
c) [ ] Creşterea activităţii lipazei lipoproteinice.
d) [x] Scăderea lipogenezei.
e) [ ] Scăderea cetogenezei
6. În care din următoarele cazuri se indica tratament numai cu dieta?
a) [ ] DZ forma medie
b) [x] DZ forma uşoară.
c) [ ] DZ forma uşoară cu deficit ponderal.
d) [x] Alterarea toleranţei la glucoză.
e) [ ] DZ labil.
7. Factori de risc în DZ tip 2 sunt următorii:
a) [x] Ereditatea afectată.
b) [x] Obezitatea abdominală.
c) [ ] Infecţiile virale.
d) [x] Insulinorezistenţa.
e) [ ] Prezenţa antigenelor HLA DRw3, DR w4
8. Care din următoarele plante posedă efect hipoglicemiant?
a) [x] Tecile uscate de fasole, ovăzul
b) [ ] Frunza de mentă, sunătoarea
c) [x] Frunzele de nuc, de laur
d) [ ] Pătlagina, coada şoricelului.
e) [x] Frunzele şi pomuşoarele de afin.
9. Care din următoarele afirmaţii privind "piciorul cubic Charcot" sunt adevărate?
a) [x] Apare edemul şi hiperemia periarticulară.
b) [x] Sindromul algic este absent.
c) [x] Este o complicaţie a polineuropatiei distale.
d) [x] Apare deformarea monstruoasă a piciorului şi ulcere trofice pe laba piciorului.
e) [ ] Radiologic se evidenţiază hiperostoză şi osteoscleroză chistică
10. Care din următoarele afirmaţii privind tratamentul comei lactacidozice sunt adevărate?
a) [x] Se fac perfuzii i/v cu albastru de metilen.
b) [x] Se fac transfuzii i/v cu Trisamin.
c) [x] Se fac transfuzii i/v cu bicarbonat de Na.
d) [ ] Se face rehidratarea cu soluţii hipotonice.
e) [x] Se folosesc vazopresori.
Teste
1. Persoanele cu risc crescut pentru DZ sunt următoarele, cu Excepţia:
a) [ ] Gemeni univitelini, dacă unul este bolnav de DZ
b) [x] Hipotensiunea arterială
c) [ ] Mama nou-născutului cu m.c. peste 4500 gr.
d) [ ] Obezitatea de tip android
e) [ ] Copiii, nepoţii diabeticului
2. Nefropatia diabetică st. V (Mogensen) are următoarele caracteristici, cu Excepţia:
a) [ ] Glomeruloscleroză intercapilară, nodulară.
b) [ ] Aglucozurie, proteinurie, cilindrurie.
c) [ ] Hiperkaliemie, hiperazotemie, anemie.
d) [x] Necesitate de insulină crescută
e) [ ] Hipertensiune arterială, edeme.
3. Următoarele afirmaţii privind indicaţiile pentru insulinoterapie sunt adevărate, cu Excepţia:
a) [ ] DZ tip 1.
b) [ ] DZ tip 2 forma medie + sarcina.
c) [x] DZ tip 2 gravitate medie în perioada protezării cavităţii bucale.
d) [ ] DZ tip I evoluţie labilă.
e) [ ] DZ tip 2 asociat cu nefropatie severă.
4. Tiazolidindionele fac parte din următoarea grupă de agenţi hipoglicemianţi:
a) [ ] Insulinsecretagoge
b) [ ] Inhibitori de alfa glucozidază
c) [ ] Inhibitori de glutationreductază.
d) [x] Insulinsensibilizatori
e) [ ] Inhibitori de glutationtransferază.
5. Care din următoarele procese sunt stimulate de către insulină?
a) [x] Transportul transmembranar al glucozei.
b) [ ] Gluconeogeneza
c) [ ] Glicogenoliza
d) [x] Sinteza acizilor nucleici
e) [ ] Glicoliza anaerobă.
6. Care din următorii factori favorizează declanşarea comei lactacidozice la diabetici?
a) [ ] Terapia cu doze insuficiente de insulină.
b) [x] Tratamentul cu biguanide.
c) [ ] Tratamentul ne controlat cu diuretice.
d) [ ] Sarcina
e) [x] Stări asociate cu hipoxie.
7. Forma uşoară a DZ este caracterizată pe toată durata de evoluţie a bolii de următoarele semne:
a) [ ] Simptomatică clinică pronunţată.
b) [x] Absenţa cetoacidozei.
c) [x] Prezenţa microangiopatiilor incipiente.
d) [ ] Glucozuria 3 - 4%, acetona negativă.
e) [x] Glicemia a jeun sub 8 - 9 mmoli/l.
8. In care din următoarele cazuri se va aplica terapia cu derivaţii sulfonilureei?
a) [x] DZ tip 2 forma medie cu angioretinopatie neproliferativă
b) [ ] DZ tip 2 forma uşoară la obez.
c) [x] DZ tip 2 forma medie cu macroangiopatie compensată.
d) [x] DZ tip 2 forma medie la normoponderal.
e) [ ] DZ cu evoluţie labilă.
9. Diagnosticul de DZ grav se pune în baza următoarelor criterii:
a) [x] Glicemia a jeun depăşeşte 14 mmol/l
b) [x] Glucozuria depăşeşte 40-50 g/l
c) [ ] Prezenţa dermopatiei diabetice
d) [x] În anamneză come hiperglicemice şi/sau hipoglicemice frecvente.
e) [x] Prezenţa angiopatiilor diabetice st. III.
10. Care din următoarele afirmaţii privind fibrele dietetice sunt adevărate?
a) [x] Prelungesc perioada de absorbţie intestinală a glucozei.
b) [ ] Sporesc utilizarea glucozei în muşchi.
c) [x] Accelerează tranzitul intestinal.
d) [x] Micşorează nivelul colesterolului şi beta- lipoproteidelor în sânge.
e) [x] Au efect de saţietate
Teste
1. Degradarea insulinei are loc sub influenţa următorilor fermenţi, cu Excepţia:
a) [ ] Glutationtransferazei
b) [ ] Insulinazei
c) [ ] Glutationreductazei
d) [ ] Fermenţilor proteolitici
e) [x] Glucokinazei
2. Nefropatia diabetică st. IV (Mogensen) are următoarele caracteristici, cu Excepţia:
a) [ ] Hipertensiune arterială.
b) [x] Edeme tranzitorii.
c) [ ] Scăderea filtraţiei glomerulare.
d) [ ] Proteinurie stabilă.
e) [ ] Cilindrurie, microhematurie
3. Care din următoarele afirmaţii privind acţiunea extrapancreatică a derivaţilor sulfonilureei este
adevărată?
a) [ ] Cresc gluconeogeneza hepatică.
b) [ ] Scad absorbţia intestinală a glucozei.
c) [ ] Activează insulinaza hepatică.
d) [x] Sporesc (slab)activitatea insulinei la nivelul ţesuturilor periferice.
e) [ ] Favorizează cuplarea insulinei circulante cu proteinele
4. Care din următoarele modificări NU poate fi complicaţie a insulinoterapiei?
a) [x] Hipertrofia musculara
b) [ ] Edeme
c) [ ] „Înceţoşarea vederii"
d) [ ] Insulinorezistenţa
e) [ ] Lipodistrofia în locul injectării
5. Care din următoarele rezultate ale testului oral de toleranţă indică alterarea glicemiei bazale:
a) [x] A jeun- 5,9 mmol/l; la 2 ore - 7,5 mmol/l.
b) [ ] A jeun- 5,4 mmol/l; la 2 ore - 7,0 mmol/l.
c) [x] A jeun- 6,0 mmol/l; la 2 ore - 7,7 mmol/l.
d) [ ] A jeun- 4,7 mmol/l; la 2 ore - 6,3 mmol/l.
e) [ ] A jeun- 5,1 mmol/l; la 2 ore - 7,9 mmol/l.
6. Care din valorile energetice enumerate corespund dietei diabeticilor care au o activitate fizică usoara
şi medie?
a) [ ] 20 - 25 kkal/kg corp/zi.
b) [x] 30 - 35 kkal/kg corp/zi.
c) [x] 25 - 30 kkal/kg corp/zi.
d) [ ] 40 - 45 kkal/kg corp/zi.
e) [ ] 35 - 40 kkal/kg corp/zi.
7. Care dun următorii factori sunt implicaţi în etiopatogenia DZ tip 1?
a) [x] Afecţiunile virale
b) [x] Dereglări de imunitate
c) [ ] Antigenele HLA B7, B18
d) [ ] Obezitatea abdominală
e) [x] Antigenele HLA DRw3, DRw4
8. Derivaţi ai sulfonilureei generaţia II sunt următoarele grupe:
a) [x] Glibenclamida
b) [ ] Clorpropamida
c) [x] Glipizida
d) [ ] Tolbutamida
e) [x] Gliquidona
9. Care din următoarele procese patologice renale se pot manifestă în DZ?
a) [x] Glomeruloscleroza nodulară.
b) [x] Glomeruloscleroza difuză.
c) [ ] Glomerulonefrita
d) [x] Pielonefrita
e) [x] Carbuncul renal.
10. Care din următoarele afirmaţii privind tratamentul comei lactacidozice sunt adevărate?
a) [x] Se fac perfuzii i/v cu albastru de metilen.
b) [x] Se fac transfuzii i/v cu Trisamin.
c) [x] Se fac transfuzii i/v cu bicarbonat de Na.
d) [ ] Se face rehidratarea cu soluţii hipotonice.
e) [x] Se folosesc vazopresori.
Teste
1. În diabetul zaharat tip 2 au loc următoarele tulburări metabolice, cu excepţia:
a) [ ] Creşte producţia hepatică de glucoză
b) [ ] Scade captarea glucozei de către ţesuturi
c) [x] Este inhibată lipoliza la nivelul ţesutului adipos
d) [ ] Poate fi crescută cetogeneza hepatică
e) [ ] Scade activitatea lipoprotein lipazei
2. În patogenia microangiopatiei diabetice sunt implicate următoarele dereglări, cu Excepţia:
a) [ ] Hiperglicemia cronică, creşterea hemoglobinei glicozilate.
b) [ ] Activizarea hormonilor contrainsulinici.
c) [ ] Creşterea rigidităţii eritrocitelor şi a agregării plachetare.
d) [x] Creşterea activităţii fibrinolitice.
e) [ ] Creşterea nivelului proteinelor glicozilate.
3. În care din următoarele cazuri se aplica terapia cu derivaţi ai sulfonilureei ?
a) [ ] DZ tip 2 forma uşoară la obez.
b) [x] DZ tip 2 gravitate medie la normoponderal.
c) [ ] DZ tip 2 gravitate medie cu deficit ponderal.
d) [ ] DZ cu evoluţie labilă.
e) [ ] DZ tip 2 grav cu macroangiopatie decompensată.
4. Care din următoarele afirmaţii, privind tratamentul comei cetoacidozice, este adăvărată?
a) [ ] Se aplică terapia cu insulină rapidă i/m sau i/v perfuzie fiecare 2 - 3 ore.
b) [ ] Se administrează insulină rapidă i/v în jet fiecare 1 oră.
c) [ ] Se aplică terapia de rehidratare cu sol.NaCl 0,45%
d) [ ] Se administrează anticoagulante
e) [x] Se administrează insulină rapidă i/m fiecare 1 oră.
5. Secreţia de insulină este inhibată de:
a) [ ] Hormonii gastrointestinali.
b) [x] Diazoxid
c) [ ] Glucoză
d) [ ] Aminoacizi
e) [x] Somatostatină
6. Pacienţii cu DZ sunt predispuşi la:
a) [ ] Cancer pulmonar
b) [x] Tuberculoză
c) [ ] Pneumoscleroză
d) [x] Pneumonii cu abcedare
e) [ ] Sarcoidoză
7. Insulina scade:
a) [ ] Lipogeneza
b) [ ] Sinteza proteinelor.
c) [x] Gluconeogeneza
d) [x] Proteoliza
e) [x] Lipoliza
8. Care din următoarele caracteristici sunt proprii grupului Tiazolidindioneleor?
a) [ ] Stimulează secreţia de insulină de catre celulele beta
b) [x] Acţionează la nivelul receptorilor nucleari ai celulelor ţintă pentru insulină
c) [x] Sporesc transportul intracelular al glucozei
d) [x] Micşoreză concentraţia acizilor graşi circulanţi
e) [ ] Micşoreză absorbţia intestinală a glucozei
9. Pentru alterarea toleranţei la glucoză este caracteristic:
a) [x] Absenţa simptoamelor majore ale DZ.
b) [x] Nivelul glucozei pe nemincate sub 6,1 mmol/l
c) [ ] Nivel mai mare de 11 mmol/l la 2 ore după TOTG
d) [x] Secreţie sumară de insulină crescută în condiţiile testului de toleranţă la glucoză.
e) [x] Nivel normal sau crescut al peptidului C pe nemincate
10. Care din următoarele afirmaţii privind modul de acţiune al biguanidelor sunt adevărate:
a) [x] Cresc sensibilitatea muşchilor către insulină
b) [x] Micşorează absorbţia intestinală a glucozei
c) [x] Micşorează lipogeneza şi sporesc lipoliza
d) [ ] Cresc sensibilitatea celulelor beta la glucoza
e) [x] Activează fibrinoliza şi glicoliza anaerobă
Teste
1. Antagoniştii insulinici nehormonali condiţionează creşterea:
a) [ ] Afinităţii receptorilor insulinici.
b) [ ] Glicogenolizei.
c) [ ] Neoglucogenezei.
d) [x] Rezistenţei periferice la insulină
e) [ ] Lipolizei
2. Forma gravă a diabetului zaharat se caracterizează prin următoarele, cu Excepţia:
a) [ ] Simptomatica clinică pronunţată.
b) [ ] Evoluţie labilă a diabetului.
c) [ ] Prezenţa retinopatiei proliferative, nefropatiei st. V.
d) [x] Pentru a asigura compensarea diabetului este necesar tratament combinat cu biguanide şi derivaţi ai
sulfonilureei, sau inhibitorii alfa-glicozidazei
e) [ ] Necesită, de regulă, tratament cu insulină.
3. Care din următoarele grupe este derivată a sulfonilureei generaţia 1?
a) [ ] Gliclazida
b) [ ] Glipizida
c) [ ] Gliquidona
d) [x] Clorpropamida
e) [ ] Glibenclamida
4. Regimul dozelor mici în tratamentul comei cetoacidozice prevede:
a) [x] Administrarea insulinei cu acţiune rapidă i/v perfuzie 6-10 un/oră sau i/m fiecare oră.
b) [ ] Administrarea insulinei cu acţiune rapidă 6-10 un i/v în jet fiecare oră.
c) [ ] Administrarea insulinei cu acţiune rapidă 10-20 un. i/m fiecare 2 ore.
d) [ ] Administrarea insulinei cu acţiune rapidă 6-10 un. subcutanat fiecare oră.
e) [ ] Administrarea insulinei cu acţiune rapidă în perfuzie 0,5 un/kg.corp/oră
5. Care din următoarele medicamente pot genera DZ ?
a) [x] Diureticele tiazidice, contraceptivele.
b) [ ] Salicilatele, sulfonilamidele.
c) [ ] Anticoagulantele dicumarinice.
d) [x] Glucocorticoizii, catecolaminele.
e) [ ] Tuberculostaticele, imunosupresoarele
6. Care din următoarele rezultate ale testului oral de toleranţă la glucoză sunt caracteristice pentru
alterarea toleranţei la glucoză ?
a) [x] A jeun - 4,7 mM/l, la 2 ore - 9 mM/l.
b) [ ] A jeun - 6,7 mM/l, la 2 ore - 14 mM/l.
c) [ ] A jeun - 6,1 mM/l, la 2 ore - 7,6 mM/l.
d) [x] A jeun - 6,1 mM/l, la 2 ore - 8,3 mM/l.
e) [ ] A jeun - 4,6 mM/l, la 2 ore - 5,9 mM/l.
7. Secreţia glucagonului este stimulată de:
a) [x] Aminoacizi
b) [ ] Concentraţii crescute de acizi graşi liberi în sânge.
c) [x] Hipoglicemie
d) [ ] Hiperglicemie
e) [x] Hormonii gastrointestinali
8. Care din următoarele boli se pot manifesta cu hipoglicemie?
a) [x] Insulinomul
b) [ ] Feocromocitomul
c) [ ] Glucagonomul
d) [x] Hipocorticismul
e) [x] Boala Simmonds.
9. Care din următoarele modificări cutanate pot fi întâlnite la pacienţii cu DZ?
a) [x] Furunculoza, carbunculoza.
b) [ ] Hipertricoza, vergeturi.
c) [x] Necrobioza lipoidă.
d) [x] Dermopatia.
e) [x] Xantomatoza, vitiligo
10. Care din următoarele afirmaţii despre coma hiperosmolară sunt adevărate ?
a) [ ] Survine exclusiv la pacienţii cu DZ tip 1.
b) [x] Se manifestă printr-o deshidratare celulară marcată.
c) [x] Frecvent apar dereglări neurologice.
d) [x] Este favorizată coagularea intravaculară diseminată
e) [x] Lipsa acidozei
Teste
1. Care din următorii hormonii NU manifestă efect antiinsulinic?
a) [ ] ACTH, Cortizol.
b) [x] Oxitocina, vazopresina
c) [ ] Adrenalina, noradrenalina
d) [ ] T3, T4, TSH
e) [ ] Glucagonul, STH.
2. Care din următoarele criterii susţin diagnosticul de DZ forma uşoară?
a) [x] Lipsa cetoacidozei in anamneză, glicemie a jeun sub 8-9 mmol/l pe toată durata de evoluţie a DZ
b) [ ] Epizode de cetoacidoză in anamneză.
c) [ ] Prezenţa complicaţiilor microangiopatice st. II.
d) [ ] Glucozurie 30-40 g/l, acetonă absentă.
e) [ ] Manifestări clinice pronunţate
3. Următoarele afirmaţii privind mecanismul de acţiune al derivaţilor sulfonilureei sunt adevărate, cu
Excepţia:
a) [ ] Scad gluconeogeneza hepatică.
b) [ ] Cresc sensibilitatea celulelor-beta la glucoza.
c) [ ] Cresc (slab) sensibilitatea către insulină a ţesuturilor periferice.
d) [ ] Au efect trofic şi regenerator asupra celulelor-beta insulinare.
e) [x] Scad absorbţia intestinală a glucozei.
4. Insulinoterapia convenţional intensivă prevede:
a) [ ] Administrarea numai a insulinei cu acţiune prolongată 2 ori /zi.
b) [ ] Administrarea numai a insulinelor cu acţiune ultraprolongată 2 ori /zi.
c) [ ] Administrareanumai a insulinei cu acţiune rapidă fiecare 1-2 ore.
d) [x] Administrarea insulinei cu acţiune prolongată 1-2 ori /zi şi rapidă înaintea meselor de bază.
e) [ ] Administrarea insulinei cu acţiune lentă şi ultralentă dimineaţa.
5. Care din următoarele afirmaţii privind DZ sunt adevărate?
a) [x] Este consecinţa unei insuficienţe insulinice absolute sau relative.
b) [ ] Este un sindrom glucuzuric cronic.
c) [ ] Este un sindrom hiperglicemic tranzitoriu.
d) [x] Este un sindrom hiperglicemic cronic.
e) [ ] Este o hiperglucagonemie cronică
6. Simptoamele majore ale DZ sunt:
a) [ ] Poliurie, polidipsie, prurit cutanat
b) [x] Polidipsie, pierdere ponderală, polifagie.
c) [ ] Poliurie, paradontoză, polidipsie.
d) [ ] Poliurie, furunculoză, prurit vaginal.
e) [x] Polidipsie, poliurie, polifagie.
7. În care din urmatoarele tesuturi insulina este absolut necesară pentru difuziunea facilitată a glucozei ?
a) [x] Adipocit
b) [ ] Tesut renal
c) [ ] Neuronii cortexului cerebral.
d) [x] Hepatocit
e) [x] Muşchiul striat
8. Care din următoarele afirmaţii privind piciorul Charcot sunt adevărate?
a) [x] Este o manifestare a osteoartropatiei diabetice
b) [x] Sunt prezente tumefierea şi semnele de inflamaţie periarticulară
c) [ ] Este o hipersensibilitate tactilă, termică şi la durere a zonei afectate
d) [ ] Mişcările în articulaţia piciorului sunt limitate şi foarte dureroase
e) [x] Evoluează cu o deformare monstruoasă a piciorului
9. În patogenia DZ tip 2 sunt implicaţi următorii factori:
a) [x] Perturbarea biosintezei insulinei
b) [ ] Distrugerea aparatului insulinar
c) [x] Scăderea numărului receptorilor insulinici
d) [x] Dereglarea mecanismului postreceptor de acţiune a insulinei.
e) [x] Dereglarea secreţiei insulinei
10. Care din următoarele metode sunt folosite în tratamentul DZ?
a) [x] Unic dieta.
b) [ ] Unic insulinoterapia.
c) [x] Dieta + hipoglicemiante orale.
d) [x] Dieta + insulinoterapia.
e)[x]Dieta+hipoglicemiante orale + insulinoterapia
Teste
1. Pentru DZ tip 2 este caracteristic:
a) [ ] Debutul bolii la vârsta sub 40 ani.
b) [ ] 85% dintre diabetici sunt normoponderali.
c) [ ] Rata concordanţei DZ la gemenii monozigoţi este 20 %.
d) [ ] Apare pe fondalul altei patologii hormonale
e) [x] Secreţie de insulină normală sau crescută la debutul bolii
2. Care din următorii indici corespund criteriilor compensării diabetului zaharat tip 2?
a) [x] Normoglicemia a jeun şi aglucozuria nictimeral.
b) [ ] Glicemia la 2 ore după alimentaţii sub 11 mmol/l.
c) [ ] Glicemia pe nemîncate sub 7,7 mmol/l.
d) [ ] Glucozuria sub 5% din valoarea glucidică a regimului alimentar
e) [ ] Hemoglobina glicozilată sub 7,5%
3. Raportul glucidelor, protidelor şi lipidelor în raţia alimentară a diabeticului este respectiv de:
a) [ ] 40% - 30% - 30%.
b) [x] 60% - 15% - 25%.
c) [ ] 50% - 10% - 40%.
d) [ ] 50% - 30% - 20%.
e) [ ] 60% - 25% - 15%.
4. Tiazolidindionele fac parte din următoarea grupă de agenţi hipoglicemianţi:
a) [ ] Insulinsecretagoge
b) [ ] Inhibitori de alfa glucozidază
c) [ ] Inhibitori de glutationreductază.
d) [x] Insulinsensibilizatori
e) [ ] Inhibitori de glutationtransferază.
5. Care din următorii hormoni sunt secretaţi de către pancreasul endocrin?
a) [ ] Insulina, somatotropina, glucagonul.
b) [x] Insulina, glucagonul, somatostatina.
c) [ ] Insulina, colecistochinina, polipeptidul pancreatic.
d) [x] Insulina, somatostatina, polipeptidul pancreatic
e) [ ] Insulina, somatotropina, secretina
6. Care din următoarele investigaţii sunt suficiente pentru diagnosticarea diabetului zaharat manifest?
a) [ ] Determinarea hemoglobinei glicozilate.
b) [x] Determinarea glicemiei pe nemâncate şi după mese.
c) [ ] Efectuarea testului oral de toleranţă la glucoză.
d) [x] Determinarea glicemiei şi glucozuriei.
e) [ ] Dozarea insulinei imunoreactive şi peptidului C.
7. Degradarea insulinei are loc predominant in:
a) [ ] Plămâni
b) [x] Ficat
c) [ ] Splină
d) [x] Rinichi
e) [x] Pancreas
8. Neuropatia vasculară se manifestă prin:
a) [x] Hipotensiune în ortostatism
b) [ ] Hipertensiune arterială evoluţie cu crize
c) [x] Absenţa percepţiei hipoglicemiei
d) [x] Absenţa reacţiei adrenergice la hipoglicemie
e) [ ] Secreţie catecolaminică crescută a suprarenalelor
9. Persoanele cu risc crescut pentru diabet zaharat sunt următoarele:
a) [x] Gemeni univitelini, dacă unul este bolnav de DZ
b) [ ] Hipotensiunea arterială
c) [x] Mama nou-născutului cu m.c. peste 4500 gr.
d) [x] Obezitatea abdominală
e) [x] Copii - nepoţii diabeticului
10. Care din următoarele caracteristici sunt proprii incretinomimeticelor?
a) [x ] Stimulează secreţia de insulină glucozodependentă de catre celulele beta
b) [x ] Cresc biosinteza de insulină
c) [ x] Favorizează proliferarea celulelor beta
d) [ ] Cresc sensibilitatea ţesuturilor periferice la insulină
e) [ x] Micşorează pofta de mâncare
GRILE
1.Hipertiroidismul poate avea drept cauze:
a. Boala Basedow
b. Tratamentul cu antitiroidiene de sinteză
c. Insuficienţa hipofizară
d. Tratamentul cu glucocorticoizi
e. Tratamentul cu estroprogestative
Răspuns corect: a
2.În tratamentul hipertiroidismului este necesară dozarea :
a. TSH
b. FT4
c. ASAT, ALAT
d. Hemoleucograma
e. GH
Răspuns corect: a,b,c,d
3.Hipotiroidismul se datorează cel mai frecvent
a. Afectării hipotalamice
b. Afectării hipofizare
c. Afectării parenchimului tiroidian
d. aportului exogen de iod
e. tratamentului cu amiodaronă
Răspuns corect: c
4.Tratamentul comei hiperosmolare constă în următoarele măsuri, cu excepţia:
a. Tratarea factorului declanşator
b. Corectarea deficitului de potasiu prin aport de KCl
c. Heparinoterapie în doză profilactică
d. Insulina rapidă intravenos se va administra cu un debit iniţial de 5-10 UI/h, apoi se va adapta doza în
funcţie de glicemie, care trebuie să scadă repede în primele 12 ore
e. Monitorizarea clinică trebuie să se facă o dată pe oră
Răspuns corect: d
5. Despre hemoglobina glicată (HbA1c) este adevărată următoarea afirmaţie:
a. Măsurarea se face o dată pe an
b. Anemia hemolitică nu influenţează rezultatul
c. Reflectă echilibrul glicemic din ultimele 4 luni
d. Este cel mai bun indicator pentru riscul de complicaţii
e. Nu poate fi înlocuită de măsurarea fructozaminei
Răspuns corect: d
6.În evaluarea şi managementul persoanei adulte cu obezitate sunt adevărate următoarele:
a. Circumferinţa taliei se corelează cu cantitatea de grăsime intraabdominală
b. Grăsimea viscerală nu se asociază cu un risc crescut de complicaţii metabolice şi cardio-vasculare
c. Poligrafia ventilatorie nocturnă pentru detectarea sindromului de apnee în somn se efectuează sistematic
d. Bilanţul lipidic şi ionograma sanguină se efectuează sistematic
e. Testul de efort ECG se realizează în funcţie de contextul clinic
Răspuns corect: a,d,e
CAZ CLINIC
Pacienta SM de 35 ani se internează pentru: flush-uri, diaree motorie şi dezvoltarea recentă a unui nodul tiroidian.
Din antecedentele personale se reţin:
 Pusee de hipertensiune arterială asociate cu tahicardie, dureri precordiale, transpirații reci
Din antecedentele heredo-colaterale se reţin:
 Fratele decedat la 40 de ani prin infarct de miocard, după o lungă perioadă de
hipertensiune arterială stabilă
 O soră cu preeclampsie, operată în postpartum pentru un feocromocitom
Investigaţiile practicate în ambulatoriu anterior internării prezintă următoarele date
 TSH: 2,4 μg /dl (normal 0,4-4 μg /dl)
 FT4 16 ng/dl ( normal 12-18 ng/dl)
 Ecografie tiroidiană: se decelează un nodul de 2,8x3x2,3cm, fără halou de siguranţă, cu intensă
vascularizaţie intranodulară la examinarea în modul Doppler color

Întrebări:
1. Care este diagnosticul clinic posibil? (20)
2. Ce alte investigaţii indicaţi pentru confirmarea diagnosticului? (20)
3. În cazul în care prezumţia de diagnostic se confirmă, care ordinea în care efectuaţi terapia? (20)
4. Cum va fi monitorizat şi tratat subiectul în perioada postoperatorie? (20)
5. Ce alte investigaţii indicaţi pentru rudele pacientei (20)
3Răspunsuri şi raţionament clinic şi fiziopatologie:
1. Diagnosticul prezumtiv formulat pe baza datelor anamnestice şi identificarea leziunii tiroidiene ecografic este
Neoplazie Endocrină Multiplă tip II a: carcinom medular tiroidian, feocromocitom (posibil hiperparatiroidism
asimptomatic) (20)
2. Investigaţii de cerut:
a. calcitonina plasmatică (4)
b. test la pentagastrină (eventual) (1)
c. puncţia cu ac subţire a nodulului tiroidian (4)
d. determinarea metanefrinelor urinare şi plasmatice (4)
e. ecocardiografie (1)
f. ecografie de suprarenală (2)
g. CT de suprarenală (4)
3. Dacă s-a confirmat Neoplazie Endocrină Multiplă tip IIa este imperios necesară ca intervenţia să vizeze în
primul rând rezecţia feocromocitomului (10) şi ulterior se abordează carcinomul medular prin tiroidectomie totală
(10) şi disecţia modificată a gâtului cu controlul tuturor grupelor ganglionare aferente cervicale
4. În perioada postoperatorie se monitorizează nivelul calcitoninei bazale şi se efectuează testul la pentagrastrină.
Monitorizarea calcitoninei se efectuează iniţial la interval de 3 luni în primul an şi ulterior la 6 luni. (5). In cazul
maladiei reziduale se caută prin ecografie si CT focarele restante care se rezecă (5). Se determină prezenţa
mutaţiei RET şi a codonilor mutanţi, in funcţie de care se apreciază agresivitatea leziunii şi prognosticul (10).
5. La rudele de gradul 1 cel puţin se realizează: determinarea calcitoninei bazale şi stimulate prin pentagastrină
(10)şi se investighează prezenţa mutaţiei RET. Pentru subiecţii cu calcitonină crescută bazal sau la stimulare se
consiliază tiroidectomia totală, chiar dacă nu sunt evidente leziuni tiroidiene decelabile prin metodele curente,
pentru eradicarea zonelor de hiperplazie a celulelor C secretante de calcitonină, care reprezintă focarele de
dezvoltare a carcinomului medular(5). Pentru anumiţi codoni mutanţi ai genei RET care indică o agresivitate
crescută, tiroidectomia profilactică se va practica chiar la copii de vârstă mică (5)

S-ar putea să vă placă și